sihiri i zazori

Dobrodošli na moj blog. Welcome to my blog! This is blog dedicated magic and fortune telling. In joy in reading!

19.01.2019.

Razmišljanja - Religija je neprirodno stanje za čovjeka

O religiji ili vjeri su napisane milionske knjige i vođene su brojne rasprave ali sav taj pojam može se kratko i jasno svesti na ovu rečenicu - religija je ljudska izmišljotina i kao takva neprirodno stanje za čovjeka, pošto se od svoga postanka nasilno nameće ljudskom društvu. Bilo da je riječ o kršćanstvu ili islamu. Obje religije su se širile mačem i ognjem, namećući se silom tojest ubijanjem. To psihičko i fizičko zlostavljanje ljudi od strane religije traje i danas jer taj krug sile nikada nije prekinut: naši roditelji su nas prisilili na religiju, bez ijednog pitanja da li mi to želimo, zato što su njima to učinili njihovi roditelji, a njima njihovi itd. Ali ni tu ne prestaje zlostavljanje pojedinca religijom. Danas ako išta kažeš protiv religije automatski kreće napad na tebe - nazivaju te ludim, opsjednutim, bezbožnikom a i da ne navodim gore nazive. Znači, i dalje te silom žele natjerati da moraš vjerovati u Boga. Htio ti to ili ne.

Ako je čovjeka stvorio Bog onda bi bilo najprirodnije da je vjera u njega ljudskom biću već samim rođenjem prirodna i najnormalnija poput disanja ili hranjenja. Koje je to dijete odbilo svoju majku od koje je poteklo? Nijedno. Da li se ijedno dijete moralo prisiljavati da prihvati i voli svoju majku? Da je Bog stvorio čovjeka, kako nam to religija pokušava nametnuti, onda bi mi svojim postankom imali ljubav i vjeru u Njega, ne bi nas niko morao prisiljavati da vjerujemo. No, potpuno je drugačije. Od izmišljanja religije i Boga ljude se prisiljava da moraju vjerovati u tu bajku i ponašati se prema njoj. Iako nema niti jednog validnog dokaza u postojanje Boga. Objašnjenja su uvijek zaglupljujuća poput toga da je Bog svuda oko nas, u srcu, u Raju itd. Neshvatljivo je da se jedno superiorno i nadasve moćno biće ne može već jednom pojaviti pred cijelim čovječanstvom i tako zasvagda uvjeriti cjelokupnu planetu u svoje postojanje. I time bi se napokon rješilo sve, svaka nedoumica i pitanje. A i da ne spominjem da bi nakon toga Zemlja postala mitološki raj.

Još je nešto zbunjujuće: kako to da je savršeni Bog stvorio na svoju sliku nesavršenog čovjeka. Nelogično je da savršeno biće može praviti pogreške. To je realno gledano - nemoguće.

Također, zašto bi se Bog, koji je stvorio život i smrt, morao pojaviti u liku čovjeka tojest Isusa i trpjeti sva poniženja i ubistvo, kada je Bog sve to stvorio, svaki taj osjećaj i događaj, daleko prije Isusa? Kako je Isus mogao otplatiti ljudske grijehe kada grijeh i ne postoji - to je samo još jedna ljudska izmišljotina. Najzad, i nakon navodnog Isusa i njegovog "žrtvovanja" za ljude čovječanstvo se nije niti najmanje promjenilo na bolje čak, dapače, ljudi su postali gori i okrutniji.

Religiju su pojedinci izmislili da bi potčinili i zastrašili mase i lakše manipulirali sa ljudima. U ime vjere i Boga, koji navodno propovijedaju ljubav, mir i slogu (samo u teoriji), pobijeni su milioni i milioni kroz istoriju a na žalost to nikada neće ni prestati jer će i u budućnosti poginuti milijarde u ime tog istog Boga i te iste vjere. Morate znati da smo mi ljudi izmislili sve ovo čime se služimo od jezika, medicine, namještaja, kuća, oružja, religije, umjetnosti i svega drugoga. Sve je to plod našeg uma.

Cilj ovog kratkog teksta nije da nekoga odvrati od religije i vjerovanja u Boga. Ko god ima želju neka vjeruje u to ali svi moramo znati i naučiti da se religija (Bog) ne smiju nikome nametati. Dok se god ateisti ili ljudi druge religije budu napadali i osudjivali ili pak mala djeca prisiljavala da moraju vjerovati u Boga nastavlja se krug zla i zlostavljanja.

Očito su moćni pojedinci svijesni ukoliko prestanu sa prisiljavanjem drugih da moraju vjerovati religija će izumrijeti. Zašto? Zato što je neprirodno stanje za čovjeka. Svi smo mi nesavršena dualistična bića a religija počiva na teoriji u savršeno biće koje je valjda greškom stvorilo nas ovako nesavršene?! Religija pokušava prisiliti čovjeka da se bori sam protiv sebe i bude ono što nije. Ne dozvoljava mu slobodu, individualizam i ne toleriše drugačije razmišljanje. Postoje li danas istinski vjernici? Oni koji se drže svakog pravila svoje religije? Ne, ne postoje. Zašto - zato što je religija neprirodno stanje za čovjeka. U svijetu životinja ne postoji religija, iako su živa i svjesna bića, i to im nimalo ne stvara problem da bi postojali. Isto tako, da religija potpuno iščezne iz ljudskog uma i života ništa se dramatično ne bi desilo. Naprotiv, ljudi bi i dalje živjeli, ali ovaj put mnogo lakše i slobodnije. Ne može biti dobro ono što čovjeka sputava, ograničava mu slobodu, nameće strah i osjećaj krivice. U tome nema ničega božanskog.

16.01.2019.

Mrtvačka magija

U balkanskoj magiji oduvijek se smatralo najfamoznijim i time najmoćnijim ono čaranje koje se izvodilo sa predmetima uzetim sa mrtvaca. Bilo da je riječ o kosi ili noktima pokojnika, njegovom prstenu ili pak prljavoj vodi sa kojom se oprao u efikasnost poduzetih magija se nije niti malo sumnjalo. Koliko je tu zapravo riječ o sugestiji tojest klasičnom ljudskom strahu pred smrću i preminulima a koliko o stvarnoj magijskoj moći teško je dokučiti. No, sve je to kumovalo da takozvana mrtvačka magija zasjedne na sam tron u narodnom kultu vračanja i bajanja.

Tajne mrtvačkog prstena

Mrtvački prsten u balkanskoj magiji naziva se onaj prsten koji je skinut sa ruke umrle osobe. Njemu se od davnina pridaju posebne i nadasve čarobne moći pa je zbog toga cjenjen među onima koji se bave mađijanjem. Sa njim pojedina lica izvode različite okultne manipulacije i rituale. U namjeri da se osvoji željena osoba neopaženo se pogleda kroz mrtvački prsten, no osim toga, on također pomaže da se dobije sudska parnica ili završi ispit. Također, poznato je i kako rastjeruje kućne učine ili čarke. Naime, držeći ga na oku pronese se cijelom kućom, kako bi svojom volšebnom snagom poništio sve sihire rađene na dom i familiju.

U ljubavnoj magiji mrtvački prsten je vrijedno pomagalo za privlačenje partnera ali i njegovo udaljavanje. Po kazivanju stravarke Nisvete iz Zenice ako se tri puta kroz njega progleda željena osoba, kada je okrenuta k vama, privlači se ljubav no progleda li se u trenutku dok je okrenuta leđima udaljit ćete je od sebe.

Mrtvački prsten također ima iscjeliteljski potencijal naročito u liječenju teških ili nepoznatih bolesti. Stoga ne treba čuditi da kao takav ima status svetinje u onoj kući koja ga posjeduje. Treba naglasiti kako se oko njega vezuju i pojedini tabui poput onoga da se prsten nikada ne nosi na ruci nego se čuva u nekoj kutijici i koristi samo po potrebi. Isto tako, ne smije se prati niti dugo izlagati Suncu.

Kad ovaj mrtvac oživi

Primjetno je kako se u čaranju sa ljudskim lešem posebna pažnja pridaje izravnom kontaktu mrtvaca i rekvizita. Na području Maroka i Alžira žene držeći ruku mrtve osobe njome zamjese kuskus koji potom daju muževima u namjeri da ih oni vole i budu smrtno vezani za njih.

Osobito je raširena praksa diskretnog ostavljanja pod pokojnikovu glavu određenog predmeta. Tog se običaja redovito pridržavaju naročito pakosne mađijarke želeći na njih prenijeti dio mrtvila te ih nakon toga koristiti u praksi čaranja.

Po Rumuniji pojedine mađijarke umiju pod glavu mrtve osobe ostaviti malo kukuruznog brašna da prenoći da bi ga nakon toga poturile mužu u hrani a sve u želji da od njega učine tihog i poslušnog supružnika. S druge strane ukoliko se pak htjela upropastiti poslovna konkurencija onda se umjesto kukuruznog brašna turila neka novčanica kojom će se kod konkurencije naknadno nešto kupovati i tako dalje.

No, nisu se oko mrtvaca vrzmale samo stare žene nego i ogorčene djevojke. Ona koja je bila ostavljena ili prevarena gledala je priliku da ostane nekoliko minuta nasamo s mrtvacem pa bi oko njega prošla tri puta u krug držeći u rukama otključan katanac. Dok bi kružila govorila bi:

Kada ovaj mrtvac oživi i ustane

i kada se ovaj katanac otključa

tada neka se taj i taj oženi.

Na trećem kruženju i ponavljanju djevojka bi katanac zaključala i brzo napustila sobu odnoseći svoj rekvizit zakopati u šumu ili u vinograd.

Ništa zanimljivije nije niti ljubavno čaranje, zabilježeno kod ciganskog naroda, sa minijaturnom slikom osobe koja se želi začarati, tako što bi se fotografija diskretno ugurala mrtvacu u usta. Navodno, osoba čija je slika "umiraće" od ljubavi za onim čije je ime Ciganka pominjala dok je izvodila čarobni postupak.

Mrtvačka voda i crni džin

Upotreba prljave vode kojom se okupao pokojnik kao glavnog sastojka mnogih čaranja najzanimljiviji je segment mrtvačke magije. No, prije toga potrebno je istražiti njenu pozadinu kako bi nam bilo jasnije na čemu se ona temelji. Prema kazivanju naroda pranje mrtvaca privlači zle duhove koji se doslovno lijepe za njegovo hladno tijelo. Zbog toga se od davnina dio dvorišta na kom se obavilo pranje smatralo kontaminiranim uz izričitu zabranu prolaska preko njega narednih 40 dana, naročito u noćno vrijeme. Upozoravalo se kako na tom mjestu borave džini koji ljudima mogu izazvati razne duševne i fizičke bolesti.

Pošto nije lako doći u posjed mrtvačke vode ona je među najcjenjenijim rekvizitima u arsenalu svake mađijarke. Do nje pokušavaju doći i obična lica obrazlažući to pred drugima zadnjom opcijom da izlječe nekog alkoholičara u familiji ili smire agresivnog muža no u pozadini te priče najčešće se krije - ljubavna magija. Naime, tvrdi se da nema jače i sigurnije vradžbine za ljubav od one sa ovom magijskom tečnošću. Po starom receptu nekoliko kapi ulije se u čašu obične vode i uz tajanstvene riječi servira željenoj osobi. Čim vodu popije, navodno, u tu osobu ulazi takozvani crni džin kojeg iz tijela začarane osobe može protjerati samo onaj ko je čarke i radio.

Sljedeći vrlo cjenjen i tražen rekvizit je sapun korišten pri kupanju mrtvaca. U narodu se još uvijek može čuti kako se nekada taj sapun plaćao dukatima zbog vjerovanja u njegovu volšebnu moć. U Cazinskoj krajini egzistira vjerovanje da mrtvački sapun može pomoći osobama koje pate od teških kožnih oboljenja poput psorijaze ukoliko se kupaju s njim. Osim te ljekovite svrhe pridavale su mu se i druge osobitosti. On se poturao kćerki ili sinu da se njime umiju ako ih se željelo odvojiti od nepoželjnog mladića ili djevojke. Navodno, čim bi se zaljubljena djevojka umila tim sapunom u njoj bi umrla sva ljubav prema muškarcu kojeg je do tada jako voljela.

Zbog svega do sada rečenog prljava voda od kupanja mrtvaca i sapun se strogo čuvaju od tuđih ruku i nakon sahrane brzo bi se iskopala rupa u zemlji i u nju prolila voda te bacio sapun. Rupa bi se zatim zatrpala zemljom a po površini nabacalo trnje, žeravice i vrućeg pepela.

Čaranje nad grobom

Zakopavanjem mrtvaca ne prestaje magijska potreba za njim. Naime, svježi grob odnosno onaj u kojem leži neki mrtvac unutar 40 dana od sahrane oduvijek je bio meta svih mađijara koji su se htjeli okoristiti njegovom tajanstvenom moći. Po kazivanju pojedinih mađijarki iako mrtvo tijelo više ne posjeduje dušu - esenciju života - u njemu se još uvijek nalazi životne energije akumulirane u krvi, mesu i kostima. Kako se demonska ili džinska bića hrane tom energijom ljudski leš im je iznimno zanimljiv pa oni vrlo rado pohode grob.

U klasičnom slučaju mađijar ili vještica da bi napravili vradžbinu i usmjerili je na nekoga moraju prizivati zle duhove i čekati da im se ovi odazovu, što dosta puta ne urodi željenim rezultatom. No, ovdje, u svježem grobu, džini su već prisutni i nije ih potrebno prizivati te se u tome krije odgovor zbog čega su svježi grobovi česta meta onih koji se bave čaranjem. U takve grobove obično se zakopavaju lične stvari ukradene od žrtve uz nezaobilazno bajanje.

www.tana.bosnianforum.com

10.01.2019.

Magija u niti konca

Među najopasnijim vradžbinama u balkanskoj magiji jeste diskretno mjerenje koncem ljudske sjenke ili pak cijelog tijela. Sa uzetom mjerom poduzimaju se daljnji magijski postupci kojima se određuje sudbina žrtve. Obično se taj konac zakopavao u grob, spaljivao na ćeremidi tojest crijepu ili omotao oko krsta odakle bi nezaustavljivo širio svoje zlo u pravcu žrtve.

U okultnoj terminologiji ljudska sjena predstavlja čovjekovog dvojnika čijim se mjerenjem on nadvladava i potčinjava magičaru ili vještici. Stoga upravo ovaj vid mađijanja predstavlja izuzetno pogubno čaranje i protiv njega se teško boriti, naročito ukoliko se mjera odnosno konac ne mogu pronaći.

Isto tako, tamni konac kojim se premjeri mrtvac, inače tradicionalni posmrtni obred kod bugarskog naroda, često završi u rukama onih koji se bave čaranjem. Pošto je mjera umrle osobe već uzeta smatra se da je u njemu "zarobljena" i njegova sjena te je idealan rekvizit za izradu vrlo moćnih čarki. Sa crnim koncem na pustom ognjištu bugarska vještica pravi magiju na smrt. Od te vradžbine često nema pravoga lijeka.

Kome je "uzeta mjera" naglo mršavi, požuti u licu, osjeća nemoć, muči ga stalno neka bolest kojoj liječnički nalazi ne pronalaze uzrok. Na taj način mu se skraćuje život i on nakon nekog vremena umire.

Veži pa odveži

Cigani vjeruju da se sa niti konca mogu raditi jake ljubavne čarke sa kojima muškarac može kod određene žene izazvati silnu čežnju i želju za intimnošću što će je natjerati da mu se svojevoljno preda. Takodjer, ovu magiju je radila i pakosna žena nekoj drugoj u namjeri da joj se osveti tojest osramoti je pred drugima.

Čarka se ispredala na sljedeći način: žena bi uzela kakav konac, isjekla ga svega, pa onda ponovo povezala. Kad sastavi konac, uzme za krajeve i raširi, a konac opet bude čitav. U slučaju kada momak zavoli neku žensku a ona ga neće on nabavi od Ciganke tako zavezan konac i po njenom upustvu podmetne joj ga pod strehu ili pod prag. Čim preko njega pređe željena osoba tamo i amo, on uzme konac i nosi ga uza se, a začarana osoba mora da ubrzo „pobudali" za njim, i tako je on može da lako dobije i obljubi u cjelosti.

Končana hamajlija

Volšebna moć konca ogleda se i u nevjerovatnoj snazi da akumulira u sebe pozitivnu energiju molitve i kao takav postane hamajlija koja vjerno čuva pojedinca od gore navedenih vradžbina i drugog skrivenog zla.

Zaštite od konca takozvane končane hamajlije kod bosanskih stravarki su vrlo popularne te se izrađuju na nekoliko načina. No, metod je isti jer se, naime, radi o učenju određenih sura ili ajeta pri čemu se na niti veže čvor.

Sada već rahmetli stravarka Fatima iz Velike Kladuše bila je poznata po izradi hamajliji sa 99 čvorova. Ona bi na crnom koncu vezala čvor po čvor izgovarajući svaki put Ajetul Kursiju. Ovakva tehnika izrade zaštite zahtjevala je prije svega mir i koncentraciju te vrijeme. Kada bi završila sa ritualom nit sa čvorovima omotala bi oko komadića tisovine.

Tvrdila je da hamajlija čuva nosioca od svakog zla i sihira a mogla se staviti i u auto da čuva od nezgoda na putu. Žene su hamajliju naručivale i zbog još jednog razloga, naime, stravarka Fatima govorila je da će uz njenu pomoć biti dominantnije u braku.

Konac kao lijek od Boga

Konac je moćan instrument iscjeljivanja u rukama stravara ili stravarke čiste duše i srca, pošto samo pojedinci sa takvom predispozicijom mogu liječiti. To je zapravo njegova garancija. Postupak se kao i mnogi drugi u narodnoj medicini smatra božijim darom te ga stoga prati vjerska priprema iscjelitelja ili kako se to među turskim narodom kaže - odžaklije.

Dosezi ovakvog liječenja su doista čudesni jer pokrivaju širok raspon psihičkih i fizičkih tegoba poput glavobolje, raznih bolova po tijelu, reumatizma, zubobolje, nervnih bolesti, nemira i ostalih duševnih oboljenja.

Naime, vjeruje se da onaj konac nad kojim se obavio ritual može bolesniku umanjiti bolove i postepeno donijeti potpuno ozdravljenje, ukoliko se zaveže za njega.

No, prije svega narodni doktor uzima abdest kako bi se doveo u stanje ritualne čistoće i tako bio u mogućnosti da kao medij kroz sebe prenese božansku snagu liječenja. U drugom dijelu odžaklija na niti konca veže sedam čvorova a potom uči bismilu i Ya Rab na kraju završavajući ovom basmom:

Moja ruka a tvoj uzrok,

neka bude koristi

od sedam do sedamdeset.

U trećem i zadnjem dijelu magičnog tretmana narodni doktor prilazi bolesniku i desnom rukom mu pomiluje bolno mjesto. Bolesnik mu tada govori:

Ja sam dao ruku,

neka Allah da pomoć.

i desnom rukom dodiruje desnu ruku odžaklije. Time bi postupak liječenja bio okončan.

Konac je sada spreman za vezanje na bolesnika. Kada su u pitanju bolovi u leđima konac se veže oko pojasa, za bolove u nozi oko koljena i tako dalje. Postoji mogućnost da bolesnik izrazi želju da ne želi biti zavezan koncem pa se on tada nosi u džepu ili novčaniku.

autor teksta: Raif Esmerović

e-mail: ezotericar@gmail.com

10.01.2019.

Oslobodite se zla

U svakodnevnom životu niko od nas ne može izbjeći kontakte sa drugim ljudima i različite uticaje pod koje tada dolazimo. Generalno, svi smo svjesni činjenice kako danas postoji puno više negativnih nego pozitivnih ljudi počevši od javnih ličnosti, naročito političara i estrade, do onih koje imamo u svome komšiluku. Razlog zašto je tako teško je dati no to i nije cilj ovoga teksta nego kako da se zaštitimo i očistimo od njihovog uticaja.

Znak da smo pod uticajem ljudskog zla ili kako se to naziva u Cazinskoj krajini "svitskog sepa" ogleda se u čestoj glavobolji, iscrpljenosti, nervozi, lošem spavanju, napadima panike, problemima sa želucem, strahom te onom neshvatljivom osjećaju da ste konstantno bolesni i da vas stalno nešto muči.

Odmah da kažem da ne postoje čarobna i ekspreksna rješenja niti vam ga neko može ponuditi. Tajna uspješnog liječenja je u discipliniranosti i ponavljanju. No, bitno je istaći da ćete doći do cilja i naučiti kako održati svoje mentalno i fizičko zdravlje.

Poznato je u ezoterijskim krugovima, a naročito među alternativcima koji se bave liječenjem, da postoje sigurni znaci određenih poremećaja nastalih u interakciji sa drugim ljudima. Naime, bezrazložna glavobolja, nagli prolazak hladnoće kroz tijelo, iznenadni gubitak energije ili malaksalost su simptomi uroka. Česta nadutost stomaka, žutilo u licu, napuhnutost tijela i podrigivanje odaju probleme sa želucem nastalih usred dugoročne izloženosti stresu. Nepravilan puls koji se očita na ruci znak je pretrpljene traume odnosno da osoba boluje od straha. On doslovno iz bolesnika izvlači svu energiju i dovodi ga do opšte iscrpljenosti. Osjetite li povremeno i bol u grudima vjerovatno ćete u narednom periodu početi imati i napade panike.

Pomesti zlo sa sebe

Za razliku od oficijalne medicine koja u potpunosti zanemaruje činjenicu da čovjek nije samo fizičko tijelo već i ima svoj duhovni oblik, ona tradicionalna je duboko svjesna iskonske povezanosti ljudskog zdravlja i prirode. Lijek se od pamtivijeka nalazi u prirodi i njenim nevidljivim silama čija je osobitost da dovodi u harmoniju ljudsko tijelo i dušu.

Na području Južne Amerike daleko prije dolaska Španjolaca među autohtonim stanovništvom egzistirale su mnoge metode liječenja bolesti prirodnim putem kroz određene rituale koje su se održale sve do današnjih dana. Jedna od njih bazira se na upotrebi aromatičnog buketa kojim se tretira ili bolje rečeno doslovno pomete bolesnik i tako oslobodi svega onoga što ga ugnjetava.

U izradi takozvane "cvjetne metle" sa kojom ćete sa sebe ili neke druge osobe doslovno pomesti svakodnevna zla sa kojima se svi susrećemo najbolje je odabrati tri vrste cvijeća sa jakom aromatičnom pozadinom a to su bosiljak, sedefil i ružmarin. Morate znati da se za tretman uvijek odabire svježe bilje.

Liječenje se obavlja uzastopno tri noći: u utorak, četvrtak i subotu. Posljednji dan je najučinkovitiji. Prvo uzmite svježe kokošije jaje i njime pređite lagano po glavi, grudima i stomaku, niz ruke i noge. Pošto se zna desiti da tegoba uđe tom prilikom u jaje po završetku tretmana ćete ga zajedno sa buketom odnijeti na raskršće i baciti.

Nakon masiranja sa jajetom uzmite cvjetnu metlu i njome si pometite po kosi i licu, niz vrat, grudi i stomak, niz ruke i noge. Ne zaboravite cvjetnom metlom nekoliko puta proći i niz leđa. Za to vrijeme možete izgovarati neku molitvu, ili bajalicu poput: :

Metem sa sebe svako zlo

znano i neznano

da budem očišćen,

svjetao i lagan kao pero!

Ukoliko niste pobornik ni prvog ni drugog pokušajte zamisliti kako svakim zamahom buketa po vašom tijelu sa njega padaju na stotine tačkica crne prašine i nestaju.

Očistite i zaštitite svoj dom

No, za uspješno liječenje nije dovoljno samo eliminisati zlo sa sebe već ga protjerati i iz svog životnog prostora.

Buket kadifice je među najboljim sredstvima za uklanjanje loše, negativne energije iz doma. Sa suhim stručkom kadifice preporučuje se okaditi kuću nakon sahrane tojest smrti nekog člana familije, kako bi se na taj način anulirao bilo kakav mogući upliv strane energije u prostoru u kojem živite. Desi li se da duh mrtve osobe ostane prisutan u kući on može ukućanima pričinjavati štetu a maloj djeci izazivati različite bolesti.

Isto tako, poznato je da je kadifica među najučinkovitijim sredstvom za borbu protiv magija koje se rade sa zemljom uzetom sa ne nekog groba. Šaku zemlje sa groba donosi u vašu kuću i na skrovitom mjestu ostavlja zlonamjerni rođak ili komšija kako bi vam u kući neprestano vladao nemir, tuga, ravnodušnost, hlađenje međusobnih osjećaja i izostanak napretka. Pod ruku tome, kadifica je izvrstan uništavatelj zlih očiju odnosno uroka.

Da biste očistili svoj dom od negativne energije, prvenstveno vradžbina i uroka, u lonac svježe vode nalomite buketić kadifice a potom tom vodom operite sve podove po kući.

I za kraj još jedna informacija koja bi vam mogla biti zanimljiva i korisna. Mnogi Peruanci tradicionalno sade kadificu ispred ulaznih vrata kako bi na taj način akumulirala u sebe svu zlokobnost negativni ljudi i onemogućila im ulazak u kuću. Saksije sa posađenom kadificom na ulazu u kuću ili poslovni objekat vizualno su lijep dodatak ali i moćna zaštita od svega onoga što vam može zagorčati porodični ili poslovni život.

autor teksta: Raif Esmerović

10.01.2019.

Šta je omrza i kako se liječi?

Omrza je zajednički termin za sve oblike magijskog djelovanja usmjerenog ka tome da se ljudi zavađaju ili toliko nagrde da u očima drugih izgledaju kao neke smrdljive rugobe. Čak se i u bosanskoj mitologiji spominje zli duh po imenu Mraza koji, kad bi se okomio na nekog čovjeka, uzrokovao bi mu neslogu u ljubavi, i poticao ga na stalnu svađu u kući ali i sa komšijama.

No, da sve ne ostane u domeni mitologije i narodnih predaja dovoljno je primjetiti kako se danas često može čuti od strane običnih ljudi na ulici da im unatoč solidnom imovinskom stanju ili generalno dobrom životu u familiji non stop vlada neka napetost, nesloga i ljubomora. U današnjem vremenu ljudi se sve manje vole i slažu a to je svakako uticaj omrze.

Omrza je po riječima hodža-iscjelitelja i stravarki jedna od najgriješnijih čarki, pošto se njome pojedinac lišava sreće u ljubavi i osuđuje na samoću, koja se smatra, pored bolesti, najvećom ljudskom mukom.

Analizirajući magijske recepte kojima se pravi omrza evidentno je da su svi rekviziti i supstance slikovitog značenje: hladne i oštre igle, neugodni miris bijelog luka, mrtvačka voda kao simbol mrtvila i ništavila, nečistoća svinje, ili pak krv dviju životinja koje se prirodno ne tolerišu tojest psa i mačke. Sve nabrojano ima negativan potencijal koji mađijarka usmjerava i iskorištava u cilju izazivanja omrze kod ljudi.

41 igla za omrzu

Za čarkama omraze najviše su u prošlosti posezale djevojke kako bi naudile jedna drugog, plašeći se konkurencije ili pomisli da bi se neka jaranica mogla udati prije nje. Ostalo je zabilježeno u arhivi Zemaljskog muzeja u Sarajevu kako je djevojka posudivši ili ukravši neki dio odjeće svoje suparnice koristila ga za bacanje omraze. Ona bi u posudu sa vodom stavila 41 šivaću iglu a zatim u njoj oprala taj dio robe. Vjerovalo se da nakon što se ona osuši i vrati suparnici da je obuče učinit će od nje jako omraženu osobu kod muškog spola.

Isti efekat se postizao vučijom kožom. Naime, u Bugarskoj se vjeruje kada se neki pojedinac želi omraziti treba ga pokriti vučjom kožom dok spava i poslije toga neće ga niko u kući ili tom mjestu gledati na lijep način. Svi će galamiti i mrziti ga. Toliko će biti omražen.

Mađijarka da bi napravila čarke omrze služi se raznim rekvizitima no jedan među najpoznatijim je voda kojom se okupao mrtvac. Ako pravi omrzu na ženu onda joj je potrebna voda sa ženskog mrtvaca i obratno.

U Bosanskoj krajini nekada je bio običaj da se uzme šaka zemlje sa novog mezara, razmuti u vodi pa njome pomaže po odjeći muža ili žene koje treba omrziti.

Još jedan čest rekvizit je svinjska mast kojom se nakon omađijavanja diskretno mazala po odjeći žrtve ili po kvaki od njenih ulaznih vrata.

U bosanskoj magiji onaj ko želi omrziti muža i ženu, najčešće svekrva kako bi se rješila nepodobne snahe, na kocku šećera kapne jednu kapljicu krvi iz lijeve mačije šape i jednu kapljicu iz desne pseće šape pa skuha kafu i u nju stavi tu kocku te posluži bračnom paru.

U Srbiji da se omrzne žena mužu i obrnuto tajno im se daje da okuse malo krvi sa noža kojim se kolje stoka u varivu ili hljebu, ili pak zemlju koju su psi grebali, ili pseće dlake, ostale na rupi u zemlji kojom su se psi provlačili.

Kako se skida omrza

Po kazivanju stravarki salivanjem strave se oduvijek uspješno liječila omrza u braku. Za one slobodne tojest djevojke i mladiće stravarka bi učila molitve na sapun. Naime, čekalo se da prođe mjesečeva mijena i dođu "mladi dani" pa bi se obično uoči mladog petka obično uoči mladog petka na sapun proučilo nešto iz Kur'ana. Onda bi stravarka iza ponoći izišla sa sapunom napolje, pod vedro nebo, i izgovarala basme kojima bi tjerala omrazu i prizivala ljubav mladom biću. Tim sapunom bi se kasnije omražena djevojka ili mladić redovito umivali.

Još jedan način da se pomogne paru koji boluje od omrze jeste da stravarka pronađe u šumi biljku milogled i odnose je kući. Nakon što milogled ostane neko vrijeme potopljen u posudi sa vodom ona se diskretno sipala bračnom paru da je popije, obično u kafi ili soku. Na ovaj način spasili bi se od razornog uticaja omrze a ljubav i sloga bi ponovo vladati u njihovoj kući.

autor teksta: Raif Esmerović

20.11.2018.

Odbrana od noćnih magijskih napada

Posebna vrsta magijske aktivnosti jesu takozvani psihički napadi. U odnosu na druge oblike vradžbina koje mogu biti usmjerene prema određenim dijelovima tijela ili prema tijelu u cijelini, ovi napadi upereni su isključivo prema podsvjesti pojedinca. Vrše ih isključivo oni koji se bave profesionalno crnom magijom.

Svrha napada zapravo je jednostavna: crni magičar hvata psihički kontakt s osobom koju želi napasti, a zatim je i napada. To je najčešće zbiva u snu, kad odbrambene stege tijela popustaju i kad se kroz zamrlu svijest vrlo lako prodire do podsvjesti.

Ovakve vrste napada najčešće se manifestiraju kao teški i mučni snovi, noćne more, osjećaj propadanja i padanja, gušenje i nesnosan smrad koji nestaje čim se spavač probudi. Naravno, kao i kod drugih vrsta čarki, ni ovom prilikom ne smije se upadati u zamku i za svaku takvu pojavu odmah optužiti crnu magiju. Naime i niz drugih uzroka iz svijesti i svakodnevnog života također može jednokratno dovesti do sličnih osjećaja tokom spavanja. Međutim, ponavljaju li se navedene manifestacije učestalije ili u pravilnim vremenskim razmacima, tad nema mjesta dvojbi: riječ je o psihičkom napadu. Zanimljivo je reći kako se i u bosanskoj magiji, među stravarkama, znalo za psihičke napade čemu svjedoči ova basma: "Na Ameli nikakva uroka, nikakva napada, nikakvog prepasti, nikakve bolesti...".

Onog trenutka kad crni magičar uspostavi vezu s podsvješću pojedinca na kojeg želi djelovati i čim uspije u snu izazvati prvu manifestaciju, posao mu je olakšan. To se može usporediti sa lopovom koji zna šifru bankovnog trezora. Samo treba ući i otvoriti ga, pa pokupiti novac. Jednom ostvareno djelovanje svakim se novim napadom samo produbljava, sve dok pojedinac koji je napadan ne zatraži pomoć doktora i lijekova. Nastave li se takvi napadi i dalje, usprkos liječenju neće dolaziti do poboljšanja, već će se nastaviti destrukcija, sve do konačnog uništavanja psihe.

Zašto bi neko napao nekoga na taj način? Kao jedno od objašnjenja je lična osveta. Drugo objašnjenje je i visina ponuđene nagrade za obavljen posao. Treće objašnjenje je i slučajni odabir žrtve kako bi se isprobale vlastite zle moći. Postoje i drugi razlozi. Bez obzira šta je motiv napada, svakako se radi o jednom od najpodlijih korištenja sposobnosti i okultnog znanja.

Od takvih napada pojedinac koji ne poznaje magiju vrlo se teško brani. Jer svrha odbrane je uništiti uzrok a ne posljedice. Zato uvijek savjetujem da se u takvim slučajevima potraži pomoć vješca ili vještice, nas koji se bavimo bijelom magijom, kako bi pomoć bila uspješna i brza.

Neke stvari se ipak mogu napraviti i u okvirima samoodbrane od čarki i negativnih sila. Kao prvo, potrebno je odmah promjeniti mjesto na kojem se spava. To znači ili promjeniti krevet spavajući u nekoj drugoj sobi ili krevet pomaknuti s mjesta na kojem jeste i premjestiti ga na drugo mjesto u istoj sobi. Isto tako, odmah treba izmijeniti navike odlaska na spavanje, pomičući sat odlaska u krevet na ranije ili kasnije. Također, uvijek pomaže stavi li se oko vrata ili ispod kreveta neki metalni predmet poput ključa, eksera, noža, mašica, makaza, soli.

Uz sve to, mogu se napraviti i određeni obredi samoodbrane. Oni, doduše, neće obustaviti napade i oslabiti ih, ali će pojačati vlastite odbrambene moći i onemogućiti lagano prodiranje crnog magičara kroz psiho-napade.

www.tana.bosnianforum.com

04.11.2018.

Crveni konac

Narodno vjerovanje o moći crvene boje, njenom profilaktičkom učinku protiv urokljivih očiju, i samim time pozitivnom učinku na zdravlje, potiče od Ilira. Još je rimski historičar Plinije zabilježio kako ilirski narod nosi oko ruku ili vrata omotane niti crvene boje u želji da se zaštite od zlog pogleda. Od naših predaka, preko Rimljana, taj se običaj proširio duž mediteranskog pojasa i tako ušao u mnoge kulture i njihovu tradiciju od Jevreja, Arapa i Turaka.

15.10.2018.

Salijevanje strahe kod bošnjačkog naroda

Salivanje strahe ili izlijevanje olova drevni je oblik šamanističke prakse egzorcizma poznate na velikom geografskom području, doslovno od Palestine, Libana, Sirije (sakbeh ili rakwi), Alžira, Maroka (khfif), Turske (kurşun dökme), Balkana pa sve do Njemačke, Velike Britanije (melting lead, lead casting ili lead pouring) i skandinavskih zemalja. Na našem podneblju salivanje strahe se pojavljuje, kako se standardno pretpostavlja, dolaskom Osmanlija, zajedno sa cijelim sklopom drugih magijskih vjerovanja, postupaka i predaja. No, isto tako, postoji indicija da je ovaj ritual izvorno ilirski te da su ga naši preci kao vojnici Rimskog carstva proširili po Bliskom istoku, a preko Kelta je stigao i do sjeverne Evrope.

Kada se prati taj put od Palestine do Velike Britanije primjećuje se sljedeće: u arapskim zemljama olovo se lije kako bi se neko oslobodio uticaja urokljivih očiju, kod Turaka isti ritual je namjenjen liječenju straha i uroka, u BiH se strahom liječi navedeno ali i nagaža, crna magija i zaključana sreća, dok na sjeveru Evrope obred nema iscjeliteljski već isključivo divinacijski aspekt. Naime, u zemljama sjeverne Evrope običaj je da se uoči Nove godine (molybdomancy), koji se primjerice u Finskoj naziva uudenvuodentina, ljudi okupljaju, posebice djevojke, i salijevaju rastopljeno olovo u vodu kako bi doznali nešto o budućnosti koja im predstoji. Ukratko, između toga i salivanja strahe postoji određena sličnost ali i bitna razlika. Oba načina su usmjerena na otkrivanje nepoznatih događanja; kroz molybdomancy djevojke žele doznati svoju ljubavnu sudbinu u narednoj godini dok u salivanju strahe stravarke kroz različite oblike detektiraju od koje je tegobe obolio bolesnik. I tu prestaje svaka sličnost.

Mada salivanje strahe kao obred nema islamske korijene pojedini dijelovi tog starog šamanističkog rituala su monoteizirani, u onom govornom dijelu, te stoga ritual prati izgovaranje određenih kur'anskih poglavlja i dova. Pored toga u pomoć se pozivaju božiji poslanik Muhamed i hazreti Fatime, kako bi samim spominjanjem njihovih imena zlo predstavljeno u obliku bolesti pobjeglo od bolesnika. Isti slučaj susrećemo kod bugarskih ili rumunjskih stravarki koje koriste u ritualu molitvu Oče Naš, pozivajući se na svetu moć Isusa, Djevice Marije ili krsta. Svima im je zajednička upotreba dužih ili kraćih basmi i bajalica (bajati dolazi od turske riječi baymak – čarati, opsjenariti (u svrhu liječenja); varati. - Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Abdulah Škaljić).

Na bolesnu ili opsjednutu osobu obred ima prije svega kumulativan efekat, što potvrđuju kazivanja svih onih osoba koje su mu bile podvrgnute. No, isto tako, postoje oprečna mišljenja koja spore njegovu efikasnost, prozivajući je učinkom placeba, na što mnoge stravarke demonstrativno uzvraćaju slijedećim argumentom; ritual je, naime, podjednako učinkovit i ako se radi osobi koja zna za njega i onoj koja ne zna, poput male djece. Jedina zamjerka je da se nipošto ne pije voda u koju se topilo olovo, pošto je toksični metal, već da se ona prolije na raskršće ili se njome bolesnik samo umije i opere ruke i noge. Unatoč tome, pojedine osobe sklone su konzumiranju te vode, u malim količinama, čija je štetnost po organizam ipak puno manja u odnosu na primjer na svakodnevno uživanje cigareta. Naime, u cigaretama se osim olova, koje može biti otrovno u velikim količinama nalazi i polonij, radioaktivni element koji izaziva karcinom.

15.10.2018.

Duga tradicija u BiH

U ne tako dalekoj prošlosti svaki zaseok, svaka mahala ili čak svaki rad kuća imao je bar po jednu stravarku kojoj se narod mogao obratiti za pomoć u bilo koje doba dana. Danas je situacija potpuno drugačija i drastično je opao broj osoba koje se bave ovakvim načinom liječenja ljudske duše, unatoč tome što je potražnja za njima, u ovom modernom i stresnom vremenu, ista ili čak i možda veća, nego što je bila ranije. Mladi stravara i stravaruša je vrlo malo, pošto se gubi interes za bavljenje narodnom medicinom, te se stoga sama po sebi nameće realna potreba da se, bar u krajnjem slučaju, ovaj segment bosanskohercegovačke tradicije dokumentira i očuva u pisanoj formi za neka buduća pokoljenja.

Istražujući ovo zanimljivo područje narodnog lječništva stekao sam dojam da su se kroz povijest BiH uvijek i redovito u nekom vremenskom intervalu, u odmaku od pedeset do sto godina, pojavljivale nadčulno obdarene osobe, izabrane od strane više sile, čija je primarna misija bila da pomažu i liječe narod. Izabranici su dolazili periodično, skoro stihijski, najčešće u manjim sredinama, i u različitim životnim decenijama, no njihov pravi vidarski dar potencijal osjetio bi se u relativno kasnijoj dobi, pošto usljed svakodnevnih poslova i obaveza, kao što su udaja, rađanje i briga za familiju, nije bilo stvarne mogućnosti da se „odabrani“ u potpunosti posveti svome radu. To je rezultiralo stereotipom kako su najpoznatije i najbolje stravarke one u starijoj dobi „koje su prošle menopauzu“.

Dakako, još jedan prisutni razlog ovakvom slijedu dešavanja često se krio i u smjeni generacija, znanje se akumuliralo i tradicionalno nasljeđivalo (prenosilo) od spiritualno obdarenog prethodnika – sa svekrve na snahu, s majke na ćerku, s djeda na unuka. Tek onda kada se „učitelj“ zbog teške bolesti ili starosti povlačio učenik ga je mogao zamjeniti prisvojivši uz stečeno znanje i sve njegove bivše „pacijente“. Koliko sam uspio doznati učitelja je rjetko učenik uspjevao nadmašiti, vjerovatno zbog toga što nije, poput svoga prethodnika, njegovo znanje bilo poklonjeno od više sile nego naučeno.

U duhu svega do sada napisanog aktuelna formulacija pojma stravarke ili stravara bila bi da je to žena starije dobi, ponekad i muškarac, koja vlada sposobnošću liječenja psihosomatskih poremećaja (psihopatologija) kroz podvrgavanje bolesnika šamanističkom ritualu koji u sebi sadrži primjesu alhemijskog postupka.

Unatoč tome što je sama forma rituala, topljenja i izlijevanja olova, na prvi pogled prilično jednostavna ona je zapravo veoma kompleksna i sadržajna. Držeći u ruci komadić olova stravarka izvodi ritualno kruženje oko glave bolesnika, ili laganim dodirivanjem određenih mjesta na tijelu, želeći time na krajnje sugestivno-magijski način „konektirati“ bolesnu (opsjednutu) osobu sa energijom metala. Kako bi se što bolje fokusirala u tome stravarka dok to čini šapuće slijedeću zakletvu: „Bježi straho iza devet mlina, iza devet polja, iza devet stijena...“. Potom olovo stavlja u direktni kontakt sa vatrom a nakon toga i vodom.

Upravo iz spomenutog razloga, povezanosti sa ognjem i transformacijom, olovo je pored željeza ili gvožđa oduvijek u svijesti bosanskog naroda sadržavalo apotropejsko svojstvo, štitilo od zla i oslobađalo dušu . Mogućnost da se topljenjem olovo iz krutog oblika dovede u fluidnu formu i obratno izazivalo je ljudsku fasciniranost i podržavalo ideju kako se magijskom manipulacijom njime mogu „uhvatiti“ ili „zarobiti“ zli duhovi te ih tako poraziti.

Raif Esmerović - "Salijevanje strahe kod bošnjačkog naroda", pdf.

27.08.2018.

Magija za vjernost muža

Od davnina najpopularniji oblik magije jeste onaj ljubavni, kojima usamljena srca pokušavaju doći do suđene osobe i ljubavi a oni koju su je već pronašli nastoje ljubavnim ritualima osigurati da ta sreća i potraje. Naime, kao i u prošlosti i danas su mnoge veze i brakovi pred velikim iskušenjima, posebno onima koji se tiču prevare. Stoga borba za ljubav nikad ne jenjava a mnoge stravarke, lokalne mađijarke i pojedine hodže i derviši imaju pune ruke posla da udovolje svima onima koji žele na tajan, magijski način osigurati mir i slogu u svojoj kući i braku.

Naravno, postoje i poneke čarolije koje možete izvesti samostalno, bez pomoći stručnog lica, a one su plod dugogodišnjih iskustava i prakse. Saznajte kojim se to vradžbinama služe žene po Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji da bi ukrotile nevjerne muškarce.

Riblja kost

Kod bugarskih žena tradicionalno se čara za muževu vjernost tako što se odreže malo vune sa ovce koja nije rađala te se prikupi 13 zrna pšenice sa 13 različitih njiva. Nad svakim zrnom se kaže ime osobe i da bude vjeran i odan. Vuna i zrna se potom tajno ušiju u odjeću muža ili se sakriju u jastuk ili pod krevet na kome on spava.

U drugom čaranju za ljubav i vjernost potraži se kost od ribe i dobro opere. Sa njom pod uzglavljem treba da muž prespava sedam noći, naravno, pod uslovom da on ne zna za to. Osmi dan žena riblju kost razlomi na tri dijela – prvi komadić se baci na raskršće, drugi u tekuću vodu a treći se ušije suprugu u odjeću ili mu se sakrije u krevet, pod mjesto na kojem on spava. Nakon što to učini žena ne smije popiti ni gutljaj vode cijeli taj dan u protivnom magija neće biti djelotvorna.

Savijena igla za impotenciju

Kod bosanskih žena postoji mnogo ritualnih postupaka kojima se želi muž natjerati na vjernost. Jedan od najpoznatijih je onaj da žena svaki mjesec odsječe po pramen pubičnih dlaka i baci ih na vatru da izgore. Taj postupak, navodno, uzrokuje čudesan efekat da muž samo gleda u nju i ni u koju drugu ženu.

Ukoliko bi pak supruga posumnjala da joj muž odlazi kod ljubavnice onda ona za njim zaključa ulazna vrata uz ovu basmu: „Ja zaključah ova vrata, ja ne zaključah vrata nego zaključa mome (reći ime muža) muk i lik u usta i kilit na usta, veledalin amin“. Nakon ove basme, vjeruje se, on će kod ljubavnice biti mrzovoljan i šutljiv te će se brzo vratiti kući.

Osim toga, žene suznale odlaziti kod stravarki da im saviju šivaću iglu u krug, ponavljajući neku od tajnih basmi, koju bi žena bacila za mužem kada bi on pošao ka drugoj. Po kazivanju pojedinih informatora od toga je muž kod ljubavnice postajao impotentan, gubio bi mušku moć, i postiđen se vraćao kući. Ako bi se takav scenario desio nekoliko puta on bi neminovno dovodio do prekida izvanbračne veze.

Da se omraze muž i ljubavnica

Ako se nevjerstvo već desilo odnosno zna se ime muževe ljubavnice tada se moglo ići u agresivniji tip magije. Kod Rumuna prevarena supruga mora da sjedne u kočiju i sa njom se vozi dvadesetak metara. Onda iziđe iz kočije tojest konjske zaprege i sa desnog točka na papiru prikupi malo masti, zatim ode do zadnjeg lijevog točka i tu također prikupi malo masti govoreći: „ Kad se ova dva točka spoje, neka se spoje moj muž i njegova ljubavnica.” Čarka se nastavlja na sljedeći način: misleći na preljubnički par, žena govori: “Kao što ovaj točak bježi pred drugim točkom, neka i moj muž bježi pred njom“.

Nakon toga prevarena žena se vrti ispred kočije, blizu lijevog točka i govori: “Vraćam se prema tebi, lijevi točku, tako će tvoja moć biti još veća”. Tu se na papir pokupi još malo masnog mulja, potom ide do desnog stražnjeg točka, i ponavlja postupak govoreći: “Kad se ova dva točka spoje, neka se spoje moj muž i njegova ljubavnica”.

Potom žena koja izvodi ovo čaranje pomiješa četiri uzorka prljave masti i sa njome odlazi kod ljubavnice. Kada dođe u njenu blizinu lagano je dodirne prstom, koji je prethodno umočila u onu mast sa kotača, po odjeći i tiho kaže:“ Kao sto se ovaj točak udaljava od drugog, neka se moj muž udalji od tebe. Kao što je ovaj masni mulj crn, koji bacam na tebe, tako neka se vas dvoje jedno drugome zacrnite u očima“.

www.magic.bosnianforum.com

27.08.2018.

Magija vještičijeg praznika Mabona

Predzadnji u nizu od osam paganskih praznika u vječnom krugu godine naziva se Mabon kojim se od davnih vremena obilježava jesenji ekvinocij i svečanost berbe. Slavi se u noći sa 20-og na 21. septembar. Za pagane ovo je praznik Druge žetve, takozvane voćne berbe, i samim time on predstavlja, kao i prethodni festival, veliku svečanost zahvalnosti. Naziv ovog praznika dolazi od imena božanstva iz velške mitologije Mabona. On je Dijete Svjetlosti i sin Majke Boginje Zemlje po imenu Modron. Druidi su ga slavili kao svetkovinu Zelenog Čovjeka, odnosno gospodara šume, a nazivali su ga Mea'h Fo'mhair.

U krugu godine Ostara i Mabon tojest proljetnji i jesenji ekvinocij predstavljaju potpunu harmoniju pošto su dan i noć jednake dužine i u savršenoj ravnoteži – muško i žensko, tama i svjetlost, unutrašnje i vanjsko. No, ovo je i znak da smo na vrhu tranzicije i da tama pobjeđuje svjetlost. Ciklus prirodnog rasta je završio, sunčeva snaga je opala, a od Mabona noći su sve duže a dani hladniji. Sokovi drveća vraćaju se u svoje korijenje, duboko pod zemlju, mjenjajući zeleno ljeto u vatrenu jesen u kojoj se isprepliću narančasta, crvena i zlatna boja. Ponovo se vraćamo u mrak iz kojeg smo i došli.

U obredima navedenoga praznika Boginja je prikazana kao Kraljica Žetve u čijoj se utrobi nalazi Bog začet darom čiste ljubavi u vremenu obilježavanja Lammasa. Dok Bog spava u majčinom stomaku, čekajući da bude ponovno rođen, u ceremonijalnom dijelu proslave ovoga praznika on je predstavljen kao Kukuruzni kralj ili Gospodar Žetve. Treba naglasiti kako je majčinski aspekt Boginje najviše izražen upravo u proslavi Mabona pošto se ona nakon toga sve više kreće prema aspektu Sunca.

Kako je berba zrna obavljenja za vrijeme prošlog festivala Lammasa, u ovom razdoblju uživa se u obilju voća i povrća. Vrijeme je da se zahvali Suncu na obilnoj žetvi koju nam je omogućio svojom toplinom. Vještičiji oltar je pun sezonskog voća, hrane od žitarica, kojima se zahvaljuje za obilan urod. Kuća se ukrašava klipovima kukuruza i komušinom što samo po sebi simbolizira doba žetve.

Pošto je Mabon svetkovina kada ljudi izražavaju empatiju i poštovanje dobro je uzeti pomalo od svega što je ubrano, i to najbolje primjerke voća, povrća i žitarice i u znak zahvalnosti vratiti ih Boginji Majki. Kad vršite obred, zahvalite se na četiri strane svijeta kako bi vam svi aspekti života bili pokriveni. Zahvaljujući se prema sjeveru pokrivate aspekt doma, financija i fizičkog zdravlja, istok drži područje znanja i darovitosti, jug je područje karijere i hobija, a zapad odnosa među ljudima. Središnji dio u kojemu obavljate ritual i u kojemu i sami stojite predstavlja duhovnu prosvjećenost i primanje poruka od prirode i Boginje.

Također, prinesite na žrtvu i zahvalnost zemlji bilje, vino (neki Mabon nazivaju i vinskim festivalom), jabukovaču ili pognojite zemlju. Spremite se za mirovanje u zimskom periodu, završite sve poslove koje ste do tada ostavljali za kasnije kako biste se za vrijeme zime mogli odmarati. Dakle, Mabon je praznik i vrijeme odmora nakon žetve. Što se tiče životnog puta, to je trenutak ubiranja onoga što smo u proteklom periodu posijali, vrijeme da se prisjetimo svojih nada i planova za vrijeme Imbolca i Ostare, i razmislimo o tome kako su se one realizirale. Čas je da se završe projekti, da se pročistimo i oslobodimo svega onoga nepotrebnog, kako bi tokom zime mogli nesmetano uživati u dubokom miru i kontemplaciji. To je također i period kada skupljamo sjeme novih ideja i planova, pohranjući ih u mraku sve do pojave Sunca.

Rog izobilja

Kada pagani i vještice idu sjesti za mabonski stol oblače svoju najljepšu odjeću, uživaju u najboljoj hrani i piću. Bilje i plodovi koji se tom prilikom polažu u bukete ili stavljaju na praznični stol su žir, smola s drveta benzojevca, paprat, žitarice, razne biljke poput kozja krv, mirha, božja krunica, ruža, žalfija i duhan. Za vrijeme obreda običaj je jesti jabuke, lješnjake, razne vrste hljeba, krompir, mrkvu i luk, te jela u kojima ima ovog voća i povrća. Spaljuju se mirisi mirte, žalfije i benzojevca.

Cornucopia ili rog izobilja autentičan je simbol Mabona. To je drevni znak bogastva kojeg donosi žetva i čiji androginski oblik ima mušku tojest falusnu te žensku odnosno šuplju, receptivnu formu. Pored toga plod jabuke je još jedan reprezantativni simbol svečanosti velike zahvalnosti. Ona se obavezno jede tokom proslave praznika i to ne bez razloga. Naime, jabuka je vrlo značajna u mnogim duhovnim tradicijama. Označava simbol života i besmrtnosti, koristi se za liječenje, regeneraciju i obnovu. Povezana je sa životom, mladošću i ljepotom. U bošnjačkoj tradiciji za plod jabuke se vjeruje da je simbol same duše i predstavlja najsličniji oblik u kakvom se ona nalazi u ljudskom tijelu.

Istražujući bosansku mitologiju i magijske rituale uspio sam doznati od stravarke Mevlide o segmentima jednog izuzetno interesantnog rituala ozdravljenja kojeg je ona vršila samo u sjeni stabla jabuke. Ritual liječenja se uvijek izvodio poslijepodne i za vrijeme sunčanog dana kako bi se sjenka jabuke postepeno izduživala ili kako je ona to objašnjavala „rasla“. Dok se sjenka jabuke izdužavala Mevlida bi ponavljala samo njoj poznate molitve i basme, obilazeći u smjeru sunčeva kretanja oko bolesnika i umivajući ga naučenom vodom. Na kraju rituala bolesnik se oslobađao straha, uroka, bolesti ili zlih duhova i odlazio kući potpuno zdrav.

Za Pagane, jabuka sadrži mističnu, svetu tajnu. Naime, ako se jabuka presiječe nožem po sredini pojaviće se oblik pentagrama kojeg simbolizira njeno sjeme. To je najpoznatiji simbol paganizma. Pet vrhova petokrake zvijezde predstavljaju elemente zemlje, zraka, vode, vatre koji su ujedinjeni sa samim Duhom na vrhu petog kraka. Kružnica oko pentagrama simbolizira vječni krug života, prirode i cjeline. U ritualnoj magiji pentagram odgovara elementu zemlje. Smatra se zaštitom od svakog zla, kako za pojedinca tako i za kuću, nosi se kao hamajlija ili drži iznad ulaznih vrata.

www.tana.bosnianforum.com

20.08.2018.

U američkoj državi Arkanzas postavljen dva i po metra visok spomenik Sotoni

Postavio ga "Satanin hram" čiji aktivisti tvrde da traže samo 'slobodu za sve religije'

U američkoj saveznoj državi Arkanzas pojavila se skulptura Bafometa kao žensko utjelovljenje Satane.

Sa pozivanjem na Prvi amandman, skulpturu su naručili i postavili aktivisti „Sataninog hrama“.

Skulptura je visoka dva i po metra, a trenutno je na „privremenom postamentu“.

Bafometom su u Srednjem vijeku nazivali samog Satanu i Velikog Demona. Ali, ponekad i „Sataninom suprugom“.

Sama skulptura predstavlja antropomorfizovanog jarca, ali sa ženskim grudima, krilima i bakljom na glavi.

Iza skulpture je pentagram.

Predstavnici „Sataninog hrama“ su objasnili da rade na tome da im vlasti odobre postavljanje skulpture na trajni postament.

Njegovi aktivisti – a bilo ih je oko 150 – nosili su plakate kojima traže „religioznu slobodu za sve“.

Na istom mjestu su kršćani prošle godine bili postavili spomenik u čast Deset Zapovijedi koji je poslije nekoliko dana bio uništen.

Oko „mjesta događaja“ stajali su ljudi sa kršćanskim simbolima, ali im policija nije dozvoljavala da se približe.

31.07.2018.

Hoćeš da ti gatam?

Od davnina se na našim prostorima pripovijedalo kako su pojedine Ciganke bile jako vješte u proricanju sudbine, pravljenju ili skidanju magije te izvođenju pravih malih čuda. Obično su nakon dolaska ciganske čerge u neki kraj mještanke hitale među njihove šatore u potrazi za onom Romkinjom koja bi im gatala i nudila čarke uz čiju će pomoć smiriti nevjernog muža ili osvojiti nečije srce. Odlazilo se tajno, plaćalo u novcu ili hrani, i čvrsto vjerovalo u cigankino kazivanje.

Dolaskom novijih vremena nestale su te stare i dobro poznate faletarke, a među mladim naraštajima skoro i da nema njihovih nasljednica. No, još se ponekad na ulici može susresti neka starija Romkinja koja za nešto novca nudi falanje. Obično se tada gata u karte ili dlan a dosta rjeđe i u zrna graha.

Dok mješa karte ciganska faletarka govori ovako:" Bože, pomozi mi, da ti se kaže na tvoj posao, ljubav, čovječnost, nek ti se pojavi tvoja pravda i istina" a onda karte pruži klijentu i kaže "Presijeci".

Ciganke uglavnom nikada nemaju potpuni špil od 36 karata takozvanih ciganica, već je uvijek karata manje a ponekad ih ima devet ili tri. Odgovor zašto je tako krije se u prilično dobrom uvidu u osnove ljudske psihologije po čijem su poznavanju ovi nomadi itekako poznati.

Romkinjama se mora priznati da su mnogo vještije i pronicljivije od bijelih faladžinica, pošto detaljnije poznaju ljudsku narav, i kroz njihovo "viđenje" klijent je nezaobilazno dobra duša sa puno neprijatelja, ali ga uvijek od njih čuva Bog, sadaka ili neki madež. Ženama gatare pak lukavo laskaju, hvale njihov izgled i poštenje, majčinstvo, a muškarcima vide sinove, dug život, vjerne ljubavi... Skoro svaka od njih će spomenuti kako klijenta ili nekog njemu bliskom nazivaju sa dva imena, jer je to toliko raširena pojava da je skoro nemoguće pogriješiti.

Nabrajalica za sudbinu

Iako većina ciganskih faletarki ogleda iz karata ili dlana čini se da ipak svaka od njih ima napamet naučenu "nabrajalicu" koja se na dosta mjesta rimuje, a kroz koju ona klijentu "predviđa" više manje standardne detalje u kojima se može većina pronaći. Naravno, ona će tu faletarsku "nabrajalicu" usput doraditi novim pojedinostima kako bi je prilagodila spolu i godinama klijenta. Vrlo često proricanje je u nekim dijelovima nerazumljivo, vjerovatno zbog toga da se klijentu privuče što veća pažnja te da time postane skloniji sugestivnom uvjeravanju.

Ciganka Halida ovako počinje: "Ti si mlogo sretan samo si mnogo vjeran, za svakoga si dobar i vjeran, za tebe je mali svijet, kuća ti je mala a kesa starinska, koliko svijet viče da imaš polovinu nemaš, prema sebe svega imaš, do jedne nesreće si bio što nisi glavu pogubio tebe velika sadaka sačuvala, razumiješ? Što očekuješ nešto da dobiješ nisi završio još, kroz sedam dana želja ti se ispunjava da ćeš biti mlogo sretan i zadovoljan. Razumiješ? Jedno dijete sudba i vijenac zoveš, na dva imena zoveš. Razumiješ? Samo jedan dobitak ćeš imati radi dobitka Bog će te zadovoljiti i sretan ćeš biti. Ne želi ti ni pare ni novac samo želi za tebe čuti i vidjeti. Kahara ti nema, sve te radosti i veselja dočekuju. Na što misliš i žrvuješ na tvoje će biti neće na dušmansko, da ćeš biti mlogo sretan i zadovoljan. Ti mnogo dušmana imaš, a dušmani ne može ti niko ništa samo dragi Bog. Razumiješ? Petkom i utorkom nemoj se šišati nemoj se brijati jer ti to mnogo škodi u životu. Razumiješ? Kad si bio mali na dva imena su te zvali, jedno ti se ime prima, drugo ti se ime nikako ne prima. Razumiješ? Što očekuješ da dobiješ, što ganjaš nešto da dobiješ, da činiš, nisi završio još, želja ti se ispunjava kroz sedam dana da ćeš biti mlogo sretan i zadovoljan. Na što misliš i žrtvuješ na tvoje će biti, neće na dušmansko, da ćeš biti mlogo sretan i zadovoljan."

Duga nafaka te prati

Uočljivo je iz navedenog kako ciganske faletarke koriste i pojedine podatke iz takozvanih "stogodnjaka" ili vječitih kalendara, gdje se za svaki astrološki znak navodi kojim danom treba da se čuva i pazi. Također, zahvaljujući nabrajalicama ciganske gatare se ne ustručavaju "proricati" sudbinu klijentu i bez rekvizita, stvarajući time lažni dojam kako su vidovite. Jedna od njih gledajući klijenta u lice ovako kazuje:

"Mnogo godina nejmaš a mlogo pameti imaš, na put si bio umalo da glavu nisi izgubio, tuđa te nacija više tebe poštuje nego tvoja vjera, a da vidim šta te čeka jedan put i jedno društvo, da ćeš biti jako sretan, a dug život imaš, dugu nafaku pratiš, bogami tri sina ćeš imati i jednu curicu, o bogastvo ćeš živiti, ne živiš na sirotinju, da će te Bog obeseliti, a imat ćeš sretan put. Svoje tajnosti svoje vjernosti na svoju pravdu biće propadaš. Jedno čeljade jedinka, jedinicu hraniš li, jedno čeljade zoveš ga na dva imena. A ženska ti je vjerna i tačna, mlogo ti je za tebe, valahi billahi, ubila bi se za tebe, da bidne prava hanuma. Imat ćeš, pun si dijete k'o kokoška jaja. Hoćeš bogami, samo čeljade sretan ti je, dug život ima, dugu nafaku ti prati, a tuđe te nacije više tebe poštuje, nego tvoja vjera, bogami. Sa jednim kolegom si se volio i pazio, a malo poslije gorke si riječi čuo, nisi se nad'o gorke si riječi sazn'o. A svoje tajnosti nemoj nikome dokazivati pa će ti Bog želju ispuniti".

Na kraju treba priznati kako je narod oduvijek volio ciganska ogledanja, bilo kao zabavu ili stvarnu želju da se nekome otkrije budućnost. Naša urođena radoznalost ili želja da se preduhitri sudbina glavni je pokretač interesa za gatarama i proricateljima, koja sasvim sigurno nikada neće nestati unatoč tome bilo u vremenima koja dolaze još uvijek ciganskih faletarki ili ne.

11.07.2018.

O, Srebrenico...

Tog jutra među tvoje livade i ulice provalile su demonske horde, sinovi svinje. Oni koje je iskotila Velika Krmača u bespućima Karpata. Iste one koje je Bizantija kao roblje dovela na Balkan da svojim zlom stalno šire smrad svog postojanja. Ti krvoloci u ljudskom tijelu ali bez duše. Sinovi svinje, te zvijeri dođoše da opogane svetu zemlju bosansku, da ubijaju, uništavaju djetinjstva, da ubijaju mladost, da ožaloste starost.

Donesoše svoj pakao sa sobom, zadojeni zlom demona u ljudskom tijelu koji se prozva Sveti Sava. Najcrnji među najcrnjima. Demona poslanog od samog Sotone da truje i hrani svoju djecu, te sinove svinje, najgorčijom mržnjom, da ih uči da ubijaju nevine, i da otimaju tuđe.

O, Srebrenico, ubiše te zvijeri, naslađujući se ljudskim životima, krvoločno komadajući tvoja mlada tijela, majčine sinove i kćeri. O, Srebrenico, opustošiše tvoje pragove, uzeše ti očeve, uzeše ti sinove, uzeše ti unučad. Proliše krv nevinih da otvore vrata svom paklu iz kojeg dođoše. Prokleti bili!

Sinovi svinje, pratit će vas kletva svete Bosne, svake majke, svakog oca, svaka dječija suza. Pratit će vas na svakom koraku. Neće vas spasiti ni Velika Krmača, vaša pogana majka, ni demon koji se lukavo prozva sveti Sava. Progutat će vas vaš pakao, tama će vas povući nazad, odakle i dođošte. Vi, paklene sluge!

Dok dižete tri prsta i zazivate svoju Veliku Krmaču, dok joj pokazujete svinjski papak, da vas prepozna među svojim okotom i da vam pomogne, slavite smrt i ubijanje. Kao 11.jula 1995.godine. Ali neće vam ni Velika Krmača, vaša majka, ni taj troprsti papak pomoći da izbjegnete svoje zlo, pojest će vas, vratiti vas odakle ste došli. Prokleti bili za sve vijekove, zatrlo vam se sjeme, gdje god da ste sravnili se sa listom na zemlji. Prokleti bili!

Bosna i dalje postoji, Bosna i dalje živi. Sveti narod bosanski, dobri Bošnjani, ljudi velikog srca i čiste duše. Oprostiti možda nekada ali zaboraviti nikada!

03.06.2018.

Zašto su Jevreji najzlobniji narod na svijetu?

Donosimo vam samo neke od citata iz Talmuda iz kojih možete shvatiti zašto su Židovi danas i kroz povijest to što jesu:

„Krist je sin prostitutke. On je kopile." (Toldath Jeschu).

„Krist je na jednom gnojištu sahranjeno crknuto pseto." (Sahar).

„Predložite kršćanima da imaju seksualne odnose sa životinjama." (Abhodah Zarah, 15b).

„Bog je stvorio nežidove te iako im je dao čovječji oblik oni su ravni sa životinjama, jer ne dolikuje Židovu da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u ljudskom obliku." (Šulah aruh, Mudraš talpiot 225).

„Nežidovka u nosećem stanju ima se smatrati kao noseća stoka." (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 405).

„Istrebljenje kršćana je neophodno žrtvovanje." (Zohar II, 43a).

„Zabranjeno je kršćane podučavati trgovini." (Iore Dea, 154;2).

„Rad je veoma štetan i malo donosi." (Talmud, Getin 680).

„Nema goreg i lošijeg posla od obrađivanja zemlje, jer kad tko ima 100 srebrnjaka u trgovini može svaki dan mesa i vina imati; tko pak uloži 100 srebrnjaka u zemljoradnju, može samo soli i kupusa jesti." (Talmud, Jebamot 63a).

„Nežidovi su stvoreni da služe Židove. Oni moraju orati, kopati, sijati, kositi, vršiti. Židovi su stvoreni da sve gotovo nađu." (Talmud, Berahot 58a).

„Sve nežidovke su kurve." (Talmud, Even hekor)

„Židovi moraju naučiti ovih pet stvari: 1. Volite jedan drugoga. 2. Volite pljačku. 3. Volite bančenje. 4. Mrzite vaše gospodare. 5. Ne govorite nikada istinu." (Talmud, Pesahim 113a).

„Prema nežidovima dozvoljena je upotreba svake laži." (Talmud, Berahot).

„Bog je naredio da se nežidovu novac pozajmi samo uz lihvarsku kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo nego štetimo." (Talmud, Sefer Mikvod 73).

„Židov treba svoj imetak pomoću lihvarstva povećati. On treba pomoću lihvarstva nežidove upropastiti." (Talmud, Baba Mecija 70b).

„Opljačkati nežidova sasvim je dozvoljeno, a isto tako i nadnicu mu zadržati." (Talmud, Baban 111b).

„Dozvoljeno je na nežidovima isprobavati lijekove, da bi se ustanovilo da li su lijekovi štetni." (Šulah aruh, Joreh deah 158a).

11.05.2018.

Unatoč strogoj medijskoj cenzuri procurile vijesti iz Izraela

Gadi Reisen - šef osoblja i vojni savjetnik izraelskog komandnog centra na Golanu u kritičnom stanju, nakon raketnog udara SAA i snaga Qudsa. Pored totalnog uništenja komandnog centra "Padobran" ubijeno je i ranjeno na desetine izraelskih vojnika. Uhapšena su 3 novinara koja su izvještavala iz bolnice a i raspisana je tjeralica za ostalim, koji su objavili da je 40 kola hitne pomoći bilo angažovano za prevoz ranjenika iz vojne baze u bolnicu. Medijska blokada se nadvila nad ovim debaklom izraelske vojske koju podržavaju zapadni mediji.

04.04.2018.

AP svrstao Kolindu u ekstremnu evropsku desnicu

Agencija Asošijeted pres (AP) svrstala je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović u ekstremnu evropsku desnicu.

AP opisuje Kitarovićevu kao osobu koja zahvaljuje Argentini, jer je nakon Drugog svjetskog rata prihvatila pronacističke ratne zločince.

U tekstu o evropskoj desnici navodi se da to Kitarovićevu stavlja u društvo vodećih bugarskih političara koji Rome opisuju kao "podivljale humanoide" i mađarskog premijera Viktora Orbana, koji smatra da se "Evropljani ne bi smjeli miješati sa Arapima i Afrikancima", prenosi Index.hr.

Vodeći svjetski mediji prenose tekst AP-a, u kojem se ističe da je Kitarovićeva protiv ratifikacije Istanbulske konvencije o zaštiti od porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.

Za Hrvatsku se u tekstu navodi da je od ulaska u EU 2013. godine sistematski skrenula udesno.

(SaharBalkan)

15.03.2018.

Raskovnik ili gvozdena trava

Zadnjih decenija proširila se priča o čudesnoj biljci koja navodno ima magični korijen koji može otključati bilo koju bravu ili vrata, prizvati sreću i zaštiti od zla. Na temelju te legende vješti prevaranti dosjetili su se kako varati narod i poturati im nekakvo nepoznato korijenje obećavajući im pritom svakakva čuda. No, šta se zapravo krije iza sve te pompozne priče?

Gvozdena ili željezna trava (Cynanchum vincetoxicum) je otrovna biljka sa višestrukom upotrebom u magijskim ritualima i narodnoj medicini. U Rumuniji je nazivaju različito poput: biljka hajduka, raspjevana biljka, trava spavanja, zaboravna trava, zlatna ili ljubavna trava i tako dalje. U pojedinim dijelovima ove zemlje ne smatraju je običnom biljkom nego pravom prirodnom vradžbinom sa čudesnom moći da otvori ili otključa bilo koju bravu i katanac. No, kako je u vezi navedene biljke sve mistično i obojeno čarobnošću put do nje je uvijek prošaran lukavošću i magijom. Zbog toga su primat u pronalasku te glasovite travke preuzele lokalne vještice domišljajući se kako je se domoći na siguran način. Da su rješenjima kumovale ženske glave možda najbolje predočavaju sami opisi rituala kroz koje se čistim lukavstvom tjera životinjska majka da učini skoro nemoguće kako bi oslobodila svoje potomstvo od zatočeništva.

U najpoznatijem od svih recepata osoba koja ima želju da dođe u posjed čarolije koju posjeduje gvozdena trava potraži u prirodi ženku ježa, koja ima mlade, pa iz prikrajka pazi kada će ih napustiti u potrazi za hranom. Čim se ona udalji treba da svu mladunčad pokupi i odnese do svoje štale, tu ih zatvori a štalu zaključa sa katancem. Majka ježica kada se vrati i opazi da joj nema mladih odmah se uputi u potragu za njima, vođena instinktom i mirisom, i brzo ih pronalazi te oslobađa, ali tako da dodirom svoje njuške otvori katanac i sama vrata. To uspijeva, prema mišljenju rumunjskog naroda, jer je prethodno pojela struk gvozdene trave a dokaz tome je da nakon njenog odlaska ostaje čudan trag u obliku srebrenkastog praha. U ovaj prah osoba treba uvaljati prst kako bi se on zalijepio za kožu i tako apsorbirao u nju. Nakon sedam dana ova osoba ima moć da dodirnuvši prstom bilo koju zaključanu bravu istog trena je otključa.

I u drugim regijama, poput Maramureša, recepti za upotrebu navedene magijske biljke su veoma slični: čovjek koji želi da bude jak kao samo gvožđe mora pronaći ovu travu u samu zoru, ubrati je i odnijeti kući, potom si rasječe kožu na desnom dlanu i u tu otvorenu ranu položi nit ove biljke, te je zatvori kako bi ona zarasla u njoj. Nakon toga, vjeruje se, ne samo da će ojačati poput samog gvožđa, nego će moći bez ikakvih problema otvoriti bilo koju bravu.

Biljka koja otkriva blago

Međutim, skoro svi oni koji tragaju za gvozdenom travom slažu se u konstataciji da je nije nimalo lako pronaći. Najvažniji faktori u tom poduhvatu ogledaju se u velikoj mudrosti ili pak velikoj sreći. Oni uporni domišljaju se kroz razne načine. Tako ljudi koji žive po planinskim zabitima i područjima pribjegavaju sljedećoj metodi traženja: ispletu od pruća mali tor ili ogradu, ali tako gusto da ni skakavac ne može proći kroz njih. U ono što su spleli zatvore mladunče krtice ili poljskog hrčka. Na vratima obora stave veliki zaključan katanac koji stoji naslonjen na zemlju. Majka tog mladunčeta, u želji da ga izbavi, pokušava da izbjegne katanac i nekako uđe no kada shvati da joj to ne uspijeva mahinalno odlazi da pronađe gvozdenu travu. Nakon kraćeg vremena ona se vraća noseći nit trave u njuški, njome dodiruje katanac, koji se odmah nakon toga otvori. Sretna što je uspijela spasiti svoje mladunče, ženka zaboravlja na tu nit koja ostaje na tlu u blizini katanaca i odlazi. Onaj čovjek koji je namjestio zamku iz prikrajka gledajući šta se dešava, koristi tu nepažnju da ugrabi nit i čvrsto je držeći u šaci odnese kući.

Osim sposobnosti da otključa sve zaključano narod po Rumuniji misli da se sa gvozdenom travom može pronaći i blago skriveno u zemlji ili po pećinama. Za tu namjenu ona se traži i ubire noću, uoči nekog velikog praznika, kao što je Jurjevo (23.april), na Ispasul (25.maj), Sanzionele (24.juni) ili Ovidenia, koja se slavi 21.novembra, i tako dalje. Ko je tada ubere i nosi sa sobom posjeduje neprobojnu zaštitu pred napadom strijela i metaka, a isto tako poprima moć da razumije jezik životinja.

Neki tvrde da je ova biljka u početku svog rasta sasvim obična trava, ali samo godinu dana, dok u drugoj godini prelazi preko tri tekuće vode, i tako dalje, sve do devete godine, kada se opet vrati na ono isto mjesto na kojem je ponikla. No, nisu svi takvog mišljenja već se duž Rumunije mogu čuti i druge izjave poput one da gvozdena trava prelazi isključivo preko močvarnih predjela, a ukoliko je slučajno pojede stoka umrijet će. Ako se biljka baci u stajaću vodu, ona potone na samo dno, dok ukoliko se nađe u rijeci ona pluta po površini. Također, misli se da samo jež, drozd, djetlić i još poneka životinja znaju gdje ta trava raste, kako bi njome, u slučaju da neko zatoči mladunce i zaključa ih, mogli da ih oslobode.

Zbog raznih folklornih vjerovanja često se stiče utisak kako gvozdena trava zapravo i ne postoji, već da je plod narodnih legendi i one sveprisutne, duboko utkane ljudske čežnje za čudima i nesvakidašnjim. U Banatu i Transilvaniji vjeruje se kako gvozdena trava raste na kamenu, između lišća, nosi krunu, živi i hoda. Nema korijena ili lišća, samo na ramenima krila. Ima četiri noge i rep. U takvom prikazu pojavljuje se na ukrasnom keramičkom disku u staroj crkvi u Radauci, sa naglašenim muškim atributima.

Nadalje, misli se da je gvozdena trava žućkaste boje. Na kamenju ostavlja malo korjenje i odlazi. Kada je oblačno, ono se ne može uočiti dok je obris korijenja jasan i lako uočljiv usred sunčanog i vedrog dana. Navodno, biljka najintenzivnije sjaji samo noću, poput Sunca ili zlata. Još se tvrdi da je to čarobna biljka zbog toga što je davala izvanrednu snagu pojedinim narodnim junacima, ali i poznatim lopovima koji su bez puno muke otvarali i pljačkali kuće bogataša i plemića. Narod uglavnom smatra da se biljka nalazi tamo gdje dugo gori vatra, na oštrim liticama ili mjestima na koja je protjeran đavo.

Kako pronaći gvozdenu travu

Na kraju treba skinuti taj plašt magičnosti kojima odišu narodne legende i kazivanja pa kazati kako gvozdena trava nije nimalo tajanstvena već vrlo dostupna pošto slobodno raste po šumama, pored živica, na livadama, te da cvjeta tokom jula i augusta. Ima male bijele cvjetove u obliku zvijezde, i okruglo lišće. Listovi su prekriveni sa nekoliko crvenih mrlja ili šara, što cijeloj biljci daje izgled kao da je hrđava, pa se zbog toga i naziva gvozdena trava. Te mrlje proizvode neku vrstu ljepljivog soka, čije kapljice ostaju na ivicama lista pa nalikuju na kapi rose.

U narodnoj medicini biljka se koristi na različite načine, a najpoznatija je praksa upotrebe njenog korijena kao diuretika. Protiv grčeva u stomaku, upale slijepog crijeva ili hernije, biljka se bere i suši, a prah koji se dobije njenim usitnjavanjem dodaje se rakiji ili mješa sa šećerom, pošto je jako gorkog okusa. Sa njenim sjemenom i u kombinaciji sa konjskom travom (gorki dubačac) liječi se onaj ko boluje od straha tako što se nakadi.

U rumunskoj etnobotanici postoji još jedna biljka pod nazivom gvozdena trava, koja se na našem prostoru naziva rosika. Njen izgled je bez sumnje zanimljiv a u narodnoj medicini koristi se protiv kašlja. Posjeduje crvenkasto-žute cvjetove prekrivene nitima, na čijem se vrhu nalaze minijaturne kuglice, koje sadržavaju viskoznu supstancu, pa se na sunčevoj svjetlosti presijavaju i cakle. Vjerovatno se u tome krije porijeklo naziva te biljke.

Za kraj treba napomenuti kako vjerovanje o gvozdenoj travi nije isključivo vezano za Rumuniju već se ono susreće kod Bugara i Turaka, koji imaju identično mišljenje o biljci nazvanoj demir-bozan ili u prijevodu na bosanski „razbij-gvožđe“. Također, ovo vjerovanje postoji i u Bosni i Hercegovini, što uostalom navodi i Ljudevit Ivandić u knjizi „Pučko vjerovanje“ gdje bilježi kako se u sjeverozapadnom dijelu Bosne pripovijeda o biljci „razkovnik“ kojoj narod pripisuje "moć da može otvoriti svaku bravu i ključaonicu“. Slično vjerovanje navodi se u Hrvatskoj, u Samoboru i na otoku Cresu, gdje tu travu nazivaju „se-odpira“.

autor teksta: Raif Esmerović

13.01.2018.

Kad se "struni želudac"

Od dolaska Osmanlija na naše prostore prisutne su razne šamanističke prakse koje su ti okupatori donijeli i koje su se kroz vijekove udomaćile na prostoru jugoistočne Evrope. Naime, u narodnoj medicini turskog naroda sreću se razno-razni šamanistički oblici liječenje poput zagrijavanja vatralja i prinošenja glavi, prilikom glavobolje, salijevanja olova, podizanje trećeg krajnika u grlu, vjerovanja o jednomjesečnicima, djeci rođenoj istog mjeseca ili dana, polijevanju šerbeta po mjestu gdje je neko nagazio, itd. No, od sviju u Bosni su najpoznatija vjerovanja o uroku, salijevanju strahe (olova) i liječenju pomjerenog ili strunjenog želuca.

Pomaknuti ili strunjeni želudac, kako se kaže u bosanskom narodu, smatra se “neidentifikovanom” bolesti koja se dogodi usljed nekog traumatičnog iskustva za ovaj organ te koji se usljed toga pomjeri sa svoga mjesta. Postoji mnogo pretpostavki od čega dođe do strune ili pomaknutog želuca. Najčešće se navode sljedeći razlozi:

Podizanje teškog tereta, posebno ako je osoba gladna.

Kada se neko iznenada okrene ili sagne.

Tokom šetanja ili trčanja, kada koraci nisu jednaki.

Prilikom vježbanja.

Tokom seksualnog odnosa.

U vrijeme intenzivne napetosti i bijesa.

Međutim, iako je možda za službenu medicinu taj poremećaj nepoznat on je itekako stvaran za osobu kojoj se desi, pošto se manifestira na mnoge načine a najviše uz bolove i grčeve.

Bolesnik ima napade mučnine i vrtoglavice, povraća mu se. Kod nekoga je prisutan čest proljev a kod nekoga zatvor. Što god da se pojede stomak se napuhne. Gubitak apetita. Zna se dogoditi da osoba počne imati problema sa bubrezima, osjeća bolove. Kod žena strunjen želudac uzrokuje teške menstrualne periode, obično je krvarenje obilnije ili ga skoro nema.

U većini slučaja želudac se pomjera na gore ili na dolje, dok vrlo rjetko na desno ili na lijevo. Kada se desi struna onda osoba osjeća intenzivnu bol u stomaku. İsto tako, bolovi se mogu osjetiti duž butina, ispod rebara, grudima, leđima, pa čak i u stopalima. Iskustvo je pokazalo da koga bole stopala, naravno ako nije u pitanju problem sa obućom ili kičmom, najvjerovatnije ima strunjen želudac.

Liječiti strunu nije nimalo jednostavno, potrebno je dosta truda i napora da se stanje dovede u red, naročito ako bolesnik od ovog pomaknuća boluje duže vrijeme. U bosanskom narodu pojedinci koji se bave iscjelivanjem strune nazivaju se želudarice (žene) ili strunari (muškarci). Narod smatra da je najvažnija predispozicija za uspješno vladanje ovom vještinom vidanja, osim znanja i iskustva, i nafakali ruka. Postupci koji se praktikuju u liječenju su masaža i vakuum, kao i takozvano "uvarivanje želuca".

30.12.2017.

Novogodišnja magija

Kraj godine tradicionalno donosi osim prazničnih ugođaja i neko posebno raspoloženje pomiješano sa nestrpljivim očekivanjem najluđe noći u godini. Po već ustaljenoj navici svi se pri kraju decembra uhvatimo u reviziji toga šta smo uspjeli ostvariti a što nismo proteklih mjeseci, zadajući sebi neke nove ciljeve. Poneki se u tome razočaraju i sa tugom gledaju unazad žaleći za propuštenim prilikama ili nekom osobom. No, kako bilo, nikog od nas posljednji dani tekuće godine ne ostavljaju ravnodušnim. Ipak, jasno nam je svima da Nova godina sama po sebi znači novu sreću, nove prilike i mogućnosti kojima se trebamo istinski radovati. Zato, prije nego se prepustite najluđoj noći u godini poslužite se ljubavnom magijom kako bi zasijali, bili zavodljivi i magnetični. Zar ne postoji izreka koja kaže "po jutru se poznaje dan" a u ovom slučaju interpretacija bi bila - po novogodišnjoj noći se prepoznaje cijela godina.

Malo magije za sreću u ljubavi

Javna je tajna kako se svi trudimo izgledati što bolje i privlačnije u prazničnoj noći. Naime, poznato je kako se mnogo novih ljubavi rodilo upravo u tim nezaboravnim satima opuštenosti i veselja. Zbog toga ovo je i više nego idealna prilika, posebno za one koji su solo, da u Novu godinu uđu zaljubljeni. Jer ništa ne daje više vjetra u leđa i ne podiže moral od ljubavi. Zaljubljen čovjek daje sve od sebe da uspije i optimizmom savladava prepreke koje pred njega stavlja svakodnevni život. A da bi ljubavi odškrinuli vrata i dopustili joj da uđe u naš život i promjeni ga, najbolji mogući način je da poslušamo nekoliko savjeta vještičije magije, koji nas uče kako postati privlačan za druge. Ili za osobu koja nam se jako sviđa.

Kako je zadnji dan decembra nedjelja odnosno dan uoči Nove godine, gledajte da ove ljubavne rituale izvedete u satima planete Venere koji su nedjeljom dominantni između 15-16 popodne te navečer između 22-23 sata. Sve što budete radili učinite potpuno sami, bez prisustva drugih osoba, a o onome što ste poduzeli ne govorite nikome. I nipošto ne prekidajte ritual dok ga u potpunosti ne obavite.

Ritual broj jedan

Prva tajna ljubavne magije krije se, vjerovali ili ne, u mirisu. Naime, nikada nemojte smetnuti sa uma naučno dokazanu tezu da se zametak ljubavi rađa upravo uz pomoć nosa. Zbog toga nam se neko na prvi susret dopadne ili ne dopadne. Svako tijelo ima svoj određeni miris koji ga karakterizira i on je sam po sebi neponovljiv, baš kao i otisci prstiju. Mi ga ne osjećamo, pošto je dio nas, no, kada se pojavi u našoj blizini neka druga osoba naš nos automatski registrira njen miris, šalje signal mozgu i ovaj reagira stvaranjem određenog psihičkog raspoloženja u nama. Ukoliko nam miris odgovara, ugodan je, onda naše tijelo nesvjesno reagira lučenjem određenih mirisa koji onoj drugoj strani, ili preciznije njegovom nosu, pokazuje izraz simpatije i želje za zbližavanjem. Upravo zbog toga nam je neko na prvi pogled simpatičan i drag, probudi u nama zanimanje, opusti nas toliko da odmah steknemo povjerenje, i na prvi pogled se zaljubimo. Ili nam je u slučaju neslaganja mirisa potpuno antipatičan i odbojan. Ukratko rečeno - ljubav je u osnovi zapravo hemija naših tijela.

A da biste u novogodišnjoj noći mirisom potaknuli emocije druge osobe koristite svoj najdraži parfem te ga pažljivo nanesite po tijelu na ove tri magijske tačke: iza uha, na unutrašnji pregib laktova i koljena te na zapešća ruku. Navedeno pravilo vrijedi za oba spola. Isto tako, miris se uvijek nanosi nakon tuširanja, na suhu kožu, jer tako će ga čisto tijelo bolje upiti u sebe.

Ritual broj dva

Onu odjeću koju planirate obući u najluđoj noći prethodno osvijetlite plamenom crvenih svijeća. Time ćete na nju prenijeti magičnu moć boginje Venere koja će vas učiniti atraktivnijom i poželjnijom osobom. To ćete napraviti na sljedeći način. Na stolu postavite tri nove crvene svijeće, poredane u obliku trougla, a unutar njega položite sve ono što mislite odjenuti. Neka odjeća ostane usred trougla nekih desetak minuta obasjana svjetlošću upaljenih svijeća. Nakon toga pogasite ih a odjeću obucite. Ukoliko je moguće neka se među tom odjećom nađe neki dio crvene boje, bilo da je riječ o gaćicama, grudnjaku, majici, kravati ili nečem drugom. To će dodatno pojačati učinak.

Ritual broj tri

Dok traje Venerin sat pripalite crvenu svijeću i onda svom snagom misli razmišljajte o osobi koja vam se sviđa ali tako da se fokusirate na ove dijelove tijela te osobe: trokut ispod vrata, usne i predio iza ušiju. Gledajte u plamen i pokušajte što konkretnije doživjeti osjećaj dodira usnama po tim dijelovima tijela. Što je jasnija ova vizualizacija, tim je uspješnija. Tu večer, kada se nađete u blizini željene osobe, barem jednom poljubite ili prstima lijeve ruke dodirnite ove tri ljubavne tačke na njemu ili njoj, bez obzira na redosljed dodirivanja. Isto tako, dok razgovarate sa osobom koja vam se sviđa namjerno je gledajte malo u oči a malo u usne, i to svakako neće ostati nezamjećeno.

Kao što i sami vidite rituali koje su davno otkrile neke mudre vještice ne traži od vas nikakva krila slijepog miša, žablje krake i druge sastojke iz poznatih bajki već samo malo ličnog angažmana, domišljatosti i volje. Vjerujem da ćete u svemu ovome i uživati jer rituali su mudri, zabavni i jačaju vašu harizmu i samopouzdanje.

Oslobodite se zla i zaštitite

Kraj godine posebno je pogodan trenutak da se oslobodimo svega onoga lošega što nas je pratilo u proteklom periodu, kako bi što opuštenije i laganije zakoračili u naredno razdoblje. A da bi to postigli dovoljno nam je samo jedno kokošije jaje, po mogućnosti što svježije.

Istuširajte se, ali mokru kožu nemojte brisati, nego uzmite jedno jaje te se s njim nježno i pažljivo istrljajte po cijelom tijelu, od glave do pete. Dok to radite zamišljajte kako sve negativno, sav stres, tuga i nervoza koja vas je pratila u godini na izmaku prelazi u jaje. Potom jaje odložite na stranu, obucite se i iza 18 sati pa do ponoći imate priliku da to jaje odnesete i razbijete na kakvom raskršću. Čim to uradite zaputite se kući, bez okretanja unazad. Time ste se pročistili i zbacili sa sebe teret svih prošlih mjeseci. Isto tako, ovim ritualom ćete preduhitriti lošu sreću i malere koji bi vam u suprotnom mogli kvariti sreću i planove u bližoj budućnosti.

Morate znati da najluđa noć u sebi nosi snažan energetski potencijal i naboj te je pogodna za razno-razne skrivene manipulacije pa zahtjeva i oprez. Naime, u ovoj noći za vas se lako može prikačiti negativna energija izražena kroz urokljiv pogled, ljubomoru, čak i crnu magiju, koja se u ovakvim trenutcima vrlo lako "hvata". Mislim da nije potrebno ni reći da je energetskim vampirima Nova godina prava gozba. Ljudi su pripiti, opušteni i otvoreni te kao takvi savršene mete.

Kako bi se zaštitili od svih navedenih potencijalnih opasnosti i zakoračili sa srećom u Novu godinu obavezno obucite preokrenuti donji veš ili barem jednu čarapu nazujte na stopalo preokrenutu naopako. To će odbiti sve negativne misli i naume od vas i štititi vas tokom cijele proslave.

Bez obećanja u Novoj godini

I za kraj ovog teksta jedan savjet: nemojte si u noći Nove godine davati nikakva obećanja o prestanku pušenja, skidanju kila, da ćete postati bolji u nečemu ili nešto drugo jer naučno je dokazano da se niko toga ne drži do kraja. Najzad, zašto pred sebe u tako ludoj noći stavljati neke teške zadatke i obećanja te si kvariti zabavu. Ništa ta noć i datum nisu posebniji kada su u pitanju naša obećanja od nekih drugih. Zato, opustite se, veselite i uz osmijeh nazdravite Novoj godini. Zapamtite, život je u bilo kojoj godini i bilo kojoj deceniji lijep samo ako ga znamo živjeti. Sve samo ovisi od nas i našeg pogleda. Sretna Nova godina, da nam svima donese puno mira i zdravlja, ljubavi i sreće, dobrih prijatelja i prilika!

20.12.2017.

Vudu vradžbine za ljubav i sex

Vudu se uz arapsku i židovsku oduvijek smatrao jednom od tri najmoćnije magije na svijetu. Svaka od njih obiluje talismanima, amuletima, prizivanjem duhova, upotrebom tamjana i drugih mirisa, te doslovno bezgraničnim imenima mnogobrojnih duhova koji su uvijek spremni za saradnju i čarolije.

Židovska i arapska magija su u nekim segmenta slične, pošto se ova dva semitska naroda napajaju iz istog izvora odnosno drevnih okultnih tradicija Kaldeje, Babilona i Egipta. Uticaj arapske magije raširene preko Osmanlija vrlo je prisutan i u balkanskoj okultnoj tradiciji, posebno u Bugarskoj, Rumuniji i Bosni, kroz razna čaranja sa čvorovima, katancima, gašenju ugljena, bajanju nad vodom, upotrebom hamajlija i zapisa i tako dalje.

Židovska magija je za razliku od arapske više orijentirana ka sotonizmu i mračnom svijetu, jer su Jevreji kao narod bili fascinirani drevnim Egiptom i njihovom religijom mrtvih. Pojedine egipatske mitove poput onog kada je faraonov čarobnjak čarolijom razdijelio jezero na dva dijela Židovi su ukomponirali u svoje mitološke priče o Mojsiju pri stvaranju judaizma. Čak je i predaja o kralju Solomonu nastala na starijoj legendi o perzijskom kralju-čarobnjaku Džamšidu koji je vladao ljudima i demonima. No, ipak od svega, najbolji primjer židovske crne magije krije se u Kabali nastaloj u 18.vijeku u Pragu od strane nekoliko odmetnutih rabina i predstavlja zamaskiran način hvatanja ljudskih duša kroz takozvano "Drvo Života", kako bi bile predane Sotoni.

No, čini se da u današnje vrijeme rašireniju opasnost od Kabale predstavljaju pojedina orijentalna učenja poput reikija koji svima onima koji se njime bave brzo uzrokuje razne probleme, posebno one psihičke, jer se i ne znajući izlažu demonskom djelovanju. Ništa manje nije opasan ni feng šui, koji na prvi pogled djeluje bezazleno i zabavno, no, ljudi koji ga slijede i praktikuju prije ili kasnije počnu doživljavati neugodne posljedice.

Vudu kultovi

Kada je u pitanju vudu magija tu je situacija pomalo drugačija i vrlo šarolika. Naime, vudu je religija zapadne Afrike koja se u vrijeme evropskih kolonijalnih osvajanja i trgovine crnim robljem pomiješala sa katoličanstvom, što je rezultiralo pojavom nekoliko kultova od kojih su najpoznatiji Santeria, Makumba, Kondomble, Kvimbada i još njih nekoliko. Dok je, primjerice, Santeria kult katoličkih svetaca iza kojih se kriju afrička božanstva, Kondomble je kult crne magije sa izrazito dominantnim uticajem crnih bogova i demona.

Vudu je vjerovatno planetarno postao popularan zahvaljujući Hollywoodu i filmovima o zombijima i magijskim lutkicama. No, ipak, pečat toj popularnosti dala je karizmatična svećenica i kraljica vudua Maria La Veau iz New Orleansa čija se slava još više razbuktala nakon smrti. Naime, danas je njen grob u Americi drugi po broju posjećenosti obožavalaca sa svih strana svijeta, odmah nakon groba Elvisa Presleya. Za njenu impozantnu grobnicu se vjeruju da ima vudu moć ispunjavanja želja pa je to sigurno najvažniji razlog tolike popularnosti.

U vudu religiji nazivi za muškog i ženskog svećenika su Hungan i Mambo, dok je Bokor ime za vudu vrača koji se isključivo bavi crnom magijom, obožava zle bogove groblja, smrti i raskršća te koji je poznat po pravljenju zombija - živih mrtvaca. Bokor je uvijek muškarac a nikada žena. Svi zajedno oni čine posrednike između svijeta ljudi i Loa odnosno bogova i boginja. Zbog toga posjeduju ogromno magijsko znanje, posebno ono kako osvojiti željenu osobu ili pospješiti svoju seksualnu snagu i još više uživati u tjelesnim strastima.

Vradžbine za ljubav

Jedna od najpoznatijih čarolija kojom se u vudu magiji može ostvariti ljubavna veza jeste uz korištenje fotografije i malo kose ili noktiju osobe koju želite osvojiti. Pored toga trebaće vam neka čista staklena boca bez naljepnica, od jednog litra. U nju ćete staviti fotografiju željene osobe, njenu kosu ili nokte te na to ukapati tri kapi ruma. U bocu obavezno stavite i bilo kakav svježi cvijet crvene boje, a zatim i svoju ljubavnu želju napisanu crnom bojom na nekom svježem listu drveta ili biljke. Bocu iza toga dobro začepite, a potom u potpunosti izvana omotajte debelom crvenom vunom, ostavljajući slobodnim jedino dno. Tako omotanu bocu ćete zakopati u noći punog Mjeseca ispod nekog cvatućeg grma. Ljubavna sreća potrajaće onoliko dugo koliko potraje i sadržaj unutar boce. O ovome čaranju ne smijete nikom ništa pričati. Dođe li do prekida ljubavne veze, potražite bocu i provjerite da nije razbijena ili uništenog sadržaja. Ako bude nešto od toga, morate cijelo čaranje ponoviti te bocu zakopati na drugom mjestu.

Strast i čežnja u crnačkoj magiji redovito se stimuliraju upotrebom prahova i napitaka, po čemu je vudu posebno poznat. Pojedini vračevi sa Haitija tvrde da je među najboljim ljubavnim napitcima onaj pod nazivom Tafija. Njegova priprema je vrlo jednostavna, tojest pravi se od jednog litra bilo koje vrste alkoholnog pića. U njega treba ukapati dvadesetak kapi vlastite krvi, koja može biti prikupljena sa bilo kojeg dijela tijela. Jedino se ne smije koristiti menstrualna krv, jer će izazvati sasvim obrnuti učinak, što znači odbit će željenu osobu od vas. Nakon što se krv pomiješa sa alkoholnim pićem ono se ponudi željenoj osobi. Dovoljno je da ona popije malu količinu napitka pa da on počne sa djelovanjem. Naravno, što popije više Tafije, to je djelovanje čarolije biti jače i vremenski dugotrajnije.

Do ljubavi se često dolazi i eliminacijom konkurencije. Da biste razdvojili neki par potrebni su vam komadići vlastitih noktiju sa bilo kojeg prsta na ruci, nešto svinjske masti i malo menstrualne krvi. Ta krv može biti uzeta od bilo koje žene, bez obzira da li čaranje izvodi muškarac ili žena. Zbog toga se u tu svrhu možete poslužiti i bačenim higijenskim uloškom. Nokti se sastružu sa turpijom i prah skupi a onda pomiješa sa svinjskom masti. U sve to se doda i prah od osušene menstrualne krvi. Nakon što se sve dobro izmiješalo, sa ovom masti treba diskretno mazati po odjeći osobe koju želite udaljiti od voljene ili voljenog. Što se više ta osoba bude trudila da ukloni mrlju sa svoje odjeće, to će djelovanje ove čarolije biti jače i brže. Učinak će biti još bolji ako se uspije zamazati dio donjeg veša, grudnjaka ili potkošulje tojest one odjeće koja pripija uz kožu.

Seksualna vudu magija

U vudu obredima poznati su i mnogi načini kako pridobiti pažnju drugih ljudi ili osloboditi svoju potisnutu seksualnu energiju. Ono što je najbolje u svemu tome jeste da navedeni rituali nisu, kao ni prošli, komplikovani za praksu a vrlo su djelotvorni.

Kako biste bili tjelesno atraktivniji i seksualno poželjniji za svoju okolinu izvedite nad samim sobom ovaj moćni ritual. Za njega vam treba crno pile ili kokoš. U noći punog Mjeseca treba skinuti sa sebe svu odjeću te zaklati crnu kokošku i pustiti njenu krv da prska po vašoj koži, naročito po grudima i bedrima. Što je krvi više, djelovanje će biti jače i dugotrajnije. Nakon prskanja krv treba razmazati rukama po cijelom tijelu, a nakon što se ona osuši, operite se toplom vodom. No, prije tuširanja bilo bi dobro da stojite na mjesečini nekih desetak minuta, sve dok se krv ne osuši.

Vrlo moćan talisman koji će pomoći osnaživanju potencije, posebno kod muškarca, izrađuje se od bilo kojeg životinjskog zuba. Prema kazivanju vudu vrača šupljina tog zuba se ispuni odsječenim komadićima noktiju sa svojih ruku, usitnjenim stidnim dlakama i pramenom vlastite kose, a nad svim tim se doda kap iz prve jutarnje mokraće. Nakon toga se šupljina zuba zatvori sa voskom ili nečim drugim. Ovako preparirani zub treba nositi kao privjesak oko vrata kako bi kod vlasnika u kratkom periodu osnažio seksualnu snagu i izdržljivost tokom spolnih odnosa.

www.tana.bosnianforum.com

14.12.2017.

Katar otkriva tajne veze Rijada i Tel Aviva još od 1966.

Otkriveni dokumenti koje je objavio katarski dnevni list Al-Sharq pokazuju da je Saudijska Arabija održavala tajne veze s Izraelom još 1966. godine i tražila od izraelskog režima da zauzme Sinajski poluotok i sirijsku Golansku visoravan.

Katarski dnevnik Al-Sharq je u subotu izvijestio kako su bilateralni odnosi saudijskog i izraelskog režima održavani u vrijeme kada su odnosi između Kaira i Rijada bili napeti zbog različitih stavova o regionalnim pitanjima.

Prema podacima objavljenim od strane izvora, Saudijska Arabija je također zatražila da 1966. izraelski režim provede potpunu kontrolu nad Pojasom Gaze i Zapadnom obalom.

Dana 5. juna 1967. je započeo Šestodnevni rat, kada je Izrael započeo okupaciju istočnog dijela Palestine, koja se nastavlja i danas. Pojas Gaze je pod nemilosrdnom blokadom godinama, nakon odlaska izraelske vojske 2005.

Al-Sharq je nazvao Anwara Majida Eshkija, predsjednika Centra za strateške studije Bliskog istoka, za najistaknutiju osobu u normalizaciji odnosa između Saudijske Arabije i Izraela.

Anwar Majid Eshki, dodaje izvještaj, bio je podržan od pet saudijskih institucija – Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, obavještajne agencije, Ministarstva kulture i Ministarstva trgovine i industrije.

Izrael upravo planira normalizaciju odnosa s Rijadom i obavještajna služba izraelskog režima, Mossad, povećala je svoju tajnu podršku saudijskoj obavještajnoj službi, navodi se u izvještaju.

Iako su saudijske vlasti šutjele o tajnim odnosima, njihove izraelske kolege se nisu trudile sakriti sastanke sa Saudijcima.

U novembru prošle godine je izraelski ministar komunikacija Ayoub Kara pozvao velikog muftiju Saudijske Arabije, vehabijskog klerika Abdulaziza Al-Sheikha, u posjetu okupiranim teritorijima, a dva dana kasnije je zapovjednik izraelske vojske, general Gadi Eizenkot, rekao da je Izrael spreman podijeliti obavještajne podatke sa Saudijskom Arabijom kako bi se suprotstavili navodnim prijetnjama.

Ostatak dokumenata, fotografija i izvješće kojeg je objavio Al-Sharq.

(Logicno.com)

09.12.2017.

Proricanje po želji i narudžbi

Kao i svake godine trećerazredne novine poput Trećeg oka, Aure, Magične Zone, Astrala i ko zna još koji naslova, pokušavaju nam servirati neke svoje istine i predviđanja samozvanih i nacionalističkih orijentiranih "proroka" i "vidovnjaka" koji svake godine u ovo vrijeme vide iste stvari poput uspona Rusije i rušenja Amerike, raspada Europske Unije, nekakvog pripojenja genocidne tvorevine republike srpske Srbiji, ostanak Kosova, prosperiteta u zemlji iz koje potiču i niz drugih gluposti, koje kratko rečeno nisu nikakva proročanstva nego zapravo njihove želje šta bi oni voljeli da bude. Najzad, po izjavama današnjih "vidovnjaka" vrlo lako je shvatiti ko su i o čemu razmišljaju te čemu se lično nadaju. Uglavnom, od vidovitosti kod njih nema ni V.

Ali, pogledajmo one stvarne povijesne proroke, u koje svakako nećemo svrstati nerazumljivog i dvosmislenog Nostrodamusa ili prevarantsku baba Vangu, nego one istinske pojedince koji su na manje spektakularan i prilično logičan slijed poredali neka globalna dešavanja.

Većina vas vjerovatno nikada nije ni čula za tajanstvenog bavarskog redovnika iz XVI.vijeka, kojeg su prozvali Crni Pauk. Njegovo ime je savremena izvedenica prema crtežima pauka koji su umjesto potpisa ostali nacrtano u dnu stranice njegovih proročkih promišljanja.

Za razliku od mnogih proroka, Crni Pauk nije bio opterećen dramatikom i detaljnjim plašenjem naroda kako bi skrenuo pažnju na sebe te na smišljeno sugestivan način tjerao mase da vjeruju u ono što im prezentira. Njegova proročanstva sežu sve do 3000.godine za kad najavljuje kraj postojanja smrti, odnosno početak besmrtnosti. Također, za razliku od drugih vidovnjaka prošlih vijekova, Crni Pauk je svoja proricanja vezao uz desetljeća i doba, za svako od njih dajući kratku i jezgrovitu karakteristiku.

Prema bilješkama u ovim periodima su obuhvaćena njegova prilično zanimljiva viđenja:

2000.-2010.godina: decenija straha

2011.-2020.godina; decenija smirivanja

2021.-2030.godina: decenija ponavljanja znakova

2031.-2040.godina: decenija mahnitosti

2040.-2060.godina: doba dubokog padanja

2060.-2500.godine: doba slavljeničkih pohoda

2501.-3000.godine: doba nastanka besmrtnosti.

Ono što je Crni Pauk zasigurno tačno predvidio do sada sažeto je u ovome viđenju: -" Do 2000. godine čovjek će se postupno pretvoriti u najopasniju životinju koja postoji i svojim djelovanjem ugroziti sve ono što su generacije prije njega stvarale i stvorile!"

07.12.2017.

Magijske lutkice

Mada je većini ljudi prva asocijacija pri spomenu magijskih lutkica haićanski vudu potrebno je napomenuti kako one nisu ekskluziva navedenog, već su zapravo u vijekovnoj upotrebi i u svim drugim magijama svijeta, u manjem ili većem obimu. Dobar primjer su lutke iz Gvatamale koje predstavljaju nastavak tradicionalnih magijskih i vještičiji obreda iz predkolumbijskih vremena. No, ipak nužno je za konstatirati kako njihova starost datira mnogo dalje sve do starog Babilona i Egipta, gdje se ukorijenila ideja da se svaki čovjek može prikazati u minijaturnoj verziji te da je moguće određenim magijskim manipulacijama nad lutkicom djelovati na stvarnu osobu koju ova predstavlja.

U ezoterijskom tumačenju lutkica je zamjena za živu osobu, u kojoj egzistira astralni otisak tog čovjeka, što omogućuje magičaru povezivanje sa njim preko sfere nevidljivog i direktni upliv na ljudsko fizičko ili psihičko zdravlje. U mnogim kulturama ljudska lutka imala je ulogu ritualne žrtve čijim prinošenjem je zamjenjivala stvarnog čovjeka u svečanostima odavanja zahvalnosti nekom božanstvu ili bi u folkornim običajima predstavljala vrhunac festivala.

Okultna praksa tvrdi da bez obzira na to da li se lutka izrađuje od drveta, gline, voska, tkanine ili nečeg drugog u njenoj unutrašnjosti mora se uglavnom naći jedan ili više predmeta žrtve poput dlaka kose, odrezanih noktiju, sperme, i tako dalje. Zapravo, potrebna je magijska poveznica koja bi od obične lutke napravila onu magijsku, sa kojom bi se onda u daljnjem postupku moglo na volšeban način uticati na nekoga. Ponekad čak nije ni to bilo nužno ako bi ritualom rukovodila profesionalna vještica ili mag, čemu svjedoči zabilježena praksa u drevnom Rimu i Grčkoj, gdje se lutkica izrađivala od olovne pločice na kojoj bi se potom urezivalo ime žrtve te demonska kletva. Na kraju tog obreda lutkica bi se zakopala u grob ili pod kućni prag.

Oče naš unazad

No, svakako, mnogo je lakše uspostaviti magijsku konekciju između lutke i osobe koju predstavlja ukoliko se u njoj nalaze lični predmeti žrtve, jer to je na najbolji mogući način identificira. U Latinskoj Americi, posebno u Boliviji, Urugvaju i Peruu, lokalne vještice traže da im se donese prljavi komad odjeće žrtve poput nošenih čarapa, kako bi preko znoja koji se skupio u njima, postigle što lakšu povezanost sa tom osobom.

Ondašnje vještice prije bilo kojeg čaranja izgovore molitvu Oče naš sa kojom onda, kako se vjeruje, prizivaju samog đavola. Odmah iza toga vještica uzmu lutkicu u lijevu ruku a desnom ubada iglama po njoj. Umjesto lutke može se koristiti živa žaba koju bolivijska vještica izbode bez milosti iglama ili trnjem pa njeno tijelo omota žicom i koncem, sve vrijeme ponavljajući unazad molitvu Oče naš.

Omađijana ili umorena na ovakav način lutkica ili žaba tajno se odnosi i ostavlja na krovu kuće žrtve, a ukoliko to nije izvedivo, zakopala bi se na ugao te kuće ili zgrade. Kako to tvrde vještice svugdje po Latinskoj Americi samo nekoliko dana od rituala probadanja i zakopavanja vradžbine osoba na koju je ona usmjerena postaje bolesna, ni sama ne shvatajući zbog čega je u takvom stanju. Ukoliko ne potraži pomoć kod neke druge vještice, da je oslobodi zla, žrtva ove magije može, navodno, i umrijeti.

Kako vidimo iz datog opisa u ritualima crne magije lutka se uvijek probada oštrim predmetima u one dijelove tijela gdje se želi izazvati bol i tegoba. Magičar probada lutkinu glavu, ruke, noge, stomak a ako želi smrt svoje žrtve onda finalni ubod mora biti u srce. Naravno, da ne bi bilo zabune a ni pretjerivanja, bitno je istaći kako ovaj ritual neće izazvati niti trenutačnu smrt niti bolove. Oni će se pojaviti postepeno, i kako se zdravstveno i mentalno stanje žrtve bude pogoršavalo, tako će lutkica imati sve veću moć i uticaj na nju. Također, da bi proizvela ovako destruktivan efekat lutkica mora biti zakopana ili skrivena u neposrednoj blizini žrtve, odakle će konstantno odašiljati negativnu energiju.

Pod ruku tome, u Rumuniji je nekada bio prakticiran obred kolektivnog čaranja preuzet od Španjolaca da bi se neki nasilnik, koji pravi probleme u cijelom mjestu, kaznio smrću. Za tu priliku izrađivala bi se minijaturna lutkica, koja bi imala zadatak da predstavlja nasilnika, ali i maleni mrtvački kovčeg, u koji će se ta lutkica smjestiti. Potom bi se okupilo cijelo selo i doslovno obavilo sahranu na groblju. Razilazeći se sa groblja mještani su bili uvjereni kako će ubrzo nasilnika stići najgora moguća kazna - smrt.

Treba istaći kako magijske lutkice nisu samo pogubne za ljude već i džine odnosno demone. Poznata je praksa ubijanja duhovnog napasnika, naročito među egipatskim egzorcistima, koji liječe uz pomoć kur'anskih molitvi, tako što se uzme dječija lutka ili se pak napravi od voska ili papira, nazove se imenom džina koji je opsjeo bolesnikovo tijelo te uz kletve i psovke probuši iglom i zapali. Time se on doslovno ubije i uništi.

Lutkica za želju

Unatoč svemu do sada napisanom pogrešno bi bilo tvrditi da se lutkice koriste isključivo za obrede crne magije. Ima popriličan broj rituala u kojima one mogu pomoći čovjeku da ozdravi, rješi se negativnosti ili da mu se ispuni, na primjer, neka ljubavna želja.

Prema vještičijem nauku i pravilu uvijek se izrađuje jedna lutka za samo jednu želju. Isto tako, ne smije se smetnuti sa uma ni spol osobe na koju se želi djelovati, pa za žensko treba izraditi žensku lutku, a za muško osobu mušku lutku. Da bi to napravili na tijelu lutke oblikujte ženske ili muške atribute poput grudi i kukova, ako je riječ o žensku i slično. No, nemojte se truditi dodavati obličje osobe na koju mislite djelovati jer time riskirate da zađete u opasniju zonu magije.

Iako to možda dovoljno puta ne navodim u svojim tekstovima svima vam mora biti kristalno jasno da bilo kakve bavljenje magijom može dovesti do neželjenih posljedica. To vam je slučaj kao sa bolničkom operacijom, čak i ona najbezazlenija i najlakša operacija može se vrlo lako pretvoriti u katastrofu i ozbiljno ugroziti ljudsko zdravlje pa i život. Zbog toga se bespogovorno držite datih pravila i slijedite ih. I nipošto ne pokušavajte nešto novo dodavati.

Magijska lutkica se uvijek izrađuje oko ponoći, za vrijeme prve lunarne četvrti ili dok traje pun Mjesec. Rad nad njom se ne smije prekidati, što znači kada počnete sa izradom ne pravite nikakve pauze sve dok je u potpunosti ne završite. Lutkica treba da bude od gline a veličina vrlo mala, tek tolika da vam stane u zatvorenom dlanu. Gotovu lutkicu treba osušiti na plamenu crnih ili bijelih svijeća, koje neprekidno moraju gorjeti uz nju, sve dok vlaga iz glinene lutke ne ispari. Jednom tako završena lutkica se nosi u prigodnim prilikama, vješto skrivena u prekopljenom dlanu, tokom svi razgovora i doticaja sa osobom na koju želite djelovati. Dok to radite morate jako paziti da niko nepoznat ne vidi ono što držite u šaci, jer bi to moglo narušiti njenu snagu. Ako ste lutkicu napravili sa namjenom da ostvarite ljubav sa određenom osobom, čim se to ostvari nema više potrebe za postojanjem same lutkice. Nju nemojte nipošto baciti u smeće nego je zdrobite u prah koji ćete zatim baciti niz potok ili rijeku.

www.tana.bosnianforum.com

04.12.2017.

Hitler je najveći evropski junak! Živio Hitler! Slava nacistima!

U svijetu je već odavno poznato da je Balkan oduvijek bio oaza primitivnih i nazadnih ljudi, koji iako od antike okruženih velikim civilizacijama poput Grčke i Rima, izuzev stećaka u BiH, nisu imali niti jednog kulturološkog ili građevinskog poduhvata. I nikada ga ne bi ni imali da im nisu Rimljani, Osmanlije i Austrougarska donijeli koliko toliko civilizacije. No, to nije jedina historijska istina. Naime, samo ovdje na Balkanu ratni zločinci, posebno oni koje je osudio međunarodni sud u Hagu postaju heroji.

Po tome bilo bi krajnje vrijeme da neko napokon Hitlera i ostale naciste proglasi herojima! Pa oni to zaista jesu jer, kako nas uče Srbija i Hrvatska, svako onaj ko u ime svog naroda pobije na hiljade drugih nije zločinac nego junak koji se borio za svoje. Pa i Hitler i nacisti su se borili za svoj njemački narod i prema tome, po srpsko-hrvatskom mišljenju, oni su junaci i trebalo bi im zapaliti svijeće i u Saboru odati minut šutnje. Ne znam zašto se na tome čeka?!

Od danas ja počinjem ozbiljno tvrditi da su Hitler i nacisti heroji a nikako zločinci. Ako su Mladić, Karadžić, Milošević, Arkan, Praljak i ostala bagra heroji e bogami jeste onda i Hitler i ostali nacisti! To treba ući u udžbenike istorije da djeca napokon shvate ako ubiješ na stotine ili desetine hiljada ljudi samo zato što nisu tvoje vjere i nacije postat ćeš junak i po tebi će se nazvati ulice, trgovi, škole... Čak i na tv kalendaru veličat će svakog rođendana tvoja uzvišena djela. To vam kažem ozbiljno. Ko šljivi šta tvrdi međunarodni sud ili nepobitne činjenice, kome je to još važno?! Bitno je samo ono u što mi želimo vjerovati jer mi smo ti koji određujemo šta je istina. Samo naša balkanska istina je prava istina! Svi drugi besramno lažu!

Zanimljivo je kako se odjednom niko ne sjeća kako su ratni zločinci Tuđman i Milošević ranih devedesetih složno dijelili BiH te planirali genocid nad Bošnjacima?! Zanimljivo je i to kako Hrvatska zaboravlja da je, recimo, BiH odabrala nekim slučajem da ostane u sastavu Jugoslavije, tojest da se nije odlučila na nezavisnost, da bi JNA i četnici doslovno Hrvatsku pregazili i razorili. Ovako im je Bosna bila idealna tampon zona, jer dok su JNA i četnici provodili etničko čiščenje od bošnjačkog naroda i razarali BiH, ista ta Hrvatska je imala smanjen postotak vojne agresije. I baš zbog toga se uspjela pregrupisati i naoružati. U Prijedor su na primjer 1992.godine umarširali četnici sa Korduna, Banije i Like. Isti oni koji su ubijali gdje su koga stigli po Bosni. Svima nam je poznato dok nije počela agresija na BiH ista ta Hrvatska je u dobrom dijelu bila okupirana i pod izravnom mogućnosti da bude rascjepkana.

Naravno, prijašnje i sadašnje hrvatske vlade glume amneziju i lažnu žrtvu, poput srpske strane, mada znamo svi da je jedina istina kako je bošnjački narod devedesetih bio najveća žrtva srbijanske i hrvatske agresije. Najviše je ubijanih Bošnjaka, najviše onih koji su prošli logore, zlostavljanja, klanja, paljenja, silovanja bili su iz bošnjačkog naroda. Nad kim se izvelo etničko čišćenje i genocid? Nad Bošnjacima.

Proustaška hrvatska vlada umjesto da se ogradi od onih koji su pokušali u BiH stvoriti nekakvu hrvatsku republiku herceg bosnu, koja nikako ne bi mogla nastati drugačije nego poput genocidne tvorevine republike srpske, oni javno odaju u Saboru minut šutnje za egoističnog ratnog zločinca Slobodana Praljka, koji je dokazao svojim kukavičkim samoubistvom ono što je bio uvijek - zločinac i kukavica. Takvi su bili i četnici dok su klali i ubijali po Bosni - junaci nad junacima. Pa lako je biti junak naoružan do zuba i ubijati goloruki narod. Kakvi su to junaci?!

Kada je ratni zločinac, ali i veliki srpski junak, Radovan Karadžić izjavio pred početak agresije na BiH kako će jedan narod nestati, aludirajući na Bošnjake, nepažljivo se izlanuo otkrivajući planove Srbije i JNA za Bosnu. Ali, naravno, ko se toga danas sjeća?! Srbi su od velikih junaka i ratnika nakon etničkog čišćenja i genocida nad bošnjačkim narodom odjednom, doslovno preko noći, oboljeli od čudne kolektivne amnezije. Oni se toga jednostavno ne sjećaju a lajavi Dodik, najveći egocentrik na našim prostorima, koji danonoćno laje svakakve gluposti ko seoska baba, opsesivno se trudeći biti u stalnom centru pažnje, izjavljuje kako postoje nekakve četiri istine: četnička, ustaška, bosanska i "haaška". Naravno, da bi egocentrik to volio ali na njegovu žalost postoji samo jedna istina i eno je u Srebrenici, eno je u Prijedoru, Foči, Višegradu, Bratuncu... Svuda je po Bosni. I niko je nikada ne može promjeniti ma koliko se trudio. Istina je samo jedna! I takva će ostati!

Neka samo Dodik, četnici i ustaše, čast izuzecima među Bosancima i Hercegovcima, rade na svojim istinama i povijesti, neka bježe od činjenica i Haga, neka veličaju i slave ratne zločince, ali nemojte se onda amnezičari čuditi ako vam budućnost ne bude onako sjajna kako mislite da će biti. Jer sve kad-tad dođe na naplatu. Ko god zaboravlja prošlost ona mu se ponovi.

Poput epidemije postalo je popularno da agresori tojest pojedini dio "bosanski" Srba i Hrvata glume da su navodno ugroženi u Bosni i Hercegovini, a svaku moguću priliku koriste da rade protiv ove države, sve to uz punu podršku Srbije i Hrvatske, koje od devedesetih disciplinirano rade na projektu destibilizacije BiH, glumeći javno kako im je stalo do stabilnosti i mira iste te Bosne. I dok je god tako imat ćemo ovakvo stanje.

Najveći problem Bosne i Hercegovine nije unutrašnji nego vanjski i on se zove hegemonistička politika Hrvatske i Srbije. Dok god bude aktualan dogovor Tuđman-Milošević iz devedesetih neće prestati destabilizacija naše zemlje. I upravo zbog toga BiH treba podnijeti tužbu pred međunarodnim sudom protiv obje zemlje sa jasnom optužbom pa da vidimo kako će je Hrvatska i Srbija pokušati osporiti. Jer da bi to učinile moraju predočiti dokaze da se ne mješaju u unutrašnje poslove BiH a to im je nemoguće za dokazati.

Najbolji dokaz stalnog mješanja je ovaj. Naime, svakome normalnom je uvijek bio interesantan taj neprirodni naziv "bosanski Hrvati" ili "bosanski Srbi"?! To znači da oni nisu autohtoni narodi BiH nego su se tu samo doselili, nešto kao Hrvati ili Srbi koji žive recimo u Njemačkoj. A da je baš tako dokazuju brojne posjete Mostaru ili Banjaluci od strane hrvatske ili srbijanske vlade. Zapravo, obje vlade manipuliraju sa njima jer im ne dozvoljavaju da budu ono što bi trebalo biti - Bosanci i Hercegovci. I dok je god tako imat ćemo jednu jedinu "balkansku istinu". Istu onu koja je Bošnjacima bila oduzela nacionalni naziv i nazvala ih Muslimanima, kao da se Bosne i Hercegovina zove Muslimanija pa bi bilo logično da se njen narod zove Muslimani. Nigdje se u islamskom svijetu niti jedan narod ne zove Muslimani, nego svi imaju svoj nacionalni naziv koji nema veze sa dominantnom religijom. Samo u BiH hrvatska i srpska hegemonija nametnula je taj naziv. Sjećamo se i onog drugog, još bezobraznijeg "neopredjeljen", koji je zapravo sam po sebi najbolje prezentirao svu mržnju prema bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini.

Čudno je to kako Hrvatska nije dopustila da postoji "republika srpska krajina", Srbija Albancima nije dozvoljavala još od osamdesetih godina prošlog vijeka da odvoje Kosovo, ali iste te Hrvatska i Srbija bi željele svoje državice, nekakvu "herceg bosnu" i genocidnu "republiku srpsku". Navodim ih malim slovima jer to nisu države niti će ikada i biti. Uzalud onaj iz Dveri ili Zveri republiku srpsku naziva najvećim srbijanskim uspjehom u zadnjih 100 godina. Ako je genocid i otimanje tuđeg vaš najveći uspjeh onda ste odavno svi zreli za ludnicu! I na vašu žalost republike srpske nema ako nema Bosne i Hercegovine. Da nekim slučajem nestane BiH automatski bi nestalo i vašeg najvećeg uspjeha. Jer upravo BiH je garant njenog postojanja. Žao mi je ali je tako!

Čudno je i to dok su četnici devedesetih ubijali muslimane niko se iz Europe nije to sjetio nazvati kršćanskim pokoljem, terorizmom ili nečim drugim. Danas odjednom taj termin se obilno koristi za muslimane?! Jako čudne definicije i pojmovi. Svi su ujedinjeni protiv muslimana, isti ti koji su ćutali i žmirili dok su četnici otvarali konc logore za Bošnjake. Ne pamtimo da ih je iko tada nazvao teroristima, niti da su bili prijetnja za Europu, mada su stopostotno sljedili nacističku praksu i filozofiju. U Europi priznat ćete stvarno postoje čudna mjerila. Nisu univerzalna nego se prilogođavaju kako kome odgovara. Pitam se da li je teroristički čin bilo dizanje Starog mosta u zrak? Ili je pojam terorizam ipak samo ekskluzivan pojam za muslimane ali nikako i kršćane?! Zašto hrvatska predsjednica, inače apsolutna poslušnica Amerike, kada tako voli "vidjeti" teroriste u Bosni ne spomene koji je terorista u Mostaru raznio Stari most? Ah, da, i ona boluje od amnezije. Opaka je to neka bolest koja je napala Tuđmanove i Miloševićeve sljedbenike. Jako opaka....

Na kraju, kome god ne paše Bosna i Hercegovina, bio on Bošnjak, "bosanski" Srbin ili Hrvat, neka slobodno ide. Svijet je otvoren: neka ide u Srbiju, Hrvatsku, Tursku, Njemačku, Ameriku, Australiju... Neka ide, najgluplja stvar je živjeti u zemlji koju ne voliš! Zašto se mučiti? Niko nikoga ne prisiljava da živi u tako groznoj Bosni i Hercegovini. Idite, oslobodite nas svog otrova i neka oni koji vole ovu zemlju mogu na miru i živjeti u njoj. Jednostavno i lako rješenje, ne treba tu puno pametovati. Dodik ima svoju vilu na Dedinju, Čović na moru, Izetbegović vilu u Anadoliji. Vidite, oni ne vole Bosnu i već su si odabrali gdje će otići. E tako i vi ostali koji mislite da je BiH najgora zemlja odaberite si mjesto i idite. I da vam bude sa srećom - gdje otišli tu i ostali! Možemo mi bez vas. Mi, koji ratne zločince, one koji su planirali i vršili masovna ubijanja, ne smatramo nikakvim herojima nego najvećom sramotom i užasom koji se mogao dogoditi BiH i njenom lijepom i dobrodušnom narodu.

27.11.2017.

Čudesna bosanska magija

Piše: Raif Esmerović

Osobe koje se bave pravljenjem čarki ili vradžbina u našem se narodu nazivaju čaralice, sihirbaze, džin-hodže, babe čaruše i tako dalje. Narod kazuje kako među njima ima manje ili više uspješnih, mada se također vjeruje da postoje i posebno obdareni pojedinci u čijim rukama svaka napravljena čarka uspije. Oni su uglavnom muškarci i žene sa blažim ili naglašenijim fizičkim deformitetima, a kada su u pitanju džin-hodže onda se tvrdi da su najmoćniji među njima oni čije je ime Hasan.

Rekviziti kojima se svi navedeni služe u ispredanju svojih manđija širokog su spektra, no, u najvećem broju slučajeva riječ je o predmetima uzetim iz kuće, od osobe na koju se prave sihiri ili pak iz prirode. Kako to otkrivaju pojedine stravarke čarke se uvijek izvode u tri određena noćna doba; između akšama i jacije, kada se džini rasprše po svijetu i dođe do smjene dnevni i noćnih sihira, pred ponoć i od jedan do dva sata ujutro, prije nego li nastupi zora i oglase se prvi pijetlovi.

Po nepisanom pravilu mađijarki većina sihira koji se rade moraju se redovito ponavljati, inače će u protivnom izgubiti svoju moć i prestati sa djelovanjem. Općenito se misli kako postoje takozvane "kratke magije" koje prestanu djelovati nakon 30 ili 40 dana, dva ili šest mjeseci te one "vječne" ili "smrtničke". Kako im i sam naziv govori u pitanju su sihiri koji imaju misiju da čovjeka prate do smrti ili da mu je prijevremeno uzrokuju. Posebno opakim se navode misteriozne čarke koje se zakopaju pod drvo jabuke ili kruške u dvorištu onoga kome su namjenjene i čiji je rok trajanja neodređen tojest obnove se same od sebe svaki put kada padne kiša.

U tradicionalnom životu naroda Bosne i Hercegovine sihiri su se najviše podmetali pod kućni prag ili zašivali u odjeću, metali u jastuke ili poturali u hranu i piće. O njima spomena nalazimo i u narodnoj poeziji gdje se u pojedinim pjesmama opisuju scene pravljenja ili otkrivanja sihira, pa čak i način na koji se skidaju sa čovjeka:

Kad se Ajka vidje na nevolji,

stade njemu pravo kazivati,

u dušeku, u zlatnom jorganu,

i u onom brusali - jastuku.

Ja sam njima sihire zašila,

kad Mehmed-beg sve sihire nađe,

baci ih u hladnu vodicu.

Dozvoljena magija

Praviti sihire oduvijek se smatralo lošim i pokuđenim djelom, koji čovjeka odvraća od istinskog imana, mada i tu postoje neke iznimke. Naime, po narodnoj tvrdnji ako se čarke rade da se spasi brak i očuva familija na okupu onda se na njih čak podsticalo, od strane ukućana ili roditelja, te se taj čin nije smatrao haramom. Ili se bar nije javno kritikovao.

Korijen takve prakse, bez imalo sumnje, nalazi se u folklornom vjerovanju da se najgriješnijim sihirima smatraju oni kojima se razdvaja muž od žene, što potvrđuje vjerovanje iz Cazinske krajine, koje kaže da onaj ko rastavi ženu i muža učinio je neoprostiv grijeh, koji se ne može sa njegove duše oprati ni kada bi devet džamija o svom trošku napravio. Toliko je to, po narodnom sudu, kod dragog Allaha težak i neoprostiv grijeh.

Pod ruku tome, prigodno je navesti kao zanimljiv osvrt da se u bosanskom narodu ljubav oduvijek posebno cijenila i poštovala, što je evidentno kroz vjerovanje da je ona osoba koja upozna dvoje ljudi, koji se zaljube i stupe u brak, stekla kod dragog Allaha toliko veliki sevap odnosno dobro djelo da nije dužna cio život klanjati niti postiti.

Poznate su istinita kazivanja o pojedinim hodžama koji su spašavali problematične brakove i vraćali odbjegle supružnike njihovom domu. U jednoj od njih spominje se izvjesni hodža Rošić iz Velike Kladuše kojemu je jedne prilike došao po pomoć mještanin džemata u kojem je ovaj bio u službi. Odmah sa vrata potužio se hodži da se prije pola sata posvadio sa ženom, udario je i opsovao, na što je ona u bijesu istrčala iz kuće i pobjegla ka svojim roditeljima, ostavljajući ga sa malenom djecom. Hodža ga je prvo izgrdio zašto tuče ženu i stvara probleme u familiji a onda sjeo na krevet i otvorio svoju malu tajanstvenu knjigu napisanu na arapskom. - "Sad će se ona vratiti kući a ti magarcu jedan", povišenim tonom mu se obratio hodža, "još jednom ovo napravi i vidjet ćeš šta će od tebe biti! A sad mi izlazi iz kuće!".

Drugi dio ovog događaja ispričala mi je osobno odbjegla žena, prisjećajući se tog neobičnog dešavanja od prije tri decenije. Po njenim riječima, kako se pješke uputila kući svojih roditelja trebalo joj je dobrih sat vremena da stigne do njih. Iako ju je srce boljelo što je ostavila malu djecu nije nipošto htjela ovaj put popustiti agresivnom mužu, te je odlučila napokon o svemu progovoriti svojim roditeljima. U njoj se mješala tuga i bijes, no, odluka da se nešto mora promjeniti bila je jača od svega. Negdje na pola puta, taman u vrijeme kada je hodža Rošić istjerao iz kuće agresivnog muža i započeo sa svojim učenjem u samo njemu poznatom ritualu, desilo se nešto krajnje neočekivano. Odbjegla žena opisala je to ovako: - "U jednom trenu kao da me je nešto nevidljivo zgrabilo i okrenulo nazad, nisam se tome mogla otrgnuti. U glavi mi je bila samo jedna misao - moram odmah nazad kući mužu i djeci. Sve što se netom dogodilo nije više bilo ni najmanje važno. Toliko me je jako tjeralo da sam luđački počela trčati izgubivši čak i obuću sa nogu. Ni danas sama ne znam ni kada niti kako?! Uhvatila me panika i žurba da mi se učinilo predugim ići putem nazad pa sam potrčala poprijeko, preko nekih brda i trnja. Pred kuću sam dotrčala sva znojna i zadihana, izgrebanih i krvavih stopala. I upravu tu, u dvorištu, sva moja agonija je prestala, isto onako naglo kako se pojavila".

Bijeli miš magije

Po narodnoj tvrdnji postoje i neki misteriozni sihiri kojima se ne zna objasniti pravo porijeklo. Naime, vjeruje se da nikako u dvorištu nije dobro imati bijelog horoza sa račvastom krijestom. Od toga nema većeg sihira, reći će starije Bošnjakinje, jer, vele one, ako bi ovaj pijetao u krijesti (huberu), pronio samo jednu kišnu kap oko kuće ona se nikada ne bi mogla osloboditi od mađije. Idući dalje, potrebno je konstatirati da je upravo kuća od davnina bila glavna meta mnogih čaranja kako bi u njoj zavladala nesloga, bolest i siromaštvo.

Najpoznatije čarke da se nekoj familiji napakosti jesu one kada se preko krova kuće prebace tri šake zemlje sa tri mezara. Protiv ovih učina, upozorava se u narodu, jedini spas je da gazda kuće u prvoj sedmici juna, koja se naziva "bijela nedjelja", zbog toga što u njoj tradicionalno počinje berba bijelih pečuraka i sijanje bijele repe, iskopa iz svoje međe što veći bijeli kamen i zakopa ga pod kućni prag.

No, unatoč svemu, ne smije se smetnuti sa uma niti činjenica kako svako čaranje ne završi sa uspjehom tojest nije ni magija svemoguća.

Stravarka Fatima Dizdarević, koja je poticala iz familije poznate po hodžama, bila je prilično dobro upućena u zanimljive aspekte liječenja osoba koje boluju od crne magije te kao takva idealan sugovornik. Jedne prilike mi je otkrila kako sihir koji ne uspije pogoditi svoj cilj, bude odbijen djelovanjem hamajlije ili čistoćom ljudske duše, pretvori se u bijelog miša. Taj mi je podatak bio jako zanimljiv jer me podsjetio na poznatu činjenicu kako psihički bolesnici tojest opsjednuti pojedinci u svojim halucinacijama upravo često vide ni manje ni više nego - bijele miševe.

Po svemu sudeći, bijela boja ima istaknuto mjesto u bosanskoj magiji, bilo da se radi o pravljenju ili skidanju vradžbina. Primjer te prakse evidentan je i u sljedećem slučaju. Staro je pravilo da se mnoge čarke, naročito one ljubavne, stavljaju u kahvu kako bi ih žrtva popila. Pojedeni ili popijeni sihiri oduvijek se smatraju daleko opasnijim od bilo kojih drugih pošto direktno ulaze u čovjeka i šire mu se po tijelu. No, da bi se osujetila i u potpunosti neutralisala njihova moć svaki put, kada posumnjate da bi mogli postati metom navedenih čarki, nalijte u svoj fildžan kahve malo mlijeka i po reakciji te osobe koja vam ju je servirala odmah ćete prepoznati o čemu se radi. Ona jednostavno neće moći sakriti iznenađenost vašim postupkom. Kahvu nakon toga možete bez ikakve bojazni popiti, jer ste eliminisali njeno čarobno djelovanje, a ujedino i raskrinkali onoga ko vam je pokušao podmetnuti čaroliju.

Na kraju treba reći da mađijanje, iako možda daje lažni osjećaj važnosti i moći osobi koja ga izvodi, istovremeno je dovodi i u direktnu opasnost. Posebno onima koji nisu dobro upućeni u to što rade. Mogućnost da budu otkriveni, ali i fizički kažnjeni zbog svojih postupaka, jedan je od najvećih rizika mađijarskog zanata. U sjeverozapadnom dijelu Bosne zabilježen je jednostavan ritual kojim se prije nekoliko decenija otkrivao identitet, ali istovremeno podvrgavala kazni osoba koja radi sihire. U noći mjesečeve mijene trebala se prije početka gluhog doba odvući zubača na raskršće i tačno u ponoć prevrnuti je naopako, kako bi metalne oštrice bile okrenute na gore. Tada se tri puta govorilo:

Ko mi čarke gradio,

na zubaču se sad nasadio.

Nakon toga osoba koja izvodi ritual povukla bi se na stranu, u tamu, i strpljivo čekala iz prikrajka ko će uskoro doći. Naime, ako sihirbaza živi u istom mjestu kao i žrtva njenih sihira ona će u polusnu, vođena nevidljivom silom, uputiti se iz svoje kuće ravno ka raskršću, na kojem će bez imalo ustručavanja sjesti na metalne zubce. Tu bi je obično ka svijesti dozvali bijesni udarci one osobe koja joj je postavila ovu zamku. U narodu se i dan-danas prepričavaju takvi događaji čiji epilog je skoro uvijek završavao u korist žrtve sihira. Navodno, nakon sjedanja na oštru zubaču i razotkrivanja mnoge sihirbaze nisu više imale hrabrosti ponoviti svoje čarke u strahu od novih kazni i javnog prozivanja.

22.11.2017.

Ljekoviti zrak iz pčelinje košnice - apikomora

Na području Unsko-sanskog kantona pročulo se za pčelarsku familiju Nuhanović koji su vlastitim sredstvima sagradili apikomoru i dali je na besplatnu upotrebi svima onima kojima je potrebna.

- Odluka da ne naplaćujemo boravak u apikomori je došla slučajno. Razmišljali smo šta se to radi po pitanju promocije pčelarastva na našim prostorima i odlučili da ovo bude naš doprinos, kažu Nuhanovići.

Osim inhaliranja ljekovitim zrakom iz košnica, Nuhanovići svim zainteresiranim posjetiteljima održe i kratko predavanje o životu i važnosti pčele za ljudski rod.

- Korisnici apiinhalacije nisu dužni ništa da plate, pa čak ni da kupe bilo koji naš proizvod. Nama je prvenstveno cilj da pomognemo osobama koje imaju respiratornih problema i da na ovaj način pokušamo probuditi želju i u drugima da zapčelare. Ujedino promovišemo pčelarstvo kao plemenitu granu poljoprivrede. Od slijedeće godine u ponudi planiramo i prenoćište unutar apikomore. Zrak iz košnice pomaže kod narednih oboljenja: astme, bronhitisa, alergije, kroničnih plućnih bolesti, oralnih infekcija, infekcija respiratornog trakta, slabog imunog sistema, glavobolje, migrene, stresa, depresije, povećava psihičku kondiciju, pomaže kod pojedinih kardio bolesti.

Sve informacije vezane za apikomoru kao i rezervaciju termina, ili narudžbu medno-biljnih preparata pčelarstva Nuhanović, možete obaviti na broj telefona: +387 62 801 351.

20.11.2017.

U svijetu džina i šejtana

Piše: Raif Esmerović

Postojanje duhovnog ili spiritualnog svijeta oduvijek je kod ljudi poticalo veliku radoznalost i interes. O tome kako je on nastao i koja ga bića naseljavaju donekle otkrivaju svete knjige, međutim, ipak najviše informacija pružaju narodne predaje u kojima su akumulirana brojna iskustva nadarenih pojedinaca, čija je iznadprosječna senzibilnost i okultno znanje otvaralo vrata gajba - nevidljivog svijeta, i omogućavalo komunikaciju i uvid u život i navike eteričnih formi koje borave u toj drugog realnosti.

Prema mitološkoj predaji sa Bliskog istoka u vremenu kada je svemogući Allah stvorio prve ljude nije bilo podjele svijeta na materijalni i duhovni, no, kako su se prvi ljudi smrtno užasavali pri svakom susretu sa džinskim bićima, a posebno njihova djeca, mudri Allah je odlučio odvojiti ljude i džinove tako što je postavio nevidljivi zastor između njih načinivši dva svijeta ili, bolje rečeno, sferu ljudi i sferu duhova. Od tada ljudi i džinovi bez većih problema egzistiraju jedni pored drugih, sa nezgodnom iznimkom da oni nas sasvim dobro vide a mi njih ne.

U svijetu gajba koji doslovno vrvi brojnom populacijom raznih duhova Iblis je kralj svih džina, i kao takav unosi dosta kontradiktornih mišljenja među teolozima, posebno kada je u pitanju njegovo porijeklo. Pojedini učenjaci smatraju da je Iblis u početku bio melek, drugi da je sin džina te da je odveden na nebo kako bi mu se pružilo obrazovanje i nauk, gdje je dobio ime Azazil. Egipatski filolozi izvode ime Iblis iz korijena b-l-s što ima značenje "nema šta očekivati", pošto Iblis zbog svoje zle naravi ne može ništa očekivati od Allahove milosti. Susreće se i tvrdnja da Iblis pripada zemaljskim džinima što predočava njegovo ime Al-Hakam odnosno Sudac što ga je stekao onda kada ga je Allah, kao mladog džina od hiljadu godina, slao da sudi pripadnicima svoje vrste. U drugih hiljadu godina Iblis se uzoholio i poveo pobunu protiv Boga i njegove vlasti. Najzanimljivija teza o Iblisu tiče se njegovog spola odnosno sugerira se da je hermafrodit koji živi na udaljenom otoku usred mora gdje svaki dan izleže po tri hiljade jaja, iz kojih se potom rađaju džini. Njih Iblis šalje na sve strane svijeta kako bi proširio i učvrstio svoju vlast po cijeloj Zemlji.

Džini kao i ljudi

Neki od predislamskih politeista tvrdili su da naziv džin označava duše planeta zbog čega, možda slučajno a možda i ne, u arapskom okultizmu nalazimo sedam planeta i sedam džinski kraljeva koji su raspoređeni prema njihovom uticaju.

U hijerarhiji stvaranja džina u najnižu klasu spadaju ifriti ili afariti. Navodno, prema predaji Ifriti mogu postati i od ljudi koji naglo ili nasilno umru pošto usred takve šokantne traume za ljudsku dušu izrodi se duh od kojeg nastane ifrit. Iza njih dolaze maridi, džini koji žive u podzemlju, i tako dalje u dugoj listi tih nadnaravnih bića.

Kada je u pitanju sam izgled ovih eterični kreatura potrebno je napomenuti da postoji mnogo vrsta ili plemena džina od kojih se svaka po nečem razlikuje od druge. No, unatoč tome, mogu se navesti zajedničke osobine svih njih. Najveći džin ima tijelo visine 17 metara a najmanji 17 centimetara. Dok borave u svom svijetu džini imaju jednu vrstu pokrivala na sebi a kada se pojavljuju u materijalnom svijetu onda su uglavnom obučeni u odjeću žute boje jer je ona ekvivalent vatre. Njihovu prisutnost u ljudskoj dimenziji odaje i neugodan miris sačinjen od mješavine sumpora i katrana. Još jedan interesantan detalj po kojom se prepoznaju jeste da džini imaju na svakoj ruci po četiri prsta odnosno nemaju palac - jedinstveni simbol čovjeka. Od drugih specifičnih obilježja su i njihove oči koje su najsličnije očima reptila, posebno zmije, no, kada se materijaliziraju pred ljudima onda one dobiju crvenu boju i plamteći sjaj.

Džini govore sve zemaljske jezike, čak i one stare i zaboravljene, ali isto tako imaju i svoj govor kojem mogu da poduče pojedince sa kojima dođu u neposredni kontakt i savezništvo. Njihov svijet je čista kopija ljudskog tojest i oni imaju svoje države, gradove, vladare, familije, vole se, mrze, ubijaju, ratuju, rađaju potomke i tako dalje. Ima ih svih religija koje su postojale i postoje na svijetu, ali i ateista, čak i kanibala. Prisutni su i duž svemira i nastanjuju brojne planete. Žive jako dugo, po nekoliko hiljada godina i posjeduju vrlo temperamentnu i tešku narav jer izvorno potiču od plamičaka užarene lave koja je prije mnogo miliona godina oblikovala našu planetu.

Šejtanska posla

Za razliku od njih šejtani se u bosanskoj predaji opisuju kao malene spodobe zelenkasto-žute boje tijela sa dugim repom. Na licu im je jedno oko otvoreno dok je drugo zatvoreno, pošto ne vide na njega. Također, iako imaju dvije noge šejtani su zapravo hromi. Drugu nogu doslovno vuku za sobom. Zbog tih fizičkih nedostataka oni su na spiritualnoj ljestvici moći rangirani na samom začelju te su po naravi kukavice i mogu se vrlo lako otjerati čak običnom psovkom. No, ne treba ih zbog toga podcjenjivati jer šejtani znaju biti jako lukavi. U islamskoj predaji upravo je šejtan od postanka prvih ljudi navodio i dan-danas navodi čovječanstvo na grijeh a ne džin, kako bi se to moglo pretpostaviti. Naime, kada šejtan uđe u čovjeka, opsjedne ga, onda ta osoba postaje naglašeno sklona porocima; kocki, bludu, alkoholizmu, drogi, te laganju i izdaji. Opsjedne li osobu džin tada čovjek poludi, postane psihijatrijski slučaj, ima halucinacije, parališe mu se jedan dio tijela ili u cjelosti, boluje od epilepsije ili pak padne u delirij.

Pošto je šejtan iznimno isfrustriran zbog svog fizičkog izgleda i deformiteta, te pozicije koju zauzima, u njemu danonoćno kulja zavist i mržnja prema svemu i svakome - koja doslovno "izbija" iz onog zdravog ali urokljivog oka. U našoj domaćoj predaji se tvrdi kako se šejtani vole okupljati uokolo izvora i posmatrati ljude, naročito mlade djevojke i mladiće kada dolaze napiti se vode, kako bi ih urekli i pogodili svojim pogledima. Šejtani su za razliku od džinova jako vezani za ljudska bića i vole se nalaziti u njihovoj neposrednoj blizini. O tome saznajemo još iz predaja naših bogumilskih predaka koji su pripovijedali da je šejtan namjerno bušio rupe na ljudskom zemljanom tijelu i na lukav način uspio se tek oživljenom čovjeku popeti na lijevo rame te tu ostati za stalno, postajući tako dijelom njegove naravi i karaktera.

U lukavstvu, vještim prevarama i bezgraničnoj upornosti nalazi se snaga i moć šejtana. To ujedino samo po sebi demonstrira tezu da je riječ o prilično inteligentnom biću koje vrlo studiozno poznaje čovjekovu narav i slabosti. Osim na ljudskom ramenu šejtani imaju i druga omiljena mjesta na kojima borave a među njima je svakako međa ili granica oko koje se ljudi od davnina najviše svađaju i mrze. Zapravo, gdje je god kakva prepirka i zla krv, reći će narodna mudrost, tu je i šejtan.

Također, u svakoj kući ima onoliko šejtana koliko ima ukućana a može ih se dodatno prizvati još nekim tabuisanim postupkom, na primjer, ako se u kući oštri nož od nož. Stoga svaki put kada se završi sa oštrenjem treba "proći vatrom" i proučiti Euzubilu. Na taj način se oni odbijaju od svoga doma.

Proročanstvo o ženskom šejtanu

Interesantno je napomenuti kako u perzijsko-arapskoj magiji ne postoji niti jedan ritual prizivanja šejtana već isključivo džina. Po tome se da zaključiti kako su oni neukrotiva i svojeglava bića čija je primarna misija, od samog stvaranja, da ljudima unose nemir i sumnju u srce te ih navode na loše ponašanje. Šejtani su, prema tome, istinski protivnici religije i uzornog života. Zbog naglašenog upliva u povijest ljudi i svakodnevnicu ne treba nikoga čuditi zašto je narod baš njima posvetio puno više interesovanja nego li džinima, što je rezultiralo time da su postali dio mnogobrojnih folkornih predaja ali i proročanstava.

Stare bošnjačke dede i nane još i danas prepričavaju ono što su upamtili od svojih predaka sažeto u spoznaju kako je u zadnjih hiljadu godina nad našim svijetom vladao muški šejtan koji je opet, tvrdi starina, bio bolji jer je - muškog spola. No, kako je dolaskom novog milenija došlo do smjene vlasti i vladara ljudski rod je ušao u katastrofalno doba.

-"Kad dunjajlukom zavlada ženski šejtan - opominjali su u zadnjim decenijama prošlog vijeka stari ljudi -" doći će teška vremena, naš će se narod (bosanski) rasuti po cijelom svijetu, bićemo željni jedni drugi da se vidimo. Dok bude vladao ženski šejtan veliki kamen sa neba past će na Meku i Medinu i sravniti je sa zemljom. Nakon toga biće više naroda u Bosni na jednoj dženazi nego ljudi u cijeloj Meki i Medini. To će biti kazna za one koji su najčišću božiju religiju opoganili i oskrnavili svojom pohlepom i nevjerom."

U nastavku proročanstva stari ljudi prenose sljedeće:" Žena i životinja imaće veće pravo od bilo kojeg muška, sve će vrijednosti nestati i zavladaće druga, nakaradna pravila kako bi se ljudski rod degradirao i sveo na onaj primitivni, životinjski ...". Kako se može naslutiti iz ostatka proročanstva o ženskom šejtanu evidentno je da će se dogoditi nuklearni rat na Zemlji koji neće dovesti do potpunog uništenja naše civilizacije ali će se ljudska populacija drastično smanjiti, a oni koji prežive radijaciju mutiraće i rađat će patuljastu djecu sa jednim okom na glavi, što samo po sebi odgovara izgledu šejtana. Život će se nastaviti pod zemljom pošto na površini neće biti nikakvih uvjeta za život.

05.11.2017.

Bivši premijer Katara priznao da su Siriju razbijale - njegova zemlja, SAD, S.Arabija i Turska

Bivši premijer Katara - šejh Hamad bin Džasim bin Džabr Al-Tani - u jednoj tv-emisiji je faktički razotkrio četiri glavna sponzora sirijske takozvane "naoružane opozicije" i ekstremnih grupacija.

Otvoreno je priznao da su teroristi od 2011.godine potpuno "na blagajni" i pod komandom četiri zemlje: SAD, Saudijske Arabije, Katara i Turske.

Pritom je naveo da je cilj rata protiv Sirije bio i ostao - svrgavanje njenog predsjednika Bašara Asada.

Al-Tani je u istoj televizijskoj emisiji nagovijestio da zvanična Doha raspolaže snimcima i dokumentima koji potvrđuju njegove tvrdnje.

Al-Tanijev nastup je svojevrsni odgovor Vašingtonu i Rijadu čiji zvaničnici su nedavno optužili Katar da finansira Al Kaidu i ISIL. Ustvrdio je da su četiri zemlje saveznice u ratu protiv Sirije od samog početka bile "u istom rovu" i da su međusobno koordinirale sva dejstva u Siriji.

Moskovski vojni ekspert, Aleksandar Žilin, već je ocijenio da će Amerikanci najvjerovatnije biti u stanju da zataškaju ovaj skandal:

"Praviće se kao da se ništa nije dogodilo jer kontrolišu veliki dio medijskog prostora u svijetu i u Evropi. A Al-Tani poslije svega što je otkrio nosi glavu u torbi. Stara tradicija CIA je - izricanje smrtne kazne za predugačak jezik. Najmanje što mu se može dogoditi je organizovana kampanja za njegovu diskreditaciju".

Žilin posebno naglašava i upozorava:

"Ne treba očekivati efekte aktivirane moćne bombe. Uostalom, svi ionako sve znaju. Da svi znaju da "međunarodni terorizam" čine Sjedinjene Države i terorističke organizacije koje one podržavaju. Problem je što to niko zvanično neće izgovoriti".

05.11.2017.

Kako su Katar i Saudijska Arabija izgubile rat u Siriji

Prosto je licemjerno kada se na Al Jezeeri Balkans pojavi ovakav tekst a svi znamo da su Katar i Saudijska Arabija glavni finansijeri terorista i napada na Irak i Siriju. Sad kada su izgubili rat i kada je nevini sirijski narod zajedno sa predsjednikom Assadom pobjedio Al lažira i dalje prosipa svoje laži. Treba Al lažiru ukinuti i poslati je nazad u zemlju vehabija i terorista Katar. Znamo svi da su Katar i Saudijska Arabija, dva najveća zla islamskog svijeta, utrošila milijarde dolara na širenje islamske države u cilju da zavladaju Sirijom i Irakom, pritom ubijajući sve pred sobom, i sad kad ne znaju šta bi u svojoj bezobraznosti i oholosti tjeraju novinare da pišu ovakve gluposti. Sa ovim tekstom je jasno da im ni najmanje nije žao sirijskog naroda i samo žale što još uvijek nije rat - njih jednostavno ne zanima mir. A muslimani još manje. Da, Assad je dobio rat, pomogli su prijatelji Sirije i islama a to su Hezbollah, Iran i Rusija i hvala im na tome. U Siriji su poraženi Izrael, Amerika, Katar i Saudijska Arabija i to je jedina istina. Normalno je da će Sirija biti zahvalna svojim saveznicima, pa neće valjda sklapati ugovore sa neprijateljima svog naroda?! Amerika, Katar, Arabija i Izrael, kao i Turska, finansirali su i pomagali teroriste koji su godinama razarali Siriju i ubijali njen narod. Čudim se da Al Lažira nema takvog teksta a navodno glume svjetsku medijsku kuću koja se bori za istinu (citaj: terorizam). Na svu sreću danas postoji internet i istina se može saznati sa puno strana tako da ovakva i slična piskaranja poštovalaca terorizma nemaju nikakvu vrijednost već zapravo pokazuju jad i očaj samoproglašenih monarhija kojima je jedina misija pobiti što više naroda po Bliskom istoku i svijetu. SRAMITE SE VI NELJUDI SA STOLNJACIMA NA GLAVI!!!

Kako je Assad dobio rat

Dok ove dvije okupatorske sile vode njegove bitke na istoku i na jugu, Assad može glumiti navodnu stabilnost u Damasku.

Piše plaćenik i pobornik terorizma:

Malak Chabkoun

Režim Bashara al-Assada sklopio je milijarderske ugovore sa Rusijom i Iranom Reuters - Arhiva

„Assad je dobio rat", izjavio je nedavno Charles Glass za Stratfor, poredeći sirijskog diktatora sa čikaškim gradonačelnikom koji je pobijedio na izborima nakon gušenja antiratnih protesta 1960-ih. U ovom poprilično bizarnom pokušaju da povuče historijsku paralelu, Glassu je promakla važna poenta: gradonačelnik Richard Daley nije imao stranu okupatorsku silu da mu pomaže održati ubilački režim protiv želja stanovnika Chicaga.

A Bashar al-Assad nema jednu, već dvije okupatorske sile na svojoj strani: Rusiju i Iran. I dok ove dvije sile vode njegove bitke na istoku i na jugu, Assad može glumiti navodnu stabilnost u Damasku, gdje otvaranje noćnih klubova impresionira Glassa.

I kada sve ovo završi, za razliku od Daleya, Assad neće imati dozvolu naroda da vlada; on jeste i bit će tiranin kojeg podržavaju strani okupatori.

Assadov rat

U 2012. i početkom 2013., Assadov režim brzo je gubio kontrolu nad ruralnim teritorijama širom države; broj dezertera u njegovoj vojsci među običnim vojnicima i oficirima rastao je vrtoglavom brzinom jer su mnogi odbili slijediti naredbe i pucati na nedužne demonstrante. U to vrijeme, ravnoteža moći na terenu izgledala je kao da ide u koristi Slobodne sirijske vojske i različitih islamističkih grupa, uz podršku zapadnjačkih i zaljevskih zemalja.

Tada su Iranci počeli dolaziti. Kada su Sirijci iz Damaska počeli izvještavati vidjevši ih da dolaze u autobusima 2013., optužili su ih da pretjeruju. Do 2015., bilo je jasno da se Iranci bore na Assadovoj strani i da im ne ide dobro. Tako je u julu 2015., Qassem Soleimani, prekršivši odredbu o zabrani putovanja, poslat u Moskvu.

Dva mjeseca kasnije, Rusija je započela svoju „samo zračnu“ „antiterorističku“ vojnu intervenciju bombardujući pozicije Slobodne sirijske vojske. Kada su opozicione snage izjavile da su zarobile i ubile ruskog vojnika krajem 2015., politički analitičari koje lično poznajem brzo su odbacili tvrdnje opozicije da je ruska intervencija otišla dalje od zračnih napada i da dostavlja oružje Assadovom režimu, tvrdeći da Rusija nikada ne bi rizikovala i svoje vojnike rasporedila na teren u Siriju.

Onda, kada su ruska i iranska vlada konačno počele priznavati da njihovi vojnici ginu u Siriji na bojnom polju, posmatrači i mediji više nisu mogli poricati da je okupacija daleko dublje ukorijenjena nego što su željeli priznati. Procjene iz 2015. pokazuju da je režimska snaga opala na nekih 80 000 vojnika. U 2016. godini, procjenjivalo se da iranskih boraca ima 70 000 (dok je Iran zapravo plaćao 250 000 boraca) a ruskih boraca je, prema procjenama, bilo između 4000 i 10 000, iako se govorilo da Moskva podržava nekoliko milicija povezanih sa režimom, kao vojnih jedinica.

Ove cifre su uznemiravajuće, ali postoje druga dva, alarmantnija trenda koji su se pojavili vezano za ruske i iranske vojnike u Siriji. Prvi je angažovanje marginaliziranih grupa u domovinama da se bore za njih u Siriji, kao što je iranska jedinica Fatimeyon, koja navodno broji oko 20 000 Afganistanaca (od kojih su neki prisiljeni da se bore inače im prijeti zatvor), i ruska vojna policija koja je poslala 1200 čečenskih i inguških „dobrovoljaca“.

Drugi trend će imati direktniji i dugoročniji utjecaj na društveno tkivo Sirije, povećavajući nepovjerenje među građanima i ugrožavajući ono što je ostalo od krhkih sirijskih veza. Dokumenti do kojih su nedavno došle sirijske opozicione novine pokazuju da se dopis ministarstva odbrane koji je cirkulisao u aprilu 2017. odnosi na 90 000 Sirijaca koji se bore za lokalne milicije kojima direktno upravlja Iran i koje se sastoje uglavnom od muslimana šiita iz civilne populacije, kao i dezertera iz sirijske arapske vojske.

Ovaj dopis, koji je navodno pokazan Assadu, daje preporuke kako bi trebalo tretirati članove ovih milicija i kako vođstvo približiti režimskoj vojsci. To izgleda kao beskoristan potez jer su te milicije sada odane Iranu, koji ih plaća dok ohrabruje njihovo učešće u borbi zasnovano isključivo na sektaštvu.

Drugim riječima, Assad ne kontroliše ono što se dešava na terenu u pogledu vojnog djelovanja.

Iranska i ruska 'investicija' u Siriji

Iran kaže da interveniše u Siriji kako bi podržao otpor protiv Izraela i zaštitio sirijski suverenitet, te kako bi sačuvao vlastitu egzistenciju. Rusija kaže da interveniše u Siriji kako bi se usprotivila zapadnjačkom imperijalizmu i borila protiv terorizma. Ali stvarnost je takva da njihove intervencije prerasle u okupaciju nisu sasvim idealistične, plemenite političke pozicije: obje ove države profitiraju politički i ekonomski od ovih intervencija.

Nakon što su ova tri aktera (Iran, Rusija i režim) razorili Halep krajem 2016., Assadov režim je dodijelio multimilionske ugovore iranskoj kompaniji Mabna da renovira električnu infrastrukturu u gradu. U 2014. i 2015., počeli su se pojavljivati izvještaji o iranskim trgovcima koji kupuju ne samo trgovine i biznise u Damasku i Homsu, već i obradivo zemljište i predjele oko vjerskih lokacija.

Politički i vjerski dobici također su značajni za Rusiju. Sporazum potpisan sa Assadovim režimom daje Rusiji kontrolu i pristup jedinoj njenoj pomorskoj luci (pomorskoj bazi Tartus) u Sredozemnom moru, kao i zračnoj bazi Hmaimim u Latakiji, u narednih 50 godina.

Nakon potpisivanja infrastrukturnih ugovora u vrijednosti od milijardu dolara sa Rusijom do aprila 2016., Assadov režim je nekoliko mjeseci kasnije, obećao Rusiji prioritet u dodjeljivanju ugovora o ponovnoj izgradnji infrastrukture u Siriji. Prema ruskoj publikaciji Fontanka, barem jedna ruska kompanija već je dobila ugovore koji joj daju 25 posto uloga u profitima od naftnih izvora, ukoliko pomogne da se oni oslobode i osiguraju.

Ali to nije sve. Rusija se sada smatra kontaktnom tačkom za sve stvari vezane za Siriju: čak i nacije koje su se usprotivile Assadu sada prate ruske signale za naredne korake u Siriji.

Jednostavnije rečeno, Assad nije izgubio kontrolu samo nad vojskom, već i nad ekonomijom.

Assad mora ići, ali moraju i Rusija i Iran

Nemoguće je razumjeti se sa Sirijcima (i Arapima, u tom pogledu) koji i dalje brane i podržavaju Assada i tvrde da je to zato što se on protivi Izraelu i izraelskoj okupaciji Palestine. Iz nekog razloga, ne vide činjenicu da Assad Siriji radi isto što je Izrael uradio Palestini, učinivši je zemljom u kojoj odlučuju Iran i Rusija i određuju budućnost Sirije.

Trenutno, Assada i dalje koriste i Iran i Rusija jer do sada ih on nije razočarao, on je stvarni primjer popularne arapske izreke: kažu mu da ide lijevo, on ode lijevo; kažu mu da ode desno, on ode desno.

Sve dok Assad nastavi biti poslušan tiranin, dajući im ugovore i dozvoljavajući im da kontrolišu ne samo svoje borce, već i veliki dio sirijskih boraca, Iran i Rusija mogu nastaviti provoditi svoj plan u Siriji.

A ako im, u nekom trenutku, Assad ne bude mogao ponuditi ove podsticaje, Rusija i Iran su kreirali atmosferu u kojoj im njegovo prisustvo nije potrebno da bi uzurpirali ono što je od Sirije ostalo.

03.11.2017.

Nafaka nas je održala

Bošnjaci su jedina nacija na Balkanu koji u svom svakodnevnom govoru često spominju riječ nafaka. U skladu sa tim ona je vrijedna analiziranja u kulturološkom ali i lingvističkom smislu, zbog svoje nemjerljive uloge u proučavanja tradicionalnog načina života našeg naroda. Na samom početku ove kratke studije potrebno je naglasiti jednu neospornu činjenicu koja glasi da je bošnjački narod u svojoj dugoj istoriji bio izložen mnogim povijesnim nedaćama, čak i stvarnom prijetnjom istrebljenja, te da ono što ga je očuvalo i sačuvalo jeste njegov vedri duh i nepopravljivi optimizam često sročen u kratkoj izjavi:"Dat će Bog nafake!".

Nafaka je arapska riječ koja je preko Osmanlija došla do nas. Veoma je bitna u islamskom učenju pošto manifestira Allahovu blagodarnost pa u turskom jeziku ima više sinonima. Na bosanski nafaka se prevodi u nekoliko oblika: alimentacija, opskrba, nabava ili snabdjevanje za život. Još dva pojma u svakodnevnoj upotrebi, koja označavaju blagodat i uspjeh, su perzijska riječ baht - sreća, nalazimo je u pojedinim ljubavnim basmama, te arapska riječ berićet (bereket) - napredak, blagostanje. Pored ovih u primjeni su, posebno u narodnom govoru, još neki oblici sličnog značenja poput hair, rizk, rahatluk, itd. Svi oni predstavljaju plodne i pozitivne događaje koji se kod čovjeka prezentiraju kroz osjećaj zadovoljstva, ushićenosti i optimizma. Psihološki uticaj manifestira se i u samoj težnji ka nafaci, čime se ona može uporediti sa stanjem nade, utjehe ili pritajene radosti. Sve to je evidentno u izjavama: "Nikad ne znaš gdje te tvoja nafaka čeka", "Novi dan - nova nafaka", itd. U nafaku se zbog toga vjeruje fatalistički ("Ne može tvoju nafaku niko oteti"), kao uostalom u sve ono što ima veze sa svetim i božanskim.

Definicija pojma nafaka je relativno široka i prema pojedinim rječnicima mogla bi se ukratko pojasniti sljedećim navodima:"ono što je čovjeku određeno da pojede na ovom svijetu". Kad hasta dugo živi, kaže se:" pribira (ili kupi) svoju nafaku" - kad neko pred smrt mnogo jede tojest hoće da pojede ono što je njegovo na ovome svijetu.

Prema mom mišljenju nafaka je termin koji najčešće u svakodnevnoj komunikaciji zamjenjuje pojam sreće ali i ljudske sudbine odnosno života. Možda bi bilo najprostije kazati kako nafaka označava sve ono što je čovjeku od Boga suđeno da dobije i proživi. U narodu se često čuje izjava kako "svako dijete nosi (iznese) svoju nafaku", čime su se nekada siromašni roditelji branili od kritike okoline zbog čega prave sirotinju od djece kad nemaju ni za jedno dovoljno hrane.

Propisana nafaka

Identifikacija ljudskog rođenja, življenja i smrti sažeta je u kolektivoj svijesti Bošnjaka u pojmu nafake; "Sa takvom se nafakom rodio", "Ko se rodi sa dobrom nafakom ne može mu niko ništa", "Takva mu je nafaka", "Nestalo mu nafake i umro". "Nafaka je najbolji junak" - prema vjerovanju u sudbinu, ako je nekome suđeno da živi, tojest nije mu nestalo nafake, može izbjeći pogibelj i postati junak. Prema kazivanju naroda čovjek živi tačno onoliko dugo koliko mu je od Boga propisano nafake, niti minut duže. Onog dana tojest trenutka kada čovjek potroši svoju nafaku on umire. Prema navedenom može se konstatirati kako narodna mudrost ne poznaje sretne i nesretne ljude već ih isključivo klasificira na one s manjom ili većom nafakom.

Vjerovanje u nafaku savršen je primjer koliko su pojedina vjerovanja duboko inkorporirana u tradicionalni život te kako ona stvaraju određenu predodžbu pojedinca prema društvu, ali i samom sebi. Iskonska želja i potreba svake ljudske jedinke je u dobroj mjeri određena postotkom sreće u njenom životu, jer kako to sugerira folklorno promišljanje, sretan čovjek je zdrav, uspješan i veseo. Zbog toga se svako od nas intimno identificira sa pojmom nafake. No, ipak, iz kazivanja starijih ljudi dalo se vrlo lako dokučiti da je percepcija nafake individualna i prvenstveno ovisi o postotku skromnosti, tojest onoliko koliko je pojedinac zadovoljan.

Porijeklo nafake se podudara sa narodnim vjerovanjem o ljudskom usudu. Još i danas se pripovijeda kako Allah svakom zametku u prvih 40 dana odredi njegovu sudbinu pa zato ružan oženi lijepu, glup se obogati i slično. Naravno, ima i suprotnih primjera ali svi su oni produkt manje ili veće nafake koju osoba nosi u sebi. Sjećam se razgovora sa rahmetli Bilkom, stravarkom iz Stijene (Cazin), prije skoro deceniju vremena, koja je pričajući o sebi i svom poslu rekla da" otkad znam za sebe uvijek sam bila sa nafakom, k'o da mi je vrila (izvirala) iz zemlje i padala sa neba!".

Na temelju predočenih informacija moglo bi se pretpostaviti kako je nafaka utkana u ljudsko biće, no da egzistira i u svemu oko nas zbog svog nadnaravnog, božanskog izvora.

U nekoj mjeri nafaka se može nazvati i božijom pravdom. - "Tvoju nafaku niko ti ne može oteti", kažu stariji ljudi kada žele objasniti fatalizam, ono što je nekome suđeno. Na primjer, dešavalo se da otac želi u nasljedstvo ostaviti najmlađem djetetu kuću, unatoč oštrom protivljenju drugih članova familije. Bez obzira što je raznim ucjenama i igrama porodica htjela osujetiti volju oca kuća je na kraju ipak postala vlasništvom najmlađeg djeteta. Također, bez halala nema ni nafake. Naime, u onom što se daje ili poklanja neće biti nafake ako se ne uruči "od srca" - ne halali. Zato su ukradene ili otete stvari nesretne jer nemaju božije milosti u sebi.

Nafaka je riječ koja stvara ugodu i radost te na istančan način pogoduje ljudskim čulima. Miluje njegove oči i uši, zavodi nos i preplavljuje sa užitkom nepce. Ako za vrijeme ručka ili ispijanja kahve dođe slučajni gost već mu se doslovno sa vrata govori: "Ti si sa nafakom, hajde bujrum!" Ili "Bujrum, nafaka ti je da sa nama ovo pojedeš (popiješ)!". Međutim, terminologija u ovom slučaju nikako ne može biti tako jednostavna niti se sažeti u ovako opskurnu formu. Naime, u narodnom govoru za jelo se često, čak i u današnje vrijeme, prvenstveno u ruralnim sredinama, upotrebljava pojam "nimet", prvenstveno za somun ili pogaču, ali i općenito za hranu. Stoga je sasvim pogrešno izjednačiti pojam nafaka sa hranom, nego ga treba gledati kroz jednu širu prizmu, u kojoj se naslućuje mnogostruko značenje svega onoga što predstavlja ova arapska riječ.

Prizivanje nafake

Generalno, iako se smatra božijim darom milosti, odnosno nečim na što običan čovjek ne može uticati, jaka želja za njom u narodu je izrodila razne ritualne postupke prizivanja nafake. U njima dominira potreba za plemenitošću pošto milosrdan čin privlači dobro o čemu kazuje kladuška izreka:" Podijeli sadaku, produži nafaku". Slično tome, nene i didovi kad blagosiljaju mlade obično govore:" Allah ti dao gani nafaku!" Ili "Bog ti dao neviđenu nafaku!". Za "neviđenu nafaku" narod tvrdi da je bolja od "viđene" jer je obilnija i veća.

U Cazinskoj krajini se uvriježilo vjerovanje da se nafaka može prizvati, naime, kada se kupuje stoka ili nešto drugo obavezno se namjeni na onog člana familije koji se smatra da ima najviše nafake, da bi ovakvim aludiranjem kupljeno bilo nafakali odnosno napredno i sretno. Isto tako, kada se kupuje šporet na drva prvu vatru u njemu će opet zapaliti onaj član familije koji ima najviše nafake u životu, da bi dom i familija bili berićetni i sačuvani od zla.

U ovom dijelu Bosne poznat je ritual sa trahanom (tarahana) kojim se priziva odnosno stimulira nafaka. Ukoliko je neko nesretan, ne ide mu posao ili je sklon raznim pehovima, na mladi petak bi kuhao trahanu ali tako da je pusti da pokipi na vatri (šporetu). Dok se kipuća bijela pjena prelijeva iz posude ta osoba tri puta ponovi:

Bismilahir rahmanir rahim.

Kako ova trahana izvirala i kipila

na sve strane

tako moja nafaka izvirila i mene obasipala,

sa božijim emerom a mojim sepom veledalin amin.

Nakon što bi se skuhala trahana se nakon hlađenja konzumirala tokom tri dana. Neki informatori preporučuju da se čak sedam dana po malo jede trahana. Na taj način, vjeruje se, prizvaće se nafaka u život te osobe.

U ovom kontekstu ne smije se zaboraviti spomenuti niti halva - slastica koja među bosanskim narodom zauzima počasno mjesto. Tradicionalno se prži (pravi) uoči Ramazana, Lejletul Kadra i Bajrama jer njen miris pročišćuje cijelu kuću i privlači nafaku i berićet.

Biti nafakali ruke

Povezivanje hrane i nafake nije rjedak slučaj u folkloru našeg naroda a posebno je uočljiv u svadbenim običajima, u dijelu kada mladenka stigne pred muževu kuću, gdje je posipaju bombonima i novcem. Na kućnom pragu dočeka je siromašna žena, skida joj obuću sa nogu, a mlada je dariva. Malo dalje čeka je svekrva sa Kur'anom i pogačom u rukama i sa dva krčaga vode. Pogaču joj stavlja pod lijevo, a Kur'an pod desno pazuho, dva krčaga u obje ruke. Mlada ode do ognjišta, Kur'an daje ženama, vodu i pogaču stavlja na ognjište. Vjeruje se, da mladenka tom ritualnom gestom donosi nafaku u kuću. Također, bio je adet da mladenci "lome pogaču", ako, na primjer, u mladoženjinoj ruci ostane veći dio pogače vjerovalo se da će on imati veću nafaku i obratno.

U Velikoj Kladuši je u prošlosti bio običaj da prije nego li uđe u mladoženjinu kuću mlada prostre svoj rupčić na kućni prag i poljubi ga. U kuću zakorači desnom nogom i neko je od prisutnih izuje, pošto bi u njenim cipelama bilo skriveno nešto novca, kao dar onoj osobi koja joj skine obuću, te ide u pravcu ognjišta (odžaka). Tu klekne, razgrne mašicama žeravicu i potom u nju baci svoj rupčić (maramicu) da izgori - za nafaku.

Za određene poslove itekako je potrebno biti obdaren sa nafakom. Naime, za stravarku nadaleko poznatu po uspješnom salivanju strahe ili za hodžu, koji piše djelotvorne zapise i hamajlije, narod kaže da imaju "nafakali ruku". Ako dok saliva strahu vidi na dnu posude puno sitnih komadića olova stravaruša će prokomentarisati:"nafakali ti je!", odnosno bolesnik će ozdraviti.

Prije početka ogledanja faletarka ili gledalica klijentu govori da joj da novac kako bi ga tri puta obnijela u krug oko karata ili graha i pospremila sebi u džep, obrazlažući taj postupak "da je za nafaku!". Isto tako, ako se u falanju u grah pojavi devet hatmi (skupina po četiri zrna), takozvana hadžirli hatma, faletarka će zadovoljno izjaviti:"Grah ti je "pao" na veliku nafaku, pokrij crvenom krpom!".

Za kraj treba navesti sljedeće vjerovanje po kojem nije nikako dobro djeci davati imena umrlih članova familije jer" ko je umro taj nema više nafake".

autor: Raif Esmerović

13.10.2017.

www.anzotica.forumotion.me

10.10.2017.

Magijski napadi - kako ih otkriti?

Piše: Raif Esmerović

Čaranje spada u najniži oblik magije kojim u potpunosti vladaju najprimitivnije ljudske slabosti poput želje da posjedovanjem, za moći, uništenjem drugih, niskim strastima, i tako dalje. Najpouzdaniji rekviziti preko kojih se u kultu čaranja dolazi do neposrednog kontakta sa duhovima jesu diskretno uzete stvari sa tijela mrtvaca kao što su voda od kupanja, kosa, nokti i komadi mrtvačkog pokrova. Naime, ljudski leš je neodoljivo privlačan za duhove koji se doslovno otimaju za ostatke životne energije, koji su u fazi raspadanja, a kojom se oni sami hrane. U kombinaciji sa određenim pokretima i riječima tim rekvizitima čarobnjak ili vještica prisutnim duhovima skreće pažnju na sebe, priziva ih i stimulira na suradnju odnosno agresiju. Naime, bez kontakta sa nadnaravnim bićima nema niti magije. Njihova primarna uloga je da prenose čaroliju i unose je u tijelo žrtve odakle će na izravan način mjenjati karakter i životne navike te osoba.

Upravo zbog navedenog crna magija se definira kao "umjetno izazvana agresija jedne osobe na drugu kroz spiritualan rad sa energijama koje mi ljudi prepoznajemo i nazivamo duhovima ili demonima". Ovisno o znanju i moći praktikanta njen volumen je blag, osrednji ili vrlo jak. Snažni udari magije demonstriraju se u tome da žrtva doslovno preko noći promjeni ponašanje, udalji se od bračnog partnera i želi razvod, napusti familiju, ili oboli a nekad naprasno i umre. Ponekad se odaje alkoholu, drogi, promiskuitetu, iako nikad do tada nije imala sklonosti prema navedenom.

Prepoznajem vas, maknite se od mene!

Manifestacije zle sile u principu najčešće se dešavaju noću, kada kulminacija tame doživljava svoj vrhunac a to je period između ponoći i dva sata ujutro. Tada je po kazivanju bosanskih stravarki "mrak najcrnji a zlo najjače" i demonske snage relativno lako prodiru iz svog svijeta u ljudski. Naime, čovjek dok spava nalazi se u stanju bespomoćnosti kada mu tijelo nema aktivan instinkt niti mogućnost odbrane, što je idealna situacija za napad zla te obuzimanje obličja i svijesti napadnute osobe. Čin penetracije crne magije u čovjeka najbolje se prepoznaje kroz snove odnosno noćne more u kojima nešto, obično neka divlja životinja ili izobličeno čudovište, tjera i napada spavača, usred čega dolazi do ubrzanog rada srca, znojenja, sve bržeg i plićeg disanja, što kulminira gubitkom daha i naglim buđenjem.

Zapravo, analizom snova najlakše se mogu detektirati simptomi magijskog napada. Snovi su prije svega teški, nabijeni užasom te scenama koje izazivaju paniku. I obavezno - ponavljaju se. Osoba često u snu vidi zmije, groblja, mrtve ljude, crne mačke, rat, u snu propada u ponore, u mraku je i ne može se pomaknuti.

Napad negativne energije na čovjeka metaforički se može uporediti sa elektro šokom usred kojeg dolazi do naglog trzaja. Vrlo često probuđeni nije ni svjestan da je u njegovo tijelo ušlo zlo, koje se obično tada pritaji i čeka da osoba ponovo zaspi da bi nastavila svoju ekspanziju. Ona je u svom nastavku mnogo diskretnija ali ništa manje pogubnija, što se vjerno očituje kroz isisavanje životne energije i slabljenja imuniteta te proizvodi konstantnu pojavu crnih i depresivnih misli. Ponekad zle sile ne uspijevaju u prvom napadu pa se onda atakovanje nastavlja sljedeću ili čak treću, četvrtu, petu noć tojest dok se ne postigne cilj ulaska u ljudsko tijelo. Upravo zato se događa da se neko noćima redovito naglo budi iz sna u približno isto vrijeme.

No, napadi nisu ograničeni isključivo na noć već se oni manifestiraju i tokom dana. Žrtvi se pričinja da nešto vidi po kući, obično sive siluete koje brzo pobjegnu odnosno nestanu, ili čuje da je neko zove po imenu ili pak tajanstveni glas promrmlja samo jednu riječ. Također, osoba je nervozna, umorna i bez volje doslovno od jutra do mraka. Dešava se da počne osjećati iznenadni strah i paniku ničim izazvanu pa takva osoba mora odmah na glas izreći: "Prepoznajem vas, maknite se od mene!", kako bi prokazala i osujetila nadnaravni napad. Nakon toga trenutno se osjeti popuštanje napetosti i olakšanje.

Simptomi vradžbine

Ima dosta slučajeva kada se pojedinci rađaju kao žrtve vještičarstva, što se događa onda kada je trudnica nositelj nečijeg zla. Fetus, naime, vrlo lako apsorbira u sebe negativnu energiju koja se doslovno ugradi u nerođeno biće. Iz tog razloga se rađaju bolesna djeca, sa izvjesnim mentalnim i tjelesnim poremećajima i problemima, a generalno se vjeruje da takvi pojedinci budu cio život nesretni. Njima je teško ili pak nemoguće pomoći.

Također, poznati su slučajevi kada se maloj djeci u prvim godinama života napravi magija koja treba da im promjeni sudbinu i unesreći ih tojest čarolijom se cilja na to da se nikad ne ožene ili udaju, da nemaju djece ili da konstantno budu bolesna. U praksi se učestalo susreću osobe koje se nazivaju "zastarijelim slučajevima" odnosno koje imaju na sebi crnu magiju dugi niz godina. Simptomi dugotrajnih vradžbina, tojest prisustva crne magije na nekoj osobi su sljedeći: gušenje u grudima, bol u želucu, noge su teške, trome ili natečene. Ponekad kod žrtve magije prvo počinje osjećaj težine u grudima koja se potom "preseli" u noge. Nadalje, osoba je sklona nagloj promjeni raspoloženja, slabo spava i ima često neugodne snove. Pored svega kazanog, kod te osobe se dešavaju stalni pehovi i čudne situacije.

Kuća puna magije

Kada nakon pozitivnih liječničkih nalaza osoba shvati da ne boluje od stvarne bolesti te odluči potražiti pomoć kod ezoteričara nešto u njenoj glavi je sugestivno odvraća od te posjete, tako što joj nekontrolisano naviru misli da je sve to glupost i da ne treba ići po pomoć. Obično joj tada tijelo malaksa i gubi snagu. Od drugih prepoznatljivih simptoma izdvaja se pojava panike, neobjašnjivog straha, klaustrofobija ili nešto drugo.

Od negativne energije ne boluju samo ljudi već i stambeni prostori. Zbog toga stravarke opravdano tvrde nije dovoljno samo očistiti pojedinca od zla već i njegov dom pošto crna magija, dok njena žrtva spava, širi se svuda po kući. Bolje rečeno, jedna osoba može kao medij prenijeti zlo u životni prostor i time neposredno ugroziti druge stanare. Najveća koncentracija negativne energije tada se pronalazi u kuhinji, kupatilu i spavaćoj sobi.

Prisustvo magije u kući uočljivo je po razdražljivosti ukućana, stalnim trzavicama i nemiru, neslaganju između braće i sestara, ili muža i žene. U toj kući ne osjeća se mir i opuštenost te dešavaju se česti kvarovi na aparatima, gube se stvari ili se iznenada pojave i nestanu čudni mirisi. Još jedan simptom vrlo karakterističan za navedeno jeste da žrtva osjeća kako joj je svugdje bolje nego u svojoj kući. Gdje god drugdje dođe i odsjedne opuštena je i razdragana, samo kada pođe kući ili uđe u nju naglo je uhvati zlovolja i opadne raspoloženje.

25.09.2017.

Aleksandar Vučić - majstor komedije i obmane

Davno je rečeno – stil je čovek sam! Zanima li vas ko je kakav i šta su mu namere, obratite pažnju na to šta i kako radi, koliko je iskren, a koliko glumi posebno u onim specijalnim prilikama. A baš takvu jednu priliku, zasedanje generalne skupštine UN protekle nedelje, imao je i koristio srpski predsednik Aleksandar Vučić, demonstrirajući svoj originalni liderski stil, zasnovan na poznatoj maksimi šou biznisa – The Show must go on. Ne žaleći putne troškove i devizne dnevnice, a još manje svoje programsko vreme, brojne ekipe srpskih nacionalnih televizija, od dražvne RTS pa do one ružičaste, pratile su predsednika u Njujorku, beležeći iz sata u sat rezultate njegovog državničkog šou programa.

Četiri puta s Trumpom

„Sreo sam se i razgovarao sa predsednikom Trampom“, svečano je pred kamerama saopštio Vučić, ne krijući da je u dijalogu sa kolegom bilo i intimnih detalja.

„Predsednik Tramp mi je rekao da ličim na košarkaša NBA... Pozvao sam ga da poseti Srbiju, i on je prihvatio... Četiri puta smo se rukovali“ s ponosom je isticao, zaboravljajući kako je tokom američkih izbora, ničim izazvan, podržao Hilari Klinton. No, ne treba sitničariti...

Ima indicija da je ovaj Vučićev susret sa Trampom, na prijemu koji je Američki predsednik priredio za učesnike zasedanja generalne skupštine UN, posredovao niko drugi do Ivica Dačić, srpski šef diplomatije. Prethodnog dana, neposredno pre nego što će se Tramp obratiti generalnom sazivu UN, te raspaliti po Kim Džong Unu i neprijateljima, Dačić mu priđe sleđa, dok je ovaj sedeo sa ostalim članovima svoje delegacije, i tutne mu pod nos hrpu srpskih tabloida... Dok se snašlo Trampovo obezbedjenje, srpski šef diplomatije mu na svom srpsko-engleskom pokaže slike i objasni kako su Srbi baš listom navijali da Tramp pobedi na izborima... Navodno su posle toga i Vučiću stigle pozivnice za Trampov prijem... I ne samo za taj! Srpski predsednik je tokom svog boravka u Njujorku bio zasut tolikim pozivima, da nije odoleo a da i taj svoj rekord ne pomene pred kamerama svojih televizija.

“Imao sam susrete i razgovore sa više od pedeset svetskih državnika... Razgovarao sam i sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom... Rekao mi je da ima nameru da poseti Srbiju već u prvom tromesečju iduće godine... A kada su se dva predsednika već rastala, Makron se okrenuo i, tvrdi Vučič, lično mu se obratio: „Aleksandre, imate punu podršku Francuske na evropskom putu“.

Tako su srpski predsednik, a i ministar spoljnih poslova, dan za danom, ređali poen za poenom, uspeh za uspehom, uzdižući ugled Srbije pod svodovima zdanja UN. Sve do pred sam kraj zasedanja generalne skupštine, kada, ne svojom krivicom, umalo što ne doživeše potpuni fijasko u ključnom trenutku svoje međunarodne misije. Ali, Aleksandar Vučić ne bi bio majstor koji jeste, koordinator svih onih službi, da sve konce svoje predstave, u svakom trenutku, ne drži u svojim rukama. Zahvaljujući tome, prilikom njegovog obraćanja sa govornice UN, milioni gledalaca u Srbiji mogli su da čuju i vide samo njega, i to u krupnom planu. Dovoljno, da Vučićev šou na East Riveru ne bude doveden u pitanje. Ne bar kod fanova u Srbiji.

Tetka iz Kanade

Vučićev osobeni liderski stil, pokazalo se, ima mnoge prednosti i jednu veliku manu. Daje loše rezultate kada ga koriste diletanti i amateri, makar oni bili i lično odabrani, najbliži saradnici samog predsednika. Poput, recimo, Aleksandra Vulina, ministra vojnog, čija imaginarna tetka iz Kanade još hara medijskim prostorom Srbije.

Elem, umišljajući da može i sme što i vođa mu i idol, Vulin je Agenciji za borbu protiv korupcije, stan koji je platio 205.000 eura, „pravdao“ pozajmicom od ženine tetke iz Kanade. Ne prihvatajući mu opravdanje bez dokaza o tome kada je i kako tetka unela u Srbiju tolike pare, Agencija protiv Vulina podnese prijavu nadležnom tužilaštvu. Po oprobanom receptu, nadležno tužilaštvo, ne želeći da se kači sa Vučićevim ministrima, reši da ćuti i ništa ne preduzima.

Ali, onda se oglasi KRIK, mreža mladih novinara za istraživanje korupcije i kriminala, ozloglašena u vladinim krugovima i vođinim medijima, te čitav slučaj „Tetke iz Kanade“, do u detalje, iznese u javnost. Pojavi se i sumnja da je Vulin kupio stan od para koje je „uštedeo“ boreći se za Srbe na Kosovu dok je bio šef vladine Direkcije za Kosovo i Metohiju.

Napadnut pitanjima na svakom mestu gde se pojavi, ministar vojni reši da se vadi. Te nije ženina tetka iz Kanade, nego mu je 200.000 eura mogao dati kum Željko Mitrović, vlasnik TV Pinka, te on je sam iz Kanade prenosio po 9.000 eura, koliko je dozvoljeno po zakonu... Istovremeno, njegov Pokret socijalista, saopšti da je Stevan Dojčinović, urednik Krika, strani plaćenik koji mrzi Srbiju, narkoman koji se bode...

Umešala se i sama premijerka Ana Brnabić, izrazivši svoje razumevanje za „emotivnu reakciju“ Vulinovih socijalista. U skupštini Srbije opozicija je zatražila smenu ministra vojnog... Rečju, „tetka iz Kanade“ se toliko otela da je zapretila da zaseni i sam Vučićev šou u Njujurku. Moralo se hitno i efikasno reagovati – novom predstavom.

Vanredno stanje

Onaj koji sve zna i o svemu misli, dao je znak da jake policijske snage pod punom opremom, pre neku noć, blokiraju putne prilaze i mostove, ne samo u Beogradu, nego i u Prijepolju. Iz ministarstva policije tek je sutradan saopšteno da se radilo o policijskoj vežbi pod nazivom Vihor, koja će se i ubuduće, nenajavljeno izvoditi širom Srbije. I puni efekat je postignut. Sada je vodeća priča o probi uvođenja vanrednog stanja, dok je Vulinova „tetka iz Kanade“ znatno izgubila na aktuelnosti.

Što je još važnije, sa društvenih mreža su potisnuti video snimci iz Njujorka koji su jasno, izdajničkim totalima, dokazivali da je Aleksandar Vučić, na zasedanju generalne skupštine UN, govorio pred gotovo praznom dvoranom. „Lidera regiona“, dok je bio za govornicom, niko sa Balkana nije hteo ni da čuje! Zato su kamere srpskih televizija, tokom prenosa, držale samo Vučićev krupni plan. Potom je ružičasta televizija, dodala još jednu kreaciju. U svojim vestima i dalje vrti snimke njegovog nastupa u UN, ali „obogaćene“ naknadno ubačenim kadrovima prepune dvorane i umontiranim gromkim aplauzima. Ceo svet podržava Aleksandra Vučića...na njegovoj omiljenoj televiziji!

Piše: Rade Radovanović

21.09.2017.

Tako ti je pao grah!

Piše: Raif Esmerović

Odavno je javna tajna kako bosanski narod najviše vjeruje u „otvaranje zvijezde“ i gatanje u grah, kao dvije provjerene vještine pronicanja u ljudsku sudbinu. Iako praksu ogledanja u grah nailazimo kod Turaka, Kazahstanaca, Rusa, Bugara, Rumuna i Mađara bez imalo sumnje bosanski način proricanja je najtemeljitiji i najpouzdaniji.

Bacanje graha, ogledanje u grah ili falanje u grah vrlo je stara divinacijska metoda koja, prema nekim antropolozima, ima svoje izvorište u šamanističkoj praksi naših predaka Ilira koji su običavali pri ozbiljnoj životnoj nedoumici bacati male ptičije kosti iz ruke na pod, kako bi pri njihovom padu i položaju otkrivali sudbinske odgovore. A da je upravo tako dokazuje nam danas rjetka, ali još uvijek donekle prisutna, praksa pojedinih faladžinica koje držeći 41 zrno graha u desnoj ruci iznad njega prouče šapatom odgovarajuće molitve i riječi, namjene na pitanje, i onda ga doslovno laganim pokretom bace ispred sebe na površinu stola. Zatim bi po oblicima koji su nastali od raspršenih zrna tumačile sudbinu i pronalazile odgovor na postavljeno pitanje.

Kako je i logično falanjem u grah bave se uspješno isključivo oni koji su nadareni jer u protivnom trud im je uzaludan. Općenito se vjeruje kako se, kao i za sve drugo, pa i proricanje, "moraš sa tim roditi!" - imati taj nesvakidašnji potencijal u sebi. To je možda u kratkim crtama najbolje opisala za života poznata dubrovačka faladžinica u grah Belka Ahmetović:" Moja stara baba me nešto naučila, ali ne možeš to učiti, moraš imati u duši to da možeš čitati tuđe duše, znati probleme, patnje ljudi koji stoje pred tobom!"

Kko je i logično falanjem u grah bave se uspješno isključivo oni koji su nadareni jer u protivnom trud im je uzaludan. Znanje o pronicanju u buduće događaje u tradicionalnom smislu prenosi sa starije generacije na mlađu tojest sa jednog člana familije na drugog, što je svakako najbolji način, ukoliko se „primi“ na nasljednika, da se kroz vrijeme obogati novim iskustvom i spoznajama. No, često se dogodi da duh proricanja sa smrću faladžije napusti tu kuću i pojavi se kilometrima dalje u nekom novom mjestu i familiji. Takvih primjera ima na desetine a u narodu se misli kako je dar gatanja, poput i same sudbine, jako hirovit te ukoliko mu se ne ukazuje dovoljno pažnje i poštovanja on može napustiti svoga vlasnika čak i prije njegove smrti. Takvu tvrdnju narod potkrijepljuje stvarnim primjerima pojedinih faladžija koji su bili poznati i na glasu u svom mjestu a koji su doslovno preko noći izgubili sposobnost predviđanja bez ikakvog očitog razloga.

Jedan takav dokumentiran slučaj navodi izvjesnog faladžiju Sulju Aganovića iz Foče kojeg je pohodio silan narod iz svih krajeva. Njega su za vrijeme Prvog svjetskog rata austrougarske vlasti zatvorile i po povratku iz tamnice on je svoj dar vidovitosti izgubio.

Još i danas se vjeruje kako dar proricanja dolazi preko snova usljed intervencije neke više sile. Tom prilikom odabrana osoba doživi spavajući nadnaravno iskustvo tako što u snu vidi jednu ili više misterioznih osoba (duša) koje je obdare darom gatanja i zaduže da njime pomaže narodu. Obično se spominje intervencija hazreti Fatime, čiji dolazak u san nekom pojedincu iz korijena mjenja njegov dotadašnji život. Međutim, koliko god to nama djelovalo mistično i fascinantno neophodno je za naglasiti kako su takvi slučajevi dosta rjetki ali to ipak nimalo ne spriječava razne šarlatane i varalice da tvrde kako su postali vidoviti jer im je divinacijsko znanje predočeno u snu –„ došlo na san“- od strane hazreti Fatime ili neke druge svete duše.

Naime, prema tradicionalnoj predaji u BiH narod vjeruje kako se hazreti Fatima, kćerka božijeg poslanika Muhameda, bavila falanjem u grah. Narod pripovijeda da je bila jako uspješna u tome ali je budno pazila da njen otac za to ne sazna. No, jednog dana, baš u trenutku dok je tumačila zrna graha nekoj svojoj prijateljici, u sobu je iznenada banuo sam božiji poslanik i ona je u panici i žurbi uspjela tek polovinu zrna sakriti pod skute haljine dok je druga polovina ostala na podu. Kako je Muhamed iznimno volio svoju ćerku nije se mogao ljutiti na nju zbog faletanja pa joj je samo sa osmjehom na licu rekao: „Kćeri moja mila, polovina ti od toga bila istina a polovina laž!“, pa od tog vremena narod tvrdo vjeruje kako u svakom gatanju ima pola laži a pola istine.

U svom nastavku predaja tvrdi kako Fatimi otac nije zabranio daljnje bavljenje ovom mantičkom vještinom pa se na temelju toga ukorijenilo vjerovanje da istihara, obred snoviđenja, i falanje u grah nisu haram (grijeh) kao ostala proricanja a sama hazreti Fatime se prometnula u svojevrsnu zaštitnicu, ali i spiritualnu majku, svih onih koji bacaju grah te narodnih iscjeliteljica - stravarki. Primjeri te prakse su dobro poznati, naime, pravilo je da se prije svakog falanja zrna skupe u desnu ruku i iznad njih prouči prva kur'anska molitva te obavezno posveti pred dušu hazreti Fatime, a potom se u njeno ime namjeni (nanijeti) proricanje i tek onda počinje sa redanjem zrna u tri reda. No, tu ne prestaje dominantan uticaj poslanikove kćerke već je po njoj nazvan najpovoljniji od sviju falova (skup zrna) koji formiraju tri murada tojest 333 – Fatimin fal, simbol ljubavi i braka. Faletarke ponekad u tome zbiru traže odgovor na neko svoje pitanje pa namjenju grah ovako : „Ako će se ostvariti ljubavna veza između te i tog neka izađe Fatimin fal“. Sama riječ fal dolazi iz perzijskog jezika i znači slutnja ili nagovještaj.

Crvena krpa protiv uroka

Gledalice uvijek prije nego li će započeti sa ogledanjem sugeriraju klijentu da im odmah da novac određen za gatanje, koji se daje po principu „od srca i koliko se može“, kako bi ga tri puta desnom rukom pronijele oko graha u pravcu kazaljke na satu, ili kako se to popularnije kaže „za Suncem“, objašnjavajući da je to za nafaku ali i da se grah bolje „otvori“. Novac bi nakon toga pospremile u svoj džep ili ispod koljena. Ovom metodom posebno su se voljele u prošlosti služiti Romkinje iz sasvim očitog razloga. Naime, ukoliko bi u bačenom grahu vidjele neku povoljnu kombinaciju poput Fatiminog fala to im je bila idealna prilika da ušićare još ponešto novca. Obično bi blago povišenim glasom govorile kako klijent treba dati još šta „za sreću“ da bi mu ono što vide bilo na veselje i radost. Među vijestima (muštulucima) koje su se dodatno plaćale bile su one o važnijim životnim događajima poput rođenja djeteta, udaje, ženidbe, dolaska nekog iz daleka, pomirenja partnera, pobjede na sudu, izlaska iz zatvora, itd.

Bez svake sumnje svijet falanja je mističan i u njemu vladaju šarolika pravila kojima se često više niti ne može proniknuti prava simbolika i značenje. No, unatoč tome ona opstaju i odoljevaju zubu vremena. Jedno od tvrdih pravila u faletarskoj praksi jeste tabu kojeg se moraju pridržavati kako faladžija/faladžinica tako i klijent. Naime, niti jedna strana ne smije drugim licima otkrivati ono što je viđeno i priopćeno iz graha jer se u protivnom neće ispuniti. Smatra se da to vjerovanje počiva na strahu i oprezu od uroka koji vječito na krilima ljubomore i zlih misli atakuje na ljudsku sreću i narušava čovjekovu sudbinu.Tek kada se odfalano ispuni o proricanom se smije javno pričati.

Zbog toga je nezaobilazni rekvizit svakog falanja u grah crvena krpa na kojoj se postavljaju i redaju zrna, čija je primarna uloga da služi kao provjerena protumjera bilo kakvom eventualnom uricanju. Poznato je da je crvena boja kod Ilira imala skoro sveto mjesto, jer je smatrana idealnom zaštitom od zlog pogleda pa su svi naši predaci, od najmlađeg do najstarijeg, običavali nositi zavezanu crvenu vrpcu oko ruke ili vrata kao hamajliju protiv bolesti i zla odnosno svega onoga što može čovjeku uzokovati nečiji zli pogled. Ostaci tog drevnog vjerovanja uočljivi su još i danas a posebno u proricanju koje vrvi od raznoraznih fatalističkih uvjerenja. Ustaljeni je običaj kada se pojavi u grahu devet hatmi da gledalica sva zrna pokrije crvenom krpom i na nju stavi oba dlana te prouči suru Ihlas, kako bi time odagnula urok i omogućila sigurno ispunjenje proročanstva.

Pravo i lažno bacanje graha

Kada se govori i piše o bosanskoj praksi favomancije važno je za naglasiti kako u istinsko proricanje nipošto ne spada ono površno takozvano djevojačko falanje u grah koje se sastoji od vrlo kratkih i krajnje neozbiljnih tumačenja zasnovanih na jednostavnom pravilu po kojem jedno zrno predstavlja glas ili vijest, dva zrna stope, tri radost a četiri teret. Još neozbiljnije i potpuno nakaradno je „proricanje“ po forumima kada se postiraju brojevi i po njima „tumači“ grah pa sve više liči na numerologiju nego li bilo šta drugo.

U pravom domaćem falanju u grah zrna i redovi se tabire (tumače) na krajnje smislen i tradicionalan način poznat samo onima koji imaju dar za tu vrstu divinacije. Tom prilikom faladžija ili faletarka mogu otkriti niz zanimljivih pojedinosti od boje kose, visine, karakternih crta neke osobe do uticaja crne magije, odlaska na sud ili u bolnicu, sklapanja braka ili razvoda, operacije, sudske vijesti, mrtvačkih nosila (smrti), itd. U svom izlaganju oni mogu detaljno precizirati i vrijeme kada će se neki događaj desiti pošto pojedini falovi određuje vremenski period. Za svaku faletarku iznimno je bitno da zna ispravno protumačiti ono što vidi ispred sebe jer često oni naoko pozitivni falovi poput 333 ili devet hatmi (četvorki) mogu biti nepovoljni. Sve ovisi o tome šta ih prati i na koji su način zrna okrenuta, tvrde faladžije i faletarke. Zbog svoje kompleksnosti i preciznosti ogledanje u grah je na cijeni što potvrđuje i ustaljena izjava „Tako ti je pao grah!“ u kojoj se nazrijeva duboko vjerovanje bosanskog naroda kako grah može otkriti ono što je suđeno svakom pojedincu.

Po tvrdnji gledalica i sam grah ima svoju narav pa ponekad odbija da budeposlušan. Takvo stanje se obično prokomentariše izjavom“ kako se grah uzlagao!“ ili „grah se umorio!“. Da se tome stane na kraj iz mnoštva zrna uzme se jedno i zamjeni sa novim, ili se pak to zrno stavi pod koljeno „da se odmori“ pa onda, nakon nekoliko minuta, opet vrati nazad u gomilu i nastavi sa ogledanjem. Za kraj treba kazati iako je ova mantička vještina magnetična i naprosto budi radoznalost faletarke upozoravaju da nije dobro često bacati grah te da uvijek treba prvo sačekati da se bar jedan dio odfalanog ispuni do novog gatanja. U protivnom bi se mogla zbuniti sama sudbina i otjerati sreća iz života.

05.09.2017.

Basme, bajanje i magija

U tradiciji bosanskog naroda oduvijek su bile poznate tekstualno kraće ili duže magijske zakletve poznate pod nazivom basme. Basme se rangiraju prema tome čemu služe da li odvraćanju neprijatelja, za berićet, očuvanju spolne snage i plodnosti ili nešto treće. Među njima su ipak najpoznatije takozvane ljubavne basme kojima su zaljubljene osobe htjele privući i stimulisati zainteresiranost potencijalnog partnera i tako ostvariti vezu ili brak. Bajući tojest ponavljajući određenu rimovanu zakletvu osoba bi izvodila prateću radnju bilo da gleda u zvijezde, Sunce, Mjesec, u pravcu voljene osobe ili da dodiruje strehu, cvijeće i slično.

No treba napomenuti kako je lingvistički ispravnije koristiti izraz ljubavna basma i basmenje, izgovor, nego li bajati pošto sam pojam bajanje dolazi od turske riječi baymak - liječiti sa čaranjem, i nema veze sa drugim oblicima magijskog angažmana. Sa druge strane pojam basma potječe od perzijske riječi baht - sreća, sudbina, i koristi se u formulama za prizivanje ljubavi poput :"grah grahti, bah bahti...". Znači, kada se žele skinuti uroci onda se baje, ali kada se izgovara ljubavna formula tada se basmi.

Oko samih basmi i njihove praktične upotrebe postoji mnogo neznanja, kontradiktornih mišljenja i svakako puno pretjerivanja. Basmenje, posebno ono ljubavno, nikako ne djeluje istog trena, čak niti u nekom kratkom vremenu, posebno ono u kojem nije prethodno već uspostavljena neka magijska veza. Prije svakog basmenja treba prvo provjeriti da li se na tu osobu može mađijati jer iskustvo je pokazalo da svaki pojedinac nije podložan tom čarobnom efektu. Naime, postoje osobe koje, recimo, uza se nose hamajliju, imaju neki znak na tijelu od rođenja (a koji ni oni ne mogu vidjeti jer im je primjerice na leđima ili skriven pod kosom), koje su "jače" krvi, itd. Tu i daljina igra presudan faktor kao i sama magijska naobrazba i vjera onoga ko basmi. Naime, ko sumnja u njeno djelovanje sigurno neće polučiti željeni efekat.

Narodno pretjerivanje

U narodu se i danas mogu čuti priče kako su basme krojile čudnovate situacije, ponekad i komične, ali treba biti svjestan da su sve te narodne priče podložne preuveličavanju i pretjerivanju, jer svaki novi slušaoc doda nešto svoje i na kraju jedna anegdota postane sasvim drugačija priča. Treba biti realan pa se osvrnuti i na samo vrijeme tih priča.

Najveći dio storija vezan je za mladost današnjih staraca i starica, ono vrijeme kada nije bilo struje i kada su ljudi živjeli drugačijim načinom života. Mladi su doista proživljavali istinsku ljubav, čeznuli jedno za drugim, željni susreta a kamoli nevinog dodira sa suprotnim spolom. Tada su basme lako djelovale jer mladi su bili motivirani i puni želje, pa su basme bile i opravdanje za mladalačke nestašluke jer u konzervativnom društvu puno je lakše izjaviti, posebno za djevojke, da joj tamo neki muškarac basmi i mađija pa je ona, eto, jadna i naivna, pala pod uticaj tih čudnih sila. Zato treba konstatirati kako često nije bilo nikakvih ljubavnih magija niti basmi već samo želje, strasti i ljubavi. Ali, nečiji nestašluk i "grijeh" lakše je opravdati na takav način i dobiti prešutno razumijevanje okoline nego li priznati da si napravio grešku ili jednostavnije rečeno - da si osoba koja želi voljeti i biti voljena.

Magija u malom procentu

Nešto slično se i danas dešava kada pojedinci svoje pogreške ili neuspjehe opravdavaju izjavom da im neko čara, radi magiju. Većina žena muževu nevjeru uglavnom objasni tako da je "ljubavnica mu napravila neku magiju pa je on lud za njom", zato što ne može ili ne želi priznati sebi da u njihovom braku odavno nešto ne štima, jer ne kaže mudri bosanski narod džaba" da iz dobra niko ne bježi!". I doista je tako! Ako u braku ili vezi sve funkcionira niti jedan partner nema potrebe da traži ono što već ima u nekoj drugoj osobi. Možda potezanje argumenta o magiji u početku daje neko prividno olakšanje i lažno oslobađa od krivice ali dugoročno radi veliku štetu i uzrokuje najčešće razlaz.

Magija postoji ali nije prisutna u tolikom intenzitetu kako se to želi prikazati. Na području bivše Jugoslavije vjerovatno ne postoji više od desetak osoba koje vladaju magijom, sve ostalo su obične varalice. Znači, na području koje danas broji nekih 17-18 miliona stanovnika samo desetak pojedinaca vladaju magijom. Neka vas to ne čudi. Magija niti je jednostavna niti laka, niti nadnaravne sile dozvoljavaju bilo kome upliv u njihov svijet. Vjerujte u radu sa ljudima najmanje je problema sa crnom magijom. Većina tegoba koje muče ljude, a misle da su u pitanju vradžbine, su nagaže, urokljive oči i strah. Od 1000 osoba možda jedna ili dvije su pod magijskim uticajem.

29.08.2017.

Duhovna medicina - između paganskih bajalica i monoteističkih molitvi

Nakon vojne agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) i u poslijeratnom tranzicijskom periodu, koji je doslovno uništio i ono malo ekonomije koja je preostala iza strašnog rata, a koji je zapravo započeo, kao i svaki drugi, samo sa jednim ciljem - pljačkanjem, narod naše zemlje naglo je osiromašio. Takva atmosfera pogodovala je pojavi mnoštva šarlatana i prevaranata, koji su se pojavili, takoreći preko noći, vidjevši u ezoteriji način da steknu određenu materijalnu korist, ne libeći se kititi svakakvim nazivima i ispredajući fantastične priče kako su svoj "dar" dobili u snu od ovoga ili onoga sveca. Naravno, osim lažnog kićenja i predstavljanja, te zavlačenja, oni ništa drugo i ne znaju i prije ili kasnije budu prozreti. Ako u svom varanju imaju pomoć neke privatne televizije ili "žuti" novina onda taj cirkus potraje i duže vremena ali sa neminovnim krajem. No, do tada, njihove žrtve se broje na stotine, ostavljajući u tim ljudima povrijeđenost i gorčinu, ne toliko zbog novca koji im je izvučen, nego više zbog toga što su izvarani na jako podmukao način.

Takva gorčina rađa i opšte vjerovanje kako većina ljudi zapravo ne vjeruju u Boga nego da je njihova lažna religioznost ispunjenja čistim materijalizmom i lopovlukom, koji se licemjerno pokušava sakriti u predstavi onih koji su profesionalno javni vjernici tojest paradiraju da ih drugi vide i čuju. Nazivam ih religijskim ili nacionalističkim galamdžijama jer su oni upravo to - iskompleksirani i duboko frustrirani ljudi gladnih duša i stomaka. Veliki dio ih je došao u grad sa ruralnih područja, iz siromašnih familija, što je ostavilo duboke tragove na njima jer cio život se bore protiv sela u sebi. Galamdžije imaju jedan dobar psihološki pristup ljudima pošto svojim bezobrazlukom privlače pažnju i dominiraju, ciljajući na ljudske slabosti koje su prisutne u svakodnevnom životu. Sjetimo se samo kako su ti pojedinci-galamdžije krajem osamdesetih zauzeli sav medijski prostor okrećući naivan narod jedni protiv drugih a onda sa sigurne udaljenosti sa uživanjem posmatrali kako isti ti ljudi ginu, nestaju i siromaše. Da zlo bude još gore galamdžije nisu nikada nestale iz naših života, i dalje nas truju svojim prisustvom i bogate se na slabosti običnog naroda. Zbog tih galamdžija, koji su svakako u dobroj manjini u odnosu na narod, mi i dalje mislimo sve najgore jedni o drugima, iako smo duboko svjesni činjenice da živimo i da živjećemo i dalje vijekovima jedni sa drugima.

No, vratimo se temi ovoga teksta. O šarlatanima već dobro svi znamo sve i ne treba trošiti puno prostora na njih. Bolje je napisati štogod o onim pravim, ali izuzetno rjetkim, pojedincima koji nešto znaju, mogu i umiju. Za početak bi vam odmah napisao jednu jako bitnu činjenicu: žene ne mogu pisati hamajlije i zapise niti mogu liječiti rukjom (egzorcizam). Ovdje nije riječ o klasičnom monoteističkom podcjenjivanju ženskog spola nego u nekim drugim razlozima. A jedan od najvažniji je da žene zbog menstrualnih ciklusa nisu nikako pogodne za takvu vrstu okultnog rada. Također, džini ili zli duhovi skloni su se zaljubljivati u žene i stoga im one ne predstavljaju nikakav autoritet, za razliku od muškarca. Međutim, žene mogu salijevati strahu (olovo), bajati od uroka, liječiti strunu želuca, praviti čajeve, i slično.

Pravu moć liječenja iscjelitelj dobija kada napuni 40 godina života, čime se u bosanskoj tradiciji aludira na početak Božje Objave poslaniku Muhamedu. No, isto tako, u narodnoj tradiciji koja svoje izvorište ima i u bogumilskoj religiji naših predaka, broj 40 se smatra samim po sebi ljekovitim, pošto se većina lijekova koristi 40 ili 41 dan. Zanimljivo je kazati i kako u bosanskom krugu sudbine prvih 40 godina ljudskog života predstavlja prvi krug koji pojedinac pređe i kroz svih 12 znakova doživi transformaciju, kako fizičku tako i mentalnu, sazrije. Broj 40 je u BH mitologiji broj same Majke Zemlje jer se ona, kako se to tvrdi u narodu, svaki četrdeset godina „čisti“ kroz prirodne katastrofe.

Jedna od jako bitnih osobina koju iscjelitelj ili onaj koji piše zapise mora posjedovati jeste sevapli ruka. Taj termin u prijevodu znači da je osoba sretne ruke, darežljiv je i dobre duše, jer samo takvima i više sile žele pomoći. On ili ona, isto tako, mora posjedovati dar molitve - da se njegove molitve čuju kod uzvišenih sila i imaju efekta. Treba znati i to da bez upotrebe basmi ili egzorcističkih zakletvi nije moguće uspješno izvesti niti jedno iscjelivanje jer upravo basme imaju svrhu da kanališu pozitivnu energiju i protjeraju onu negativnu.

Iscjelitelj je obavezan da redovito čita (izgovara) molitve, ali i određene azimete (zazive), kako bi držao pod kontrolom kako dobre tako i zle duhove. U tom procesu on je zaštićen od svih oblika spiritualnih napada. Četiri sure (molitve) koje počinju sa Kul poznate su u spiritualnoj medicini i njih najčešće iscjelitelji upotrebljavaju za tretman manjih slučajeva oboljenja. koji se obično manifestiraju u obliku nemira, nedostatka apetita, sna, itd. U praksi takvog liječenja svaka se sura ponovi uzastopno po tri puta i puhne se na bolesnika, kojeg iscjelitelj treba također dodirivati dlanovima po tijelu, kako bi molitve imale još bolji iscjeljujući učinak. To se prati i posebnim pucketanjem prstima što u završnici ima za cilj da se kroz takve ritualne pokrete odstrani bolest i negativna energija. Naravno, ovo je samo mali djelić opisa prakse iscjelivanja pa ću se u nekim novim postovima posvetiti detaljnijem opisu.

Preuzeto sa:

www.havaje.blogspot.com

21.08.2017.

Asad se zahvalio ajetullahu Hameneiju, Putinu i Nasrullahu

SAHARTV-BALKANTV - Sirijski predsjednik Bašar Asad kritizirao je danas zapadne države, odbacivši mogućnost bilo kakve sigurnosne saradnje ili ponovno otvaranje ambasada u Damasku prije nego što te zemlje prekinu odnose s opozicionim grupama. Obraćajući se desetinama sirijskih diplomata u Damasku, Asad je pohvalio Rusiju, Iran i Kinu, te libanski Hizbullah zbog podrške njegovoj vladi tokom građanskog rata koji u Siriji traje šest godina. Asad je kazao da će se Sirija okrenuti istoku kada su u pitanju politički, ekonomski i kulturni odnosi. Predsjednik Sirije je rekao i da su nedavno postignuti dogovori o deeskalaciji u toj zemlji dobri za smanjenje krvoprolića, ali je dodao da neće prepustiti opoziciji nešto što nije uspjela da ostvari uz pomoć oružja.

19.08.2017.

Baba Vanga - još jedan izmišljeni mit

Počevši od neshvatljivog senzacionalizma vezanog za potpuno konfuzna i dvosmislena predviđanja Nostradamusa u njegovim centurijama, koje svako tumači i prilagođava kako hoće i želi, do izgubljenog, znači nepostojećeg, „Kremanskog proročanstva“ braće Tarabića, koje također revni srbijanski novinari i pojedini pisci doslovno izmišljaju i prezentiraju narodu, vrlo lako je zaključiti kako je sva ta pompa o velikim prorocima i njihovim kazivanjima ništa drugo nego razumljiva urođena ljudska želja da se od nekog načini mističan i veliki lik te ispredaju fascinantne priče. Jedna od takvih primjera je i onaj o Baba Vangi, koja nije ni upola bila tako vidovita, kako to uporno nastoje prikazati novinari i autori knjiga o njoj. Naravno, i prvima i drugima istina nije ni bitna jer njihova jedina motivacija je što veća prodaja novina ili knjiga i zarada. Istina je, kao i uvijek, najmanje zanimljiva u svemu tome.

Nije pogodila čak ni svoju smrt

Za oko deceniju istraživanja i rada Baba Vange, došao sam do značajnih informacija vezano za djelo i rad ove bugarske, ali i balkanske proročice. Tadašnja Socijalistička država Bugarska je preko Baba Vange jako puno zarađivala i samim tim i promovisala svoju zemlju na najbolji mogući način; privlačila je svjetsku elitu i velika imena javnih ličnosti tog vremena. Decenijama unazad se govori i polemiše o Baba Vangi. Godinama sam se i ja studiozno posvetio ovom fenomenu, ženi koja važi za mnoge čak i za sveticu dvadesetog vijeka?! Podijeliću sa vama dio mojih saznanja.

Baba Vanga je rođena u Strumici u Osmanskom Carstvu 31.januara 1911.godine, kasnije Makedonija, u siromašnoj familiji. Sa 12 godina ostala je slijepa nakon što je nekoliko sati provela zatrpana u pijesku. Nakon smrti pomajke vratila se u Bugarsku da bi se brinula za mlađu braću i sestre. Tvrdila je da joj informacije o prostoru i vremenu šalju nevidljiva bića. Prorekla je i vlastitu smrt ali pogriješila je.

Od države primala platu

Budući da je bila nepismena, njena proročanstva zapisivali su njeni prijatelji i rodbina. Proročanstva su joj bila naglašeno katastrofična i na granici naučne fantastike. Sve što ćete pročitati u daljnjim redovima ovog teksta, rezultat je mog vlastitog istraživanja. Neke od dokaza i informacija dobio sam od ruske pravoslavne crkve, odnosnosno svećenika Georgija, rukovodioca sektora apolegetske misije, odjeljenje RPC. Postoji jako veliki mit o Baba Vangi, da je na prvi pogled apsolutno bez greške, mogla bilo kome predskazati bilo što.

No, krenimo redom. Ko je uopće bila Vanga? U pitanju je bugarska građanka po imenu Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova. Godine 1939. Vangu je zadesila tada veoma jaka i neizlječiva bolest – pleurizija. Po mišljenju tadašnjih ljekara, smatrano je da će Vanga vrlo brzo umrijeti ali je, ipak, bolest ostala neaktivna. U maju 1942.godine, Vanga se udala za bugarskog vojnika Dimitra Gushterova iz sela Krandzahilits kod Petriča. Nakon udaje veoma brzo su se preselili u Petrič, gdje počinje njena „karijera“.

Dimitar je uskoro bio regrutovan u bugarsku vojsku. Neko vrijeme provodi u sjevernoj Grčkoj. Godine 1947.obolio je od teške bolesti, a potom se odaje alkoholizmu. Umire 1.aprila 1962.godine. upravo nakon smrti svog supruga Vanga je postala velika proročica. Baba Vanga je mnoge godine primala narod iz čitavog svijeta u svoju kuću. Od 1967.godine ona je bila registrovana kod državnih organa za svoju djelatnost i dobijala je državnu platu. Osoba koja je htjela da posjeti morala je za to da uplati u državnu kasu Bugarske. Građani Bugarske plaćali su deset leva, građani socijalističkih zemalja dvadeset leva, a oni građani koji su dolazili iz zapadnih zemalja, morali su platiti pedeset dolara.

Baba Vanga puno griješila u predviđanjima

Tako je država Bugarska između 1967 -1990, od ljudi koji su posjećivali Baba Vangu, zaradila više od devet miliona leva, odnosno oko pet miliona eura. Poprilična suma, priznat ćete, za to vrijeme, kada je država već bila u krizi. Baba Vanga je u to vrijeme predstavljala i veliku turističku ponudu Bugarske i samim time znatno uvećala budžet kao i infrastrukturu tadašnje socijalističke i oslabljenje Bugarske. Bavila se svim proročanstvima, kako pojedinačnim, tako i svjetskim te dugoročnim prognozama. Uzimajući to u obzir, dolazimo do pitanja: Da li su Vangina predskazanja zaista bila nepogriješiva?

Navodim primjer Vangine sljedbenice koja se poziva na rad, koji je također sproveo i jedan od Vanginih sljedbenika, tokom njenog života. On govori da je zapisivao, a zatim se i raspitivao, da li su se njena pretskazanja doista ostvarila ili ne. Sva pretskazanja Baba Vange sastavio je u jednu povijest koja broji 823 proročanstva. Od tih 823 pretskazanja, 438 su se pokazala kao netačna, a 345 ih je bilo tačnim.

Za svaki slučaj ako niste pomno pratili tekst, napominjem da se radi o revnosnom sljedbeniku Baba Vange, opet navodim da su ove informacije iz samo jedne povijesti a ukupno ih je bilo četiri. Nije jasno kako je on sva ta saopćenja protumačio ali saglasno i sa njim ispostavlja se da je kod Baba Vange postotak pogađanja bio 45, naspram 55.

Bugarskoj najavila šampionat pa omanula

Kada bi to rasložili, izgledalo bi ovako: Dolazi mladić kod mene i pita me – da li će se oženiti? Ja mu kažem da hoće. Vjerovatnoća da će se to doista i desiti je 50 – 50. Drugi primjer, dolazi djevojka sa muzičke scene koja plijeni stajlingom i zanimljivim imidžem i pita me da li će postati velika zvijezda. Ja joj odgovorim da ima sve predispozicije i da će postati velika zvijezda. I opet vjerovatnost da će ona zaista postati velika zvijezda je pola – pola... I zamislite sada da mi dolazi na stotine ljudi dnevno, hiljade njih mjesečno ..., kao laici možemo izračunati koliko će biti takvih pogađanja za koje će ljudi govoriti: „O, da, ona je stvarno pogodila to i to!“. Da ne bi ostao samo na riječima, pokazaću i podsjetiti na neke primjere kako je Vanga pretskazala neke događaje i kada je to bilo zapisano, dokumentirano a nije se obistinilo.

Kao prvi primjer pomenut ću Aleksandra Bovina. Njemu je 1973.godine Baba Vanga predvidjela da će SSSR ući u Čile sa vojskom, što se nikada nije dogodilo. Isto tako, Vanga je i 1992. Najavila da će reprezentacija Bugarske biti šampion svijeta u nogometu, a opće je poznato da je te godine prvenstvo osvojila Danska.

Naredne 1993.godine, Vanga je prorekla da će se SSSR obnoviti, a da li se to desilo...? početkom dvadest prvog vijeka rekla je i da će Bugarska ući u sastav nove ujedinjene SSSR države, što se također nije desilo.

Godine 1960.Vanga je najavila da će ubrzo početi krvavi pir i da će to biti Treći svjetski rat. Međutim kako svi znamo ni od toga se nije desilo ništa. Za 2011. godinu prorekla je kako će zbog posljedica pada radioaktivnih čestica na sjevernoj polulopti zavladati pustoš usljed čega neće preživjeti ni biljke ni životinje. Danas, u 2017.godini svi znamo da se ni to nije obistinilo.

Također je davala nagovještaj da pilot Gagarin nije nastradao u avionu, nego da je živ i kindapovan. Međutim, njegovi posmrtni ostaci su otkriveni i identificirani, a potom i ukopani sa svim državnim počastima. Audio zapis (crna kutija) pokazao je da je Jurij Gagarin bio u kabini do trenutka udara aviona u zemlju... Opet je pogriješila!

Što se tiče svi tih Vanginih pretskazanja o uništenju podmornice Kursk i tome slični, također je u pitanju samo pompozna medijska priča i to nakon odigranog događaja. Kao primjer sjetimo se da je to praksa i današnjih samoprozvanih „Vidovitih“ koji su tek nakon napada na USA 11.septembra objavili da su oni to vidjeli i pretskazali. Odjednom svi su se šarlatani ovog podneblja probudili iz amnezije i sjetili da su upravo oni to najavili, ali eto niko im nije htio vjerovati. Ali, vratimo se Vangi. Naime, tek kad su se neki događaji desili, mediji su pisali kako je to Vanga najavila. Tako i na taj način, mogu se proročke sposobnosti prepisati bilo kome. Evo ja za sebe mogu reći da sam predvidio milion stvari ali nemam dokaze za to kao ni Vanga što ih nije imala.

Zanimljiva je i činjenica da je 1990.godine, dok je još bila živa, časopis Trud pisao o tragediji Blagoveštelja na Amuru, gdje je tokom ljeta u avionu obučavajući se, poginuo pilot Genadij Kapčug. Pisalo se tad kako se tragedija mogla izbjeći jer je Vanga upravo to predskazala ruskim turistima godinu dana ranije, međutim o tom upozorenju, nema nikakvih tragova.

19.08.2017.

Šarlatanka protiv šarlatana

Treba posebno istaknuti činjenicu kako je Baba Vanga vješto izbjegavala direktne odgovore na konkretna pitanja. Kada je, na primjer, čovjek upita da li mu predstoji neka veća bolest ili nevolja ona bi mu odgovorila nešto neodređeno, a mnogima ništa nije odgovarala. No, unatoč tome, još za života mnogi su je izobličavali i stvarali sveticu od nje.

Novinar Dobrinov joj je poslao na prijem svog poznanika kojem je dao jasne instrukcije da svima koji žive u njenom gradu on treba da priča jednu te istu priču. Tako da je on svakome sa kim bi ostvario kontakt, ispričao identičnu priču koja je bila čista izmišljotina. Po dolasku kod Baba Vange, od nje je čuo istu tu priču koju je pričao njenim sugrađanima i ništa drugo o njemu Vanga nije znala. Kad je novinar htio ta svoja saznanja objaviti, tadašnji režim ga je spriječio u tome.

Drugi primjer je jeromonah Visarion koji je posjetio Vangu, a razgovor je tekao ovako:

-Ja radim i imam dobar posao ali me šef zlostavlja, šta da radim? Ona mu odgovara da šefu kaže to i to. Visarion je nastavio priču kako ima problema i sa suprugom i molio je da mu odgovori da li će sa njima dvoma biti sve uredu. Vanga mu je nešto promrmljala kako će sve biti uredu, kako će se pomiriti ubrzo. Zatim je Visarion upitao za djecu, požalio se da ga ne slušaju i da ima sa njima puno problema. Pitao je šta će biti sa djecom. Dobio je sličan odgovor, kako će sve biti uredu te da se ne brine previše. Na kraju susreta joj je Visarion vrlo otvoreno rekao da nema ni posao, ni ženu, niti djecu, jer je jeromonah.

Vanga je odmah naredila svojim pomoćnicima da ga izvedu iz kuće, žaleći se kako je on obični prevarant?! Stvarno, on prevarant?!

Takvih i sličnih primjera je bilo mnogo ali su samo neka od njih objelodanjena, jer je Vanga bila pod veoma velikom zaštitom tadašnjih državnih službi. Samoj državi je bilo u interesu da od nje napravi famu, veliku priču, misteriju. Baba Vanga je donosila novac, i to veliki novac. Bezbroj turista je posjetilo Bugarsku tih godina. Plaćali su njoj, državi, hotele u kojima su odsjedali, obilazak grada, kupovali suvenire. Doslovno, Vanga je svojoj zemlji bila zlatna koka i kao takvu su je čuvali i pazili. U javnost su išle samo pozitivne priče o njoj, a vrlo malo ih je bilo istinitih. Novinari su pisali po direktivi, ljudi su vjerovali...

Ostaje dilema otkud Vangi moć za predviđanje nekih događaja koju je, kako je za sebe tvrdila, da posjeduje, ne znamo jer ne možemo sa sigurnošću reći da ih nije imala. Dešavalo se da ponekad doista i pogodi ponešto, ali to sve može i da spada u onih 55-45 procenata.

Bila opsjednuta zlim silama

Sve njene vizije navodim iz knjige koju su napisali njeni sljedbenici, oni koji su je vidjeli i koji su je doživljavali kao sveticu. U toj knjizi ona navodi:“ Ja ne vidim čovjekovu prošlost i budućnost, već čujem daleki glas, nešto poput telefonskog razgovora koji mi šalje saopćenje“.

Nameće se pitanje, od koga je Baba Vanga dobijala saopćenja? Vangina sljedbenica Velika Angelova, u knjizi opisuje slučaj kada su sile kojima su pripadali ti glasovi tjerali Vangu da noću čisti paučinu pa i da se skida, a zatim oblači i radi neke besmislene stvari koje izgledaju kao ruganje nad starom osobom. Kada je Vanga pokušala jedne prilike da se suprostavi, oni su po riječima njenih sljedbenika, gurnuli Vangu sa stepenica i tom priliko je ona slomila nogu. Velika Angelova u knjizi opisuje i trenutak kada Vanga laje kao pas, prijeti ljudima oko sebe da će im nanijeti zlo, slomiti kosti, i mnoge druge jezive stvari.

Svi ti dokazi ne upućuju na baš neku svetu osobu, kako ju je tadašnji režim pokušavao predstaviti. Savjeti koje je davala, također su bili čudni. Baš kao da su dolazili od neuračunljive osobe. Jednom je čovjeku koji je stradao od neuroze savjetovala da zakolje pijetla, uzme mu srce, stavi u flašu sa vinom i da kasnije to srce popije i zalije vinom.

Zanimljivo je i to da, kada su u Vanginom prisustvu čitali kršćanske molitve, njene navodne sile negdje su nestajale... Poznat je slučaj kada su pozvali mitropolita Natanaila da je posjeti kada je već bila na samrti. Kada je Natanail došao kod nje sa križem, ona je kriknula. Povikala je:

-Šta to ima u ruci, zasljepljuje me! Sklonite to!

Ljudi koji su se tu zadesili bili su šokirani. Kakva zasljepljenost? Pa bila je slijepa! Sve njene priče i neadekvatno ponašanje podsjećali su na demonsku opsjednutost. Baba Vanga je pred kraj svog života, 1994.godine, podigla hram, međutim to zdanje, ako neko bude vidio, može uočiti da se veoma razlikuje od svega pravoslavnog. Čovjek koji ga je gradio, predstavnik Vanginog fonda, kada su gradili to zdanje, govorio je da grade europsku općečovječnu crkvu. Ovo zdanje nije posvećeno od strane pravoslavnih svećenika, već je posvećeno od strane bugarskih raskovnika, od kojih je jedino i imala podršku.

U daljnjem tekstu želim napomenuti nešto i o Vanginim zadnjim danima na zemlji. Baba Vanga je dobila kancer na lijevoj dojci, i iako su je ljekari upozoravali da se mora operisati, jer joj bez kirurške intervencije preostaje tek pet-šest mjeseci života, ona je to odbijala, govoreći da će živjeti godinama, najmanje tri.

Nakon što je navodno prorekla svoju smrt, odala se alkoholu te je ubrzo umrla u 85.godini života 11.augusta 1996.godine, baš kao i što su sami ljekari rekli da će živjeti, što znači da je pogriješila čak i u predviđanju vlastite smrti. Na posljednji ispraćaj došli su mnogi ljudi iz svih dijelova svijeta da joj odaju počast. Rodna kuća joj je pretvorena u muzej. Kroz svoja istraživanja bavljenje njenim likom i djelom, došao sam do jasnih dokaza kako je tadašnja Bugarska od nje profitirala i kao takvu je čuvala i gradila mit oko nje.

Je li Vanga bila uspješni prorok ili demonski sluga kojemu se ponekad omaklo da nešto pogodi, prosudite sami. Kažu da i ćorava kokoš ponekad ubode zrno. Također, ljudi sa nekim nedostatcima imaju istančanije šesto čulo. Ona je bila slijepa. Možda joj je sljepoća nadomještana nečim drugim. Ponekom vizijom možda...?

18.08.2017.

How an owl shamed God’s messenger Solomon

People say that to Solomon’s wife out of wrath came a crazy idea, and she commanded her husband, to build her a tower out of bird’s bones, since she hated birds. God’s messenger Solomon since he knew bird language called all the birds for a meeting to arrange a deal with them how to build the tower. To his command all the birds came, only the owl was running late, Solomon got angry at the owl, and once she arrived he asked her why she was running late. The owl told him that she spent her time counting the hills and valley, men and women. To that Solomon asked whether there were more hills and valleys, to what she answered that there are more valleys, since small hills are counted as valleys. Then god’s messenger asked her are there more men or women to which she replied that there are more women “since I counted those men to whom women command, such as you, among the women!” Hearing that Solomon was disappointed that the owl shamed him in front of all the birds and he decided to give up building a tower. This story was often told among the Bosnian people in front of that man for which it was known that he is afraid of his wife.

10.08.2017.

Totemi balkanskih naroda - zmija i svinja

U svakom narodu postoji pojedina životinja oko koje se isprepliću razno-razne predaje i legende, te koja predstavlja totema cijele zajednice. Kod Bošnjaka je to bez ikakve sumnje zmija, zaštitnik kuće i doma. Vjerovanje u takvu funkciju zmije je ilirsko i potiče od drevnog mita prema kojem je prvi Ilir nastao od zmije te je stoga kao začetnik naroda dobio naziv Ilur.

Od tada pa sve do današnjih dana egzistira vjerovanje kako je zmija sveta životinja svakog bosanskog doma, njen čuvar, kao i domaće stoke. Pored toga još i danas se mogu čuti priče od starijih kako je zmija spasila sav živi svijet u Nojinoj (Nuhovoj) Arci i tako još jednom potvrdila svoju mitološku ulogu. Čak su i bosanski bogumili tvrdili kako krivac za protjerivanje Adema i Have iz dženeta nije bila zmija nego spolni čin kojim su ovo dvoje narušili svetost raja. Po tome se može zaključiti kako kroz sve epohe postojanja bošnjačkog naroda i promjene vjerskih tradicija ništa nije uništilo sveti status ove životinje.

Interesantna su i drevna bosanska vjerovanja o reptilima (zmija, zmaj/snijet i zviždenjak/salamander) koji se u narodnoj religiji oduvijek smatraju pratiocama bosanskog čovjeka doslovno od rođenja pa do smrti. Ali o tome neki drugi put više.

Idući dalje, zanimljivo je napomenuti kako je svinja totem-životinja srpskog naroda na kojoj se zasniva njihova mitska geneza. Naime, u srpskom jeziku odojče je izraz koji označava malo dijete, dok je u bosanskom i hrvatskom jeziku odojak ili odojče mladunče svinje. I to je još jedan dokaz kako se svinja kod Srba smatra mitološkom majkom ovog naroda a oni njenom djecom. Koliko je ova životinja prožeta u narodnoj tradiciji i mitskim pričama, da je dosegla svetački status, kazuje se i u legendi prema kojoj se sveti Sava bježeći jedne prilike pred svojim neprijateljima sakrio među svinje i umoran zaspao a kad se probudio shvatio je da ga je Bog preobrazio u svinju. U tom obličju proveo je navodno nekoliko dana a onda se jednog jutra probudio u ljudskom tijelu.

Dizanje tri prsta kod Srba je zapravo prikazivanje svinjskog papka, što je ritualni znak slavljenja nacionalnog totema. Ostalo je zapisano kako su Osmanlije za srpske vampire tojest čovjeka koji se navodno povampirio govorili da se "posvinjio".

12.07.2017.

Night of evil spirits and witches

Bosniak people before the Ottoman occupation and advent of Islam lived in accordance with the Bogomil (Arian) Christianity and like other Christian communities they celebrated more prominent holidays such as Christmas, St.George's Day and St.Eliyah (Aliđun). Though nothing was recorded regarding Easter, which is in correlation with the Bogomil science. Namely, Bosnian Bogomil’s didn’t believe that Jesus resurrected, since according to them he took an illusory body and not a real human one, that’s why he didn’t suffer nor die, he didn’t descend into hell nor ascend into heaven.

As all of the above mentioned holidays, just like Easter, are nothing more than pagan feasts full of magical symbology of worship of nature and its forces, so called “circle of the year” on which the ancient cult of fertility was based on, it is realistic that neither Christianity nor Islam managed to supress and change them. That’s why we shouldn’t be surprised that Bosnian people in their collective consciousness held kept it even after the advent of Islam, not giving a religious (Christian) form to them but solely nurturing their pagan purpose such as performing rituals of fertility and protection. To ascertain that this represents the truth we can analyse numerous magical procedures which were performed on the eve of or only during some of these holidays.

Alija Ćatić describes an extremely interesting custom among Bosnian people in Prozor where he mentions pagan customs of protection against evil spirits and witches, for which it was believed since ancient times that they’re extremely hostile towards people during the time of the new sun, winter solstice, which Rome (architect of Christianity in Europe) kept in the concept of the new religion and ascribed it to the alleged birth of Jesus, though today it is known that the entire legend about Jesus’s birth was based on the legend of the Persian god Mithra.

As Alija Ćatić mentions Bosnian people on the eve of Christmas performed the old customs of protection from evil spirits, which in none of its segments has any similarities with the Christian tradition of that day. Namely, on the eve before Christmas it was a rule to consume garlic in order to chase the evil spirits from the house and family by its smell. Similarly, garlic would be used to cover the family members by smearing it on their bodies before bed, on doors and windows branches of hawthorn would be placed, as additional protection from forces of dark and evil.

On the eve of Christmas one of the male family members would bring the first bite of food, usually a piece of bread, near the mouth and it would be placed next to him, and after dinner it would be carried under eaves or barn and it would be stored there until May 6th.

On the eve of May 6th (Hidirlez or Mijena) that man would take a dried piece of bread from underneath the eaves, with the bread he would go to a place where wheat was threshed and the bread would be placed on top of the stack. Once he’s done this, he would patiently wait the advent of the witches which would allegedly come “riding” on wooden sticks (which were used to “hit” milk and make butter) – their “wooden horses”. According to ancient belief in BiH witches traditionally always gather in certain nights at places where wheat was threshed with the help of horses, since they’re in the form of a circle symbolising a full moon – Grand Mother, to whom wheat was dedicated since the Illyrian times. On that fertile place witches would gather and celebrate their ancient goddess and they would perform various rituals and magic.

According to the writing of Alija Ćatić when the bread is placed on top of a stack all witches will rush towards it with their wooden horses, since they know what is waiting for them. They literally compete who will take the piece of bread, they will easily kill the guardian which placed it there, since he will lose his physical strength. Witches try hard to grab the dried piece of bread and the man guards it with his pitchfork. Choice of a pitchfork as a weapon is not accidental, according to belief, witches are scared of them. If the man manages to overpower them, i.e. catch them by the hair, he holds them thus until they say their name and place of origin. Allegedly, often times it happened that the caught witches would bribe him with gifts such as new clothes so that the man doesn’t reveal their identity to the others.

Obviously often the witches could not rely on the discretion of their hunter since, as Mr. Ćatić further says, there are many women that carried the infamous name of a witch and they were not welcome in any home, since the hunter gave their name away to others. People would hate and despise them because of the great fear which they evoked among the people. They were most horrified by the witches ability to hurt livestock from which a family lived off of, since allegedly every witch can from a great distance, around 20 kilometres, act with her spells upon a cow and “milk” her at a distance – take away her milk.

When analysing more studiously the described custom, which was lost a long time ago, it is easy to see in it all of the elements of witchcraft, pagan religion and especially interesting is the symbolism of witches and one man (hunter) which is holding a pitchfork, shaped like horns. The name itself so called guvno, in the form of a circle, is full of symbology such as the full moon (Great Goddess), vagina-stomach, as well as a magical circle.

We shouldn’t disregard the ritual act when a man brings a piece of food towards his open mouth, but places it under eaves and not in his mouth, which perfectly depicts ritual call to fertility (fertilization), since we mustn’t forget that witches rush towards it in order to get the desired prop, which actually represents the man’s sexual and life power. If they take it away he withers, loses his strength and is defeated, tired, i.e. sacrificed. All of these are segments of a pagan myth about the goddess and god, which is at the same time her husband and son, and with whom she renews the eternal circle of fertility by his death and resurrection.

11.07.2017.

Zastrašujuća statistika srebreničkog genocida

Genocid nad Bošnjacima na području Srebrenice jedan je od najtežih zločina u modernoj historiji čovječanstva. Dogodio se na kraju rata u Bosni i Hercegovini, u julu 1995. godine. U samo nekoliko dana vojska i policija Republike Srpske likvidirali su više od 8.300 Bošnjaka, ne praveći razliku - je li riječ o vojno sposobnim muškarcima, ženama ili djeci.

11.07.2017.

Danas ukop žrtava srebreničkog genocida

U Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop posmrtnih ostataka 71 žrtve, među kojima je i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukupana u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su smiraj pronašle 6.504 žrtve genocida, a traga se za još približno hiljadu.

07.07.2017.

Srebrenica - tamo gdje se spajaju nebo i zemaljski bol

07.07.2017.

Obilježavanje bosanskog holokausta - Srebrenica 2017

03.07.2017.

Islam – the greatest phenomenon of our age

In the 21st century Islam became much more than the largest monotheistic religion, right behind Christianity, and we certainly must regard it as a phenomenon in numerous segments. Plan which was made in the west that has a goal to misrepresent and misuse this religion and bring it in line with terrorism, in order to find a good enough reason to rob and exploit oil and gas, as well as other natural resources of individual Islamic countries, achieved a collapse and actually produced a completely opposite, unexpected effect. Coming into focus of the entire world, Islam became well-known and studied that stats record larger percentages of converts from other religions to Islam each year. Christianity which literally swallowed Judaism, though the Jews don’t accept Christianity nor Islam, moreover they despise them; they have seen from the beginning the greatest enemy, whose people possess the most important natural resources, and as such they threaten the two main principles of western civilization – hegemony and desire to dominate, which carefully has woven them in their twisted interpretation of Christianity, completely identical to the way Saudi Arabia is representing Islam today. But, something in that skilfully crafted plan of Anglo-Saxon political elite got out of control and despite their aggressive effort and propaganda of all western media it produced a completely opposite effect. Namely, like never before in history books about Islam started to spring overnight, encyclopaedias, documentary films and movies are being made, famous newspapers started writing about Islam. Also, the internet is full of content about Islam and despite the negative propaganda of the western media, under the direct control of the American government, suddenly is became magnetically attractive to the entire world and it awakened an unforgettable interest like no religion before in the history of mankind.

Genocide over Muslims

Though Arabian and Persian people were faced with western hegemony and robbery since the colonial times, overture into new suffering and destruction by the West began on September 11th 2001 when the Saudi terrorists attacked USA, under the leadership of Osama Bin Laden, direct descendant of the Saudi monarchy, they performed a larger play than the one about the landing of American astronauts on the moon, which had a goal to open the doors to robbery of natural goods of the Middle East and genocide over Muslims. To better grasp which key role Saudi Arabia had in all of this you need to know at the beginning that it actually isn’t even a state in the full meaning of that word, actually it is a private property of a self-proclaimed monarchy of the Saudi. Of course, don’t even think that the American government pushed the Saud’s into such a criminal act, actually it found allies in them, which had the same desire to have greater power and dominion over the entire region. From the start of this criminal undertaking the monarchy of the Saud were not even slightly interested in their globally negative effect on Islam and Muslims, but exclusively to spread their power and destroy all those they considered their enemies. That’s why a military aggression on Iraq took place, when the American’s together with the European allies killed over a million of Iraqis and after them Saudi Arabia sent their army – terrorists. Of course, for this crime none of the named will step in front of an international court because what does an Iraqi or Arab life mean to someone from the West?

Saudi monarchy before September 11th got a guarantee from USA that no one will judge them for their crimes, a similar privilege is enjoyed by the Israeli army, and that the Senate, as well as any president, will stop any attempt of placing blame or pointing of fingers towards the real culprit. In all of this the Saudi recognised a perfect opportunity to completely destabilise Iraq, second strongest rival right behind Iran. Americans will be pleased with a military aggression on Afghanistan prior to the attack on Iraq, in order to steal opal from the Afghani mountains together with their European allies and in order to ensure the production of opium. Of course, the greatest wish of the Saudi, which they share with their ally Israel, is a military strike on Iran so that it too can have the same destiny as Iraq, but such a scenario will definitely not take place since the Iranian people are united, but also militarily superior in relation to surrounding countries. This is what brings the Saudi monarchy into hysteria and a great shopping spree for armaments, which they will soon use against their own people.

Wahhabism – terrorism

Saudi monarchy’s desire for hegemony and domination after the American attack on Iraq keeps growing and it is financing the creation of the so called Islamic state which has a goal to destabilize, in the long term, besides Iraq, Syria and Yemen. Besides these ambitions among the Saudi there is a public hatred towards Muslims, while openly calling for killing of the Shiites and Alawites, they’re more discrete when it comes to the Sunni, since they’re afraid of the possible reaction of their neighbours, and they give this task to the terrorists, for which they pay up tens of millions of dollars each month. And that the Saudi are the main donors and commanders of all terrorists in the Middle East, but also in the West, was best confirmed by Putin’s sharp warning to the Saudi that if there is a terrorist attack during the Winter Olympic games in Sochi, Riyadh will be the target for Russian nuclear missiles. And as we know there were no terrorist attacks during the winter Olympics.

Root of the hatred towards the Shiite and Sunni is hidden in Wahhabism, which is a dominant religious dogma in Saudi Arabia i.e. twisted version of Islam and as such is the only religious principle of all terrorists from Al Qaeda to ISI, and all future versions of mercenaries of the Saudi monarchy. But, we shouldn’t ignore the traditional hate that USA has towards Islam which is presented for a long time through an open hostility towards the Islamic republic of Iran; Iran with its name best represents this region. Unlike Saudi Arabia, Islamic republic of Iran is the true representative of all Muslims across the globe and therefore is constantly in the sights of USA and Israel, UK, France, Germany and all those wishing to destroy Iran and with that Islam. While Iran continuously, openly calls for unity of all Muslims across the world and selflessly helps Palestine, Syria and Lebanon so that they can resist the Zionist attacks and hegemony, Saudi Arabia has an ally relationship with USA and Israel, which are as we know, declared enemies and killers of Muslims. According to this we know which side they represent and what their interests are.

Terrorist attacks in the Middle East and West – two different stories

It is interesting that in all western media pays no attention to terrorist attacks across Syria, Iraq, Iran, Egypt and other Islamic countries, where victims number not dozens but hundreds, but as soon as such an attack takes place in the EU or USA then its headline news for days which are used to the max. Identical case is when it comes to killings in Palestine, namely, when the Jews attack the Palestinians and kill hundreds of civilians, mostly women and children, then it represents short news in the western media, which are nowhere close to headline news, but if for example a Jewish child is hurt or a civilian then the media experience a hysteria and show, the ones that possess the most modern weapons, ones which always repress and undertake genocide over the Palestinians, as victims?!

27.06.2017.

Al Jazeeru treba ukinuti i u Bosni i Hercegovini

Sukob između Katara i Saudijske Arabije, dviju monstruoznih tvorevina, koje su osnovale i finansiraju ISIL da ubija sunite, šiite i alavite po Bliskom istoku iznjedrio je na površinu svu pokvarenost i zlobu samozvanih monarhija koje propagiraju vehabizam i ubijanje svih oni koji to nisu. Stoga je potrebno napraviti javnu peticiju i pritisak na vladu BiH da se Al Jazeera, popularno znana kao Al Lažira, ukine, jer osim vehabizma, proklamira laži i prikazuje iskrivljeno činjenice i stvarno stanje, te i na taj način dodatno podržava terorizam i ubijanje civila kako po Bliskom istoku tako i Europi. Ne trebaju nama ovdje na Balkanu nikakve saudijsko-katarske vijesti jer te su zemlje, uz Izrael, najveće zlo današnjeg svijeta. ZATVORITI AL JAZEERU i tako se distancirati od vehabijsko-selefijskog zla i uticaja.

08.06.2017.

Saudijska monarhija - najveće zlo Bliskog istoka

Kriza koju je uzrokovala Saudijska Arabija u svojim hegemonističkim tendencijama prema Kataru otkrila je niz vrlo zanimljivih pojedinosti. Naime, čitajući komentare po bosanskim portalima, osim onih koje direktno finansira Saudijska Arabija, niko od komentatora nije stao na stranu ohole monarhije Sauda, čiji su preci Židovi, već su svi upućivali oštre riječi kritike. Najviše im se zamjera podrška i finansiranje terorista ISILa, napadi na Irak, Jemen i Siriju, stotine hiljada ubijenih muslimana, zloupotreba islama. Svi komentatori se slažu i u tome da Saudi nisu nikakvi muslimani te da su sluge USA. Zajednički zaključak je bio sročen u izjavi - volimo Mekku i Medinu, sveta mjesta, ali ne volimo Saudijsku monarhiju!

Mnogi komentatori su ocijenili Arape vrlo glupim narodom koji pored plina i nafte, ogromnog bogastva, i dalje su obični robovi Amerike i pitaju se kome mogu biti braća Katar, Turska, UAE, Bahrain i Saudijska Arabija kad im je američka vojska zauzela zemlje. Ironično je da monarhija Sauda želi biti vladar susjednih država a to nije niti u svojoj zemlji te nema nikakvu samostalnost već je u potpunosti ovisna o volji USA. Još je ironičnije da i takav potčinjeni odnos mora plaćati stotinama miliona dolara kojima se USA bogati i iz tog fonda finansira Izrael.

Na kraju Saudijska Arabija će biti napadnuta od Amerike jer će Bijela kuća iznenada prestati bolovati od amnezije i za 11.septembar 2001.optužiti prave krivce. Usljedit će brzi napad na Saudijsku Arabiju i USA će tako ostvariti svoj najambiciozniji plan na Bliskom istoku - potpunu kontrolu nafte i plina. Naravno, pogrešno bi bilo kriviti proračunatu američku vladu za ovaj grandiozni uspjeh. Oni su samo bili dovoljno pametni da iskoriste urođenu egocentričnost i potpuni nedostatak inteligencije samozvane monarhije Sauda, čije zlo je prevazišlo čak i ono izraelsko. Pokazalo se da su Saudi veći neprijatelji muslimanima od samih Židova.

07.06.2017.

Tetoviranje u bosanskoj tradiciji

Počeci tetoviranja mogu se locirati još u prapovijesti kada je tadašnji čovjek nanosio razne boje i blato na sebe da bi se dovoljno dobro kamuflirao za lov ili uplašio neprijatelja u nekom sukobu. Nastanak te egzistencijalne prakse najbolje je uočljiv na prapovijesnim crtežima po zidovima pećina gdje je primitivni Homo sapiens crtajući razne prikaze divljih životinja nad njima želio zadobiti snagu i brzinu, jer ono što su njegove oči mogle vidjeti a ruke dodirnuti nije više bilo strano i neuhvatljivo za tog lovca. Isti princip koristio je i kod same zaštite pred napadima zvijeri. Svakako ne treba ignorirati niti urođenu ljudsku želju za identifikacijom sa cjelokupnom prirodom ili bar nekim njenim elementom, kako bi i na takav način zadobio snagu i vještinu onoga čemu se divio ili plašio.

Slučajno ili ne, upravo ta primitivna ikonografija kroz naredne periode i razdoblja oblikovala je umjetnost i religiju te dala snažan zamah talismanskoj magiji, posebno kod arapskog naroda. Naime, u sadržajima mnogih hamajlija vide se crteži određenih divljih životinja poput zmije, škorpije, lava, oko kojih su stavljene riječi molitve, a sve u cilju da se nosilac zaštiti od njihovih napada. Magični simboli nisu se isključivo ispisivali (iscrtavali) na papir ili životinjsku kožu, već su se isto tako nanosili na odjeću, posebno košulje, i samo ljudsko tijelo. Naravno, osim prikaza opasnih životinja u sadržajima hamajlija i tilsuma uočavaju se brojni grafički prikazi kvadrata, kruga, heksagrama, pentagrama, očiju, ruke, raznih bića ali i slikovita, magijska slova. Sve te motive danas, i puno više od toga, vidimo na brojnim tetovažama ljudi oko nas.

Iliri i tetoviranje

Jedno vrijeme je kod pojedinih antropologa postojala teorija o tetoviranju katoličkih žena u BiH za vrijeme Osmanlijske okupacije, posebno nanošenjem znaka križa na ruke, kako bi se, navodno, zaštitile od prisilne udaje za nekog turskog vojnika, no, ona nema svoju validnost. Razloga je nekoliko a prvi i najvažniji je da turskim vojnicima svakako nisu tetovaže kod žena, sa bilo kakvim motivom, predstavljale problem niti zapreku u nakani da je otme ili oženi. Osmanlijama križ i nije posebno smetao jer da je tako prisilno bi preobratili sve kršćane po Balkanu na islam. Njihovi dometi su bili više geopolitičke prirode i želje za što dubljim prodiranjem u zemlje zapadne Europe. Također, danas se pouzdano zna da tetoviranje nije bila nepoznata praksa kod Arapa, Turaka i Armenaca, štoviše, među turskim narodom se tvrdi kako je i sama hazreti Fatime, ćerka božijeg poslanika Muhameda, imala tetovažu na tijelu.

Uostalom, upotreba znaka križa koji je, kako svi znamo, paganski simbol, prisutna je u mnogim starim kulturama mnogo prije pojave samog kršćanstva, te korištenje njegovog motiva u ukrašavanju tijela nastavak je antičke tradicije, posebno zato što su ga na tijelo tetovirale isključivo žene želeći si na taj način osigurati plodnost, od davnina najpoželjniji i vitalni atribut svake žene na ovdašnjem podneblju.

Križ i svastika predstavljali su za mnoge stare narode jedno od obilježja solarnog božanstva ali i plodnosti, pa tako i za naše pretke Ilire, što se savršeno dobro vidi na prikazima mnogih stećaka. Postoji vjerovanje kako su križ, krug i svastika magijsko-religijski prikazi jedne ili više zmija, inače drevnih fertilnih simbola(7). Osim toga, zmija je u ilirskoj religiji oličenje Praoca i zaštitnika svake familije, što dodatno pojačava njenu svetu ulogu. Ostatke te tradicije opisuje vrlo kratko Augustin Kristić u svome etnološkom radu "Urežnjaci iz narodnog liječenja Bosne i Hercegovine" gdje informira kako je zmija kao motiv tetoviranja bila zastupljena prvenstveno među ženama. Autor piše:" Ne baš mnogo, ali sam na rukama žena (vrlo malo kod muškaraca!) po Bosni našao "izbocanu" - tetoviranu zmiju. Na upit: zašto su zmije izbocale? - nigda nisam dobio jednake ili slične odgovore. Najčešće je rečeno, da je eto tako izbocana. Ova tri odgovora valjda su značenja tih zmija: Nosi sreću - Brani od uroka - Neće je zmija ugristi". Osim motiva svakako su zanimljivi i dati odgovori koji su u potpunoj opoziciji sa klasičnim viđenjem simbolizma zmije u kršćanstvu, gdje se ona smatra predstavnikom zla. Time je sasvim jasno kako je riječ o mnogo starijoj tradiciji, onoj ilirskoj, jer i zmija i tetoviranje pripadaju tradicionalnoj kulturi življenja naših predaka.

Kinanje - nastavak tradicije

Iliri su tetoviranjem isticali svoju plemensku pripadnost, poštovanje prema božanstvima, ratničku snagu a ne treba zanemariti niti želju za ukrašavanjem tijela. Zasigurno je znak zmije na tijelu ilirskih žena trebao donijeti blagoslov plodnosti od Praoca i podariti zdravo potomstvo. Fasciniranost Rimljana sa samim izgledom Ilira te njihov strah pred navodno urokljivim pogledom kojeg su, po pisanju Plinija, oni posjedovali sugerira na zaključak o nanošenju crne boje, neke vrste surme, kod Ilira kako bi se one naglasile i time samo lice učinilo impresivnijim. Moguće je zamisliti izgled hrabrog ilirskog ratnika čije je istetovirano tijelo, gusta kosa i prodoran pogled kod Rimljana izazivao napade panike i u njihovoj svijesti rađalo nerealne predodžbe. Ako još tome dodamo crveni konopac zavezan oko ruke i mnoštvo drugih amuleta, kojima su Iliri bili jako skloni, moguće je konstatirati kako su naši preci imali osim legendarne borbenosti i fascinantan, magični izgled.

Siguran sam kako je praksa tetoviranja do Osmanlijske okupacije BiH bila prisutna i kod bošnjačkih žena, a vjerovatno i neki vijek nakon toga, kada bockanje tijela zamjenjuje manje agresivna metoda zvana kinanje. K'na, popularnije kina, ili Hena, kojom žene ne samo da su bojile kosu nego i nokte, zapešča ruku, članke prstiju i pojedine dijelove lica, odnosno sve ono što je moglo biti vidljivo i uočljivo za promatrača. Još iz djetinjstva sjećam se starih nena koje su dolazile u našu kuću, ili živjele u susjedstvu, da su neke od njih imale upravo na tim navedenim dijelovima tijela nanešenu boju kane. Treba naglasiti kako se tetoviranje smatralo zaštitom od zla i bolesti, identično onom što postoji u islamskoj tradiciji u vezi kane. U korelaciji sa time nameće se sam od sebe logičan zaključak kako je takozvano kinanje kod bošnjačkih žena supstitut nekadašnjem tetoviranju.

Tetoviranje znaka tačke na bolnim mjestima na tijelu ili pritiskanje prsta natopljenog u kanu pa utiskanjem u bolno područje, a sve u cilju zaustavljanja bolesti, stara je praksa liječenja duž Mediterana. Osim svoje profilaktičke i iscjeliteljske funkcije tetovaža je imala i psihološki uticaj. To je uočljivo u praksi armenskih žena koje su imale običaj tetovirati si zapešča ruku da bi navodno imale više snage za mužnju krava i ovaca.

Na kraju bi se moglo zaključiti kako se praksa naših predaka nikada nije potpuno izgubila u bosanskom narodu, jer i prije pojave današnjeg tattoo-trenda, sa početka ovog vijeka, bilo standardno pravilo kod služenja vojnog roka u nekadašnjoj JNA, da su si mladići tetovirali neke klasične simbole tog vremena poput ruže, petokrake, imena voljene osobe, brojeva i slično. I što je još interesantnije, posebno među bošnjačkim narodom, nije bilo protivljenja od starijih takvoj praksi, posebno ako uzmemo u obzir konzervativnost našeg društva u cjelini.

02.06.2017.

Islam - najveći fenomen našeg doba

Islam je u 21.vijeku postao mnogo više od druge najbrojnije monoteističke religije, odmah iza kršćanstva, i svakako ga moramo u mnogim segmentima smatrati fenomenom. Plan koji je skrojen na Zapadu sa ciljem da se ova religija zloupotrebi i dovede u rang sa terorizmom, kako bi se pronašao valjani izgovor za pljačkanje i eksplotaciju nafte i plina, te drugih prirodnih bogastava pojedinih islamskih zemalja, doživio je kolaps i zapravo proizveo sasvim suprotan, neočekivan efekat. Islam je došavši u fokus cijelog svijeta postao toliko poznat i proučavan da statistike bilježe svake godine sve veći postotak preobraćenja pripadnika drugih religija na islam. Kršćanstvo koje je doslovno progutalo judaizam, iako Židovi ne priznaju niti kršćanstvo niti islam, štoviše preziru ih, u religiji muslimana vidjelo je od samog početka najvećeg rivala, čiji narodi posjeduju najvažnije prirodne resurse, te kao takvi ozbiljno ugrožavaju dva glavna načela zapadne civilizacije - hegemonizam i želju za dominacijom, koja ih je pažljivo utkala u svom izopačenom tumačenju kršćanstva, potpuno identično onome kako Saudijska Arabija danas prezentuje islam.

No, nešto u tom vješto smišljenom planu anglo-saksonske političke elite izmaklo je kontroli i unatoč agresivnom trudu i propagandi svih zapadnih medija proizvelo sasvim drugačiji efekat. Naime, kao nikada u istoriji o islamu se doslovno preko noći počelo pojavljivati na stotine novih knjiga, enciklopedija, snimati dokumentarci i filmovi, pisati u svim poznatim novinama. Također, internet je prepun sadržaj o islamu i unatoč svoj negativnoj propagandi zapadnih medija, pod direktnom kontrolom američke vlade, iznenada je postao magnetično privlačan cijelom svijetu te probudio nezapamćen interes kao niti jedna religija u povijesti cijele ljudske civilizacije.

Genocid nad muslimanima

Iako su arapski i perzijski narod suočeni sa zapadnom hegemonijom i pljačkanjem još od kolonijalnih vremena, uvertira u nova stradanja i razaranja od strane Zapada počinje 11.septembra 2001.godine kada su saudijski teroristi napali USA, pod vodstvom Osame Bin Ladena, direktnim potomkom saudijske monarhije, izveli možda još veća svjetsku predstavu od one o slijetanju američkih astronauta na Mjesec, a koja je imala za cilj, po ko zna koji put u povijesti, otvoriti širom vrata pljačkanju prirodnih bogastava Bliskog istoka i genocidu nad muslimanima.

Da biste bolje shvatili kakvu ključnu ulogu ima Saudijska Arabija u svemu ovom trebate znati odmah na početku da ona zapravo i nije država u pravom smislu te riječi nego zapravo privatna imovina samoproglašene monarhije Sauda. Naravno, nemojte nipošto ni pomisliti da je američka vlada natjerala Saude na ovakav zločinački čin, nego da je zapravo u njima našla savršene saveznike, kojima je zajednička želja za što većom moći i dominacijom nad cijelom regijom. Od samog starta ovog zločinačkog poduhvata monarhiju Sauda niti najmanje nije zanimao njegov globalno negativan uticaj na islam i muslimane, nego isključivo širenje vlastite moći i uništavanje sviju onih koje smatra svojim protivnicima. Zbog toga se desila vojna agresija na Irak, kada su Amerikanci zajedno sa europskim saveznicima pobili preko milion Iračana a nakon njih je Saudijska Arabija poslala svoju vojsku – teroriste. Naravno, za taj zločin nikad niko od imenovanih neće izići pred međunarodni sud jer uostalom kome na Zapadu nešto znači život bilo kojeg iračkog građanina ili nekog drugog Arapina?

Saudijska monarhija je prije napada 11.septembra dobila od USA garanciju da im niko neće moći suditi za počinjene zločine, identičnu povlasticu ima i izraelski vojni režim, te da će Senat, kao i svaki predsjednik, spriječiti bilo koji pokušaj optužbi i upiranja prsta javnosti ka stvarnom krivcu. U svemu tome su Saudi prepoznali savršenu priliku da u potpunosti destabiliziraju Irak, drugog po snazi rivala, odmah iza Irana. Amerikanci će se prije vojne agresije na Irak zadovoljiti napadom na Afganistan, kako bi zajedno sa Europljanima pljačkali opal iz afganistanskih planina i osigurali proizvodnju opijuma. Naravno, najveća želja Sauda, koju dijele sa svojim saveznikom Izraelom, je vojni napad na Iran, kako bi doživio sudbinu Iraka, no takav scenario sasvim sigurno se neće desiti pošto je iranski narod izuzetno složan, ali i vojno superioran u odnosu na sve okolne zemlje. I to je upravo ono što saudijsku monarhiju dovodi u histeriju i enormnu kupovinu naoružanja, koje će u skorijoj budućnosti upotrijebiti na vlastitom narodu.

Vehabizam - terorizam

Saudijskoj monarhiji nakon američke vojne agresije na Irak raste želja za hegemonijom i dominacijom pa finansira stvaranje tkz Islamske države koja ima za cilj destabilizirati na duži period pored Iraka i Siriju te Jemen. Pored tih ambicija kod Sauda se pojavljuje i javna mržnja prema muslimanima, no dok otvoreno pozivaju na ubijanje šiita i alavita, sa pozivom za likvidaciju sunita su puno diskretniji, jer se plaše reakcije okolnih susjeda, pa taj zadatak prepuštaju teroristima, za koje mjesečno izdvajaju na desetine miliona dolara. A da su Saudi glavni donatori i zapovjednici svih terorista na Bliskom istoku, ali i na Zapadu, najbolje je potvrdilo Putinovo oštro upozorenje Saudima da će u slučaju bilo kakvog terorističkog napada na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju na meti ruskih nuklearnih projektila biti Rijad. I kao što svi znamo nije bilo niti jednog terorističkog napada za vrijeme Olimpijade.

Korijen te mržnje prema šiitima i sunitima krije se u vehabizmu, koji je dominantna vjerska dogma u Saudijskoj Arabiji odnosno izopačena verzija islama i kao takva jedino religijsko načelo sviju terorista od Al Kaide do Isila, i svih budućih verzija plaćenika monarhije Sauda. No, ne treba niti ignorirati tradicionalnu mržnju USA prema islamu koja se već jako dugo jasno prezentira kroz otvoreno neprijateljstvo prema Islamskoj republici Iran, koja i svojim nazivom najbolje predstavlja ovu religiju. Za razliku od Saudijske Arabije, Islamska republika Iran je istinski predstavnik svih muslimana svijeta i stoga je na stalnom udaru USA i Izraela, UK, Francuske, Njemačke, i svih oni kojima je želja da unište Iran a samim time i islam. Dok Iran konstantno javno poziva na jedinstvo svih muslimana svijeta i nesebično pomaže Palestini, Siriji i Libanonu da se odupre cionističkim napadima i hegemoniji, Saudijska Arabija ima saveznički i partnerski odnos sa USA I Izraelom, koji su, kako svi znamo, deklarirani neprijatelji i ubojice muslimana. Po tome svima je jasno na čijoj su strani i kakvi su im interesi.

Teroristički napad na Bliskom istoku i na Zapadu – dvije različite priče

Zanimljivo je kako se u svim zapadnim medijima ne poklanja skoro nikakva pažnja terorističkim napadima po Siriji, Iraku, Iranu, Egiptu i drugim islamskim zemljama, gdje se žrtve ne broje na desetak nego stotine, ali čim se on desi u EU ili USA onda su to udarne vijesti danima koje se iskorištavaju do maksimuma. Identičan slučaj je i kod ubijanja u Palestini, naime, kada Židovi napadnu Palestince i tom prilikom pobiju na stotine civila, ponajviše žena i djece, onda su to vrlo kratke vijesti u zapadnim medijima, koje nipošto ne spadaju u udarne, no, ako slučajno nastrada neko židovsko dijete ili civil tada mediji doživljavaju histeriju i prikazuju one koji posjeduju najmodernije naoružanje i stalno vrše represiju i genocid nad Palestinacima – žrtvama?!

02.06.2017.

Noć zli duhova i vještica

Bošnjački narod je prije Osmanlijske okupacije i prelaska na islam živio u skladu sa bogumilskim (arijanskim) kršćanstvom i poput drugih krščanskih zajednica obilježavao one važnije praznike kao što su Božić, Jurjevo/Hidirlez i Aliđun. Jedino nije zabilježeno ništa u vezi Uskrsa, što je u korelaciji sa bogumilskim naukom. Naime, bosanski bogumili nisu vjerovali da je Isus uskrsnuo, jer po njihovom nauku on je uzeo prividno tijelo a ne pravo ljudsko, te tako nije ni mogao trpiti niti umrijeti, niti je sišao u pakao niti se uzdigao na nebo.

Kako su svi navedeni praznici, kao i sam Uskrs, zapravo ništa drugo nego li paganske svetkovine prepune magijskog simbolizma obožavanja prirode i njenih sila, takozvanog "kruga godine" na kome se temeljio prastari kult plodnosti, sasvim je realno da ih niti kršćanstvo niti islam nisu mogli potisnuti i zamjeniti. Stoga ne treba nikog čuditi da su ih Bošnjaci zadržali u kolektivnoj svijesti i nakon dolaska islama, ne pridajući im religijsku (kršćansku) formu već isključivo njegujući njihovu pagansku pozadinu poput izvođenja obreda plodnosti i zaštite. A da je upravo tako vrlo je lako provjeriti analizom mnogih magijskih postupaka koji su se vršili uoči ili na sam neki od navedenih praznika.

Alija Ćatić opisuje izuzetno zanimljiv običaj Bošnjaka u Prozoru gdje navodi paganske običaje zaštite od zlih duhova i vještica, za koje se od antičkog doba vjerovalo da su izuzetno neprijateljski nostrojeni prema ljudima u vremenu rađanja novog Sunca, zimskog solsticija, koji je Rim, začetnik kršćanstva u Europi, zadržao u konceptu nove religije i pripisao ga navodnom Isusovom rođenju, iako se danas zna da je čitava predaja o Isusu nastala od legende o perzijskom bogu Mitri.

Kako navodi Alija Ćatić bošnjački je narod uoči Božića izvodio stare običaje zaštite od zlih duhova, koji niti u jednom svom segmentu nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kršćanskom tradicijom tog dana. Naime, večer uoči Božića bilo je pravilo da se konzumira bijeli luk kako bi se njegovim mirisom protjerali zli duhovi od kuće i familije. Isto tako, bijelim lukom bi se svi članovi familije namazali po tijelu prije spavanja a na vrata i prozore su se postavljale grane gloga, kao dodatna zaštita od sila mraka i zla.

Uoči Boźića neko od muških članova familije bi za vrijeme večere prinio prvi zalogaj jela, obično komad kruha, i umjesto u usta stavio bi ga pored sebe, a nakon večere odnosio pod strehu kuće ili štale i tu ga pospremao da bude sve do 6.maja.

Uoči šestog maja (Hidirlez) taj muškarac bi uzimao osušeni komad kruha ispod strehe i sa njime, noseći vile u ruci, odlazio na mjesto gdje se vršila pšenica i postavljao ga na vrh stoga. Kada bi to uradio, strpljivo bi čekao dolazak samih vještica koje bi navodno dolazile "jašući" na drvenim stapovima (u kojima se "udara" mlijeko i pravi maslo) - njihovim "drvenim konjima". Po drevnom vjerovanju u BiH vještice se tradicionalno uvijek sakupljaju u određenim noćima na mjestima gdje se vršila pšenica uz pomoć konja, pošto su ona u obliku kruga odnosno simboliziraju puni Mjesec - Veliku Majku, kojoj je još od Ilira posvećena pšenica. Na tom plodnom mjestu vještice bi se okupljale i slavile svoju drevnu Boginju te izvodile razne rituale i magije.

Prema pisanju Alije Ćatića kada se na vrh stoga postavi komad osušenog jela onda sve vještice žure ka njemu na svojim drvenim konjima, jer znaju šta ih tamo čeka. Doslovno se otimaju koja će prije ugrabiti taj komad jela, jer ako u tome neka uspije vrlo lako će ubiti čuvara koji ga je tu postavio, pošto će on izgubiti fizičku snagu. Vještice se svojski trude ugrabiti osušeni komadić jela a momak koji ga čuva sa vilama u rukama brani se od njih. Odabir vila kao oružja nije nimalo slučajan jer, prema vjerovanju, vještice ih se užasno plaše. Uspije li ih muškarac nadvladati, odnosno uhvatiti za kosu, drži ih tako sve dok mu god ne kažu kako se zovu i odakle su. Navodno, često puta se znalo desiti da ga uhvaćene vještice podmićivale sa darovima, poput nove odjeće, samo da momak ne otkrije drugima njihov identitet.

Sasvim je izvjesno kako se ni nakon darova one nisu mogle u potpunosti pouzdati u diskreciju svog lovca jer, kako dalje navodi gospodin Ćatić, mnogo je onih žena koje su nosile neslavni naziv vještice te nisu bile dobrodošle u ničijoj kući, pošto ih je lovac odao seljanima. Narod bi ih mrzio i prezirao zbog velikog straha kojeg su budile u mještanima. Najviše ih je užasavala njihova sposobnosti da naude domaćoj stoci, od koje familija živi, jer navodno svaka vještica može iz velike udaljenosti, u opsegu dvadeset kilometara, djelovati svojim čarolijama na neku kravu i na daljinu je "pomusti" - oduzeti joj mlijeko.

Kada se dublje analizira opisani običaj, koji se davno izgubio, veoma lako je u njemu vidjeti sve elemente vještičije, paganske religije a naročito je interesantan taj simbolizam vještica i jednog muškarca (lovca) koji drži vile, čiji oblik ima rogove. I samo mjesto takozvano guvno, u obliku kružnice, prepuno je simbolike kako punog Mjeseca (Velike Boginje), vagine-stomaka, te isto tako i magijskog kruga.

Ne treba ništa manje niti zanemariti onaj ritualni postupak kada muškarac prinese komad hrane otvorenim ustima, ali ga ne stavi u njih već pospremi ispod strehe, što savršeno vjerno prikazuje ritualni poziv na plodnost (oplođivanje), jer ne treba zaboraviti kako vještice hrle ka njemu ne bi li došle u posjed tog dragocjenog rekvizita, koji uostalom predstavlja muškarčevu spolnu i životnu moć. Oduzmu li mu ga on klone, izgubi snagu i biva pobjeđen, umoren, odnosno žrtvovan. Sve su to segmenti paganskog mita o Boginji i Bogu, koji je istovremeno njen muž i sin, te sa kojim ona obnavlja vječni krug plodnosti kroz njegovo umiranje i ponovno rađanje.

25.05.2017.

Rađanje zmajeva

U bosanskom narodu od antičkih vremena prisutno je vjerovanje u postojanje zmajeva, koji ne samo što egzistiraju među ljudima već i seksualno atakuju na žene, ali i krave, te se iz takvog neprirodnog odnosa rađaju zmajska mladunčad - snijeti. Ovo nesvakidašnje vjerovanje tradicionalno je najviše prisutno kod Bošnjaka dok kod bosanskih kršćana ono ne postoji ili se pojavljuje u vrlo rjetkim slučajevima.

Zmajevi su po pričanju naroda voljeli boraviti po šumama ili brdima, preletajući sa jednog drveta na drugo, spavajući u unutrašnjosti stijena ili se kupajući na rijekama. Naime, znalo se desiti da slučajni prolaznici približavajući se rijeci iznenada začuju čudne udarce po površini vode i prštanje kapljica. Za takve zvukove se mislilo da su od preplašenog zmaja koji je osjetivši nečiji dolazak pobjegao. Navodno, dok je u vodi zmaj bi pravio svojim tijelom krugove u njoj a kada bi se okupao uspravio bi svoje tijelo i poletio ravno u pravcu neba.

Narod zmaja opisuje kao dugu zmiju, preko dva metra, sa vrlo tankim i kratkim nogama i rukama, čije je tijelo prekriveno tamnim krljuštima i repom koji je na kraju šiljat. Ono što ga posebno karakterizira su njegove čudne, magnetične oči boje smaragda sa kojima hipnotiše svoju žrtvu i tako spriječava svaki njen otpor. Često je u prošlosti zmaj znao vrebati mlade žene koje su same išle po vodu na izvor ili radile u polju te ih iznenaditi svojim pojavljivanjem i pogledom dovesti u svojevrstan trans, iz kojeg su se kasnije budile bez ikakvog sjećanja na taj susret. No, taj čudni događaj nije ostajao bez posljedica jer nakon četiri ili više mjeseci žena, koju je hipnotizirao svojim pogledom zmaj, rodila bi snijet - mladunče zmaja.

Snijet ili Snit je u narodu dobila naziv po mekanoj opni kokošijeg jajeta koje ponekad usljed nedostatka kalcija izleže kokoš. Mnogi etnolozi su često pravili pogrešku dovodeći taj narodni naziv za zmajsko mladunče sa kukuruznom snijeti /Ustilago maydis/ ne shvatajući ono što im informatori zapravo žele reći.

Nekoliko starica od kojih sam imao prilike čuti kazivanje o rođenju snijeti imale su identičan opis njenog rođenja. Naime, kako su sve bile nepismene i nisi znale za naziv placenta, one su je jednostavno nazivale narodnim nazivom, onako kako im se činilo da najbolje opisuje ono što vide a to je po snijeti odnosno mekanoj opni kokošijeg jajeta. No, to je svakako bitan detalj koji nam otkriva kako se snijet konstantno rađala u bijeloj placenti, za razliku od normalne ljudske bebe čija je boja placente uvijek tamno crveno-plava ili kestenjasta, a iz koje bi snijet izlazila što prije, bježeći u strahu od dodira ljudske ruke. Po kazivanju informatorica ako bi u stomaku žene bila samo snijet onda bi one često rodile u snu, dok spavaju, i ujutro bi se probudile praznog stomaka. Svake noći mladunče zmaja bi se vraćalo svojoj majci dok ono spava kako bi se nahranilo njenim mlijekom. Navodno, takva žena bi navečer legla u postelju grudih punih mlijeka a ujutro se probudila potpuno praznih.

Kako se može zaključiti proučavajući etnološke zabilješke, ali i slušajući izjave pojedinih starih žena, posebno onih koje javno i bez skrivanja tvrde da su u mladosti rodile snijet, svaka Bošnjakinja je u prošlosti bar jednom tokom svog reproduktivnog perioda rodila snijet. Upravo zbog navedene tvrdnje ukorijenilo se vjerovanje da nije grijeh roditi mladunče zmaja, čak, štoviše, nazivalo se dobrim dijelom i onoj ženi koja kroz život tri puta rodi snijet obećan je odlazak u dženet nakon smrti. No, očito se to smatralo povoljnim samo u slučaju da se snijet odmah po rođenju ubije i zakopa a nikako da joj se dozvoli da pobjegne.

Narod čvrsto vjeruje kako sve one snijeti koje žene ne uspiju da ubiju nakon rođenja postaju zmajevi. Možda se u tome krije zapravo kolektivni strah bosanskog naroda da ukoliko bi se dopustilo svoj mladunčadi zmaja da žive njihova bi populacija porasla do zabrinjavajućeg broja i ozbiljno ugrozilo same ljude. Žene su snijet, nakon što iziđe iz bijele placente, opisivale kao malo dlakavo stvorenje tamne boje koje izgledom najviše podsjeća na krticu. Kretalo se vrlo brzo, penjući se uza zid i histerično ciktajući.

Dešavalo se da zmaj seksualno atakuje na ženu kada je ona već u ranom stadiju trudnoće sa svojim mužem pa u njenoj utrobi zajedno, jedno pored drugog rastu dijete i snijet. U pojedinim etnografskim bilješkama stoji dokumentirano da se događalo da žena rodi živo dijete sa mrtvom snijeti na glavi, pa onda i dijete umre. Isto tako, ako se rode oboje živi, pa se snijet ubije, vjerovalo se kako će ubrzo umrijeti i dijete. Po tome bi se moglo zaključiti kako snijet po narodnom shvatanju predstavlja i neku vrstu ljudskog animalnog dvojnika.

U Pazariću i okolini svaki put kada bi neka žena rodila snijet to bi se zataškavalo i držalo tajnom, što je uostalom bio tradicionalni tabu u svim područjima BiH. Snijet bi, ako se rodila mrtva ili pak nije uspjela pobjeći i spasiti se, odmah zamotali u staru tkaninu i zakopali je u zemlju pazeći da to niko ne vidi. Pravilo kojeg su se držale sve žene po BiH bio je da se mrtva snijet uvijek zakopa, bilo u zemlju ili u stajski gnoj, te da se nikako nije smjela jednostavno baciti u smeće. Da li je to rađeno u strahu od moguće osvete zmaja, što je vrlo izvjesno ako uzmemo u obzir da se o zmajevima čak nije bilo preporučljivo ni pričati, ili se gajila određena doza poštovanja prema tim mješancima ostaje još jedna od mnogih misterija u bosanskom narodu.

13.03.2017.

Bosanski krug godine

Bosanski narodni (poljoprivredni) kalendar seže čak u staru eru bosanskih Ilira, naših predaka. Kalendar je zapravo "krug godine", najvjerovatnije utemeljen u kultu Velike Majke, zbog čega je primarno vezan za poljoprivredu, obrađivanje zemlje i proizvodnju hrane. Dolaskom Kelta, čija se vjerovanja mješaju sa ilirskim, kalendar postaje bogatiji simbolikom kulta plodnosti koji je osnovica cjelokupnog određivanja dvaju godišnjih doba. Naime, prema tom agrarnom kalendaru godina se dijeli na ljeto i zimu, od kojih svaki period traje po šest mjeseci.

U njemu se mogu prepoznati neki datumi julijanskog kalendara koji je ustoličen 45.godina prije nastanka kršćanstva. Nastankom kršćanstva ovim pojedinim datumima data su imena svetaca. Narodni kalendar koristio se neprestano, njime su se služili bogumili, bio je u upotrebi i u osmanlijsko doba te svoju primarnu svrhu nalazi i u današnje vrijeme.

Pored ovog u Bosni se strogo pratio i hidžretski kalendar. To su činile hodže i drugi muslimanski učenjaci, da bi se znalo kada je koji važan vjerski datum (Nevruz, Ramazan, Bajram, Nova godina, etc). Hidžretski kalendar nije bio praktičan za određivanje poljoprivrednih radova jer se svake solarne godine pomjerao za deset dana, ali je bio povoljan za post u mjesecu Ramazanu jer se pomjerao kroz sva godišnja doba.

Treba napomenuti da je u Bosni za vrijeme Osmanlija bio službeni hidžretski kalendar sve do dolaska Austrougarske monarhije kada je u upotrebu uveden gregorijanski kalendar.

Zanimljivosti o bosanskom narodnom kalendaru

Naš narod se u prošlosti vrlo slabo služio gregorijanskim kalendarom što najbolje predočavaju mnogih slučajevi kada stari ljudi ne znaju tačan datum svog rođenja pa obično samo kažu:" bilo je to u proljeće kad se oralo za kukuruze", "rodila sam se kad se žnjala pšenica" i slično. To je posebno bilo učestala pojava u ruralnim područjima te stoga ne treba čuditi da su se Bošnjaci najčešće orijentisali po kršćanskim svetkovinama pošto lunarni kalendar, osim mjesečevih mijena i određivanja pojedinih mjeseci poput Ramazana ili islamske Nove godine, i nije imao druge praktične svrhe. Jurjevo ili Hidirlez je najvažniji praznik za aktivni dio godine, kada su se određivali periodi sijanja - "prije Jurjeva" i "po Jurjevu". Međutim, ono što većina ljudi ne zna Jurjevo ili Hidirlez je praznik koji je postao popularan zahvaljujući Osmanlijama, pošto kod kršćana nikada nije ni bio naročito obilježavan poput Božića ili Uskrsa. I za razliku od slavljenja svetog Jurja koji ubija zmaja kod Turaka 6.maj je dan kada se dvojica besmrtnih evlija Hidir i Ilijas sastanu pored rijeke i ošišaju jedan drugog, popričaju i oproste se do narednog susreta. Otud i naziv Hidirlez, a kod Roma Ederlez. U toj noći prema turskoj predaji otvori se nebo i Bog prima ljudske želje pa upravo toliko gatanja i bajanja uoči ovog dana. Susret dvojice svetaca pored vode objašnjava sve one rituale povezane sa vodom po kojima je, recimo, Jurjevo poznato kod Roma, a šišanje je simbolična promjena iz perioda zime u ljeto, jer po bosanskom antičkom vjerovanju godina ima samo dva godišnja doba.

Krug godine - zima i ljeto

Bosanski narodni kalendar počinje od 21.decembra kada po narodnom vjerovanju dan počinje dužini onoliko koliko pijetao može skočiti sa kućnog praga. Od ovog datuma nastupa Zehmerija (turski Zehmeri) najhladniji period zime koji traje 40 dana. Dok traje Zehmerija izbjegava se piti hladna voda u strahu od prehlade i gripe.

Januar: u narodu se januar naziva najdužim mjesecom u godini. Od 17.januara počinje se računanje sedmica do Hidirleza (6.maj), njih ukupno 17. Prema njima se određuje sjetva.

Hamsin: period od 31.01 - 20.03. naziva se Hamsin i on predstavlja drugu polovinu zime.

Veljača - od 14.februara do 14. marta, traje Veljača za čiji početak narod vjeruje ukoliko bude obilježen padanjem snijega, odnosno bude "pun"- snježan, da je to dobar znak za plodnost tekuće godine, posebno kada je u pitanju urod pšenice.(1) Za nestabilno vrijeme u toku trajanja Veljače bošnjački narod tvrdi kako se to zapravo "tuku bura i jugo". Za taj vjetar misli se, posebno u sjeverozapadnom dijelu BiH, da "tjera pup" odnosno stimulira razvijanje pupoljaka na drveću te donosi kišu. Zbog toga se preporučuje da se kalamljenje vočki obavi u drugoj polovini Veljače. Ono što je posebno za Veljaču jest da ona nastupa tačno u podne 14.februara i završava u podne 14.marta kada nastupa Baba. Prema narodnoj predaji Veljača je rekla da će ostaviti onakvo vrijeme kakvo je zatekla a slaže li, tvrdi se u narodu, biće u ljeto nevremena. (2)

Džemre (turski Cemreler), značenje ovog naziva je "ugalj koji gori u vatri", vjeruje se da su Džemre zapravo sunčeva toplina koja počinje intezivno da utječe na Zemlju i budi prirodu.

-prva džemra pojavi se oko 20.februara i zagrije zrak. Obično tada puhne južni vjetar i naglo otopli.

-druga džemra pojavi se oko 27.februara i zagrije vodu te povisi njen nivo. Voda u rijekama se više ne zamrzava.

-treća džemra pojavi se 6.marta i zagrije zemlju. Snijeg se brže topi i nestaje a iz zemlje počinje rasti prva trava.

Odmah nakon prve džemre narod ima običaj da zareže korijenje breze i na njega postavi otvor staklenih flaša kako bi u njih kapao brezin sok. Flaša u tom položaju ostaje do treće džemre. Sakupljeni sok se koristi za liječenje, posebno bolesnih bubrega.

Mart: u ovom mjesecu počinju poljoprivredni radovi, siju se krompiri, luk, salata. Nakon treće Džemre voćke se obrezuju i kaleme. Inače, ovaj period u narodu, početak proljeća, oduvijek se nazivao "šugavo vrijeme" jer obično izaziva manje ili veće zdravstvene probleme većini ljudi, čiji je imunitet iscrpljen pred kraj zime, i koji je u toj promjeni godišnjeg doba sklon raznim virusima.

Baba - 0d 15.marta do 21.marta vlada Baba, nestabilno vrijeme kada se u toku dana izmjeni nekoliko vremenskih pojava. Baba se u narodu opisuje kao "goropadna", "pogana", "leteća"... Kako narodna predaja pripovijeda, Baba je rekla da može biti vremenski duga kao Veljača da bi smrznula dijete u ženi i tele u kravi, lonac bi na šparetu napola vrio a napola bio zaleđen. Za Babu je poznato da ponekad zna zakasniti pa se loše i nestabilno vrijeme prebaci i za početak aprila. Narod tvrdi da se ponekad čak pomješaju Veljača i Baba pa divljaju krajem marta i početkom aprila.

Did ili Did Grgo - od 21.marta do 28.marta, period od sedam dana u kojima vlada Did, za njega narod tvrdi da je milostiviji i u nekim krajevima Bosne počinje sjetva krompira. (3)

21.marta nekada se proslavljao i Nevruz, perzijska Nova godina, koja se u Bosni nazivala Sultan Nevruz.

Kablići - 29.mart do 31.mart.

Stablići - 1.april do 3.april.

Štapići -4.april do 7.aprila. (4)

Mučenjaci - period od 8.aprila pa do jula, u njemu se narod mučio (otud i naziv) do žetve pšenice tojest novog žita. Oni su period proljetne neimaštine te je stoga i u narodu Cazinske krajine nastala izreka za taj period: "Lako je biti jesen, daj budi proljeće!" jer u jesen ima svega na trpezi od voća i povrća te žita a u proljeće nema ništa.

April: u aprilu počinje sjetva kukuruza. Stari Bošnjaci čekali su da se žaba počne oglašavati jer bi tada klima bila pogodna za sjetvu. Narod prati i ostale znakove iz prirode pa tako vjeruje da čim počne bukva sa listanjem da se može početi sa sjetvom žita bez straha od mraza. Polovinom aprila zarezivala se vinova loza i na nju postavljao otvor flaša kako bi sve do Hidirleza u nju kapao sok iz loze. Ovim sokom su djevojke i žene mazale kosu kako bi im bila zdrava i brže rasla.

Maj : prvog četvrta u mjesecu maju počinjalo je sijanje graha.

Hidirlez ili Jurjevo (6.maj) - prema narodnom kalendaru od ovog dana počinje ljeto i može se kupati u rijeka i jezerima. U periodu od 6.maja do 13.maja puštaju se prvi rojevi pčela.

Juni: prvi sedam dana mjeseca juna naziva se "bijela sedmica" jer u njoj se počinju ubirati bijele pečurke takozvane lisičarke (Cantharellus cibarius) po šumi. Početkom juna siju se lipe masirače (bijele bundeve), bijela repa i rodakva. Za ovu sedmicu karakteristična je i zabrana da se u vrtu guli ili vadi iz zemlje luk " jer bi se zbog toga mogao početi kvariti i gnjiti!".

August: u narodu se vjeruje da ovaj mjesec djeci i starim ljudima izaziva dijareju. Kako bi to spriječile majke bace neki dio dječije odjeće pod točkove konjske zaprege koja prevozi pšenične snopove. U prvim danima augusta iz zemlje se vadi bijeli i crveni luk.

Aliđun - 2.august: od ovog dana narod vjeruje da ljeto izgubi svoju toplinu i polako se pretvara u jesen, voda u rijekama postaje hladna za kupanje. Tradicija odlaska na brdo i učenja kišne dove, nije kako se misli običaj nasljeđen od bogumila već svoje korijene ima u antičko doba i potječe od keltskog štovanja boga Arauna, božanstva podzemnog svijeta, kojem su bila posvećena brda, a kojeg su u određenom obliku usvojili i naši preci.(5)

Septembar: u ovom mjesecu krompir se vadi iz zemlje van, kukuruz se bere na polju, grožđe dozrijeva. Desi li se da u septembru ima procvjetalih jagoda narod vjeruje da će biti duga i topla jesen.

Oktobar: u prvoj i drugoj sedmici oktombra sije se pšenica.

Kasum - 11.novembar: od ovog dana nastaje zima. Na ovaj dan se izmiruju svi dugovi i prestaje zakup zemlje. Kasum ili Rozi Kasum je naziv za novembar kod Turaka, ali riječ je arapska i znači "nešto što se dijeli" tojest prestaje topli dio godine i počinje onaj hladni, zimski. Od polovine novembra pa do polovine februara tojest do početka Veljače tlo (zemlja) je u fazi mirovanja.

Fusnote

(1) Kod Kelta 14.februar je bio poznat kao dan prinošenja krvne žrtve kako bi se obezbjedila plodnost i dobar urod u godini. Ovo se idealno uklapa u bosanski kalendar i simboliku plodnosti te potvrđuje ostatke drevnih vjerovanja sačuvanih kod ilirsko-bošnjačkog naroda. Od ovog dana narod također tvrdi kako se ptice počinju pariti.

(2) Mjereno po nedjeljama ili heftama Veljača počinje polovinom dvanaeste a završava polovinom osme nedjelje do Jurjeva ili Hidirleza. Zadnji sedam hefti do Jurjeva dobilo je svoje karakteristične nazive: za šestu se kaže da "zameta", peta hefta "pometa" a treća nedjelja se naziva "najveća" jer se u njoj sve sije.

(3) Did je ime (titula) svakog bogumilskog svećenika u Bosni a Baba je bio naziv za njegovu ženu koja je zajedno sa mužem pomagala zajednici liječeći biljem, asistirajući pri porodima, ili je proricala sudbinu. Kako su Bošnjaci prije dolaska Islama bili pripadnici bogumilstva ne treba da čudi što su očuvali sjećanje na staru vjeru. U narodu egzistira na desetine priča, uglavnom komičnih, o Babi i Didu te njihovim zgodama i nezgodama. Po tome možemo utvrditi kako su uživali veliko poštovanje među narodom Bosne i Hercegovine.

(4) Iako sam od djetinjstva znao za Stabliće, Kablići i Štapiće nikada mi niko nije mogao sa sigurnošću kazati što oni u suštini znače. Do tog saznanja došao sam neku deceniju kasnije, kada mi je Zehida Družanović (umrla 2006.god), ispričala da se taj period u narodu Cazinske krajine označavao izjavom „Hajd', medeti, povuci rep!“. Tom se izjavom pozivao komšija u pomoć da izvuče mrtvu kravu iz štale. Naime, zbog dugih bosanskih zima, koje su u prošlosti bile česta pojava, dešavalo se da usljed nestanka sijena i druge hrane za stoku, ona umre od gladi. Time je postalo jasno da su Stablići, Kablići i Štapići množina za stap, kabao i štap tojest mećajicu kojom se udara prikupljeni kajmak u stapu kako bi se „izmelo“ maslo i mlaćenica. Zbog dugih zima i usljed umiranja krave, za koju se pripovijedalo da hrani pola kuća tojest familije, kuća bi ostajala bez mlijeka i masla pa otud vjerovanje da se u tim danima čuju udarci u praznu posudu tojest stap i kabao.

(5) Bošnjaci vjeruju da je hazreti Ali rođen drugog augusta, pa otud i naziv Ali-đun (đun odnosno gun na turskom jeziku znači dan).

11.03.2017.

Hamajlija zvana Ruka hazreti Fatime

Poznato je kako su pojedini simboli univerzalni i nezamjenjivi u istoriji ljudske duhovnosti a jedan od njih je i ruka koja predstavlja istinsku moć kreacije i spiritualne snage. Motiv ljudske ruke, poznat kao Fatimina ruka, najpoznatija je hamajlija među islamskim ali i drugim narodima. Pojedini antropolozi smatraju kako porijeklo ovog univerzalnog amuleta datira od najstarijih poznatih kultura te ga treba tražiti u podignutoj desnoj ruci feničanskog boga plodnosti Baala ili u prikazima određenih egipatskih božanstava, gdje takav položaj demonstrira nadnaravnu i kraljevsku pripadnost. Božanski motiv podignute ruke bio je prisutan kod Asiraca gdje je postojala skupna molitva “nish kati” – “podizanje ruke”, dok se recimo u egipatskom tekstu “Knjiga Vrata” na alabastrovom sarkofagu Setija l, pohranjenom u muzeju Sir Johna Souna, kaže se kako “Velika Ruka” označava vrhovnu vlast nad nebom i zemljom.

Legenda o porijeklu hamajlije

Iako je, kako vidimo, porijeklo Fatimine ruke starije od islama, ali i kršćanstva i judeizma, te seže do pradavnih bogova čiji su prikazi podignute desne ruke označavali božanski autoritet i moć, legende o njenom nastanku su idealni prikazi kako kroz cijelo vrijeme naše ljudske civilizacije religija nikada nije izgubila onaj svoj primarni smisao da nadahnjuje čovjeka i daje mu smisao za život.

Prema arapskoj predaji hazreti Fatime je saznavši o suprugovoj nevjeri toliko bila uznemirena i uplakana da je prilikom mješanja vruće smjese od šećera i badema opržila dlan i prste. Povrijeđenu ruku stavila je na svoje grudi, blizu srcu, i duboko uzdahnuvši rekla:" Dragi Allahu, daj mi snage da sačuvam strpljenje i mir, zaštiti me i pomozi, samo se u Tebe uzdam!" Kako nastavlja predaja te su iskrene riječi emotivno i fizički povrijeđene i ponižene žene toliko dirnule Allaha da je istog trena blagoslovio njenu ruku ("učinio berekat" - podario moć božjeg blagoslova ) i od tada motiv njene ruke postao je najpopularnija i najpoznatija hamajlija po cijelom Bliskom i Srednjem istoku i mnogo šire.

Ruka hazreti Fatime je posebno omiljena među Arapkinjama koje je nose oko vrata vjerujući da će im ona podariti sreću, ljubav, plodnost te očuvati brak. Muškarci pak ovu hamajliju nose kako bi im se "otvorili putevi" tojest ostvarili uspjeh i prosperitet na putovanju, u poslu, trgovini, ispitima... Oba spola ruku hazreti Fatime nose i zbog njenog apotropejskog značenja - ona ih štiti od urokljivih očiju, magije, zlih duhova.

Vjerovatno neću pretjerati u izjavi ako kažem kako je amulet Fatimina ruka najpopularniji širom sjeverne Afrike gdje se koristi kao univerzalni simbol zaštite, odbrane i sigurnosti pred pogledom zlih očiju, što je uostalom dio tomošnjeg folklora po kojem motiv otvorene ruke ima apsolutnu dominaciju nad takvim oblikom zla.

Pet u tvoje lice!

Skoro sveprisutan magijski ornament po Maroku, Alžiru i Tunisu je simbol ruke oslikan kanom (henna) na ulaznim vratima ili zidu kuće. Kada se izrađuje za žene onda ruka Fatime uglavnom mora biti napravljena od srebra, dok u ostalim prilikama može da bude izrađena na drvetu, metalu, školjci ili dodana kao prilog amuletu od kur’anskih poglavlja. U Alžiru i Iranu se vjeruje kako Fatimina ruka ima moć da zaštiti od lopova i generalno negativnih ljudi. Obično se izrađuje od slijedećih sedam metala koji se u astrologiji dovede u vezu sa sedam planeta: zlato, srebro, bakar, željezo, cink, olovo i kositar.

U Egiptu hamajlije od tirkiza u obliku oka ili ruke imaju, prema vjerovanju, profilaktičko svojstvo da čovjeka zaštite od zlog oka, a koliko je to vjerovanje duboko ukorijenjeno u svakodnevni život naroda možda najbolje svjedoče prizori po Kairu, ili uostalom duž cijelog Egipta, gdje se na ulaznim vratima u kuću ili retrovizorima auta mogu uočiti obješeni amuleti raširenih prstiju. Fatimina ruka često se naziva i Khamsa, što označava broj 5, inače sveti broj u šiitskoj tradiciji, gdje pet prstiju predstavlja pet članova svete familije: Muhamed, Fatima, Ali, Hasan i Husein. Naime, dok je kod sunita fokus isključivo na Muhamedu kod šiita, alavita i drugih islamskih prvaca poštovanje se poklanja svim navedenima.

Jako je zanimljivo kazati kako pojedine zemlje Magriba imaju na svojim nacionalnim obilježjima, zastavi i grbu, istinske magijske simbole, koji označavaju moć i zaštitu poput znaka pentagrama na zastavi Maroka. Grb Alžira usvojen 1976.godine ima u svojoj sredini, ispod izlazećeg Sunca, ruku hazreti Fatime. U obje zemlje Fatimina ruka je povezana s profilaktičkim izjavama: “Pet u vaše oči!”, “Pet na tebe!”, “Pet u lice mojim neprijateljima!”, itd. No, da ovakva praksa nije usamljena i specifična sama za zemlje Magreba treba navesti kako je Fatimina ruka u Sudanu sveprisutan grafički simbol koji se može vidjeti i na službenim obrascima upravne vlasti i policije.

Raif Esmerović

11.03.2017.

Odakle potječu pojedini rituali i običaji

Prolivanje vode za djetetom koje pođe u školu, ili za putnikom, je tradicionalni turski običaj koji su Osmanlije donijele, sa mnoštvom drugih, na Balkan i gdje se udomaćio, posebno u BiH, Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji.

Vezanje crvenog konca oko dječije ruke, u svrhu zaštite od uroka, je ilirski običaj o čemu je još pisao Plinije izvještavajući o životu Ilira. Iliri su vjerovali kako crvena boja ima zaštitnu moć pred pogledom urokljivih očiju.

Kucanje u drvo je također ritualni postupak protiv uticaja zlih očiju koji nam je došao iz zapadne Europe i udomaćio se.

Poštovanje kućnog praga je drevni ritual koji potječe još iz matrijarhata, bio je prisutan i među ilirskim plemenima. Ulaz u kuću tojest prag smatran je simbolom Velike Majke, simboličnom ulaskom u njenu vaginu, gdje su ljudi imali sigurnost. Isto tako, kućni prag je utjelovljenje plodnosti. Zbog toga je ritual prenošenja mladenke preko praga arhaična magijska želja za blagoslovom Velike Majke i lakim porodom. Ovaj ritual prisutan je diljem svijeta.

Poštovanje kućnog ognjišta je isto tako ritual čiji je postanak smješten u matrijarhat i Veliku Majku. Kod Ilira ognjište je posvećeno zmiji, onoj koja čuva familiju, pa se zbog toga oduvijek tvrdi da svaka kuća, ali i svaka krava, ima svoju zmiju zaštitnicu. Iliri su smatrali zmiju inkarnacijom Velike Majke. Čaranje da se "pomuze" nečija krava na daljinu direktno je vezano za zmiju (konopac) i ognjište (verige), naime, vračara bi prebacila konopac preko veriga i ponavljajući magijske riječi "muzla" komšijsku kravu.

10.03.2017.

Kako se prizivaju džini

Vjerovatno najveća ali i najskrivenija tajna arapske magije krije se u znanju prizivanja džina, eteričnih formi iz nevidljivog svijeta, preko kojih mag dolazi do ispunjenja svojih ciljeva. U BiH postoji mnogo predaja o mističnim osobama, koje često nisu ni imali zvanje hodže, ali su se unatoč tome nazivali nadri-hodžama ili džin-hodžama koji su vladali tom vještinom, i za kojima je, najblaže rečeno, vladala pomama među narodom. Pred njihovim pragom skupljali su se nevoljnici iz svih dijelova zemlje ali i inostranstva, različitih vjera i nacija, kojima su vrlo često upravo ovi narodni čudotvorci bili zadnja slamka spasa.

Džinske sofre

Džini su eterične kreacije, stvorene prema islamskoj predaji daleko prije stvaranja prvog čovjeka. Žive duž nevidljivog svijeta (gajba) i obdareni su različitim moćima. Kada se govori o njima obično se spominju u negativnom kontekstu, kao uzročnici zla i bolesti, mada među njima ima i dobrih i loših. Svoju snagu manifestiraju na mnoge načine pa tako mogu prouzročiti cijeli spektar nepogoda poput jakih vrtloga vjetra ili oluja kojima devastiraju usjeve, ali i iscenirati pojavu raznih bolesti kod ljudi od kojih su najučestalije ludilo, kronični reumatizam, neplodnost, impotencija, sljepilo, epilepsija i opća paraliza. Ni životinje nisu pošteđene džinske zlobe te usred njihovog djelovanja gube mlijeko i postaju sterilne, opsjedaju ih bolesti a posebno goveđa kuga.

Najaktivniji su noću, od sunčeva zalaska do zore, sredinom dana i u vrijeme sunčeve ili mjesečeve pomračine. Za razliku od narodnih predaja ili vjerskih zastrašivanja džini ljude napadaju (ograjisati) samo kada ovi prekrše neki tabu vezan za njihovu sigurnost i mir odnosno zađu u mjesto gdje prebivaju privremeno ili stalno: kada zvižde pored njih noću, mokre po drvetu gdje se oni odmaraju, ugase vodom vatru koja gori noću napolju, proliju vrelu ili prljavu vodu u sam zalazak Sunca, kreću se noću raskršćem, pored vode, smeća... U bosanskom narodu mjesta gdje se džini okupljaju nazivaju se "džinske sofre", "šejtanska sofra" itd. Džini vole boraviti i u blizini izmeta crnog psa bez biljega i zbog toga je lako ograjisati ili nagaziti na njemu.

Zli džini se najviše vole nastanjivati u napuštenim kućama i mlinovima i tu se kretati u obliku mačke, bilo da je riječ o stvarnoj životinji ili tek fatamorgani. Isto tako, imaju tendenciju da se zavlače u udubljenja u stijenama. Među sobom oni se dijele po raznim osnovama a jedna od njih je i po načinu kretanja tojest letenja (džini-letači) te one koji lutaju po zemlji ili su fiksirani za određene lokacije i regije. Treća vrsta je najopasnija i njih se doista treba plašiti a to su džini koji su u savezu ili u braku sa zmijama i sa njima zajedno žive.

Znaci opsjednuća

Postoje situacije kada ljudi mogu svjesno ili nesvjesno prizvati džine, posebno ako o njima intenzivno razmišljaju pred spavanje, samozadovoljavaju se u kupatilu, ogledaju se dugo nagi pred ogledalom, čitaju novine u toaletu, itd. Noćne more, gušenje u prsima i pojava neobjašnjivog straha su tri najsigurnija simptoma da ste postali meta interesovanja i uticaja nekog džina. Još jedan pokazatelj džinskog djelovanja je paraliza sna kada nakon buđenja ne možete pomjeriti udove ili pustiti glas.

Isto tako, pogrešno je uvjerenje da su svi džini negativni i neprijateljski raspoloženi. Naime, dobar dio te spiritualne populacije ne želi nikakav kontakt sa ljudima niti ih oni interesuju. Ljudski problem je što mi ljudi volimo vjerovati da se sve vrti oko nas no istina je potpuno drugačija. Džini uglavnom djeluju kada su isprovocirani, što je i sasvim realna reakcija na ljudski nemar ili da upotrebim jaču riječ - bezobrazluk. Hadi su, na primjer, pleme džina koji su po naravi iznimno mirni i tihi, ne vole uznemiravanje i izbjegavaju bilo kakav kontakt.

Čarobnjak i džini

Kod prizivanja džina neophodno je znati karakter i porijeklo samog demona jer to su presudni podaci za uspjeh ceremonije. Rangiranost džina je krucijalna u tome. Što je džin stariji i na višoj hijerarhijskoj skali to je njegova narav hirovitija, u skladu sa statusom, tojest negativna i bahata.

Džini se uvijek moraju prizivati u određeno vrijeme i bez žurbe. Šamhureš, čije ime dolazi od iskrivljenog naziva drevnog boga Šamaša, a koji je jedan od 7 džinskih kraljeva, priziva se četvrtkom. Naravno, postoji na stotine načina invokacije ali među najprostijim je da se njegovo ime ponovi 2.251 prateći to paljenjem tamjana određenog mirisa.

U slučaju da mag želi prizvati Khoufara, džina-starca koji vlada znanjem proricanja sudbine, susrest će se sa prikazom zastrašujućeg izgleda. On je vrlo star i okrutan, sa ekstremno problematičnim karakterom. Vrlo lako se veže za ljude i za svoje prijateljstvo traži odricanje od vjere, te ima bolesnu želju da paralizira neko dijete iz magove bliže ili daljnje rodbine te ga učini psihički rastrojenim. Pred magom pojavit će se obučen u staru otrcanu odjeću i bit će prekriven pijeskom.

Međutim, ne treba nikog čuditi obijest i čudne želje džina u interakciji sa ljudima, jer na kraju krajeva, svi magovi ih prizivaju iz krajnje sebičnih razloga, kako bi ostvarili neki svoj cilj poput zavođenja, nanošenja zla, bolesti, rastavljanja parova ili nečeg drugog. U magiji svaka čarolija (sihir) bazira se na načelu uzajamne trgovine - mag će dobiti onoliko koliko je spreman da ponudi. Ponekad ono što traže džini kao protu-uslugu i nije neostvarivo niti nemoralno. Uvijek me iznenadi ljudska sebičnost kada su u pitanju džini - naime, puno njih postavlja pitanje kako prizvati džine (u cilju da ostvare neke svoje želje koje nisu nimalo bezazlene), no, istovremeno žele da to sve bude za njih moralno i bezopasno?! Na takve upite već odavno ne odgovaram jer dovoljno je ono što kažu da se procjeni kako pred sobom imate nezrelu i sebičnu osobu kojom vlada površnost. Za takve nema mjesta u magiji jer su osuđeni, ukoliko se upuste u nju, da postanu žrtve svoje ludosti.

Izun ili dozvola za okultni rad

U svakom prizivanju postoji čitav niz opasnosti i rizika da se umjesto željenog džina pojavi neki drugi, lažni, poput duha mrtve osobe (ba'ati), koji ima sposobnost metamorfoze. Najgore što se magu tada može desiti je da ga u trenutku nepažnje ba'ati povuče sa sobom odnosno izazove mu smrt. Često se zna dogoditi da sam ritual invokacije ne uspije iz ovog ili onog razloga. Najčešči razlog tome je propust nekog od desetak glavnih propisa. Ili mag ne može uskladiti svoj duh i tijelo sa nadnaravnom frekvencijom.

Prava je istina da vam niko neće htjeti otkriti pravi način uspostave kontakta sa džinima. Danas postoji na desetine knjiga na arapskom, turskom ali i engleskom jeziku, koje se bave tom tematikom, na internetu pojedini sajtovi nude prodaju "isprobanih" rituala no sve je to nepotpuno i neučinkovito. Najbolji način sticanja te vještine je pod patronatom duhovnog učitelja, onog koji već ima iskustvo u komunikaciji sa njima, ili da vas džini sami odaberu za to.

Dobivanje izuna ili dozvole od duhovnog autoriteta, bilo da je riječ o pojedincu (magu) ili nadnaravnom entitetu, presudno je za uspješan rad. Kako sam to već ranije naglašavao cio spiritualni svijet egzistira na principu poštovanja drevnih zakona i pravila među kojim je najvažnije ono o autoritetu, koji se ne daruje nego zasluži. Džini će se uvijek pokoriti pred osobom koju oni percipiraju sa poštovanjem, jer u njihovom svijetu vlada pravilo monarhija i kasta, gdje su oni podijeljeni u plemena, rangirani i potčinjeni vođama. Zbog toga im je takva praksa normalna i prirodna.

Smatra se da magovi koji održavaju kontakte sa džinskim svijetom imaju drugačiji svakodnevni režim življenja no ni to nije potpuno tačno. Takvi pojedinci vode sasvim normalan život no jedino ukoliko su vezani ugovorom sa nekim moćnim džinom tada moraju ispunjavati navedene sekvence i dužnosti. Iz takvih ugovara se mag ne može povući i oni su obično doživotni. U bosanskom narodu se vjeruje da ljudi koji pokušaju suicid, vješanjem ili trovanjem, pa budu spašeni, bili su prodani ili vezani ugovorom za nekog džina. Ili ih je čak bez njihova znanja prodao neki moćni čarobnjak.

Kralj tame

Vladar svih džina je Iblis ili Sotona. U pitanju je hermafrodit koji živi na pustom ostrvu usred mora i dnevno izrodi po 3000 jaja iz kojih izlaze džini, koje onda Iblis šalje po cijelom svijetu. Od svih džina koje na ovaj način stvara najači su Ifriti a najslabiji šejtani, koji se mogu otjerati i sa običnom psovkom. U bosanskom narodu se tvrdi da Iblis, vladar džina i zla, pogubno djeluje na svijet i ljude kroz 99 načina pa upravo zbog toga postoji 99 Allahovih Lijepih Imena kojima se može zaustaviti i pobjediti svako pojedinačno zlo.

06.03.2017.

Putru vabiš, Putrom se daviš!

U Velikoj Kladuši i Cazinu tradicionalno su se kroz generacije, sa koljena na koljeno, pripovijedale priče o Didu i Babi, koje su uglavnom sadržajno kratke ali humoristične zgode narodu veoma omiljenih likova. U jednoj od njih, koju sam upamtio po kazivanju rahmetli majke, Baba je čekajući Dida da se vrati iz čaršije zaklala kokoš u namjeri da je ispeče i zgotovi ručak. To je i učinila te, kako bi se što prije ohladilo meso, Baba je pečenu kokoš stavila na niski prozor. Miris pečene piletine domamio je odnekud gladnu kuju po imenu Putra i ona ugrabi meso i pojede ga. Shvativši šta se dogodilo Baba u ljutnji uhvati kuju te nju ispeče Didu za ručak. Meso onda raskomada na manje komade i poslaže po pečenoj maslenici. Nedugo zatim dođe i Did te sjede za sofru da jede. Pomalo ga je čudilo zašto jede sam, kada inače uvijek jedu zajedno, ali Baba ga uvjeri da je od jutra nešto boli stomak pa i nije gladna. Taj odgovor je zadovoljio Dida te on u miru započe sa objedom. Kako su vrata od kuće bila otvorena, Did je svaki put iz navike, kada bi pojeo neki komad mesa, bacio oglođanu kost napolje, u dvorište, kuji koja je znala redovito dolaziti po ostatke hrane. Kad bi god bacio koju kost povikao bi: "Evo ti, Putra, kosti!" čudeći se pri tome da nema kuje, koja se, inače, stalno običavala motati oko kuće, nadajući se nekakvoj hrani. No, svaki put kad bi Did bacio kost van Baba bi ne mogavši ostati sabrana i ozbiljna tiho, onako više za sebe, ponavljala: "Putru vabiš, Putrom se daviš!".

No, znajte da ni Did nije ostao dužan Babi za njenu podvalu pa je smislio način da joj se osveti naredivši joj da mu sa izvora donese vode u situ, ali o tome nekom drugom prilikom.

Zanimljivo:

Did i Baba su nazivi za bogumilskog svećenika i njegovu ženu, te stoga i ne treba čuditi kako su priče o njima bile jako omiljene među narodom. U folklornim predajama sjeverozapadne Bosne poznati su i određeni Didovi poput Dida Adže, mitološkog lika, inače malenog čovječuljka koji jaše na pijetlu, a za kojeg su vezane razne priče. Osim toga, u narodnom kalendaru BiH periodi od sedam dana posvećeni su Babi, od 14.03-21.03 i Didu, od 21.03-28.03. Dok se za Babu kazuje u bošnjačkom narodu kako je hirovita i ćudljiva za Dida, po imenu Grgo, veli se da je milostiviji „jer dok on traje mogu se početi sijati krompiri“.

05.02.2017.

Hazrat Fatima in shamanism

Hazrat Fatima, the daughter of the prophet Muhammad, besides her husband Ali Ibn Talib known among the Bosnian people as hazrat Alija, is a mystical figure and a cult character in shamanism, but also inseparable segment of folk medicine and tradition, where she is a spiritual mother and protector to all stravarke. We are lead to this conclusion by numerous examples from the practice, the most noticeable one is found in one of her names which is Fatima Ana or “Fatima Mother”, from the Turkish word anna or mother. Namely, every time a Turkish woman-shaman i.e. ocakli-kadin pours molten lead in a vessel with water she says: “This is not my hand, this is the hand of Fatima Ana!” alluding that she is only the medium or instrument through which the healing power of the prophets daughter will flow.

Similar ritual practice exists in the tradition of Bosnian stravarke. At the very beginning, before the exorcist formulas and prayers are uttered above the vessel with water, with a quiet voice the stravarka utters this formula: “My dear Hazrat Fatima, my dear mother, tell your father Muhammad...”. The meaning of this magical sentence is actually a desire for supernatural intermediation, with the goal of securing the necessary support from god in order to heal successfully: stravarka asks Hazrat Fatima, which she calls her mother, who in turn will ask Muhammad and he will ask Allah.

Lucky hand

Writing about the tradition of the Bosnian people, Antun Hangi in his chapter about folk medicine touched on the healing motif of the hand, he recorded: “Woman (stravarka), which is known for her knowledge of exorcism and rituals of lead melting, and especially if she is sevapli, of a lucky hand, is very respected since she can do a lot of things if god wills it, from annulling negative effects of evil eyes, cure the frightened, and also she can marry a girl or a boy.”

Researching shamanistic tradition of curing among the Bosnian folk, especially the ritual aspects of the cult “hand that cures” I noticed that they are familiar in numerous aspects. For example, in the exorcist formula which stravarke use to cure a diseased stomach, they say: “Come on, Hazrat Fatima, you bring your pen and with it...”. Without a doubt in this magical request, most reliably defined is the role of the prophet’s daughter who is called upon for help.

Instrument of healing is still the hand but this time it holds the most representative prop-symbol of the shamanistic cult of healing and that is a chicken’s feather, which can also be a bird’s. The motif of a feather was used by all cultures connected to worship of nature and its forces, from the Indians, Maya, Inca all up to the ancient Egyptians. Furthermore, feather like silver is dedicated to the moon, to the female deity and embodiment of the Grand Mother, whose substitute in monotheism became the virgin Mary, Hazret Fatima and sometimes Hawa or Eve.

In a formula for curing recorded in Velika Kladuša, at the very end, an interesting verse is mentioned which literally says: “as light as a feather as clear as silver...” which probably best represents the role and symbolism of the feather in the shamanistic cult of healing. It is quite evident that before the advent of monotheism; in the religion of our Illyrian forefathers, the cult of healing under the patronage of the Grand Mother was well developed, which is a logical sequence under the immediate influence of matriarchy. Women were and still are the best keepers of folk tradition, old language and customs, especially the ones dedicated to healing and magic, which is a result of an old practice of matriarchy in our region. Still today, through old traditions, shorter and longer forms of magical formulas, one can find and hear a lot of old words and phrases which are a priceless linguistic treasure.

Examples of the dominant role of the spiritual mother of healing do not end there. During the banishment of the red wind (Erizipel) stravark, while burning oakum on the body of the diseased, repeats:

Salamaikum, Hazrat Fatima!

What are you doing?

Burning, burning, to burn!

Nine, eight, seven, ....

In abbreviated form of the name i.e. Fata she is often mentioned in basma against snake bite such as:

Fata, Fata kissed gold,

in gold more gold!

At times a mother which washed the face of a spellbound child would utter:

I’m not washing dreams and worry

but evil eyes and insomnia,

with one hand I and with the other Hazrat Fatima,

mašalna inšalna!

Hidden meaning of this ritual is obviously located in the undefined statement which hand represents which mother and probably with that one wanted to confuse and scare evil with the arcane strength of the indescribable parental love and care, in front of which it must recoil.

Another interesting aspect from folk tradition in which the prophylactic role of the prophet’s daughter is emphasized, is evident in the example of borrowing a garden seed for sowing. Namely, when a housewife gives as a gift a seed from the garden she utters:

To you Hazrat Fatima gave a name and to me a seed!

She does this as a precautionary measure so that she may have yields (crop) in her garden.

Saint with three roses

Fatima is often the name of famous stravarke, it was recorded that the name was often given out of love to a daughter, who was an only child. Among the folk it is believed that women with this name often give birth to boys which is obviously alluding to Hasan and Husein, the sons of Hazrat Fatima. From the now deceased stravarka, Fatima D. I once heard that the most powerful amulets for curing are created by Imam’s named Hasan, which can be connected to the story above.

Hazrat Fatima herself in folk tradition of BiH is tied to fortune telling using bean beads, where it is claimed that she used to practice this mantic discipline. This is why before divination the Bosnian diviner gathers 41 bean beads in her hand and holding them in front of her mouth she utters in a low voice the first verse of the Qur’an, and in the end she offers the prayer to Hazrat Fatima’s soul. Allegedly, with this she blesses the bean beads and strengthens them, placing them under the direction of a higher force so that it can correctly show someone’s destiny, since as they claim: “beans are never wrong, only the one using them!”.

During the period when I visited local stravarke often with the desire to gather as much information about their work as possible, I met Alija K. now deceased, she told me about her unusual meeting with Hazrat Fatima. According to her she dreamt of her one night and she described her as “an extremely beautiful young woman, with large dark eyes and white face, which was adorned with a white scarf which had three roses tied to it”.

Allegedly, she was told in that dream that she should continue the practice of curing her mother, a wise woman which was literate during the beginning of the twentieth century in a conservative society such as Bosnia. What was especially interesting in her presentation was a love recipe for having your husband come back to you, in this formula the main protagonists are Hazrat Fatima and her husband Ali, and their connection with the holiest plant for the Bosnian people – sedefil (Ruta graveolens – rue).

Hand of Hazrat Fatima

Although the origin of the most famous amulet in Islam, the so called “Hand of Hazrat Fatima (Fatima’s hand)” , is older than Islam itself, also of Judaism and Christianity, and dates back to the ancient gods whose depictions showed them with a raised right hand, signifying divine authority and power, legends about the origin are an ideal depiction how through time of the human civilization, religion never lost its primary purpose of inspiring man and of giving his life a purpose.

According to an Arabic tradition, when Hazrat Fatima found out of her husband’s infidelity, she was so distraught and in tears that she burned her palm and fingers while mixing a hot mixture of sugar and almonds. She placed her injured hand on her chest, close to her heart and breathing deeply she said: “Dear Allah, give me strength to keep calm and peaceful, protect me and help me, I trust only you!”. As the legend continues these sincere words of an emotionally and physically hurt woman who was humiliated touched Allah that he immediately blessed her hand (berekat) and from then on the motif of her hand has become the most popular and famous amulet across the Middle and Central East and even further.

The hand of Hazrat Fatima is especially beloved among Arabian women which carry it around their necks believing that it will bring them good luck, love, fertility and keep their marriage. Men carry this amulet so that “their paths open up” i.e. so that they can achieve success and prosperity on journeys, in business, commerce, exams, ... Both sexes carry the hand of Hazrat Fatima because of its apotropaic meaning – it protects them from spellbound eyes, magic and evil spirits.

05.02.2017.

Fatima and Ali

It is known that individual symbols are universal and irreplaceable in the history of human spirituality and one of them is the hand that represents true power of creation and spiritual strength. Certain anthropologists believe that the origin of this amulet dates back to the oldest known cultures and should be sought in the raised hand of the Phoenician god of fertility Baal or in the depictions of certain Egyptian deities, where such a position demonstrates supernatural and royal affiliation. Divine motive of a raised hand was present among Assyrian where there was a common prayer “nish kati” – “raising of the hand”, while for example in the Egyptian text “Book of doors” on the alabaster sarcophagus of Seti I in the museum of Sir John Soane it is written “Large hand” it signifies supreme authority over the sky and earth.

I probably won’t exaggerate if I state that the amulet known as Fatima’s hand is the most popular one in southern Africa where it is used as a universal symbol of protection against evil eyes, which is after all a part of the folklore according to which the motif of an opened palm has an absolute domination over such forms of evil. Almost all present magical ornament across Morocco, Algeria and Tunis is a symbol of a hand painted with henna on the entrance to a house or a wall of the house. When constructed for women then Fatima’s hand must be made out of silver, while in other opportunities it can be created on wood, metal, shells or added as an addition to the amulet created out of chapters of the Qur’an. In Algeria and Iran it is believed that Fatima’s hand has the power to protect from crocks and generally negative people. It is usually made out of the following seven metals, which in astrology are connected to the seven planets: gold, silver, copper, iron, zinc, lead and tin.

In Egypt amulets made out of turquoise in the form of an eye or hand have, according to belief, prophylactic characteristics to protect a human against evil eyes, and how deeply rooted this belief is in everyday life can perhaps be best witnessed by scenes across Cairo, or across Egypt where we can see these amulets on the entrance door to a house or rear-view mirrors inside cars. Fatima’s hand is often called Khamsa, which signifies number 5, otherwise a holly number in Shiite tradition, where the five fingers represent five members of the holly family: Muhammad, Fatima, Ali, Hasan and Husein. Namely, while the focus among the Sunnis is only on Muhammad, among the Shiite, Alawites and other Islamic directions, respect is given to all of the above. (1)

It is very interesting to note that individual lands of the Maghreb have in their national features (a flag or crest) magical symbols which signify power and protection such as the pentagram sign on the flag of Morocco. Crest of Algeria adopted in 1976 has in its middle, underneath the rising sun the hand of Hazrat Fatima (2). In both lands Fatima’s hand is connected to prophylactic statements such as: “Five in your eyes!”, “Five on you!”, “Five in the face of my enemies!”, etc.

Hazrat Fatima as a cult symbol

It is necessary to emphasize that the popularity of Fatima in the Islamic world is actually a phenomena if we remember how dominant the historical marginalization of women among the Arabs, Persians and Jews has been. (3) Probably the first and most important reason is hidden in the fact that prophet Muhammad had seven children out of which only Fatima lived longer than him, and in accordance he showed her the most affection. (4) About Muhammad’s love for Fatima, Hazrat Aisha says: “Prophet rose in front of Fatima, he would welcome her, kiss her and offered her his sear. When he would enter her room she would rise to meet him, she would take his hand, welcome him and kissed him and she would offer her seat to him. She entered his room when he was on his death bed, he still welcomed her and kissed her.” (Buhari & Muslim).

Although Fatima is a cult symbol and the manifestation of female spiritual energy in shamanism with her indispensably appears Ali Ibn Talib, her husband, through whom the tradition of transmission of Islam to people was preserved. He also represents a cult character and is given mystical powers. Bosnian tradition claims that Hazrat Ali was born on second august and that day in BiH is called Aliđun (Aligun : from the Turkish word gun which means day). Fatima and Ali are often the main protagonists in numerous magical formulas such as this: “Hazrat Fatima plants flowers, Hazrat Ali encloses the garden…” In another formula which is uttered when planting vegetables it is said: “Hazrat Ali plants the garden, what did he plant – may it all sprout! Veledalin amin”. In both examples this holly couple is directly tied to vegetation and nature itself which undoubtedly alludes to the cult of fertility which has undergone reforms with the advent of Christianity and Islam, obviously a substitute for the divine couple Vidasus and goddess Thana was obtained in Fatima and her husband Ali.

Names Hazrat Fatima and Ali as marital partners, are present in love magic, despite the evident condemnation of magic work in Islam, numerous people are liberal about spells which are meant to preserve a marriage and a family. In Bosnia for example they’re not considered negative, instead they’re seen as necessary so that, usually the wife, can avert her husband from his mistress and save the family (children) in the process. It appears that other Islamic states have similar views. A wife in Malaysia which wants to prevent her husband from cheating with other women, she would make love to him on a Thursday night and after coitus she would use her middle finger of her right hand to rub her vagina and collect some sperm and vaginal fluid, which she will place inside a drink which she will then offer to her husband or lover. As soon as she dips her forefinger in the drink she utters: “E, mani, jangan kau menyukai yang lain kecuali diriku sendiri seperti selama ini, saya sajalah yang dipujinya sama seperti Ali di hadapan Fatima, berkah kun fayakun.”

In Iran and Turkey there are numerous legends about Ali, successor to Muhammad, and the most famous one was where he was familiar with and proficient in occult knowledge. To his son’s Hasan and Husein, when they were children, he created an amulet which they carried around their neck with the goal of protecting them against evil eyes. Fatima and Ali are attributed with a prophetic gift, she allegedly could interpret bean beads and he knew how to interpret figures in coffee grounds. This is probably the reason why we find their names in fal-basma i.e. formulas which are uttered before divination.

Note

(1) It is a horrifying fact that in Saudi Arabia, where Wahhabism rules, or more accurately a twisted version of Islam, out of which the forces of ISIS and Al Qaida sprung up; in such a society carrying amulets was pronounced as blasphemous and superstitious, and such an act is usually punished by traditional public execution where the accused people get their heads cut off by sabres.

(2) In Sudan, Fatima’s hand is a ubiquitous graphical symbol which can be seen on official forms of the government and police.

(3) Primitivism and barbarism that is present in Saudi Arabia is a product of a grotesque monarchy, which besides an artificial creation of Israel, represents the source of all evil in the Middle east. An interesting data is that both bloodthirsty and inhumane dictatorships have been put into place by the colonial superpower the UK with the goal of twisting and degrading the entire Islam as a religion and to destabilise the Middle East for a long period of time. Do not forget that the root of terrorism, besides in Saudi Arabia and Israel, has been created by Mossad and Israeli nationalists with the goal of endangering the Arabian and Persian peoples which are a majority. Of course, with the selfless help from the US, which donates annually millions of dollars to Israel all the while the US now has 50 million people who are registered as living on the boarder of poverty. It is absurd that to the American government 4.5 million lives of the Jews in Israel can be more important than their own citizens which pay tax regularly. In the end a question can be posed as to how the American people can allow that the money, which should improve their living standards, can go to the militaristic government of Israel and towards the realisation of the plan of killing the Palestinian people. How bloodthirsty people the Jews really are, their primary purpose is a genocide doctrine which has been murdering the Palestinian people for centuries, can be best seen by the fact that whenever a fire breaks out in Israel, it turns out that they don’t have Canadair planes for extinguishing the flames, and they plead for help to other countries. Of course, despite this fact they gladly display the possession of the newest fighter planes and tanks which they use gladly to kill and massacre the Palestinian people, destroying their homes in the process. I believe that it is not necessary to further elaborate on what type of people they are and what they enjoy. They’re not for peace and they’ll never be. Jewish dogma is that only they have the privileged status of a victim and that the suffering of other people is not important in comparison to them, and in accordance to this no one should criticise them even if they killed half of the world’s population. However, we should all be aware that the Jews are far from victims, they’re executioners and killers. And they should be called as such.

(4) It is a historical fact that Islam gradually managed to ban the inhumane practice of the Arabs of killing female children, which spurred poverty and the inability of offering dowries, but because of the traditional antagonism towards women, Islam didn’t succeed in bringing equality between men and women. Today’s Muslims across Middle East don’t see anything wrong in dressing like the westerners and in using all the benefits of the western civilization, but regardless of that fact, according to their hypocritical stance, Muslim women should dress as if they were in the middle ages.

05.02.2017.

Secret of the transfer of knowledge about healing

Healing tradition where a dominant position is healed by the hearth is present in shamanism of the peoples of Central Asia and Turkey in rituals of healing with fire, lead or wax melting, as well as utilisation of the ashes from the hearth. It is interesting how the mysterious healer Lokman, known in Bosnian folk tales, specifically the one where he has the power to communicate with plants through snake ashes, is mentioned as a third cult figure in Islamic-Shamanistic cult of healing. It is claimed that he spread the cult of healing using his hands, and perhaps the most interesting fact is that the 31st chapter of the Qur'an carries his name (Arabic Luqman), which could be a coincidence, or not.

In numerous Sufi circles that practice is visible and is presented as hereditary skill which stems from the Prophet himself. Namely, as it is believed in Sufism, at one point a mysterious voice from the fire spoke to Muhammad (s.a.v.s.) and gave him directions on how he can cure people using ash from the fire mixed with some water. The prophet listened to the voice and from that day on, he healed numerous diseased people but over the years he got tired and transferred that gift of healing to his daughter Hazrat Fatima holding her hand (often called Fatima al-Zahra or Bibi Fatima) (5).

Initiation into Fatima’s cult

Initiation into the cult of healing always occurs in such a way that a certain (chosen) person dreams of Hazrat Fatima, which then states her thoughts and gives her the necessary knowledge and power. As soon as that person awakes it “feels” and “knows” that it can help other people, knowingly becoming the catalyst of divine power. Here, as we may conclude, a larger accent is placed on the healing powers themselves and not on props or ritual movements since, for example, most of the Turkish odžaklija repeat the following formula in most of their rituals: “This is not my hand…”

According to which definition Fatima herself chooses her future healers is still unknown, but an example of one case hints that with true desire and will that gift can be consciously attracted. One female healer, odžaklija, which is known as “Fatima’s servant” told her story about the initiation, which is allowed to be published and shared:

“I had my first calling by Fatimah (a.s) about 14 years ago, but I was at the time not educated in anything to do with Islam nor Shamanism nor Sufism. Indeed, I was in my own way an atheist, believing only in rationality. That I was thinking so often about Fatimah I put down to some historical books I had read and which had fascinated me. Still, I had to think about Fatimah all the time for many months but then I forgot. Then my life took a turn into chaos and I had serious calamaties hitting me. A bad relationship, abuse, the loss of my home, financial ruin and bad health. It was then, in utter desperation, that I remembered Fatimah and I called out for her in a dream and she came, and after shouting at me for abandoning her she gave me her hand and I was set on the path I am on now. And I recovered everyhing I lost with her aid.”

Handing the knowledge (power) of healing to her successors is recorded in Bosnian tradition where an old stravarka holding her props gives them as a gift to one of the household inhabitants with the words: “Here you go, daughter in law, you continue, I can no longer do it!”. Namely, as I heard from several old ladies which practiced the ritual of lead melting, due to old age and disease or physical inability, stravarka would lose the will, but also the strength to perform the ritual and heal successfully, therefore she stops her work transferring her secret of healing to another, younger person. Sometimes the process of choosing and transmission of healing powers is successful and sometimes it is not, since if the stravarka doesn’t choose wisely who could serve as her substitute, the supernatural powers which facilitate healing usually subside and disappear.

According to my knowledge the surest sign that transfer was successful is evident if the person is successful in growing plants, especially flowers, but also vegetables in the garden. Anyway, all rituals of initiation into healing, among all peoples from Balkan, are closely tied to the ritual which involves a plant or trees. It is also logical since the healing ability is supported by spiritual elements in nature whether they’re called faeries, or some specific religious person such as Hazrat Fatima.

What is especially fascinating with such healing practice is the fact that the house in which a successful stravarka lives is well off and prosperous, since such a person attracts people and money. Besides prosperity, a person with knowledge of healing summons and spreads positive energy, therefore around its house grass, herbs and trees grow exuberantly and the flowers have a more intensive smell and colour, which is in and of itself a product of shamanistic practice of connecting man with nature.

However, although initiation into spiritual healing can come by means of Hazrat Fatima through a dream, it also arrives through transfer from generation to generation, by an older healer giving way to a younger one. But, in the end, it is necessary to mention another version of transfer, the initiation of Hazrat Fatima herself into spiritual medicine which can be heard from the tribes in east Turkmenistan. They confirm, in a subtle way, that the gift of healing is always of a supernatural nature and it doesn’t come easy for the one receiving it, a sacrifice is usually required:

“The daughter of the prophet sat in the shadow of a tree when a yellow bird descended from heaven and stopped on one branch of this tree. The branch became dry immediately. Not long afterwards the bird left the tree and the shadow of it’s wings covered the legs of Bibi Fatimah and she became sick for seven days. Since no one was able to cure her, the Prophet asked God for help. Then, 40 perfect men were send by Allah to cure her. Coming from the heavens, seven among these forty reached the earth, alighting near a mausoleum. They put up a banner in the house of Bibi Fatimah who made some circumambulations around it and then recovered her health.”(6)

Note

(5) I noticed that the name Bibi (Fatima) is mostly used in Pakistan, Bangladesh and among the Muslims of India. The name Bibi itself can be found in the beliefs of Bosnian gypsies and it is an abbreviation of Bibija – the greatest female deity. Bibi has a dualistic character and is the manifestation of plague. Gypsies consider her to be their protector, according to legends in the ancient past she saved them from the plague in Egypt. Bibi in the language of gypsies has a few meanings: plague, weasel, daughter in law. Bibi (aunt) is the mother of the god, she walks in rags, with a stick and is followed by a dog. At early dawn, while the gypsies are sleeping, she passes through their village and chases away the disease from them. /Some beliefs of nomad gypsies/ GZM, Sarajevo 1958.

(6) Tierry Zarcone, “Shamanism and Islam” .

01.02.2017.

Kako je bog Mitra postao Isus

Perzijskog boga Mitru rodila je boginja-djevica 25.decembra kao sveto dijete i stavila ga u jasle. On je bio putujući učitelj koji je činio čuda. " Jahao je na čelu trijumfalne povorke na magarcu". Bio je sveti kralj koji je ubijen i "pojeden" u evharijstijskom ritualu plodnosti i pročišćenja. Uskrnuo je 25.marta. Bio je bog vina i pretvarao je vodu u vino. Zvali su ga " Kraljem svih kraljeva" i "Bogom svih bogova". Smatran je "jedinim sinom", "spasiocem", "nosiocem grijeha", "pomazanikom" i "alfa i omegom". Poistovjećivan je sa ovnom ili jagnjetom. Njegovo žrtveno ime "Dendrit" ili "Mladić sa drveta" nagovještava da je bio obješen ili razapet na križ.

Dionis, grčki "Isus" i pandan Bahusu, rimskom Isusu, mnogo prije nego što je Isusova verzija iste priče bila napisana ili plagirana. Ono što je kasnije postalo 25.decembar bio je rođendan ovi pre-Isusovih božanstava - Spasitelja, jer on odgovara periodu paganskog festivala obilježavanja kratkodnevnice čiji je "kršćanski" Božić samo logičan nastavak. Okićena jelka, razmjena poklona, sveti i ostali simboli "kršćanskog" Božića potiču daleko prije nego li je nastalo kršćanstvo. Božić je samo moderna verzija Saturnalije, rimskog festivala obilježavanja kratkodnevnice, posvećenog vrhovnom bogu Rima - Saturnu.

Rim je nazivan "Grad Saturna" i praktično sve religije obožavaju Saturn pod bezbroj drugačijih imena i kodova za gnostičkog Tvorca. Suštinski, većina je utemeljena na Saturnizmu (satanizmu), posebno veće od njih.

Mitra ili Mitras bio je perzijski i rimski pra-Isus koji je rekao da je rođen našeg 25.decembra i bio je poznat kao "Loza", "Dobri pastir", "Iskupitelj", "Spasitelj", i "Mesija". Činio je čuda i imao 12 učenika ili sljedbenika. Bio je lav, janje, "put, istina i svjetlost" i bio je obožavan tokom proljetnje ravnodnevnice (kršćanski Uskrs) kada je Mitra, po predanju, uskrsnuo nakon što je tri dana ležao mrtav. Dan Mitre ili Božiji dan bila je nedjelja, a Mitrini rituali uključivali su krštenje, pričest i tajni obrok uključujući kruh, vodu i vino. Slika Mitre u rimskim katakombama prikazuje ga kao dijete koje sjedi u majčinom krilu dok mu perzijski svećenici Magi prinose darove.

Lik majke Marije, kao i priča o djevici i rođenju su tipični za božanstva koja su umirala i uskrsavala davno prije nego se pojavio Isus. Figurine reptilske majke sa djetetom pronađene su u grobovima ubaidske kulture (6500 do 3800 p.n.e.) u onome što će kasnije postati Sumer i Babilon, današnji Irak, a čitav niz "majki Marija" pojavio se u mnogim kulturama. Kršćanska majka Marija je samo još jedna verzija priče koja se stalno ponavlja. Majke djevice uključuju i egipatsku Izidu i babilonsku Semiramis ili Ištar. Semiramis je boginja za koju se tvrdi da je došla sa Mjeseca i sletjela u rijeku Eufrat u svom "mjesečevom jajetu".

Mnogobrojna božanstva slična Isusu prije Isusa i mnoge djevice-majke prije Marije mogu se objasniti putovanjima loza Arhonta i naroda kojima su vladali posebno na Bliskom istoku i području Azije. Religija je na mnogo načina ona krajnja prevara koja zakiva vrata uma za Neograničenu svijest dok istovremeno manipuliše sljedbenicima da obožavaju "Boga" koji je ona snaga koja ih porobljava. Religija je arhtonski plan sa mnogo lica, aspekata i pojavnih oblika, ali je jedinstven program koji koristi različita imena i pravila i pomalo različita uvjerenja, pravila i kanone kako se religijski virus širi po cijelom svijetu. Religijsko fantomsko "Ja" je među onim koji su najviše isprogramirani.

23.01.2017.

Mistična BiH - između legendi i stvarnosti

Povijest nekog naroda, posebno vrlo daleku prošlost, možemo proučavati i sagledati iz različitih aspekata i pravaca, koji se mogu sažeti u jednu cjelinu, ili pak analizirati pojedinačno. Mitološke predaje i vjerovanja su također jedan od tih pristupa, jer nipošto ne smijemo ignorisati činjenicu da su često legende i mitovi stvarni opisi događaja kojima je narodna mašta podarila i onu nit mističnosti te utisnula ljudska nadanja tog vremena. Zbog toga pravo je zadovoljstvo istraživati povijest bosanskog naroda sadržanu u mitovima, legendama i predajama, tim jedinstvenim fragmentima kolektivne svijesti, koji su kroz usmenu predaju preživjeli do današnjih dana. Zapravo, namjera ovog feljtona jeste da u jednom dijelu obradi i zanimljive aspekte šamanističke prakse bosanskih stravarki isprepletene u drevnim narodnim mitovima, koji su uostalom najbolji odraz života i razmišljanja naših predaka, njihovih navika, duhovnih poimanja i suživota sa prirodom.

Tragovima Tura

Čast da otvori prvo poglavlje bosanske mitološke scene zasluženo pripada mističnom biću Turu (biku) koji prema legendi drži Zemlju na svojim leđima (1). Kuriozitet ove mitološke predaje jeste i u tome što je prisutna jedino među bošnjačkim narodom i kao takva predstavlja iznimno bitan segment u potrazi za našim porijeklom. Istražujući dostupne predaje i podatke o istoimenom izumrlom divljem govedu turu (Bos primigenius) došao sam do zaključka kako su naši preci Iliri najvjerovatnije na teritorij Balkana došli sa područja današnje Indije i Irana, sljedeći ovu životinju u njenoj seobi ka europskom tlu. Naime, prema istraživanju Paleontološkog muzeja sveučilišta u Oslu, prvi primjerci pojavili su se na prostoru današnje Indije prije oko dva miliona godina p.n.e., odakle su migrirala na Srednji istok i druge dijelove Azije. Do Europe su stigli oko 250 000 godine. Tur je od prapovijesti bio značajna životinja za opstanak ljudi, pa tako i naše ilirske pretke, čemu svjedoče crteži u prapovijesnim špiljama ali i već navedena legenda.

Iako je nekoliko etnologa navodilo vjerovanje Bošnjaka u zemljodržca Tura u „Prilozi za orijentalnu filologiju“ Orijentalnog instituta u Sarajevu, godina 1980.na stranici 310., navodi se krajnje zanimljiva praksa bošnjačkog naroda, koji je i nakon prelaska s arijanskog kršćanstva na islam nastavio odavati počast starim ilirskim božanstvima, pridruživši ih muslimanskim bogougodnicima poput Vejsila Karanija: „Tada sam od jedne siromašne starice, Puhalovke Alijaginice, koja je stanovala u Čebedžijama u Sarajevu, doslovce zabilježio ovo: »Srijedom se klanja podne i pokloni se: Ognju i Ognjevu Piru(2), Turu, Hadži Dedi, Hadži Kasapi, Sitoj Nefisi, Vejsil Karaniji, njegovu ocu i materi.“ U nastavku teksta autor navodi: "prava je šteta što je Gržić prilično neodređen, tvrdeći da" drži narod u Bosni i danas da svijet počiva na Turu, te kad se trese, da će se potresom pojaviti". Interesantno je da autor navodi kako će se Tur pojaviti pred ljudima kada se desi neki veliki zemljotres, što upućuje na drevne predaje o kijametu koji se među bošnjačkim narodom predviđa onda kada nestanu pčele, ovce i pšenica "na 40 godina prije kijameta".

U Cazinskoj krajini bik Tur se naziva Garonja, što slikovito prezentuje kako je riječ o biku crne dlake, kako je uostalom izgledao i stvarni Bos primigenius. Osobno, meni je zadnje navedeno najfascinantniji podatak pošto je ovo divlje govedo davno izumrla vrsta, naime, zadnji tur živio je do 1627.godine, te se nameće pitanje kako je naš narod upamtio njegov izgled posebno unatoč postojanju skoro nikakvih pisanih dokumenata o njemu. Zapravo, prava je enigma da li je iko u BiH znao da je takvo govedo nekad uopće i postojalo na našim prostorima, naročito među običnim narodom?!

Toponimi

Iliri su, posebno pleme Japoda, poput drugih drevnih naroda, uvijek za podizanje svojih naselja odabirali mjesta blizu vode, gdje su se najduže i zadržavali, baš kao i većina životinja, pa nije nimalo slučajno učestalost toponima koji počinju imenom Tur a nalaze se pored, ili na relativno manjoj udaljenosti od neke veće rijeke poput: Turija u Bihaću, rijeka Una, selo Turjak kod Višegrada, rijeka Drina, Turjak kod Banja Luke, rijeka Vrbas, Turić kod Pelagićevo, rijeka Sava, ili neka mjesta u Hrvatskoj, a u neposrednoj blizini BiH, poput Turanj u Karlovcu, rijeka Korana, Turopolje kod Zagreba, rijeka Sava, etc. Vjerovatno je u prošlim vijekovima bilo i više toponima po Bosni i Hercegovini ali su se kroz burnu istoriju i uticaj kolonijalnih osvajača ona postepeno mjenjala.

Lična imena

Tur i Pir su kod srednjovjekovnih Bošnjaka bila osobna imena što pokazuje popisi koje je navodio A.Sućeška u prilogu „Vakufski krediti u Sarajevu“ /Orijentalni institut u Sarajevu, 1996/ na stranici 120. gdje, između ostalog, piše: „Zajam: 3.600, od cijene (prodatog) meda (?) 360. Jamci: Ibrahim i Osman, sinovi Hizrovi, iz spomenute ulice. Prisutni: Nesuh hodža, sin Muhamedov; Mustafa, sin Tur Alijin; Husein, sin Pir Alije; Sefer hodža, sin Sejidov; Hadži Kurt Alija, sin ...“. Na stranici 223. navodi se popis u kojem pored drugih imena stoje i ova dva: „Tur Ali, sin Murada, Pir Ali, sin Murada...“, itd.

Note:

(1) Prema bošnjačkoj predaji ovaj svijet stoji na leđima divovskog bika Tura (Garonje). Kada on mrdne uhom negdje na zemlji se dogodi potres, a onog dana kada se Tur strese cijelim tijelom desiće se smak svijeta. Za tutnjavu koja se čuje za vrijeme zemljotresa narod kazuje da je to rika bika Garonje.

(2) Pir je naziv koji se najviše veže za sufizam, označava šejha, duhovnog vodiča, sveca. /The Pir or Sufi Saint in Pakistani Islam/. Oganj dolazi iz ilirskog jezika, kao i naziv ognjište, te označava vatru. Vrlo je moguće da se iza imena „Ognju i Ognjevu Piru“ - doslovni prijevod bi bio "vatri i vatrenom svecu"- kriju božanstva kućnog ognjišta, u koja po ilirskom vjerovanju pripada i zmija. Nameće se sam od sebe zaključak da su Oganj i Ognjev Pir drevna božanstva naših predaka odnosno vatra i zmija, totemi kuće i familije.

Nastavak teksta možete pogledati na www.magic.bosnianforum.com

15.01.2017.

NDH i RS - jedna te ista priča

SAHARTV - Najveća greška Inckove nepristojne komparacije sastoji se u tome što je poredio pojave između kojih ne može da se uspostavi nikakva logička veza, upravo zato što liče kao jaje jajetu. Kad je riječ o nacizmu malih razlika, tu nikakva poređenja ne dolaze u obzir. Što su neki fenomeni sličniji, to su različitiji – temeljno je načelo domaće gnoseologije. Nema suprotnijih i različitijih pojava na svijetu nego što su koljač sa krvavom kamom među zubima i njegov odraz u ogledalu.

Piše: Tomislav Marković

Izjava visokog predstavnika Valentina Incka u kojoj je uporedio obilježavanje Dana Republike Srpske sa potencijalnim slavljenjem 10. aprila, kad je osnovana Nezavisna država Hrvatska, izazvalo je pravu buru u javnosti. Vladi Republike Srpske stigao je zahtjev od brojnih organizacija da se Incko “izvini srpskom narodu zbog izrečenih uvreda”. Potom je Vlada RS prekinula sve komunikacije i odnose s Inckom i Uredom visokog predstavnika (OHR). Nakon toga, članovi Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazili su podršku Valentinu Incku. Javio se i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Miro Lazović koji smatra da je Inckova izjava neprimerena, ali istinita. Mediji i društvene mreže su se usijali od zapaljivih komentara, na sve strane uvređenost i zgražavanje zbog Inckove stilske figure. A šta je zapravo Valentin Incko rekao? “Ako bismo mi počeli slaviti ovakve praznike, onda bi se mogli neki sjetiti, a to je već bilo po novinama, da se slavi 10. april, odnosno travanj. To je bilo osnivanje NDH-a i ja mislim da to nikome ne pada na pamet. Treba gledati više u budućnost, a ne u prošlost”, neoprezno je bubnuo visoki predstavnik i otvorio Pandorinu kutiju iz koje nas je zaskočila potisnuta prošlost.

RS I NDH: KOMPARATIVNA ANALIZA

Neistini za volju, Inckovo poređenje zaista je neprimjereno. Ogromna je razlika između NDH i Republike Srpske, nije čudo što su se duhovi toliko uzbudili zbog verbalne nepravde visokog predstavnika. Nezavisna država Hrvatska bila je marionetska tvorevina data ustašama na upravljanje u okviru Trećeg Rajha, u kojoj je izvršen genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Za razliku od NDH, u Republici Srpskoj tokom rata 1992-1995. izvršen je genocid nad Bošnjacima, što je potvrđeno presudama Haškog tribunala u procesima protiv Radislava Krstića i Radovana Karadžića. Cilj režima Ante Pavelića bila je etnički čista Hrvatska, dok je cilj režima Radovana Karadžića bio potpuno drugačiji – etnički čista Republika Srpska. Ustaše su otvarale konc-logore poput Jasenovca i Stare Gradiške u kojima su istrebljivali nepoćudne elemente, za razliku od srpskih snaga koje su otvarale konc-logore poput Omarske i Trnopolja u kojima su istrebljivali nepoćudne elemente. Ustaše i njihovi saradnici klali su kamama i strijeljali nevine civile, dok su pripadnici Vojske RS i paravojne formacije postupali potpuno obrnuto: strijeljali su i klali nevine civile. U NDH masovno su ubijani komunisti, levičari i ostali borci protiv fašističke okupacije, bez obzira na nacionalnost; nasuprot tome, Ratko Mladić i njegove horde su tokom opsade Sarajeva granatirali i snajperisali sve Sarajlije redom, bez obzira na nacionalnost. Ogavni fašistički ustaški režim pljačkao je Srbe, dok su naši heroji u Bosni pljačkali Bošnjake. Kad ubija Maks Luburić, to je potpuno drugačije nego kad ubija Milan Lukić, nije svako klanje i mučenje nevinih žrtava isto. Moguće da se žrtve ne bi složile sa ovom konstatacijom, ali srećom nisu u mogućnosti da išta kažu, jer mrtva usta ne govore. Kad su ustaše silovale zarobljenice da bi ih potom odvele u Glinu, to uopšte nije isto kao kad su naši div-junaci silovali Bošnjakinje u hotelu Vilina Vlas kod Višegrada. Masovni pokolji u NDH odvijali su se pod blagoslovom Hitlera i nacističkog režima, za razliku od Republike Srpske gdje su se masovni pokolji odvijali pod blagoslovom i uz logističku podršku Slobodana Miloševića i režima iz Srbije. Iz navedenih primjera jasno je kao dan da je svako poređenje Republike Srpske sa Nezavisnom državom Hrvatskom krajnje neutemeljeno, sasvim neosnovano, potpuno zlonamerno i apsolutno neprihvatljivo svakom ko se iole razumije u genocid.

ČETNIČKO ČIŠĆENJE NEKAD I SAD

Međutim, nije NDH jedina marionetska paradržana tvorevina na koju Republika Srpska uopšte ne podsjeća, kako iz koljačkog anfasa, tako ni iz genocidnog profila. Recimo, Republika Srpska nimalo ne liči ni na Srbiju Milana Nedića koja je bila prva judenfrei teritorija na području Evrope. A ne liči zato što su nedićevci, ljotićevci, četnici i nacisti bili nešto efikasniji u istrijebljenju Jevreja, nego što su srpske snage bile u istrijebljenju Bošnjaka. Takođe, program etničkog čišćenja koji su sprovodili osnivači Republike Srpske u djelo ni izdaleka ne nalikuje na program etničkog čišćenja koji su sprovodili četnici Draže Mihailovića. Četnički pokolji muslimana na području Bijelog Polja, Pljevalja, Priboja, Čajniča i Foče u Drugom svetskom ratu ne mogu se porediti sa, primjera radi, pokoljima Bošnjaka u istočnoj Bosni u ratu devedesetih godina prošlog vijeka. Instrukcija Dragoljuba Mihailovića poslata Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću 20. decembra 1941. godine nimalo ne liči na planove Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika, Ratka Mladića, Biljane Plavšić, Nikole Koljevića, Dobrice Ćosića i ostalih akademika za stvaranje Velike Srbije. U narečenoj instrukciji Mihailović piše da su ciljevi četničkih odreda, između ostalog, “stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije”, kao i “čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i ne-nacionalnih elemenata”. To uopšte ne može da se poredi sa instrukcijama Miloševićevih nacionalističkih intelektualaca po kojima bi svi Srbi trebalo da žive u jednoj državi, a sve ostale treba pobiti i protjerati. Program četničkog pokreta iz septembra 1941. godine, upućen Vladi u Londonu, takođe nema svoj pandan u novijoj istoriji. Program predlaže, između ostalog, i sljedeće akcije: “posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjenje svežim srpskim elementom” i “izgraditi plan za čišćenje ili pomeranje seoskog stanovništva sa ciljem homogenosti srpske državne zajednice”. Svakom dobronamjernom je jasno da ove tačke četničkog programa nimalo ne liče na predloge Dobrice Ćosića o humanom preseljenju i razmjeni stanovništva.

NACIZAM MALIH RAZLIKA

Moglo bi se ovako nabrajati do sutra na šta sve Republika Srpska ne podsjeća, ali bi onda zlobnici mogli zaključiti da je riječ o entitetu koji ni na šta ne liči. Dovoljno je Inckovo neprimjereno poređenje, nećemo da dolivamo ulje na već rasplamsalu vatru. Osnovni problem visokog predstavnika je što on uopšte ne razumije lokalne tradicije, običaje i shvatanja, pa mu se onda lako omaknu nespretne stilske figure. Sreća da se zadržao na komparaciji, zlo bi bilo da je dogurao do neke neprikladne metafore. Prvo i osnovno pravilo domaće etike glasi: Ne postoje univerzalna etička mjerila. Ubistvo, pokolj, masakr, etničko čišćenje, silovanje, protjerivanje, genocid, pljačka – nisu sami po sebi zločini, niti predstavljaju prekršaj nepisanog prava. Kad pripadnici drugih naroda ubijaju Srbe, onda je to definitivno genocid; ali kad Srbi masovno ubijaju pripadnike drugih naroda, onda je to ili junačko djelo, ili je riječ o samoodbrani, ili se radi o preventivnom delovanju, ili je to u najgorem slučaju običan zločinčić koji može svakom da se omakne, pa oko toga ne treba dizati dževu, a i u tada ćemo poricati da se bilo šta desilo, ali kako god bilo – nije u pitanju genocid ili bilo kakvo kršenje nepisanih etičkih i pravnih regula. Naše ubice su uvijek junaci, narodni heroji, najveći sinovi nacije kojima priređujemo svečane dočeke, štampamo njihove likove na majicama i ukazujemo im najviše, gotovo religiozne počasti, i to na državnom nivou. S druge strane, njihove ubice su najobičniji zločinci, šljam, bašibozluk, krvoloci, koljači, okoreli kriminalci i ljudski otpad. Kad dvojica čine isto, to nije isto – tako glasi naš bazični etički princip, pogotovo ako je jedan od te dvojice Srbin, a drugi Hrvat. Najveća greška Inckove nepristojne komparacije sastoji se u tome što je poredio pojave između kojih ne može da se uspostavi nikakva logička veza, upravo zato što liče kao jaje jajetu. Kad je riječ o nacizmu malih razlika, tu nikakva poređenja ne dolaze u obzir. Što su neki fenomeni sličniji, to su različitiji – temeljno je načelo domaće gnoseologije. Nema suprotnijih i različitijih pojava na svijetu nego što su koljač sa krvavom kamom među zubima i njegov odraz u ogledalu. Jednojajčani blizanci više liče na bilo koju osobu na svijetu nego jedan na drugog.

ZAROBLJENI U ZLOČINAČKOM BUDŽAKU

Možda ovo liči na logiku nekog naopakog, paralelnog svijeta koji nimalo ne liči na ovaj koji poznajemo, ali to i jeste bio cilj nacionalističke kontrarevolucije. Nacionalisti su ostvarili svoj san. Stvorili su Republiku Zasebnicu (da se poslužim izrazom pesnika Miodraga Stanisavljevića), odvojili se od svijeta i civilizacije i napravili poseban mikrosvet u kojem sami određuju pravila, ne obazirući se na zdrav razum i logiku, a još manje na druga ljudska bića. Zločini u koje su nacionalisti gurnuli taj “svoj narod” koji, navodno, toliko vole – za svrhu upravo imaju otcjepljenje od svijeta. To je ono što Dostojevski kaže za Raskoljnikova u “Zločinu i kazni”, nakon ubistva starice: “Učinilo mu se u tom trenutku kao da je makazama sam sebe odsekao od svih i od svakog na svijetu”. Kad jednom počiniš zločin, nema povratka, osim putem priznanja, pokajanja i prihvatanja pravedne kazne, to je jedini put za povratak u ljudsku zajednicu, ali to je ovdje veća fikcija od svakog romana. Pošto od tog posla koji se vodi pod kodnim imenom “suočavanje s prošlošću” nema ništa, ostajemo zarobljeni u zločinačkom budžaku koji smo stvorili sopstvenim okrvavljenim rukama. U tom mračnom brlogu sve je obrnuto naglavce: nacija je boginja kojoj prinosimo ljudske žrtve, ubice su žreci nacionalističke religije, crno je bijelo, ljubav je mržnja, zlo je dobro, a poređenje jedne genocidne tvorevine sa drugom je sramna uvreda – kad već ne možemo da ga zabranimo zakonom.

(Tacno.net)

13.01.2017.

Predstavljen portal o genocidu nad Bošnjacima

SAHARTV - U Narodnom pozorištu večeras je predstavljen projekt “Genocid nad Bošnjacima od 1992. do 1995. godine, izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranja 'Velike Srbije'”.

Pokrovitelji su član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, javlja TV1.

Riječ je, zapravo, o portalu koji će prikupljati svu dokumentaciju o počinjenim ratnim zločinima.

"Nije lako suočavati se ponovo sa slikama užasa koje su nastale tokom agresije BiH. No, cilj je bio napraviti bazu podataka na jednom mjestu, evidentirati svako zlo, svakog ratnog zločinca, svaku žrtvu, sačiniti crni i krvavi mozaik onoga što se desilo u BiH. Potrebno je to sačuvati od zaborava, manipulacije i iskrivljivanja činjenica, te napraviti multimedijalnu audio-vizualnu prezentaciju koja će biti dostupna svima. Na pitanje ambasadora jedne prijateljske zemlje bojim li se da bi se ovo mogli shvatiti kao provokacija prema srpskoj stani, ja sam mu odgovorio da istina nikada i prema nikome ne može biti provokacija", poručio je Izetbegović.

Reis Kavazović istakao je da je važno imati dostupna znanja o ciljevima agresije i onoga što je ona izazvala.

"Zarad nas i BiH i danas i ubuduće podsjećamo i sebe i druge na tragedije koje su nam se dogodile. Sa dubokom tugom sjećamo se ubijenih imama, sjećamo se na stotine njih koji su završili u logorima. Zapaljeno je 614 džamija od 1.200 i do temelja porušeno, materijal je razbacan na smetljišu. Bila je to metoda zastrašivanja i izazivanja panike", naveo je reis Kavazović.

Podsjetio je da je od rata prošla 21. godina.

"Istina je jedino oružje u rukama onih koji nemaju moć, istina se mora zaštititi od onih koji žele uspostaviti paralelnu istinu koja njima odgovara. Ona nam je potrebna da je drugi nikad ne bi zloupotrijebili", poručio je reis Kavazović.

Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA upozorio je da je iza nas 20. vijek - vijek genocida.

"Planeri, organizatori i realizatori imali su namjeru da unište sve. Takve radnje pravno su kvalificirane kao genocid, bio je to zločin iza kojeg je stajala Srbija. Pokrenuli smo web portal genocid.ba, a cilj je da se cijelom svijetu putem društvenih mreža pokažu korijeni, uzroci, ciljevi i razmjere agresije na BiH. Dakle, da se sakupi, sistematizira i na popularan način prezentiraju ratne žrtve. Imat ćemo dnevne vijesti, kalendar, audio i vizualne priče... Bit ćemo epicentar događanja, te na jednom mjestu prezentirati sve podatke vezane za agresiju i genocid. Cilj nije da iz starih raspirujemo nove ratove, važno je upoznati prošlost i razdvojiti istinu od neistine", poručio je Muratović.

Amor Mašović, predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, podsjetio je na dva miliona prognanih i izbjeglih, te 30 hiljada silovanih žena, majki, djevojčica, kao i na više od 32 hiljade nestalih od kojih je pronađeno tri četvrtine, ali i na 150 hiljada logoraša, te više od 750 masovnih grobnica.

"Svaka deveta nestala osoba je žensko, 84 posto svih nestalih su Bošnjaci", poručio je, između ostalog, Mašović.

http://www.genocid.ba

25.12.2016.

Dodik nije pozvan na Trumpovu inauguraciju, 10.000 dolara platio za ulaznicu na bal

U javnosti se proteklih dana špekulisalo o tome je li predsjednik BH entiteta "Republike Srpske" Milorad Dodik zaista dobio poziv iz SAD na prijem u Washingtonu povodom inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Sada je pak sasvim izvjesno da Dodik neće i po pravilima protokola ne može prisustvovati inauguraciji jer je za istu poziv dobio samo ambasador BIH u SAD-u Haris Hrle, saznaju Vijesti.ba. Dodik može prisustvovati samo balu koji će biti održan poslije inauguracije, jer je preko Predstavništva RS u Washingtonu uplatio 10 000 dolara za ulaznicu za bal.Podsjećamo, prijem će biti održan 20. januara sljedeće godine u Washingtonu, kada će Trump preuzeti dužnost predsjednika SAD. Donald Trump je na izborima za predsjednika SAD, koji su održani 8. novembra, pobijedio protivkandidata Hillary Clinton, čime je postao 45. predsjednik SAD.

19.12.2016.

Saudijska Arabija će pogubiti 150 osoba do kraja ove godine

Saudijska Arabija planira pogubiti najmanje 150 osoba do kraja ove godine, što radi već drugu godinu zaredom, navodi se u istraživanju organizacije za ljudska prava.

Neki od njih su oni koji su osuđeni za djela koja se tiču državne bezbjednosti, uključujući i proteste, od kojih su dvojica strani državljani, a četvorica maloljetnici. Osim njih, 81 osoba, uključujući i 20 stranih državljanja su pogubljeni zbog ubistava, a 23 osobe zbog trgovine drogom, prenosi Independent. U istraživanju se navodi da su pravne norme zanemarene na sudovima Saudijske Arabije, a jedan od problema jeste i nedostatak prisustva advokata na ročištima, kao i prisilno svjedočenje. 47 zatvorenika pogubljeno je 2. januara zbog optužbi za terorizam. To je bila najveće masovno pogubljenje u Saudijskoj Arabiji još od 1980. godine. Smrtna kazna u Saudijskoj Arabiji može biti izrečena za djela poput ubistva, silovanja, korištenja droge, preljubu i vradžbinu.

15.12.2016.

Kanadska novinarka koja izvještava iz Sirije od početka rata održala emotivni govor u UN: "Sve što čitate o Siriji u korporativnim medijima je zapravo potpuno suprotno"

Kanadska novinarka i aktivistica za ljudska prava, Eva Bartlett, održala je emotivni govor u UN-u u kojem je poručila kolegama iz Zapadnih medija kako njihovi izvori na terenu u Siriji "nisu kredibilni" te su "kompromitirani".

"U više navrata sam posjetila Homs, Maaloulu, Latakiju, Tartus i Aleppo četiri puta. Potpora naroda za njihovu Vladu je apsolutno stvarna. Sve ono što čujete i čitate u korporativnim medijima je zapravo potpuno suprotno", poručila je Bartlett.

"Nadalje, ono što čujete i čitate u korporativnim medijima, i nazvat ću ih imenom - BBC, Guardian, New York Times i drugi - sve ono što čitate o Aleppu je suprotno od stvarnosti. Mediji žele zavarati javnost demonizirajući predsjednika Assada i mijenjajući činjenice o ruskoj potpori za Damask", istaknula je.

"Novinske organizacije se oslanjaju na Sirijski Opservatorij za Ljudska Prava (SOHR) koji je baziran u Coventryu, Britaniji, a njime upravlja samo jedan čovjek. Informacije se baziraju na temelju kompromitiranih skupina kao što su Bijele Kacige", poručila je kanadska novinarka.

13.12.2016.

Ciganska magija

Cigani su bez ikakve sumnje izuzetno zanimljiv nomadski narod, koji je oduvijek plijenio pažnju svojim bogatim folklornim ali i životnim navikama. Iako se za njih tvrdi da su narod bez prave vjere, najčešće zbog toga što od svake religije na koju su naišli uzimaju samo ono što njima odgovara, Cigani su izuzetno duhovan narod.

Družeći se sa pojedinim Romima imao sam prilike doći do krajnje interesantnih izjava sa kojima se sasvim sigurno može bolje razumijeti šaroliki religijsko-magijski svijet ovih nomada. Kako i sami tvrde za sebe oni su jako tradicionalna skupina koja se strogo drži starih zakona i običaja, najviše zbog straha da ih u protivnom više sile ne bi čule. Naime, uvjerenja su da ovaj zemaljski i gore nebeski svijet egzistiraju i komuniciraju posredstvom drevnih pravila, koja su bijeli ljudi skoro pa u potpunosti zaboravili. Njegujući stara pravila, ritualne geste, pokrete i molitve, koji su zapravo i jedini mogući način komunikacije sa višim silama, Romi si obezbjeđuju zaštitu i pomoć istih tih nadnaravnih entiteta.

Opasna ciganska magija

O Ciganima se uglavnom i danas priča sa puno predrasuda, koje ih izjednačuju sa pripadnicima kriminalnog miljea, no, kada se zaista želi upoznati njihov svijet i sam način života onda se dođe do drastično drugačijih zaključaka. Istina je da i među njima ima ljudi koji se bave nelegalnim stvarima, kao i među svim drugim zajednicama, no ono što njih čini posebnim i jedinstvenim, osim vječitog optimizma i sklonosti ka kiču i pretjerivanju, jeste upravo ona magična nit sa kojom se rađaju i umiru.

Spletom historijskih dešavanja i samog nomadskog načina življenja Romi su, poput Židova, imali priliku da asimiliraju mnoga religijska i magijska vjerovanja naroda sa kojima su stupali u kontakt, te su u interakciji s njima nadopunjavali svoja autohtona, i na taj način stvarali krajnje fascinantne rezultate. Dokaz tomu jeste i priznanje mnogih bosanskih stravarki i hodža iscjelitelja kako se najteže skida ciganska magija „jer Romi nisu od jedne vjere" pa treba dosta muke i znanja da se pogodi pravi način kako razmrsiti ono što je neka njihova vračara napravila.

Čaranje sa mrtvacom

Proučavajući osnove romske magije došao sam do zaključka da se ona najviše bazira na kultu mrtvih te ritualnim povezivanjem sa svijetom mrtvih, odnosno svijetom duhova, njihove čarke dobijaju punu moć i volumen. Upravo u tome se i krije odgovor na pitanje zbog čega se njihova magija smatra jednom od najopasnijih.

Stare Ciganke i danas odlučno tvrde kako se sa soli koja je zamotana u neki papir prenoćila u ustima mrtvaca može na smrt omađijati bilo koji čovjek. Posebno je poznata praksa čaranja za ljubav kada bi se guranjem male slike u usta mrtvaca određena osoba doslovno dovela u stanje da umire od ljubavi za onom osobom za koju je ciganska vračara radila tu mađiju.

Traženje pomoći od mrtvih predaka je praksa i bosanskih Roma koji u pojedinim teškim situacijama, poput izbjegavanja suda i zatvora, mole se na grobu nekog svog umrlog člana familije sa zahtjevom da ih izbavi iz nevolje. Koliko su predani komunikaciji sa mrtvima dokazuju mnogi primjeri magijske manipulacije sa duhovima. Još i danas se među Ciganima može čuti kako se duh mrtve osobe može vratiti nazad u kuću ako neki dušmanin na sahrani otkine komadić križa i tajno ga gurne u džep ili torbu nekog od ukućana. Navodno, to svetogrđe će toliko razljutiti duha da će se vratiti u kuću i uznemiravati nekog od članova familije sve dok se taj komadić ne vrati nazad.

Nema ljubavi bez šišmiša

Ciganske vračare tvrde da postoji 99 načina da se zarobi nečije srce ljubavnim čarkama. Neki od njih su jednostavniji a drugi komplikovaniji za izvedbu. Najčešći rekviziti su za njihovu izradu su šišmiš, ljubavno bilje, konac, katanac, voda sa izvora, itd.

U romskoj ljubavnoj magiji važno mjesto zauzima šišmiš od čijeg krila se radi tilsum za opčiniti i primamiti. Nakon što se odsječe srebrnim novčićem krilo se omota crvenom vunom ali tako da se ostavi maleni krug na sredini, kako bi se kroz njega mogla progledati tri puta željena osoba. Ni krv šišmiša nije ništa manje bitna. Ciganke običavaju prodavati kocke šećera na kojima je krv ove životinje uz riječi:" Daj to mužu u kafi da popije, pa ćeš mu biti slatka kao šećer a skupa kao krv!"

Muškarac koji želi da ga neka žena zavoli po savjetu ciganske vračare ulovit će šišmiša, spalit ga u vatri sve do ugljenisanja, a onda malo tog pepela umutiti u čaši vode i ponuditi onoj čiju ljubav priželjkuje. Isti rezultat postići će i sa koščicom uzetom iz desnog krila ove životinje.

U nemogućnosti da se dođe do ovog rekvizita Ciganke upute one željne ljubavi da nabave djetelinu sa četiri lista i da je u crkvi posvete na oltaru a onda tajno stave u odjeću onog koga vole.

Sve muke „zavezanog“ muškarca

Javna je tajna da su mnoge žene u prošlosti obilazile ciganske gatare i vračare u želji da im otkriju sudbinu ili kod njih kupe sihire za ljubav. Kada dođe neka bijela žena kod Ciganke po ljubavni savjet i pomoć kako da zauzda ljubavnika ili muža ona joj obično kaže da potajno uzme malo njegovog izmeta i skuha ga sa jednim kokošijim jajetom i malo šećera. Poslije mu taj napitak sipa u maloj količini u hranu i kaže:" Kao što guzica ne može da priča, tako ni ti NN ne mogao pričati sa drugim ženama, jedino sa mnom!"

No, treba naglasiti i činjenicu kako potražnja za magičnim rješenjima ne jenjava ni u današnje vrijeme. Obraćanje ciganskim vračarama, posebno onima koje potiču sa rumunjskog govornog područja, iako diskretno zaštićeno od pogleda javnosti, bez svake sumnje jedan je od obrazaca rješavanja diskutabilnih životinih situacija na našim prostorima.

Ako neka žena ili djevojka želi osigurati da momak ili muž bude samo njen, a kako bi mogla bezbjedno švrljati i sa strane, onda ona po savjetu neke stare Ciganke, pažljivo prikupi muškarčeve sperme, nakon spolnog odnosa, te je potom izlije u nov katanac, koji kada se kupuje ne pogađa se u cijenu, i zaključa ga. Osim toga, kako bi bila sigurna da će ove jednostavne čarke biti djelotvorne, vračara nalaže da žena dok muškarac spava, posebno ako je pritom i pijan, diskretno ga izmjeri koncem duž cijelog tijela; od čela do usta, od usta do srca, od srca do pupka, od pupka do testisa, od testisa do koljena i od koljena do stopala. Konac se potom savije u kanuru ili svitak, one dužine koliki je mužev penis. Tako posložen konac ona čuva u svojoj kući kao garanciju da će magija odraditi svoju zadaću.

Ako bi na taj način omađijani muškarac nakon nekog vremena zaista i počeo gubiti potenciju kod nekih drugih žena, ali i želju za njima, počeo bi sumnjati da je žrtva vezivanja te se i on obraća vračarama za pomoć. Ukoliko ne bi pogodio onu koja stoji iza samog vezivanja, za koju se vjeruje da može istog trena poništiti mađiju, onda bi mu ta „pogrešna“ bajala i djelila različite savjete kako pronaći lijeka svojoj muci. Najčešći savjet bi bio da „zavezani“ proguta živu ribicu, ili da izbije čvor na plotu ograde nekog groblja i pomokri se kroz njega. Isto tako, preporučivala bi da ona žena sa kojom on želi voditi ljubav opere kosu a da on tu vodu popije. Ne pomogne li ništa od navedenog vračara se upućivala u dom nesretnog muškarca i ispod kreveta mu zakucala čekićem pet eksera, po jedan u četiri ćoska a peti u sredinu, bajući: „“ Kako ovi klinci ulaze u pod, tako i ti NN da probiješ NN!“.

www.anzotika.forumbo.net

12.12.2016.

Papa Francis u pismu Bašaru Asadu izrazio suosjećanje sa sirijskom nacijom

SAHARTV - Lider katoličkog svijeta je slanjem pisma predsjedniku Arapske Republike Sirije ukazao na svoje simpatije naciji ove zemlje i osudio bilo kakvu vrstu nasilja, te od svih zatražio da se potrude za privođenje kraju rata u ovoj zemlji.

Papa Francis, katolički lider, danas je poslao pismo Bašaru Asadu, predsjedniku Arapske Republike Sirije. Mario Zinari, nuncij Pape (ambasador) je prilikom susreta sa Bašarom Asadom, predao ovo pismo. Novinska agencija Sana je objavila izvještaj u kojem stoji da je papa Francis ukazao na svoje simpatije i suosjećanje, u ovo teško vrijeme, sa Sirijom i nacijom ove zemlje, te osudio svaku vrstu ekstremizma i terorizma. Papa Francis je kroz ovo pismo uputio zahtjev da se svi potrude oko okončanja rata u Siriji, te da ponovo zavlada mir, i da se ova zemlja vrati prethodnom modelu, suživotu svih kultura i religija. Asad je također čestitao Zinariju na dolasku do titule kardinala, te stavio naglasak na njegovo zadržavanje kao vatikanskog ambasadora u Damasku kao jedinstven primjer u svijetu, što ukazuje na političku, historijsku i humanitarnu pozadinu, te rekao da je to pokazatelj velike pažnje pape Francisa kada je u pitanju Sirija i njen narod. Asad je također naglasio da su vlada i narod Sirije odlučni u uspostavi sigurnosti i stabilnosti, te da se još uvijek radi na kompromisu, i upravo to je najbolji način da se dođe do tog cilja.

05.12.2016.

Suđenje ratnom zločincu Ratku Mladiću - predvodniku zvijeri

SAHARTV - U nastavku završne riječi na suđenju Ratku Mladiću, tužioci su naglasili da je, po dokazima, general Mladić "predvodio kampanju etničkog čišćenja" nesrpskog stanovništva tokom rata u BiH.

Progon Bošnjaka i Hrvata bio je, po tužiocima, osnovno sredstvo kojim je vojska pod Mladićevom komandom ostvarivala cilj udruženog zločinačkog poduhvata - formiranje srpske države sa što manje unutrašnjih neprijatelja.

Mladića, tadašnjeg komandanta Vojske takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine (zapravo JNA koja je samo promjenila uniformu) zastupnici optužbe označili su kao "ključnu ličnost na autoputu za pakao" na koji je, kao što je prije rata zaprijetio, Bosnu i Hercegovinu poslao lider bosanskih Srba Radovan Karadžić.

Tužilac Alan Tieger citirao je Karadžićevo upozorenje u Skupštini BiH, iz oktobra 1991., da će BiH krenuti istim "autoputom za pakao kao Hrvatska i Slovenija", nakon što su bošnjački i hrvatski poslanici donijeli odluku o raspisivanju plebiscita o nezavisnosti BiH.

- Nemojte misliti da nećete povesti BiH u pakao, a Bošnjake u mogući nestanak, zato što neće moći da se brane - rekao je, po tužiocima, tada Karadžić.

Tužilac Tieger tvrdio je da je tokom suđenja dokazano da je Mladić preuzeo na sebe da ostvari sveobuhvatni strateški ratni cilj koji je, u maju 1992., proklamovala Skupština takozvane Srpske Republike BiH - razdvajanje Srba od Bošnjaka i Hrvata, prenosi BIRN.

Kao dokaz da je Mladić bio svjestan da se taj cilj može ostvariti samo nasilno, odnosno zločinima, Tieger je citirao generalove riječi poslanicima da je to "lako reći, a teško ostvariti", jer:"Ljudi i narodi nisu novčići, ni ključevi da se premještaju, tek tako, iz džepa u džep".

Po zastupnicima optužbe, Mladić je ubrzo ostvario postavljeni cilj - "brutalnom silom" preuzeo je, sa svojom vojskom, sve teritorije koje je političko vodstvo označilo kao srpsko, protjerujući sa njih Bošnjake i Hrvate.

Tužilac je kao dokaz o Mladićevom odnosu prema Bošnjacima citirao njegove riječi iz 1994. da "Turci moraju nestati s naših područja" i da "nisu ni Turci, nego poturice, najgori ološ".

Pozivajući se na brojne dokumente RS i izjave međunarodnih zvaničnika, tužilac Tieger je istakao da je "etničko čišćenje bilo politika srpskih lidera".

Zastupnik optužbe odbacio je, kao "apsurdnu", tvrdnju odbrane da Mladić nije učestvovao u kreiranju, niti u ostvarivanju ratnih ciljeva Skupštine RS, citirajući njegove riječi da "zadaci VRS proističu iz strateških ciljeva".

Tužilac Arthur Traldi naznačio je da je "u prve dvije nedjelje svog postojanja", s proljeća 1992., VRS pod Mladićevom komandom etnički očistila od nesrba "šest općina", počinivši pritom "osam masovnih ubistava" i nezakonito pritvarajući civile u sedam logora.

- Mladić je iskoristio svoju moć za postizanje ratnog cilja užasnim zločinima koji su se ponavljali po istom obrascu - rekao je tužilac Traldi, navodeći da su sela uništavana, civili ubijani, stanovništvo raseljavano ili zatvarano u logore pod nehumanim uvjetima.

Po tužiocu, "dokazi pokazuju da je Mladić imao čvrstu komandu i kontrolu" nad VRS tokom tih operacija, nasuprot tvrdnjama odbrane da je presudni uticaj na Mladićeve podređene imao vrhovni komandant Karadžić.

Optužba je, kao dokaz za to, u sudnici pustila Mladićeve riječi da je "sve što nosi pušku pod mojom komandom, ako misli da nosi glavu". Tako je, u prisluškivanom razgovoru, odgovorio na pitanje podrđenog da li su pod komandom VRS i ljudi Željka Ražnatovića-Arkana.

Tužilac je naglasio da su "Karadžić i Mladić zajedno radili na postizanju cilja udruženog zločinačkog poduhvata".

- Karadžić je davao strateške smjernice, ali je ostavljao profesionalcima da vode vojsku. Nema dokaza da je Karadžić zaobilazio Mladića i naređivao vojsci da čini zločine bez Mladićevog znanja - kazao je Traldi.

Mladić je, kako je tvrdio tužilac, dobijao "direktne izvještaje o zločinima". Kao primjer, Traldi je naveo vojne izvještaje o protjerivanju nesrpskog stanovništva iz Bosanske krajine.

"Naredbom za etničko čišćenje", Traldi je nazvao Mladićevu direktivu iz 1993. da VRS silom primora bošnjačke snage da, "zajedno sa stanovništvom", napusti istočnu Bosnu.

Tu direktivu, podređene jedinice su, po tužiocu, efikasno sprovele, protjerujući na hiljade civila. "Gore li turske kuće? Neka gore...", rekao je, po tužiocima, tadašnji komandant Drinskog korpusa VRS Milenko Živanović u jednom prislušivanom razgovoru.

Tom Mladićevom direktivom, naznačio je Traldi, "samo je stavljena na papir" praksa koju je VRS, pod njegovom komandom, primjenjivala od početka rata.

Pobijajući tvrdnju odbrane da su logori za nesrbe, u kojima su počinjeni brojni zločini, bili pod kontrolom policije RS, a ne Mladića, zastupnik optužbe je kazao da su logorima "združeno" upravljali policija i vojska.

Citirao je dokument tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova RS Mića Stanišića po kojem "vojska prikuplja što je više Bošnjaka moguće i ostavlja ih u logorima MUP" pod "lošim uvjetima".

Tužioci će sutra nastaviti da iznose završnu riječ.

Mladić je optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Za iste zločine, bivši predsjednik RS Karadžić, pred Tribunalom je u martu ove godine nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora. Karadžić je na tu presudu danas uložio žalbu, saopćio je BIRN - Justice Report.

(Vijesti.ba / FENA)

04.12.2016.

Čudesna moć hamajlije

Hamajlije se izrađuju od prapovijesti i kao takve vjeran su pratilac čovjeka u svim njegovim epohama postojanja. Ideja da neki poseban predmet može da zaštiti od zla stara je koliko i sam čovjek te je sasvim sigurno opravdalo svoju svrhu jer u protivnom ta bi se praksa napustila već odavno.

No, pogrešno je misliti da hamajlija samo štiti od uroka i magije, iako je to njena elementarna namjena, već ona ima daleko veću moć. Zaštita od hladnog i vatrenog oružja, napada zlih duhova, energetskih vampira, bolesti, ali i ogovaranja tojest negativne propagande, su samo neke od kvalifikacija koje posjeduje ovaj čarobni rekvizit.

Zašto nam treba hamajlija

Iz iskustva pouzdano znam da mnogo puta ljudima u rješavanju njihovih problema nije potrebna magijska usluga. Naime, često su pojedinci sami sebi najveći dušmani i svojim nezrelim ponašanjem uzrokuju si stalne probleme na poslu, u kući ili ljubavi. Dedukcijom došao sam do saznanja kako im je najbolje saliti olovo, kako bi se što lakše i brže oslobodili unutrašnjih blokada i straha, te otvoreno porazgovarati s njima, zapravo, osvjetliti im srž problema.

Najbolja stvar koja se svakom od nas može desiti jeste ta da sami sa svojim urođenim potencijalima i sposobnostima kročimo kroz život, jer tada ćemo zračiti samopouzdanjem i zadovoljstvom.

Naša životna sreća i smisao ne smiju ovisiti od talismana, partnera, prijatelja, materijalnih vrijednosti jer - sve su to stvari i osobe koje se lako mogu izgubiti. Razvijati svoje od Boga date sposobnosti, i na kraju krajeva, držati uzde života u svojim rukama, jedini su ispravni put za kvalitetan i kreativan život.

No, kako većini ljudi nije lako spoznati te važne životne mudrosti i usvojiti ih za početak im je potreba određena pomoć. A ona se upravo bazira na zaštiti od negativnih upliva kojima smo svakodnevno izloženi. Treba napomenuti kako hamajlija osim svoje apotropejske uloge ima i impresivan psihički uticaj na svog nosioca, naime, i sama spoznaja da uza se imamo nešto takvo ulijeva nam određenu dozu samopouzdanja. Što je, na kraju krajeva, jako dobro, pošto na takav način postižemo veću koncentraciju pozitivne energije u sebi i oko sebe.

Sa druge strane svrha hamajlije, po mom mišljenju, jeste da nas zaštiti od svega onoga što nije od Boga, a to su neprijateljski raspoložene osobe, negativna mjesta i događaji, koji slučajno ili namjerno, mogu u većem ili manjem intenzitetu nepovoljno uticati na naše psiho-fizičko stanje i sudbinu. Tu najviše mislim na urokljive oči (zavist ili divljenje) te nagaze svih oblika.

Pravila za uspješan rad

Moć odnosno profilaktička efikasnost hamajlije ovisi od nekoliko faktora. Prvi od njih svakako je upućenost u spiritualnu nauku onog ko je izrađuje. Postoji na stotine verzija onoga što se treba unijeti u sadržaj nekog amuleta, što prvenstveno ovisi o potrebi njenog budućeg vlasnika ali i određenim preferencama do kojih se dolazi analizom ličnih podataka naručitelja zaštite.

Odmah iza toga dolazi ono što se u Bosni naziva "nafakali ruka" a kod Arapa i Perzijanaca - baraka. Pod ovim pojmom misli se na božiji blagoslov koji posjeduju sveci no to je najkraća definicija. U širem smislu baraka je moć koja se može prenijeti na potomstvo ili čak biti nasljeđena od nekog pretka. Nju posjeduju i neki prirodni objekti i mjesta. Naime, poznato je kako je na pojedinim mjestima zemljin magnetizam intenzivniji nego uoubičajeno i ta su područja poznata po svojoj pozitivnoj energiji. Na njima su sagrađena neka najpoznatija sveta takozvana čudotvorna mjesta poput Lurda u Francuskoj itd.

Još jedan neophodan segment uspješnog sastavljanja hamajlija jeste direktna ili indirektna komunikacijama sa višim silama, posebno sa poznatim alimima (evlijama), koji se nalaze na jednoj od sedam nebeskih sfera i bez čije zaštite i pomoći nema ni uspješnog rada.

Zaključavanje hamajlije

Za izradu moćne i učinkovite hamajlije, osim osnovnih podataka poput imena i prezimena, datuma rođenja te imena roditelja, onaj ko naručuje amulet treba se izmjeriti, ili da mu to neko učini, koncem od vrha glave do pete i tu mjeru donese ili pošalje. Ukoliko nije u prilici ni prvo ni drugo onda se naznači visina. Nakon što se hamajlija završi i posebnom dovom "zaključa", sa tim koncem-mjerom omota se hamajlija i sveže u čvor. Time je njena izrada komplentirana.

U hamajlijskom tekstu vrlo često se susreću pojedina kur'anska poglavlja koja se tradicionalno smatraju profilaktičkim: 112, 113, 114 i Ajet-ul Kursi, no pored njih postoji i naglašena upotreba magijskih kvadrata tzv.vefkova u čijem sadržaju je neko od 99 Allahovih imena, te razni ezoterični znakovi poput sedam simbola magije, od kojih je jedan pentagram ili petokraka zvijezda, heksagram itd.

Osim na papiru sadržaj amuleta se može urezati i na srebrnu pločicu te nositi kao privjesak oko vrata. Potrebno je znati kako postoje i takozvane "kućne hamajlije" koje se specijalno izrađuju za zaštitu materijalne nekretnine. Kućna hamajlija standardno se postavlja iznad ulaznih vrata kako bi štitila dom i familiju od zla.

Jednom kada se završi sa ispisivanjem sadržaja, te nakon "zaključavanja", hamajlija se mora omotati selotepom kako bi se na takav način spriječio bilo kakav dodir sa vlagom, znojem ili bilo nekom drugom nečistoćom. To je jako bitno pošto bi prljavština ili voda mogla deformisati izgled pojedinih slova ili znakova i time u potpunosti uništiti cjelokupni smisao.

U tradicionalnom životu naroda BiH hamajlija se nekada nosila u malenoj metalnoj ili drvenoj kutiji obješenoj oko vrata, preko ramena, ruke ili struka. Vremenom takvu praksu zamjenile su kožne kesice koje su puno jednostavnije i praktičnije za upotrebu.

Ukoliko se hamajlija radi u cilju da nosioca zaštiti od ozljeda koje uzrokuje hladno ili vatreno oružja tada se mora zamotati u životinjsku kožu, na našim prostorima koristi se ovčija koža ili mušema, dok je u arapskom svijetu jako popularno zamotati je u kožu kameleona.

I u prvom i drugom slučaju ono čega se svaki vlasnik hamajlije mora striktno pridržavati jeste pravilo da je nikada ne smije otvoriti i gledati u njen sadržaj. U protivnom hamajlija će postati neučinkovita.

Protjerivanje kućnih džina

Iskreno govoreći vrlo često proces izrade hamajlije zna biti dosadan, naročito ako se taj posao oduži na mjesec ili dva. Kako je više manje poznato ona se nikad ne izrađuje u toku dana već uvijek noću, iza ponoći, i već samim time dovoljno je jasno da traži i određenu psiho-fizičku snagu, volju i koncentraciju. Svaki put iz prostorije u kojoj se piše moraju se protjerati amiri - kućni džini, nevidljivi stanovnici koje ima svaka kuća. Amiri imaju sklonost da pokvare svaki magijski rad jer ne trpe ulazak drugih nevidljivih sila na njihovo područje.

Vladanje odnosno manipulacija sa spiritualnim snagama obavezan je segment uspješnog rada u bilo kojoj sferi magije. Upravo zbog toga često u svojim tekstovima ali i razgovorima sa drugima naglašavam da magija nije niti jednostavna niti uopće vještina za svakog nego samo određene pojedince.

I za kraj, htio bi reći ponešto i o cijeni izrade zaštite. Prema načelima duhovne nauke cijena hamajlije nije jasno utvrđena i ona ponajviše ovisi o reputaciji onog ko je sastavlja i piše. Uz to treba dodati i cijenu pojedinih sastojaka poput šafrana, mošusa ili ružine vodice, koji čine važne komponente mastila. No, nije uvijek potrebno pisati takvom tintom već pojedini slučajevi zahtjevaju pisanje crvenom ili crnom olovkom i slično. Sve u svemu, izrada ovog jedinstvenog profilaktičkog predmeta nije niti jednostavna niti jeftina te se zbog toga treba prije naručivanja hamajlije dobro informisati o svemu vezanom za nju.

Zaštita firme

Danas kada je ekonomska situacija generalno svugdje loša pojedinci ali i firme bore se za svoj opstanak, služeći se svim i svačim, a posebno crnom magijom, da unište konkurenciju. Stoga, nemali je broj nekad uspješnih poslovnih ljudi koji su doslovno preko noći propali i zatvorili svoje firme.

Opisi onih koji su doživjeli ovakav scenario su uglavnom vrlo slični: nagli pad klijenata, pa sve do toga da nema niti jednog, blokiranost u svakom pogledu, završeni poslovi bez isplate, nesloga na radnom mjestu, itd.

Zbog toga, vjerovali ili ne u crnu magiju, svaka firma bi trebala biti zaštićena određenom vrstom hamajlije te, s vremena na vrijeme, "očišćena" nekim magijskim egzorcističkim ritualom, posebno mjesta kroz koja prolazi svakodnevno mnogo ljudi. Pod zaštitom ne mislim na one klasične religijske simbole i suvenire, poput krsta, ikona, tespiha/brojanica, slika Kabe i sličnog, jer to ne može pružiti adekvatnu zaštitu, pošto se svaka zaštita od zla radi na poseban način i uz upotrebu podataka i određenih molitvi.

Za više informacija/narudžbu hamajlije pisati na: okultnapomoc@gmail.com

01.12.2016.

Otkriveno koje zemlje finansiraju DAIŠ

SAHARTV - Jedan zapadni portal je u svom najnovijem izvještaju objavio listu međunarodnih sponzora terorističke grupe DAIŠ.

Kanadski portal Global Research je u svom najnovijem izvještaju predstavio listu šest zemalja, uz cionistički režim, kao sponzore terorističke grupe DAIŠ u svijetu.

Global Research je u izvještaju istakao da je tu listu pripremio Tom Anderson, američki pisac i autor, za svoju knjigu, te bi trebalo da se knjiga pod nazivom "Prljavi rat u Siriji" uskoro objavi.

Prema izvještaju Al-Alama, Anderson je u toj knjizi obratio pažnju na zemlje i strane sponzore DAIŠ-a, te načine pružanja te podrške.

Prema tom izvještaju, Saudijska Arabija, Turska, Katar, cionistički režim, Velika Britanija, Francuska i SAD podržavaju i sponzoriraju DAIŠ, i uloga svake od nje ukratko je opisana:

Saudijska Arabija

2006. godine Saudijska Arabija je od SAD-a primila direktnu naredbu za formiranje DAIŠ-a (u Iraku) s ciljem sprječavanja zbližavanja zemlje s Iranom.

2011. godine Saudijska Arabija je podržavala oružani ustanak u gradu Dera u Siriji, i pružila financijsku i oružanu podršku svim naoružanim elementima u Siriji, te ih jasno omeđila kako bi smanjila njihovu nezavisnost.

Turska

Vlada Turske obezbijedila je siguran prolaz naoružanim teroristima kako bi došli na sjever Sirije, te je, uz saradnju Saudijske Arabije, stvorila Front En-Nosra. Ova zemlja je zapovijedala naoružanom grupom Džejš-ol-Fath u operacijama napada na sjever Sirije 20015. godine, te je bila domaćin čelnicima naoružanih grupacija, a i organizirala je proces prodaje nafte koju je DAIŠ osvojio, te pružala ljekarske usluge DAIŠ-u.

Katar

U periodu između 2011. i 2013, Katar je dao milijarde dolara grupi Muslimanska braća, povezanoj s naoružanim grupama poput Faruk FSI.

Nakon 2013. godine, Katar je podržavao koaliciju Džejš-ol-Fatah na osovini Turska-Saudijska Arabija.

Cionistički režim

Sve naoružane ratnike u Siriji pomagao je oružjem i pružanjem medicinskih usluga. DAIŠ i Front En-Nosra bile su neke od grupa koje su uživale podršku cionističkog režima. Osim toga, koordinacioni centri na okupiranoj Golanskoj visoravni u Siriji stvoreni su zbog njih.

Velika Britanija

Ta zemlja pružala je pomoć u oružju naoružanim elementima u Siriji s ciljem bliske saradnje s jezgrama El-Kaide, i ta se pomoć spomenutim naoružanim grupama redovno nastavljala.

Francuska

Vlada Francuske slijedila je politiku Velike Britanije u pružanju redovne oružane pomoći naoružanim grupama u Siriji.

SAD

Uloga SAD-a u pružanju pomoći DAIŠ-u bila je sveobuhvatnija, tako da je obuhvaćala vodstvo i koordinaciju svih aktivnosti zemalja i strana koje su sponzorirale DAIŠ, te je za taj cilj koristila vojne baze u Turskoj, Kataru, Jordanu, Iraku i Saudijskoj Arabiji.

Global Research je objavio: "SAD su DAIŠ udaljile iz kurdskih područja, te ih pustile da napadnu Siriju."

Prema riječima iračkih zvaničnika, SAD direktno šalju DAIŠ-u oružje zračnim putem.

28.11.2016.

Proročanstvo bosanskih predaka

Stare i mudre bošnjačke dede često su u prošlosti znali koristiti pojam brade (simbol mudrosti) da opišu tri ljudska perioda kroz koja će ljudska svijest od zdravog razuma i želje za znanjem evoluirati u ludilo i beznađe. Također, brada kao simbol patrijarhata nagovještava kraj i takvog modela življenja. Da li ćemo se ponovo vratiti u matrijarhat ili neki drugi oblik životnog ponašanja ostalo je nedorečeno.

U proročanstvu naših bosanski predaka ovako se opisuju tri velika razdoblja današnje ljudske civilizacije:

Brada znanja: period ljudske povijest kada su ljudi težili ka spoznaji sebe, prirode i božanskog, itd.

Brada zvanja: period napretka, rađanja nauke, industralizacija, otkrivanje lijekova, razvoj medicine, itd.

Brada sranja: ovaj današnji period prepun ljudskog zla, zavidnosti, umišljenosti. Period kada su lažni vjernici bez duše zavladali u svim religijama. Ma koliko god drugi tvrdili suprotno istina je da duhovnosti među ljudima skoro i nema, a njeno mjesto zauzela je laž, obmana i uživanje u zemaljskim stvarima. Ljudi vole novac i ne postoji ništa važnije od njega. Žudi se za moći, dominacijom, bogastvom, čulnim zadovoljstvima.

Ovo je i zadnji period u kojem se ljudska sudbina i svijest mjenjaju i kada se ponovo kroz kataklizmu vraćamo na početak. Za današnju civilizaciju nema nade i spasa, to su samo utopijske priče i zavaravanja.

Prema kazivanju stravarke Fatime D. pojava Obame, čije prezime na bosanskom jeziku znači ništa drugo nego obmana, označila je početak zadnjeg perioda ljudske civilizacije kada će sve moralne vrijednosti nestati, kada će većina svjetskih država prestati postojati a "ljudi će biti puni džina i šejtana i mrziće se i lagati - niko više neće ni znati šta je istina!".

Prisjećajući se kazivanja svog rahmetli oca Fatime je govorila kako su stari ljudi nagovještavali da će u periodu Laži biti sedam velikih ratova a nakon zadnjeg na našoj planeti biće sve više-manje uništeno. Zemlja će se oporavljati 40 godina u snažnim erupcijama i velikim dimom a onda će se pojaviti novi život. I ljudska civilizacija ponovo će krenuti od početka. Dobit ćemo još jednu prilku.

22.11.2016.

Zašto smo nesretni?

Priča o našim kolektivnim i pojedinačnim sudbinama i sve većem osjećaju duševne neispunjenosti te nedostatkom sreće seže duboko u prošlost. Generacijski su nas učili da moramo biti žrtve, raditi sve u svome životu zbog drugih, a posebno u očuvanju nekakve imaginarne familijarne časti i ugleda, iako je svaka familija priča za sebe, i pri tome smo uvijek najmanje bili bitni mi sami.

Dok smo živjeli u komunizmu bili smo ograničeni i siromašni. Uzalud sve one nostalgične priče o Jugoslaviji i svjesno obmanjivanje kako je tad bilo bolje. To je notorna laž! I ne dajte se hvatati u tu mrežu. Jugoslavija je bila daleko od idealne zemlje, u kojoj si, na primjer, morao dignuti kredit da bi kupio kaput ili čekati u redu da kupiš litru ulja. To nije život dostojan čovjeka. Isto tako, teza da su ljudi tada bili sretniji ili sigurniji ne drži vodu. Svaka zemlja iz koje narod mora ići "trbuhom za kruhom" nije dobra država. Nema tu sreće. Takva je bila Jugoslavija i danas su takve državice nastale njenim raspadom. I bivša Juga je nasljedila jad i čemer prošlih tvorevina i kao takva morala je imati ovakvu tragičnu sudbinu. No, vratimo se pojedincu.

Glavna odlika nesretnih ljudi je stalni poriv za izbjegavanje realnosti i življenje u prošlosti. Njima je uvijek prošlo vrijeme, ili prošla godina, bilo bolje od sadašnjosti. Takav stav je pogrešan i štetan jer sabotiramo svaku mogućnost da budemo sretni i zadovoljni - ukratko, čemu se truditi jer nikad neće biti dobro kao nekad?!

Život kao hollywoodska priča

Život je neprestano učenje, ko je otvoren k primanju novih znanja i spoznaja je sretan čovjek. Većina ljudi je nesretna jer su površni i nimalo voljni da uče - smatraju da su dosta učili tokom perioda školskog obrazovanja, i sad bez ijedne kritike ili pitanja, bez imalo otpora, prihvataju ono što im svakodnevno plasiraju korumpirani mediji, korumpirani političari, svećenici željni manipulacije i uticaja, pohlepni šefovi.

I onda te iste priče i frustracije prenose jedni drugima, kako u familiji, krugu prijatelja, kolega, ljubavnih partnera. Na takav način stvara se doslovno globalno selo u kojem ljudi ogovaraju jedni druge, zavide im na njihovom ispraznom pokazivanju novog auta, fasade, namještaja, odjeće, frizure.... Dok im se dive oni su sretni, i zarad toga postaju robovi sami sebe - doslovno se lome da postignu što više materijalnih stvari a istovremeno život pored njih neumitno prolazi. Hrđa koju izaziva manjak stvarne sreće i zadovoljstva sve više i više nagriza njihovu unutarnju prazninu, i oni sa vremenom postaju još tužniji i ružniji ljudi. Postaju sve više svjesni da su blizu smrti a da nikada u životu i nisu bili sretni.

Žudnja za srećom postaje sve izražajnija i opipljivija. Svaki dan možete na facebooku vidjeti milione ljudi koji se trude drugima predstaviti svoju sreću koje u biti nema. Sreća je kao i ljubav osjećaj koji se ne može niti sakriti niti glumiti. Danas svi žele biti glumci, i svi imaju neshvatljivu potrebu da se predstave boljim nego što jesu, kako bi bar prividno pokušali prikriti svoju hrđu.

No, unatoč silnim umjetnim i neprirodnom pozama, photoshopiranju slika, besmislenim statusima, i svim drugim notornim bedastoćama koje nude društvene mreže ljudi su sve više površniji, hladniji a samim time distancirani, tužni i izgubljeni.

Da bi bili sretni prestanite živjeti za druge! Facebook i ostale besmislice su za tinejdžere i njihove gluposti koje su, prije svega, rezultat disbalansa hormona u tijelu. Ako želite biti sretni pustite druge na miru i posvetite se sebi, dajte si priliku da se upoznate. Nevjerovatna je činjenica da sami sa sobom živimo 24h na dan a najmanje se poznajemo, jer da se znamo ne bi bili nesretni i radili toliko pogrešaka.

Izaći iz uloge žrtve

Ironična je činjenica da smo čak tradicionalno odgojani da nosimo ulogu svojevoljno žrtve, počevši od roditelja koji obožavaju sebe doživljavati žrtvama svoje djece ("žrtvovao sam se da bi moja djeca nešto imala!"), jer tako mogu prikriti svoj prazni i neispunjeni život. Isto tako, namjerno biramo svaki put loše političare pošto želimo biti njihove žrtve. Imat ćemo koga kriviti za svoju nesreću, jer tako je lakše.

Čudno je to da kada bismo se zaista trebali žrtvovati za nešto bolje, pozitivnije, za sigurniju budućnost sviju nas, tada želja za ulogom žrtve prestaje - zbog straha da prestanemo biti žrtve. U ovoj prilično  bizarnoj činjenici najbolje se očituje na kojem smo stupnju samosvjesti te da većini ljudi idealno odgovara pozicija da budu nesretni.

Sve je u nama

U svom radu sa ljudima shvatio sam da postoje osobe koje su doslovno otpisani slučajevi. Kontinuitet njihovih pogrešaka, stavova i samouništenja toliko je dug da se proteže u nekoliko generacijski nizova i proizveo je toliko "crnih rupa" koje ne dozvoljavaju drugačije ponašanje, osim onog koji nose u sebi.

Ti pojedinci odbijaju svako mišljenje koje je u opoziciji sa njihovim uvjerenjima i najviše su sretni kada sami sebi nanose zlo. Duboko su uvjereni da je samo njihov način razmišljanja ispravan i da je sa njima sve uredu. To su one osobe sa kojima se ne isplati čak ni posvađati jer - kako se i posvađati sa osobom koja nikad ništa nije kriva?! Najbolja stvar koju možete učiniti i sebi i njima jeste da ih pustite, neka žive po svom, ali što dalje od vas. Ko ne želi učiti nije ni dostojan da se s njim gubi vrijeme.

Život je divan i život je čudo, stoga ga naučite prije svega - živjeti. Ne možemo svakog spasiti, ne možemo svakom pomoći ali dužni smo to učiniti sebi. Onog trenutka kada je našoj duši poklonjeno tijelo dobili smo odgovornost za njega. Tog momenta prihvatili smo i odgovornost prema svom životu i samom sebi. Zato, cjenite svoj život i živite ga ispravno. A to ćete uspjeti samo ako se fokusirate na sebe i potražite sve ono što vam treba u samom sebi.

20.11.2016.

Dolazak 20 miliona hodočasnika u Kerbelu, tri miliona stranaca među hodočasnicima redovnika šehida, 25 hiljada sigurnosnih agenata ozbjezbjeđuje hodočasnike

SAHARTV - Grad Kerbela je danas svjedočio najvećem okupljalištu vjerske sadržine u svijetu, na kojem je prisustvovalo više od 20 miliona hodočasnika, a čija vijest je bojkotirana u zapadnim i arapskim medijima.

Prema izvještaju agencije Fars, grad Kerbela je danas bio natkriven poluoblačnim nebom sa temperaturom od 23 stepena Celzijusa, i ovaj skup je bio najveće vjersko okupljalište u svijetu. Milioni osoba su prepješačili dugu trasu kako bi stigli do doline Kerbele Mo'ala. Džasim El-Hatabi, predsjednik Općinskog vijeća Kerbele je saopćio da je do sada blizu 20 miliona stiglo u dolinu Kerbele, a više od 3,5 miliona nisu Iračani.

U subotu uveče, odnosno noć uoči obilježavanja Erbein-e Husejni, milioni hodočasnika iz različitih dijelova svijeta stigli su u Bejnu-l-Haramejn poglavara šehida Eba Abdullaha El-Husejna skandirajući parole ''En mazlum Husejn'' (Ja sam paćenik Husejn). Atmosfera na putevima koji vode prema Kerbeli, stvorila je nezapamćen prizor solidarnosti, humanosti i duhovnosti. Među velikom masom svijeta mogla su se vidjeti djeca koja su dijelila vodu i hurme hodočasnicima, a neki drugi mladići su pomagali umornim hodočasnicima u njihovom hodu, ili druge osobe koje su im donosile arapsku kafu. Više od 25 hiljada sigurnosnih snaga unutar i izvan Kerbele Mo'ala raspoređeno je na dužnost kako bi objezbjeđivali sigurnost onima koji su došli uveličati komemoraciju imama Husejna, mir Božiji njemu. Brigada El-Abbas je također objavila da je u proteklih pet dana tri miliona osoba prošlo kroz kontrolni punkt i da do sada nije zabilježen nijedan sigurnosni incident ili nemili događaj.

Uslovi i vremenska atmosfera u Kerbeli danas oko podne je bila poluoblačna sa temperaturom od 21 stepen Celzijusa, a tokom noći najhladnija tačka je iznosila deset stepeni. Jedan irački zvaničnik je za tv Al-Alem rekao da je broj hodočasnika koji su došli na komemoraciju Erbein-e Husejni iz Iraka i iz inostranstva, veoma veliki, te da su poduzete potrebne mjere sigurnosti, transporta, ljekarskih usluga i drugih potrepština hodočasnicima.

14.11.2016.

Urok izaziva smrt

U bosanskom narodu, ali i na području cijelog Balkana, vjerovanje u urokljive oči ostavština je naših ilirskih predaka. Naime, i sam naziv urok je ilirski i znači - „fascinirati“, „opčiniti“. Prema pisanju rimskog povijesničara Plinija ilirska plemena su bila izrazito sklona vjerovanju u zlokobnu moć urokljivih očiju te su se protiv nje borili, između ostalog, i nošenjem crvene boje (niti) omotane oko ruke. Nije potrebno ni naglašavati koliko su se Rimljani plašili Ilira, ne samo zbog njihove ratobornosti, već i mističnih moći koje su im ovi pridavali. Naime, mislili su da većina Ilira ima urokljive oči sa kojima mogu ubiti čovjeka.

Iako su destruktivnom pogledu zlih očiju izloženi svi, kako ljudi tako životinje i mrtvi predmeti, najranjivija skupina su ipak djeca i mlade djevojke pred udaju. Njihova nevinost, mladost i ljepota glavni su stimulanti za aktivaciju zavisti i ljubomore kod drugih osoba. Naročito je lako ureći malo dijete, a dogodi li se da urok bude jak, prema kazivanju naroda, onda on može imati katastrofalan učinak i dovesti do iznenadne smrti.

U kazivanju pojedinih starijih žena, koje su u mladosti izgubile djecu na takav način, uvijek se spominje isti scenario: dijete je bilo zdravo i napredno sve dok se nije desio susret ili posjeta jedne ili više osoba njihovom domu. Obično, već te večeri, nakon odlaska gostiju dijete bi dobilo iznenadnu visoku temperaturu i uz histeričan plač naglo bi klonulo i - umrijelo. Dijete koje umre od uroka, prema kazivanju, pomodri po tijelu i ukoliko ne dobije tipičnu mrtvačku ukočenost - rigor mortis -, koja nastupa već nakon 12 sati od smrti, znak je da "vuče" novu smrt u familiji, u relativno skorijoj budućnosti.

Pogubna moć uroka opjevana je i u pojedinim narodnim pjesmama. U prvoj od njih navodi se kako je Tuzla Derviš-beg sa malenim sinom uputio se ka Bihaću i tokom puta odlučio da prenoće u Tešnju, gdje mu neko od prisutnih ljudi uriče dijete i ono iste noći umire. U drugoj pjesmi pod nazivom „Sina rodi Sinanbegovica“ opjevana je naprasna smrt lijepe djevojke, koja dolazi usred neposredne izloženosti urocima:

Sina rodi Sinanbegovica,

od radosti veselje činila,

tri joj kola u dvoru igrala.

Jedno kolo na visokoj kuli,

drugo kolo na mermer avliji,

treće kolo u zelenoj bašči.

Koje kolo na visokoj kuli,

ono kolo nevjestice mlade;

koje kolo na mermer avliji,

ono kolo udovice mlade;

koje kolo u zelenoj bašči,

ono kolo djevojčice mlade.

Kolo vodi Sinanbega seka.

Ja kakva je, vesela joj majka!

Sva je kola glavom natkitila,

a ljepotom kola začinila.

Ništa je se nagledat ne može!

Nju mi gleda malo i golemo,

te govori malo i golemo:

"Medet, medet, lijepe djevojke!

Blago majci koja je rodila,

a junaku kome je suđena!"

Uroci je mladu prekidoše:

u koji se danak razboljela,

u oni je danak preminula,

i umrije, žalosna joj majka!

Oralna magija

Zbog činjenice da urok može izazvati smrt kod čovjeka ne začuđuje tradicionalni strah od njega kao izuzetno tajanstvene i opasne pojave. Upravo stoga vjerovanje u uroke krije u sebi i elemente fatalizma, te želje da se preventivnim izjavama spriječi eventualni upliv zla ili negativne energije, koja onda priziva bolest - "uvijek jedan belaj vuče za sobom i drugi!". No, ono što je meni posebno zanimljivo jesu upravo te vrlo kratke magijske izjave čija je bazična svrha da zaustave ili blokiraju bilo kakvu aktivaciju uroka - negativne energije proistekle iz ljubomore ili velikog divljenja. Mišljenja sam da već i sama svjesna spoznaja da urok može naštetiti drugom čovjeku degradira njegovu snagu prije nego li se pristupi profilaksi odnosno izgovoranju neke formule. Na području Velike Kladuše još uvijek se među najstarijom populacijom može čuti u svakodnevnoj komunikaciji neka od slijedećih "anti-urok" izjava:

- Mašallah (doslovno: "Kako Allah hoće!", često u sljedećim jezičnim oblicima: "mašala", "mašalna, "mašalna išalna“, itd).

- Ne poduročilo se!

- Da ne bude uroka!

- Bože, ne podreci!

- Ne došlo mu šta od zlih očiju!

- Zle te oči ne vidjele!

- Gluho bilo, ne bilo uroka!

Antun Hangi piše da ukoliko je dijete urečeno odmah mu treba bajati jer za tri dana oživi urok u djetetu pa bi mogao dijete rastrgati. Naravno, pod tim se smatra da djetetu "trga san" zbog čega se ono budi u trzanju i plaču. Radi predostrožnosti majke su često ponavljale svaku večer pred spavanje, ili iznad usnulog djeteta neku egzorcističku formulu, kako bi pretekle urok i omogućile miran san svojoj djeci.

Jedna specifičnost bosanske folklorne tradicije jeste neobična kombinacija uspavanke i basme protiv uroka, koja se na Balkanu susreće samo kod Bošnjaka. Majka bi dok uspavljuje dijete u bešici tiho pjevušila ovu ili neku sličnu uspavanku protiv uroka:

Spavaj, sine, u šikli bešici!

U šikli bešici!

Spavaj, sine, u šikli bešici!

San ti u bešu, urok mimo bešu!

Uroci ti po gori hodili,

travu paslu, sa lista vodu pili,

mome djetetu ništa ne naudili!

14.11.2016.

Mati rodila, mati liječila

Kao što se može zaključiti tradicionalna uloga čuvara zdravlja familije još od doba matrijarhata pripadala je ženama, majka je bila zadužena za pitanje dječijeg zdravlja, pa samim time i uroka, što se jasno naglašava na početku najpoznatije bosanske basme protiv uroka:" Mati rodila, mati liječila.." Po tome se može konstatirati kako su žene od davnina bile stručnije za jednostavnije probleme koje izazivaju natprirodni faktori, dok su muškarci, tojest hodže-iscjelitelji i derviši vršili zahtjevnije i opasnije poduhvate poput egzorcizma, "sazivanja daire" ili pisanja tilsuma i hamajlija.

Urok i strah smatraju se glavnim krivcima za gubitak apetita kod djece ili pak mršavost. Stare nene i danas sumnjičavo odmahuju glavom kada vide da dijete slabo jede ili naglo mršavi a nema nikakav očit zdravstveni problem. Skoro svaka takvo stanje konstatira sa izjavom kako je "dijete neko "nasjekao" - prepolovio mu apetit urokom.

Uroci kao strijelice

Uroci se dijele prema intezitetu - postoje slabi i jaki uroci. Od prvih urečeni ima prolazne simptome poput zijevanja, glavobolje, iznenadnog prolaska hladnoće kroz tijelo. Djeci oni obično djeluju na raspoloženje i apetit. Jaki uroci pak imaju dugotrajnije i naglašenije djelovanje; kod male djece mogu izazvati čak i smrt dok kod odraslih ljudi stvaraju "rupe" duž aure, kada dolazi do konstantnog gubitka energije, što se u svakodnevnom životu očituje naglim umorom. U islamskoj tradiciji pogled urokljivog oka naziva se strijelica, što je prilično adekvatan naziv. Urečen ili prostrijeljen čovjek odaje se i smeđim mrljama po koži lica, obično po čelu, jer zlo po tvrdnji stravarki "uvijek napada zvijezdu".

Jedino mjesto na ljudskom tijelu koje ima imunitet pred urokom prema narodnom vjerovanju je stražnjica. Čim se nađe u društvu osobe na glasu da je urokljiva odnosno baksuzna, i koja tom prilikom pohvali nešto što se tiče njenog sugovornika, on ili ona se istog trena uhvate diskretno za svoju stražnjicu, bilo da se uštipnu ili samo stave ruku na nju. Navodno, to je sigurna zaštita od uricanja. Slično tome, u sjeverozapadnom dijelu Bosne (Velika Kladuša, Cazin, Bihać), još i danas pojedine žene dok drže dijete u naručju tri puta ga lagano dodirnu prvo po stražnjici pa onda po licu govoreći:

Ko urekao ovo doli,

urekao i ovo gori!

Profilaktički motiv stražnjice, kao sigurnog aduta protiv uročavanja, iskorišten je i u ovoj basmi zapisanoj u Velikoj Kladuši:

Ko te urekao u guzicu utekao,

ne izišao dok ječam neisklasao,

sa mojom basmom a božijom hazmom.

Od sviju basmi i formula u magijskoj tradiciji liječenja skoro svakog naroda najraširenije su egzorcističke basme protiv uroka, što nam otkriva duboki kulturološki strah od destruktivne snage te nadnaravne pojave i njen enormni geografski dijapazon.

O stanju bolesnika često se nagađalo, posebno ako bi se razboljelo dijete. Dr. Sielski u svom kratkom radu iz istorije medicine pod nazivom "Kako su narodni ljekari liječili umobolne i živčane bolesnike" primjećuje da u tom slučaju prvo se sumnja na strah. Takvo dijete se prepoznavalo po tome" da legne zdravo a u noći iznenada vrisne - ukočenim pogledom, zaplašeno, gleda u jednu stranu kao da nešto motri, drhće i trza se. To traje neko vrijeme, onda se od uzbuđenja oznoji i klone pa opet zaspi. Samo blagim riječima dade se malo smiriti. Narod veli da je bolest nametnuta, da je dijete urečeno ili da se od prikaze prepalo. Prema tome se udešava i liječenje."

Protiv uroka navodno najbolji lijek je hodžina hamajlija ali u nedostatku toga, kao pogodan supstitut, je obred gašenja ugljena popraćeno bajanjem.

14.11.2016.

Drevno vjerovanje u magičnu moć riječi

Bajanje, naziv koji potječe od turske riječi baymak - čarati u svrhu liječenja, bazira se na egzorcizmu, kada se uz pomoć poetičnih i često rimovanih stihova želi direktno uticati na duha ili duhove u namjeri da oslobode tijelo bolesnika. Bajanje je sastavni dio šamanizma i njega izvode obično nadarene osobe. Naime, smatra se da sami dobri duhovi interveniraju u magijskoj naobrazbi neke osobe ili jednostavnije kazano odabranoj osobi odaju način na koji može prodrijeti u svijet duhova i direktno uticati na njih. Obično im tokom iniciranja otkriju koje bajalice, rimovane zakletve, moraju izgovarati kako bi nadjačale uticaj zlih duhova i protjerali ih iz ljudskog tijela. U kombinaciji sa vodom, vatrom, biljem i posebnim ritualnim gestama te osobe uspijevaju potisnuti zlo i otjerati ga u "mračne havaje" - sablasno mitološko mjesto" gdje se džinska sofra prostire".

Od devet uroka i bolesti na N osam,

od osam - sedam,

od sedam - šest,

od šest - pet,

od pet - četiri,

od četiri - tri,

od tri - dva,

od dva - jedan,

od jedan - nijedan!

Što ostade na krilu muha odnese

u mračne havaje,

u puste haliluke;

gdje hore me kuriče,

mačka ne mjauče,

gdje se maša ne čuje,

tamo gdje se džinska sofra prostire.

Tu nek ovaj namet čeka kijamet,

sa mojom basmom a božijom emerom!(1)

Da bi se saznalo je li dijete urečeno brižne majke ližu dijete po čelu ili po sljepočnicama ili ga taru prstom pa onda ližu prst i ako tada osjete kiseo, gorak ili slan ukus to je gotovo siguran znak da je dijete prostrilito odnosno urečeno. Ponekad se za taj zadatak pozove najbliža komšinica pa ona jezikom lizne djetetu kožu između očiju, i osjeti li tom prilikom slan ukus, bez svake sumnje urečeno je.

U tom slučaju ponavljala se neka od mnogobrojnih egzorcističkih formula poput ove:

Bilobrk pređe preko sinjeg mora,

do dragog Boga,

od dragog Boga

donese N zdravlje i veselje(2),

a odnese začud i zazor,

veledalin amin.

Dr.Sielski opisuje način na koji stravarka izvodi ritual anuliranja uticaja zlih očiju sa urečenog djeteta. "Da se uroci otklone zagasuje se ugljevlje. Iz vatre vadi tri užarena ugljena i baca ih u drveni čanak sa svježom vodom. Pri tome opet uči kakvu dovu, namjenjuje basmicu i tri puta puhne(3). Ako sva tri ugljena cvrknu otići će uroci, ne cvrknu li ponovi se zagasivanje, uči dalje i bolesnika napaja vodom u kojoj je ugašeno ugljevlje".

Note:

(1)Vrlo često jedna egzorcistička bajalica zapravo je skup dvije ili tri kraće basme, koje su pojedine stravarke u svom radu dodale ili jednostavno već takvog sadržaja dobile u nasljeđe. Također, primjetne su površne korekcije ili izmjene te u pojedinim basmama odbrojavanje unazad, od devet do jedan, počinje na početku formule a nekad na kraju. I još jedna pojedinost koju sam uočio tiče se i samog podneblja u kojem živi stravarka. Naime, ukoliko je kraj iz kojeg potječe tradicionalno religiozan onda u basmi imamo više sakralnih elemenata, dok u suprotnom uglavnom samo završetak bajalice ima nakalamljene izraze poput "sa mojom basmom a božijom hazmom", "sa božijim emerom" i slično.

(2)Zdravlje i veselje su dva osnovna pojma u cilju ozdravljenja i pobjede nad bolesti (urokom) što vidimo i u ovom primjeru uspavanke iz Mostara: "Đulbeharu ne truni mi simena, ne truni mi moga slatkoga sina, spavaj, sine, sinulo ti zdravlje, sinulo ti zdravlje i veselje!

(3)Iako je magija, poput religije, bila prisutna od postanka čovječanstva na svim meridijanima, ipak postoji njen epicentar a to je svakako Bliski istok. Od drevnog Babilona, Perzije ili Egipta magija je od običnog kulta čaranja uzdignuta na prijestolje uzvišene nauke. Zbog toga i porijeklo samog bajanja treba tražiti upravo u tom kontekstu. Naime, bajanje iznad vode spominje se u mnogim pričama iz Hiljadu i jedne noći, gdje se opisuju scene transformacije iz životinje u čovjeka i obratno ili bacanje i skidanje čarolija, tako što bi neka vještica, mag ili mudra osoba promrmljala tajanstvene riječi iznad posude sa vodom, puhnula u nju a onda tom vodom poprskala neku osobu. To nas navodi na zaključak kako znanje o magijskoj moći riječi uobličenih u molitve i bajalice i izgovorenih iznad vode bez svake sumnje potječe sa Bliskog istoka a preko Cigana i Osmanlija došlo je na naše prostore i udomaćilo se u folkloru svih naroda Balkana.

Preuzeto sa: http://magic.bosnianforum.com/t1751-strah-i-zle-oci-u-narodnoj-medicini-bih

04.11.2016.

Zašto nas lažu svake Nove godine?

Ono što je već postalo tako bolesno dosadno i besmisleno a povezano je sa Novom godinom jeste već po ko zna koji put prikazivanje filma Sam u kući, u svim nastavcima, svake godine iste proslave Nove godine, koja se po izjavama mnogih svela se na kopiju malo boljeg subotnjeg izlaska, te objavljivanje nekakvih "proročanstava" koje kao da su pisali nadrogirani pojedinci. Ukratko, ni Harry Poter nije napisan sa toliko fantazija i gluposti koje su očito smislili oni koji narod generalno smatraju budalama i žele ih prikazima svoje budućnosti, uvijek po principu: "sad nije dobro ali biće uskoro!", učiniti pasivnim i sklonim ispiranju mozga.

Posebno u toj praksi su poduzetni srbijanski "proroci" koji u službi političke elite ili pojedinaca svake godine, ali i bilo koje druge prilike, obmanjivanjem naroda stvaraju atmosferu za političku manipulaciju i samim time održavanjem sistema koji zemlju vodi u propast. Navodni astrolozi, numerolozi ili osobe koje se same nazivaju "vidovitim", svake godine vide raspad EU, NATO-a, propast USA ili uspon Rusije ili povratak Kosova, pripajanje bosanskog entiteta Srpske u sastav Srbije itd ali svima nam je jasno da se ništa od toga neće desiti. Budućnost ne ovisi o nečijim željama već isključivo o činjenicama i realnosti. Takve i slične prognoze uvijek će davati i objavljivati osobe i mediji koji rade za određene političke struje u cilju ostvarenja nekih interesa koji svakako nisu dobri za narod već uvijek elitu.

Isto tako, "proročanstva" pojedinih svećenika u kojima se favorizuje samo religija kojoj pripada to lice, dok se sve ostale zlobno podcjenjuju i javno se aludira na želju za njihovim nestankom ili se pak raspiruje mržnje, spadaju u istu grupu "proročanstava" za manipulaciju nad ljudima i očuvanje moći.

Naravno, sve navedeno nema veze sa proricanjem i proročanstvima već na onom o čemu detaljno piše i David Icke - naše korumpirane političke elite ali i zapadni i istočni bankari te medijski moguli već odavno rade na stvaranju iluzija i obmana kako bi svi to vrijeme slabili svaku državu i narod.

Propast jednog društva u cjelini danas se najbolje vidi u Srbiji čija je kulturna, ekonomska ali i politička scena već odavno na dnu. Kraljevstvo kriminalaca, primitivnih cajki, rakije, droge, varalica i vračara te opće nekulture prisutno je na svakom koraku. Ni u drugim okolnim državama stanje nije ni malo bolje ali navedena zemlja je najbolji ogledni primjer. Zapravo, ono što se dešava Srbiji jeste karma - kazna za sve zločine i hegemoniju, nehumanost i tradicionalnu umišljenost, koja je oduvijek bila prepoznatljiva osobina površnih i plitkoumni ljudi.

Idemo dalje. Što se tiče uništenja saudijske tvorevine ISIL-a ili Al Kaide, takozvane Islamske države, nestat će kada za to budu raspoloženi njeni kreatori a to su USA, Saudijska Arabija, Katar, Turska, Britanija, Izrael. Nema tu mjesta ni za kakvo proricanje. Isto tako, terorističkih napada bit će ondje gdje oni zapovijede a korumpirani mediji na sav glas će uvježbano širiti paniku.

Unatoč željama i nadama "vidovitih" Rusija polako tone, jer njoj kao državi sa najvećim teritorijem, Amerika se toliko približila i okrenula EU protiv nje da jednostavno Rusi pod sankcijama neće dugo izdržati, iako misle da će prodajom oružja, plina i nafte uspjeti izdržati. No, Rusija je daleko od onog što bi željela biti. Amerika je, htjeli mi to ili ne, jedina velesila koja će još dugo određivati sve svjetske događaje.

Sve su to neosporne činjenice koje će i ove godine zanemariti mnogi printani i elektronski mediji i već po dobro ustaljenom kalupu prosipaće krajem godine vješto osmišljenje poruke i "proročanstva" u kojima će se sve usmjeravati u davanju lažnih nada i obećanja te će se, posebno iz Hrvatske i Srbije, i dalje čuti ona poznata kako "BiH ne funkcionira!" (iako je oni navodno priznaju i podržavaju kao državu?!) i da stanje u njihovim zemljama nije katastrofalno kao , eto, u Bosni haha, iako narod iz sve tri zemlje konstantno bježi prema zapadnoj Europi i Americi, iako te države sve rasprodavaju i zapravo su kolonije zapadnih zemalja. Ali, ne, samo je u Bosni tako, dok su Hrvatska i Srbija idealne zemlje u kojima sve funkcionira pod dominantnom palicom korumpirani političara i mafije, gdje narod ne dobija platu i nema najzad gdje ni raditi, i otkud mladi bježe doslovno svaki dan.

Zato, ne dajte se zavaravati ničijim lažima i pričama. Jednostavno rečeno - svima nam je loše i sigurno biće još gore. Dok Srbija bude zaljubljeno gledala u smjeru Rusije a prodavala se ko kurva Europi, dok Hrvatska isto to radi prema EU i USA a BiH vidi u diktatorskoj Turskoj ili vehabijskoj Saudijskoj Arabiji svoje prijatelje - crno nam se piše.

Onog dana kada shvatimo da su komšije najvažnije za život i napredak, kada oni preko Drine shvate da su devedesetih ubijali i vršili etničko čišćenje, i prestanu sa svojim izmišljenim verzijama istorije, kada počnu pokazivati osnovno poštovanje prema onima koje su divljački ubijali, tada možemo očekivati bolje dane. Mir treba i mrtvima i živima! Do tada pijetlovi će kukurikati, a mi tonuti u bijedu i primitivizam.

31.10.2016.

Strah u narodnoj medicini BiH

Prema definiciji strah se opisuje kao intezivan i neugodan negativni osjećaj koji čovjek doživljava kad vidi ili očekuje opasnost, bila ona realna ili nerealna. To je urođena, genetski programirana reakcija na prijeteći ili bolan podražaj. Strah je primarna emocija, kao i sreća, tuga, iznenađenje, ljutnja i gađenje, što znači da se u različitim kulturama izražava na isti ili sličan način, odnosno da izražavanje straha nije naučeno. Strah nije nefunkcionalan, on poput boli, čiji je cilj zaštititi tijelo od daljnjih oštećenja, svojom intezivnom neugodom i isključivanjem svih drugih stvari koncentrira tijelo na obranu od onoga što izaziva strah, postavlja sistem u stanje spremnosti i potiče na pažljivo motrenje onoga od čega prijeti opasnost. (Wikipedia)

Proučavajući etnološku građu sa prijelaza devetnaestog u dvadeseto stoljeće vrlo je lako zaključiti kako su ljudi u nedostatku medicinskih i naučnih spoznaja bolest dijelili na dvije vrste – fizičke i duševne. Najraširenijim uzročnikom bolesti, zbog kojeg je najviše i pomrlo ljudi, bosanski narod je vidio u destruktivnom uticaju zlih očiju. Odmah iza toga je dolazio strah. Upravo iz tog razloga u slučaju pojave bilo kakve bolesti prvo bi se vršio obred sa gašenjem ugljena u vodi, protiv zlih očiju, ili izvodio ritual salijevanja olova/strahe, zbog sumnje u pojavu straha. Ukoliko se niti jedna metoda ne bi pokazala uspješnom tražila bi se neka druga rješenja poput ljekovitog bilja, mehlema, hodžinih molitvi i hamajlija, etc. Vrlo često, tek na kraju, za pomoć se obraćalo nekom liječniku, ali samo ako bi se on nalazio relativno blizu kuće tog bolesnika. Potreba da se pomoć prvo traži u magijsko-religijskom domenu produkt je arhaičnog vjerovanja po kojem se bolest zapravo smatrala božijom voljom ili kaznom, ili posljedicom agresije zlih duhova, koji bi svojim zaposjedanjem ljudskog tijela izazivali velike bolove i druge tegobe.

Strah od zlih duhova, božije kazne, zlih očiju ili psihičkog šoka nije samo odraz neprosvjećenosti jednog vremena već i njegove surovosti. Koliko je strah ukorijenjen u kolektivnoj svijesti ovog naroda možda je najbolje predočiti kratkim sažetkom istorije Bosne i bosanskog naroda, koji je još od antičkih, ilirskih vremena, bio konstantno izložen povijesnim previranjima, ratovima i okupacijama od strane većih država, te je u skladu sa tim vrlo lako zaključiti zašto je on akumuliran u tolikoj mjeri. To je u konačnici stvorilo psihološki dojam da postoji strah od straha, koji je intenzivniji od onog normalnog.

Naime, kako to tvrdi moderna psihologija čovjek se rađa samo sa dva straha – od gladi i buke, dok sve one druge fobije najčešće stičemo u djetinjstvu i sa njima se borimo skoro cio život. Strah od gladi i strah od buke usko su povezani sa nagonom za preživljavanje, i oni se kroz odrastanje nadopunjuju sa nekim novim instinktivnim strahovima čija je primarna funkcija održavanje života. No, strah osim te pozitivne, egzistencijalne svrhe ima i svoju negativnu stranu, kada djeluje sasvim suprotno odnosno protiv samog čovjeka, ugrožavajući tako direktno njegov život.

Krug straha počinje u djetinjstvu

U narodu se vjeruje da su žrtve samog straha mnogo više djeca nego odrasli ljudi, prvenstveno zbog njihove tjelesne i psihičke ranjivosti. Već vijekovima u konzervativnom društvu, kakvo je uostalom i bosansko, djeca se vaspitaju strahom, odnosno nad njima se vršila određena psihička tortura kako bi se ona doslovno programirala da se ponašaju prema licemjernim mjerilima patrijarhalnog društva u kojem se tradicionalno guši svaka želja za različitošću ili individualizmom.

Zbog toga uvijek i kažem da je pomalo ironično da iz najljepšeg perioda ljudskog života, kao što je djetinjstvo, ponesemo najviše trauma, kompleksa i frustracija, posebno od strane roditelja, sa kojima se onda borimo cio život. I prije, kao i sada, najveći problem u prekidanju tog začaranog kruga igra površnost i skoro nikakva volja za promjenama. Problem svakog društva je neshvatljiva potreba konstantnog nametanja sa kojim se mlado ljudsko biće susreće od doslovno prvog dana; nameću nam religiju, način ponašanja, oblačenja, komuniciranja, razmišljanja... Naravno da trebaju da postoje određene životne i svakodnevne norme ponašanja i reda, kako bi mogli živjeti jedni pored drugih, ali isto tako mora postojati sloboda izbora, jer bez toga čovjek nije čovjek nego obični robot. Mišljenja sam da upravo u tom nametanju strah ima svoje startno mjesto.

Na osnovu svega do sada napisanog stiče se racionalan zaključak kako je za bolje razumijevanje samog pojma straha i njegovog uticaja na naš život, ali i svakog pojedinca, potrebno posvetiti što više pažnje proučavanju ovog fenomena ljudskog bića, a najbolje polazište takvog istraživanja uvijek se krije u narodnoj medicini, koja je za razliku od oficijalne, puno fleksibilnija i širih pogleda, te na jedan suptilan način zadire u samu intimu svakog pojedinca.

31.10.2016.

Kad se strah "sveže" za smrt

Nekad se mislilo da će se čovjek razboljeti ukoliko neočekivano pred njega iskoči neka životinja iz grma ili ga nešto drugo iznenadi na drugačiji način. Posljedice jednog takvog šoka imaju jednako poguban učinak kako za psihu tako i samo fizičko tijelo. Kroz neka empirijska, ali i magijska iskustva, bosanski narod je oduvijek smatrao da se usljed uticaja velikog šoka ili straha ljudsko tijelo doslovno smanji, ili bolje rečeno, - zgrči, što je svakako poznato i mnogim drugim kulturama svijeta, gdje su se takvi neprirodni deformiteti rješavali masažom, čiji je osnovni cilj da opusti tijelo i vrati ga u njegov normalni oblik.

No, posljedice šoka imaju daleko kompleksniji uticaj na ljudsko tijelo i um, što se po mišljenju naroda, najbolje očituje u tvrdnji da se usred naglog straha mogu pomjeriti pojedini organi u tijelu, poput srca i želuca. Oba organa sklona su da u tom naglom tjelesnom grču, kada čovjek doslovno izgubi dah, promjene svoj položaj i samim time dodatno zakompliciraju bolesnikovo stanje. Na osnovu takvog uvjerenja u narodnoj medicini kreirani su magijski obredi vraćanja u prvobitno stanje poput salivanja olova i salivanja strune, o čemu će kasnije biti više riječi.

Usljed intezivnog stresa odnosno velikog straha kod čovjeka dolazi do rapidnog gubitka tjelesne tekućine u ustima, sline, pa se od davnina uplašenom nudila čaša vode "da dođe do sebe". Osjećaj straha je toliko jaka emocija koja trenutno oduzima tijelu veliku količinu energije -hipoglikemija- zbog čega je potrebno hitno reagirati kako bi se ona povratila nazad. Na temelju te spoznaje ustaljena praksa među bosanskim narodom je da se uplašenoj ili potpuno malaksaloj osobi daje zašećerena čaša vode. Općepoznato je kako hladna voda ima blagotvoran učinak na osobu u šoku ako je se poprska ili umije, pošto sama hladnoća dovodi do kratkotrajnog i učinkovitog šoka, ali ovaj put onog pozitivnog.

Privlačenje pažnje praktikuje se i u drugim situacijama, na primjer, u cilju smirivanja dječijeg plača, koji je najčešće uzrokovan strahom od nekog ili nečeg, a što se generacijski prenosilo sa majke na kćerku. Naime, naše nene su uplašenom i uplakanom djetetu znale uz povlačenje prstima vrha nosa, kako bi se tom gestom privukla pažnja, i ispuštanjem visokog tona koji najviše podsjeća na oglašavanje miša (cccccc...), tako što bi stisnule usne i uvlačeči zrak u usta proizvodile zvuk slova C, privući pažnju i smiriti onaj najintenzivniji nagon za plakanjem - histeriziranjem. Time bi kod djeteta dolazilo do postepenog smirivanja.*

Strah prema kazivanju naroda ima toliko destruktivan uticaj na samog čovjeka da mu može izazvati čak i smrt. Pojedine stravarke po Bosni tvrde: „ da se u određenim situacijama strah može“ svezati“ bolesniku za smrt“ – odnosno, od njega čovjek doista i umre, te se takvim osobama ne može pomoći. O tome je pisao još u vrijeme austro-ugarske okupacije BiH i doktor Leopold Gluck („Prilog narodnom ljekarstvu Bosne i Hercegovine“), gdje on na samom početku svoje studije o folklornom poimanju straha kod bosanskog naroda navodi: „Istina je, da nenadani i nagli duševni potresi, koji se obično označavaju užasom i stravom, suviše u rjegjim prilikama, tako zvanim shokom, t.j. naprasnom klenuti živaca u glavnijim organima, naročito u srcu, može i smrt nastupiti. Ma da se je to i rijetko kad utvrdilo, opet je to narod primjetio, samo što je to u duhu narodnjeg ljekarstva postalo svagdašnjom pojavom"

31.10.2016.

Mjerenjem protiv straha

Strah odnosno uplašenost mogu uzrokovati mnogi čimbenici poput laveža psa, udara groma, požara, vode, loših vijesti i drugog. Vrlo često upravo je on glavni krivac za mnoge životne poteškoće i neuspjehe jer čini čovjeka nesigurnim i sklonim povlačenju, podcjenjivanju samog sebe. Uplaši li se, na primjer, beba od nekog ili nečeg u prvim mjesecima života to često može biti od glavnih razloga zbog čega neko dijete teško napravi prve korake ili općenito prohoda.

Uplašenost se može pojaviti bilo kada i bilo gdje, no ipak postoje specifične situacije kada smo mu direktno izloženi, kao u slučaju neke opasnosti. Osjeća li se čovjek preko dana kao mamuran a navečer pati od lošeg spavanja, razdražljiv je, sklon depresiji i tjeskobi, onda se obično misli da je žrtva pretrpljenog šoka. Postoje i neki alarmantni znaci da je strah u pretjeranoj mjeri prisutan u čovjeku a to su noćne more. Stravarke otkrivaju da ukoliko neka osoba sanja konja ili neku drugu životinju da nasrće na njega, siguran je znak velikog straha koji u sve većem intezitetu obuzima tijelo i um.

Zanimljivo je navesti kako se u Latinskoj Americi strah naziva susto, što se doslovno prevodi kao "gubitak duha" i prema mišljenju tomošnjih curanderosa (iscjelitelja), susto je bolest uzrokovana jednim ili više traumatskih iskustava. Simptomi uključuju nemir, letargiju, depresiju, nesanicu i razdražljivost. Svaki od njih se slaže da je to jako loše stanje za čovjekov duh. Posebno zabrinjavajuće je ako preplašena osoba budi se umorna, ima teške noge i često osjeća gubitak tekućine u tijelu, naročito u ustima.

Bosanske stravarke su mnogo više u prošlosti nego li u današnje vrijeme prakticirale jednu interesantnu metodu anuliranja učinaka straha iz bolesnika koristeći se mjerenjem dužine tijela uplašene osobe. Za nju postoji nekoliko naziva poput „odsjecanje krajčice“, „urezivanje krajčice“, „mjerenje skrate“ ili jednostavnije „mjerenje od straha“.

Procedura provjere da li je bolesnikovo tijelo zgrčeno od straha nekada se izvodila na sljedeći način: bolesnik leži na zemlji ili podu okrenut licem prema dolje raširenih ruku i nogu. Stravarka uzima jedno zrno ječma i pažljivo ga prepolovi na četiri približno jednaka dijela. Ove minijaturne komadiće stavlja bolesniku pod dlanove obje ruke te ispod lijeve i desne noge. Kako je uočljivo u ovom primjeru ona slijedi drevno magijsko pravilo da se uvijek počinje i završava sa desnom stranom, koja se smatra pozitivnom i božijom*, odnosno prvi komadić zrna stavi se pod desni dlan, drugi pod lijevu nogu, treći ispod lijevog dlana a četvrti pod desnu nogu.

Kada završi sa prvim dijelom rituala stravarka prelazi na mjerenje dužine bolesnika tako što će s vunenom niti dijagonalno mjeriti od desne ruke, vrha srednjeg prsta, do lijevog stopala, tojest vrha palca. Pri tome se nit zategne, kako bi se precizno odredila dužina. Onda se početak niti koji je bio na vrhu srednjeg prsta stavi na lijevu ruku, također na vrh srednjeg prsta a onaj koji je bio na lijevoj nozi na desnu nogu – palac. Nit se ponovo zategne, kao u prvom slučaju. Ispostavili se da postoji i minimalna razlika između prvog i drugog mjerenja (mjere) stravarka donosi finalnu dijagnozu – bolesnik je obolio usred velikog straha! No, utvrdi li se pak da su obje mjere iste dužine objavljuje se kako bolesnik pati od neke druge tegobe.

U trećoj i finalnoj fazi rituala, koja je uslovljena ispravnom dijagnozom, ako je bolesnik obuzet strahom i tijelo mu se zgrčilo odnosno smanjilo zbog toga, stravarka izreže vunenu nit s makazama ili nožem na devet jednakih dijelova i kasnije ih odnosi baciti na centar njoj najbližeg raskrižja. Nakon što se uplašeni podigne pažljivo sa poda, stravarka uzima metlu i istim redom kako je postavljala dijelove ječmenog zrna pomete ih u smjeru četiri strane svijeta, pri tome ponavljajući kratku egzorcističku formulu: „Bježi strava, ubost će te krava!“. Iza toga izvuče četiri slamke iz metle i njih isto baci jednu po jednu u smjeru četiri strane svijeta slijedeći sunčevu putanju ( u smjeru kazaljke na satu), kako bi i tom ritualnom gestom uticala na ozdravljenje bolesnika. On dok napušta stravarkinu kuću mora se strogo pridržavati pravila da se na putu do svog doma ne okreće nazad, zbog vjerovanja da u suprotnom duh bolesti može tu gestu protumačiti znakom slabosti i vratiti se nazad u tijelo bolesnika.

Za nastavak čitanja posjetite www.magic.bosnianforum.com

22.10.2016.

Ale Saud kupuje oružje od cionističkog režima

SAHARTV - Informativni izvori su javili da je Saudijska Arabija kupila oružje od cionističkog režima.

Modžtahed, saudijski politički aktivist na društvenim mrežama objavio je na svojoj privatnoj stranici na Twitteru ekskluzivne informacije o potpisivanju ugovora o kupoprodaji nekoliko letjelica između Saudijske Arabije i cionističkog režima, uz posredništvo Južnoafričke Republike. Modžtahed je, objavivši izvještaj zvaničnih saudijskih izvora o izgradnji tvornice za proizvodnju letjelica u Južnoafričkoj Republici, taj izvještaj nazvao obmanom, te objavio: "Zapravo, cilj objave ovog izvještaja je skrivanje činjenice da je Saudijska Arabija preko Južnoafričke Republike krenula u kupovinu određenog broja letjelica od izraelskog režima, u vrijednosti od 400 miliona dolara. Sastavni dijelovi letjelica su, u formi nespojenih dijelova, preko Južnoafričke Republike stigli u Saudijsku Arabiju, gdje se montiraju. Saudijska Arabija i cionistički režim su tokom proteklih mjeseci uspostavili direktne i indirektne veze. Torki Fejsal, bivši šef obavještajne službe Saudijske Arabije se nedavno susreo s Jakobom Amidurom, bivšim savjetnikom za unutrašnju sigurnost Izraela u Vašingtonu, gdje su razgovarali o bilateralnim odnosima u regionu. Otkriće novih dimenzija odnosa Ale Sauda i cionističkog režima pojavilo se u vrijeme kad se Enver Eški, bivši savjetnik saudijske obavještajne službe, čija je misija postepeno otkrivanje bliskih saudijsko-cionističkih veza, u okviru izdaje islamskog i arapskog svijeta od strane Ale Sauda, posebno ugroženog palestinskog naroda, prošlih mjeseci više puta sastao sa zvaničnicima cionističkog režima u raznim zemljama, kao i u okupiranoj Palestini. Novi krug savjetovanja saudijskih zvaničnika sa zvaničnicima cionističkog režima dešava se nakon što je Ale Saud već otprije tražio načine za uspostavu više odnosa s Izraelom i širenje veza u različitim područjima, između ostalog, na polju vojne saradnje. Kontinuitet mjera nekih arapskih strana, poput Saudijske Arabije, koja vodi kompromisnu politiku naspram cionističkog režima, nosi sa sobom opasnost od dominacije tog režima nad arapskim zemljama, što je izazvalo kritike javnog mnijenja regiona. Istovremeno, kretanja Saudijske Arabije i Izraela, kako bi se opremili s više vojne opreme, pokazuju da su cionisti i Ale Saud dvije strane kovanice militarizma i ratovanja, te očiglednog i skrivenog zla u regionu. Naoružavanje terorista na različite načine nalazilo se na dnevnom redu i izraelskih i saudijskih zvaničnika. Na tom području, tokom proteklih sedmica objavljene su vijesti o tome da su saudijski zvaničnici naredili kupovinu hiljada kalašnjikova i miliona magazina za municiju kako bi opremili sirijske teroriste, dok je šef CIA-e omogućio uvjete za tu razmjenu, odnosno kupovinu jedne velike pošiljke oružja iz Hrvatske za Saudijsku Arabiju. Bez sumnje, otkriće novih vijesti o vojnoj saradnji Saudijske Arabije i cionističkog režima tokom proteklih dana samo je dio opsežne saradnje dviju zemalja tokom proteklih godina.

Rezultat saradnje Saudijske Arabije i Izraela, te zapadnih zemalja, između ostalog, na vojnom području, nije bio ništa do stvaranja zla na regionalnom i međunarodnom nivou. Stvaranje terorističke grupe DAIŠ tokom proteklih godina, praktično uz zeleno svjetlo i vodstvo osovine zla, odnosno zapadnih špijunskih organizacija, posebno Američke špijunske službe (CIA) i izraelske tajne službe Mosad, te tzv. Saudijske sigurnosne službe u Siriji, neki su od rezultata te zlokobne saradnje.

29.09.2016.

Napokon istina i pravda - Saudijci će biti optuženi za 11.septembar

Predstavnički dom američkog Kongresa danas je odbacio veto predsjednika SAD-a, Baraka Obame, na zakon koji bi omogućio porodicama žrtava napada 11. septembra 2001. da tuže Saudijsku Arabiju. Novinska agencija Reuters prenosi da je rezultat glasanja je bio ubjedljiv, pri čemu je 348 članova Kongresa bilo za odbacivanje veta, a 76 protiv. Senat je nešto ranije donio istu odluku o odbacivanju Obaminog veta. Bijela kuća osudila je skoro jednoglasnu odluku američkog Senata.

"Ovo je najveća sramota koju je Senat SAD-a učinio, verovatno još od 1983. godine", rekao je novinarima portparol Bijele kuće Džoš Ernest, podsjećajući na posljednji slučaj kada je Senat uz veliku većinu glasova odbio predsjednički veto.

Prema dokumentima, 15 saudijskih državljana je bilo uključeno u terorističke napade 11. septembra, 2001. godine, što ukazuje na učešće Kraljevine Saudijske Arabije u istim akcijama.

AP prenosi da Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju američke zakonodavne organe da će dozvoljavanje državljanima SAD-a da tuže saudijsko kraljevstvo zbog napada 2001. imati negativne posljedice.

28.09.2016.

Ukoliko je referendum u RS-u legalan, hajde da ga provedemo u Vojvodini

SAHARTV - Ako se takva praksa primjenjuje i hvali u susjednoj državi, LSV predlaže da ona bude uvedena i u Srbiji, rekao je Čanak i dodao da vjeruje da će Nikolić "s radošću dočekati" taj prijedlog.

"Tvrdnjom da je referendum pokazao volju građana i da ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru, Nikolić je još jednom Srbiju i njene građane osramotio i izložio ih riziku, pridružujući se svojim stavom najekstremnijim delovima našeg društva", ocijenio je Čanak u pisanoj izjavi. On je poručio Nikoliću da, ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na dijelu državne teritorije, onda LSV predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. "Predlažemo da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotnu odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine, o ukidanju Statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad", kazao je Čanak. Ako se takva praksa primjenjuje i hvali u susjednoj državi, LSV predlaže da ona bude uvedena i u Srbiji, rekao je Čanak i dodao da vjeruje da će Nikolić "s radošću dočekati" taj prijedlog. On je dodao da LSV oštro osuđuje "ratnohuškačku retoriku Tomislava Nikolića", zbog toga što je susjedne i suverene države nazvao "srpskim zemljama". "Naši susedi imaju svoja međunarodno priznata imena, a retorika o srpskim zemljama je bila deo ratne politike koju je Nikolić podržavao, u kojoj je učestvovao i koju ovakvim svojim izjavama ponovo priziva", rekao je Čanak.

24.09.2016.

Provedimo referendum da se ukine republika srpska

Danas smo svjedoci još jedne komedije u produkciji Dodik@kriminal team kojom se zabavlja nezaposleni narod i kojim se na kraju krajeva žele dobiti novi poeni. U Bosni ima puno fantastičnih stvari a najbolja je takozvana Republika Srpska. Možete li zamisliti da u jednoj republici, u ovom slučaju Republici BiH, postoji još jedna republika haha. Svima nam je jasno da su mudri tvorci Daytona, bez obzira koliko nam on djelovao čudnim, pronašli lukav način da uvjere Srbe da su dobili šta su htjeli. A dobili su paranormalnu Republiku Srpsku koja je samo naziv bez ičega drugog. Republiku koja je imaginarna i čiji naziv je zavarao Srbe da su dobili svoju "državu"?! I koja ne postoji bez Bosne i Hercegovine, upravo one protiv koje Dodik i mafija dižu glas. Ali, to većina u tom dijelu Bosne nikako da shvati - ako nema BiH nema ni Srpske.

I upravo zbog nepoznavanje te porazne činjenice danas svjedočimo još jednom cirkusu. Ono što je najbolje u svemu tome jeste da si je ovim nelegalnim referendumom Dodik sebi sam napokon potpisao propast. Napokon je to govnoliko stvorenje koje je popljačkalo uzduž i poprijeko cijelu Srpsku napravio pravu stvar. A i bilo je vrijeme! Ne brinite, ovo nisu devedesete i Srbija nije u posjedu JNA i oružja, nema nikakav ni uticaj ni značaj u svijetu, to su shvatili u slučaju Kosova. Neće biti rata. Nikom to više nije u interesu. A i niko ga ne smije ni započeti jer situacija u svijetu je isuviše opasna da bi EU a i USA htjele rat na Balkanu. Ako uzmemo u obzir da bi ovaj put u ratu učestvovale Turska a i Saudijska Arabija, koje su napokon shvatile sta znači BiH za njihove interese, Srbi i Srbija ne bi imali izgleda. U Rusiju je uzalud gledati jer i 1999.god je Rusija bila nuklearna sila pa nije ništa poduzela. Ta je zemlja toliko okupirana svojim problemima da su im Srbi zadnja rupa na svirali.

Nakon ovoga cirkusa trebao bi se povesti referendum u ukidanju Republike Srpske i da je referendumom proglasimo nepostojećim entitetom i napokon završimo sa tom podjelom BiH koja je nastala genocidom i etničkim čišćenjem. To dugujemo svim nevinim žrtvama koje su četnici pobili od Bratunca, Zvornika, Foče, Srebrenice, Višegrada, Sarajeva, Prijedora i mnogih drugih mjesta. Dok se god to ne napravi neće biti ni mira a ni pravde. Dosta je tog srpskog bezobrazluka i lopovluka! Pokrenimo inicijativu a odaziv na referendum će biti 100%. Udružit će nas i ojačati. Time ćemo prekinuti i cijeli ovaj krug korupcije i kriminala koji upravo polazi iz Banja Luke i širi se do Sarajeva i Mostara. Stvarajmo jednu bolju i jaču BiH i srušimo ove torove u koje su nas stjerali!

Ne mučite se u Bosni - idite!

Zanimljivo je to kako Hrvatska nije Srbima dozvolila SAO Krajinu, Srbija nije Kosovu dopustila samostalnost ,iako su tu Albanci većina, ali bi zato Bošnjaci, iako većinski narod, trebali i Srbima i Hrvatima dozvoliti sve?! Što ne prolazi u Hrvatskoj ili Srbiji ipak bi trebalo u Bosni?! Srbi koji nisu većina u BiH dobijaju etničkim čišćenjem 49% BiH i opet danas, kao i uvijek, glume žrtve. Da, isti oni koji su počinili genocid nad Bošnjacima i etnički očistili istočnu Bosnu. Da bolje referiram - krvnici glume žrtve. Da, isti oni "veliki ratnici" koji dok su klali i palili po Bosni devedesetih i glumili nebeski narod i nazivali samog Boga Srbinom, danas su nježne tratinčice koje su svi odreda izgubili pamćenje o svojim zvjerstvima. Oni su žrtve Bošnjaka?!

Kome se ne dopada Bosna i Hercegovina ima slobodan put da se odseli u Hrvatsku, Srbiju, zapadnu Europu, Ameriku, Rusiju... Nemojte biti u zemlji koju ne volite. Ne patite se tu živeći u zemlji koju mrzite. I stalno gledati komšije koje prezire samo zato što ih niste uspjeli istrijebiti. Idite, rješite i sebe i nas te muke! Hrvatska ima puno praznih mjesta koje treba naseliti a Srbija ima Vojvodinu koju je potrebno što više demografski izmjeniti. Ima toliko praznih kuća i mjesta da je samo na vama sa odete tamo i živite sa svojima koje volite. Ponavljam - ne mučite se u mrskoj BiH već idite zbog sebe i svoje djece. Sve to pišem u najboljoj namjeri. Neka ostanu u Bosni samo oni koji je vole i osjećaju je svojom domovinom, nebitno koje su vjere. Bosna nikad nije mrzila nikog, jesu samo nju.

12.09.2016.

Ruhani uputio bajramske čestitke predsjednicima islamskih zemalja

SAHARTV - Predsjednik Islamske Republike Iran je predsjednicima islamskih zemalja čestitao Kurban-bajram. Prema pisanju Isne, Hasan Ruhani, predsjednik Islamske Republike Iran je jučer poslije podne svim predsjednicima i vođama islamskih zemalja, kao i svim muslimanskim nacijama čestitao bajramski praznik. Predsjednik IR Iran je izrazio nadu: "Nadam se da će muslimani svijeta iskoristiti bajramski praznik, te da će muslimani zajedničkim snagama na današnji dan uspjeti pokazati svijetu pravo lice islama." U poruci predsjednika IR Iran stoji: "Muslimani moraju ojačati svoje jedinstvo." Hasan Ruhani je na kraju u istoj poruci svim muslimanima svijeta poželio jačanje bratske veze i jedinstva cijelog islama.

16.08.2016.

Kladuški bećari

Izvorna grupa "Kladuški bećari", koja njeguje, čuva i interpretira izvorne narodne pjesme, koje su se pjevale po Cazinskoj krajini prije stotinu i kusur godina, traje skoro pet decenija. Član grupe, Smail Kekić, koji ima 61 godinu života, prisjeća se kako je osnovana grupa:

- Bio sam golobradi momčić kada nas je okupljao oko sebe omiljeni veseljak, Husein Begović, zvani Garibić, koji je volio omladinu i znao lijepo zapjevati starinske pjesme. Za početak rada i osnivanje ove grupe vezuje se njegovo časno ime.

Bećari sluvujevog glasa

Smail nam otkriva kako je nastalo ime grupe koju čine on i rođaci Mujo i Fehim Murtić. Ispričao je kako je i tu glavni "krivac" Husein Begović.

- Oko sebe okupio nas taj omiljeni veseljak Garibić, Fehima, Muju i mene, pošto je želio čuti kako pjevamo. Zapjevasmo, a on oduševljeno veli kako ovakvih "slavuja nejma nadaleko" i da trebamo pjevati po Cazinskoj ali i dalje, po Bosanskoj krajini, kazao je Smail i nastavio priču:

-Upita nas on kako bi se zvala naša grupa? Rekosmo - "Bećari", a on, uz osmijeh dodade, zovite se "Kladuški bećari" i neka vam je hairli!

Usput nam je dao sijaset korisnih savjeta, a jedan od njih je bio da pjevamo isključivo starinske pjesme i tako ih sačuvamo od zaborava.

Golem je repertoar starih pjesama koje izvodi ova grupa. Fehim i Mujo Murtić, šezdesetogodišnjaci iz kladuškog naselja Donja Slapnica, nabrojaše nam naslove: "Oj Kladušo", "Javljam ti se majko iz tuđine", "Svekrva i snaha", "Tri bećara", "Sivi soko", "Tri livade"...

Mujo veli: - To su stare narodne pjesme ovog kraja BiH koje se još mogu čuti samo na našim nastupima. Mnoge smo sačuvali od zaborava. Recimo, pjesma "Taj Mehmede", stara je preko stotinu godina i potiče iz mjesta Podzvizd kod Velike Kladuše. Za neke pjesme ni najstariji žitelji ne pamte kada su nastale i ko su njihovi autori. Zanimljivo je da nas rado slušaju i gledaju i mladi koji prate moderni trend muzike.

Putuju i pjevaju

Smail, Fehim i Mujo nam vele kako bi nam "trebale tri teke" da bi nabrojili sve njihove nastupe u selima, gradovima i zemljama gdje su nastupali. Kazuju: - Slušali su nas i gledali po BiH, Turskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i zemljama zapadne Europe, a neizostavni smo na festivalima folklora po našoj domovini od Hercegovine do Bosanske i Cazinske krajine. U zadnje vrijeme bili smo i učesnici na snimanju "Krajiškog tradicionalnog sijela" i TV emisije "Bajramski običaji", koje je organizivao Hasan Hase Keranović, naš veliki dost, ljubitelj bh.tradicije, adeta i običaja.

26.07.2016.

Povećanje nasilja u Kraljevini Saudijskoj Arabiji

Nakon pogubljenja još jedne osobe u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, broj izvršenih smrtnih kazni od početka ove godine popeo se na 106.

Tokom proteklih dana izvršene su još četiri smrtne kazne. Većina smrtnih kazni izvodi se odrubljivanjem glave mačem. Amnesty International je u mnogo navrata kritikovao Saudijsku Arabiju zbog nasilnog ponašanja i izvršenja smrtnih kazni. Filip Luter, šef Odjela za Bliski istok i Sjevernu Afriku spomenute organizacije izrazio je zabrinutost da će ova godina po pitanju izvršenja smrtnih kazni zabilježiti rekordan broj. Na osnovu saopštenja Amnesty International-a tokom prošle godine izvršeno je 158 smrtnih kazni. Većina smrtnih kazni se izvršava iz političkih razloga. Mnogi smatraju da je Kraljevina Saudijska Arabija početkom januara ove godine izvršila najveći broj smrtnih kazni, naime za jedan dan pogubljeno je 46 osoba. Među njima je bio i ugledni saudijski šiitski vođa šejh Nemr Bakir El Nemr.

Mnogi borci za ljudska prava ocjenjuju da u Kraljevini Saudisjkoj Arabiji nedostaje pravde te upoređuju sistem zemlje sa terorističkom grupom DAIŠ, smatraju da je isti zasnovan na nasilju i nepravdi. Oni smatraju da saudijski režim ne dozvoljava nikome da bilo šta govori protiv vlasti, zbog toga su mnogi primorani da šute i trpe.Zbog takvog srednjovjekovnog sistema, mnogi aktivisti koji se bore za zaštitu ljudskih prava suočeni su sa velikom diskriminacijom i često bivaju hapšeni. Veliki je apsurd da je upravo Kraljevina Saudijska Arabija koja ne pridaje značaj nimalo zaštiti ljudskih prava, uz pomoć svojih saveznika Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije bila imenovana za predsjedavajućeg Komisije za zaštitu ljudskih prava UN-a. Članstvo Saudijske Arabije u spomenutoj komisiji pokazatelj je samo pogrešne politike, kojom se dovode u pitanje osnovni postulati Ujedninjenih nacija, Takva politika doprinosi samo da Kraljevina Saudijska Arabija nastavi sa kršenjem osnovnih ljudskih prava, što doprinosi samo povećanju izvršenja smrtnih kazni.

22.07.2016.

Otkrijte ima li u vašoj kući ili stanu crne magije

Da biste pouzdano doznali da li u vašoj kući (stanu) ima uticaja crne magije zamolite Allaha da vam pokaže istinu u ovom ritualu koji ćete poduzeti.

Obred je najbolje da počnete kada zađe Sunce. Za početak morate nabaviti bijelu, novu svijeću, koju ćete postaviti na mali porculanski tanjur, i prije nego li je zapalite ponovite 77 puta salavat na božijeg poslanika Muhameda (Allahhuma salla alla Muhamedin we ali Muhamed), zatim zapalite svijeću te 195 ponovite ovu kratku rečenicu: „Kaf Ha Yaa Ain Sad“ koja je zapravo početak sure Merjem. Potom opet ponovite 77 puta salavat na božijeg poslanika.

Ukoliko sutra na tanjuriću ne bude nikakvi ostataka svijeće, što inače bude skoro uvijek nakon što svijeća dogori do kraja, to je pouzdan znak da vam je kuća ili stan pod uticajem crne magije.

www.anzotika.forumbo.net

20.07.2016.

U Sarajevu otvoren Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995

Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995, koji je pokrenut uz podršku Međunarodnog tribunala za ratne zločine (MKSJ) u Hagu, otvoren je u Sarajevu

U okviru Muzeja nalaze se arhiv i izložba MKSJ, dokumentacija i predmeti iz logora širom BiH, podaci o masovnim grobnicama te zločinima nad djecom, kao i videoizjave i svjedočenja žrtava.

Posjetioci mogu pogledati i dokumentarne filmove "Rat u Bosni i Hercegovini", "Gradovi pod opsadom", "Njihovim očima (Svjedoci pravde)", "Kraj nekažnjivosti- Seksualno nasilje pred Tribunalom", "Zločin pred Tribunalom (Prijedor, srednja Bosna, Višegrad)" i "Dubrovnik i zločin nad kulturnom baštinom".

Među eksponatima su sprave za mučenje, tu je i majica dječaka Samira Delića, kao i majica logoraša koji je prošao stratišta logora Gabela, Silos i Ljubuški, a na kojoj se nalaze potpisi logoraša nekada zatočenih u tim logorima.

U postavci se nalaze i poruke upućivane putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa, kao i lični predmeti pronađeni u masovnim grobnicama - novčanici, lijekovi, olovke, ključevi, zdravstvene knjižice, lične karte, igračke, dječija cucla.

U Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida nalazi se i simulacija samice za logoraše.

Član Organizacionog odbora muzeja Alija Gluhović ističe za Fenu da je ovaj muzej zasluga grupe entuzijasta.

"Vođeni činjenicom da u BiH nemamo nijedan muzej gdje bismo na jednom mjestu imali sve relevantne činjenice, dokumente, svjedočenja, fotografije ili originalne predmete, bilo nam je jasno da nešto takvo treba da se napravi", kaže on.

Govoreći o tome kako su predstavljeni uvjeti u logorima, Gluhović navodi da su u jednom dijelu muzeja pokušali prikazati objekte logora, mjesta gdje su logoraši mučeni i gdje su vršene torture nad njima. Osim toga, izloženi su i predmeti koje su dobili od logoraša, kao i oni koji su korišteni za svjedočenja u Sudu u Hagu.

"Sve to objedinjeno daje opis gdje su ljudi mučeni, gdje su boravili, imamo i opise kako su izgledali nakon mučenja, te predmete kojima su mučeni", istaknuo je.

Obuhvaćen je veliki broj logora koji su bili na području BiH, a kako je riječ o Muzeju koji između ostalog do eksponata dolazi i uz pomoć Suda u Hagu te u nazivu ima pojam "zločin protiv čovječnosti", ovo je mjesto posvećeno svim stradalnicima.

Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995 nije još imao zvanično otvorenje, ali je javnosti dostupan za posjete od danas, uz radno vrijeme od 10 do 22 sata.

11.07.2016.

21.godišnjica genocida u Srebrenici

SAHARTV - Dvadeset i prva godišnjica najvećeg kolektivnog pokolja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata obilježena je u prisustvu desetaka hiljada osoba u selima u blizini Srebrenice.

Na toj ceremoniji su sahranjeni identificirani leševi još 127 žrtava ove stravične tragedije.

Narod Bosne i Hercegovine i neke međunarodne ličnosti 11. jula svake godine tradicionalno se okupljaju u Srebrenici da obilježe sjećanje na više od 8 hiljada žrtava tog genocida.

Tragedija u Srebrenici desila se pet mjeseci prije okončanja rata u BIH i u vrijeme kad je 20 hiljada izbjeglica pobjeglo u Srebrenicu pred srpskim snagama. Srpske snage su nakon nekoliko dana opsade Srebrenice ušle u taj grad, te su 1995. godine ubile 8372 bosanskih muškarca i mladića. Ovaj kolektivni masakr, koji je, nakon pokolja u Drugom svjetskom ratu, jedan od najgorčih događaja 20. stoljeća u Evropi, desio se u trenutku kad je Srebrenica 1993. godine od strane Ujedinjenih nacija proglašena sigurnom zonom, dok su međunarodne mirovne snage bile prisutne u tom gradu.

Dosad su tijela oko 7 hiljada žrtava tog pokolja identificirana i sahranjena, dok se i dalje nastavlja potraga za tijelima ostalih žrtava. Radovan Karadžić, bivši lider bosanskih Srba je u martu, zbog njegove uloge u srebreničkoj tragediji, osuđen na Međunarodnom sudu pravde za zločine protiv čovječnosti na 40 godina zatvora. Suđenje Ratku Mladiću, vojnom zapovjedniku bosanskih Srba tog vremena, pod čijim su zapovjedništvom srpske snage ušle u Srebrenicu i počinile pokolj nad Bošnjacima, i dalje se nastavlja.

Tragedija u Srebrenici zapravo je bila vrhunac rata i nasilja koji su između 1992. i 1995. pogodili bošnjački narod. Bosna i Hercegovina, u kojoj većinu stanovništva čine Bošnjaci, nakon raspada Sovjetskog saveza i pada komunističkog sistema istoka Evrope, postala je nezavisna 1992. godine, poput ostalih republika bivše Jugoslavije.

Srbija, kao nasljednica Jugoslavije, protivila se tim težnjama za nezavisnošću, ali niti jedna od republika koje su postigle nezavisnost od Jugoslavije nije imala tako bolnu sudbinu poput sudbine Bošnjaka.

Iako je više od 60 zemalja, među kojima brojne evropske zemlje, priznalo nezavisnost Bosne i Hercegovine, bosanski Srbi su, uz direktnu podršku Srbije i uz ignoriranje evropskih zemalja, pokrenuli krvavi rat protiv Bošnjaka.

Procjenjuje se da je za vrijeme tog rata 100 hiljada osoba poginulo i blizu polovine stanovništva Bosne i Hercegovine je bilo prisiljeno da napusti svoja ognjišta. Na kraju se taj pokolj u Srebrenici pretvorio u vrhunac nasilja i svireposti koji su izvršeni nad Bošnjacima, u srcu moderne Evrope. 21 godinu nakon tragedije i dok još uvijek nisu identificirana tijela svih srebreničkih žrtava, postoje brojne neidentificirane dimenzije te tragedije, i tuga tog rata i dalje baca sjenu na narod Bosne i Hercegovine.

09.06.2016.

Bošnjačke basme i bajalice

Nakon što se okupa, djevojka nalije u posudu mlake vode sa kojom će se obliti, no prije toga, ulije si malo vode u usta i dok je drži u ustima ponovi u mislima devet puta suru Ihlas. Onda vodu iz usta izlije u posudu, u nju stavi stručak sedefila i tri puta ponovi ovu basmu. Nakon toga puhne u vodu i oblije se njome po glavi tako da se voda cijedi niz lice i tijelo.

Na listu sedefila zaspala vila,

sa nje se na me

prosulo zlato, srebro i svila.

Zlato me pozlatilo,

srebro očistilo,

svila obavila a vila blagosila

da budem zdrava i cila,

svakom najdraža i najljepša bila,

akobogda amin od Boga amin!

Stručak sedefila se poslije oblijevanja vodom baci napolje, negdje gdje se ne gazi, najbolje u živicu.

18.05.2016.

Svijet stoji na basmi

Najvažniji segment svakog okultnog rada su magijske formule, koje mogu biti dužeg ili kraćeg sadržaja. One služe za prizivanje duhovnih sila, egzorcizam, liječenje ali i ljubav, stimulisanje dobrih i loših događaja i slično. Bez njih niti jedna čarolija ne bi djelovala, pošto one povezuju tajne sile i kanališu ih preko rekvizita u željenom pravcu. Riječi su same po sebi stvaralačka energija. Prisjetimo se onog čuvanog biblijskog citata:" U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa“. I u islamu postoji slično predanje koje govori kako je cjelokupno božije stvaranje postalo od dva slova Kaf i Nun koja zajedno čine riječ Kun odnosno „Budi“.

Brižno odabrane i pravilno formulisane riječi u magiji predstavljaju samu okosnicu svakog angažmana i uz pomoć njih praktičar podiže svoju svijest na viši nivo. No, po mom iskustvu, sve magijske zakletve i zazivi su puno efikasniji ukoliko su kraćeg sadržaja, jer se pri njihovom izgovaranju i ponavljanju manje rasipa prizvana čarobna energija. U slučaju bajalica, koje su tekstualno bogatije, vrlo često se gubi koncentracija, posebno kod neizvježbanih praktikanata, čime se zapravo rasprši energija koju ona stvara. I upravo znog toga se poluči slab ili nikakav rezultat.

Da bi bajanje imala stvarnu moć ona mora imati rimu, što je vrlo teško postiči sa bajalicama prevedenim sa drugog jezika. Zbog toga su na cjeni domaće bajalice. I to je glavni razlog zbog čega se one i danas ljubomorno kriju od javnosti. Kako samo bajanje, kao i cjelokupno vračanje, potiče iz šamanizma osoba koja ga izvodi mora se dovesti u stanje blagog transa, što, istina, mogu samo nadareni pojedinci. Trans nije mehaničko pomjeranje nekim rekvizitom i zijevanje te je apsolutno pogrešno vjerovati da zijevanje tokom bajanja nešto znači. Njime se služe samo prevaranti kako bi zavarali klijenta i doveli ga u zabludu. Naime, zijevanje je, najkraće rečeno, misaoni refleks tojest dok pomislimo na zijevanje mi automatski to i učinimo, stoga ono nema nikakve stvarne povezanosti sa izgovaranjem neke magijske formule.

Baht bahti

Basme su prema okultnoj definiciji kratke rimovane magijske formule, inače vrlo poznate u bosanskoj tradiciji, posebno one ljubavne, kojima su se generacije naših baka obilato služile da bi na taj volšebni način uticale na ostvarivanje veze i omogućile sebi priliku za realizaciju braka sa željenim muškarcem.

Dok u vračarskoj praksi Rumunije, Bugarske i Mađarske srećemo isključivo tekstualno duže magijske formule ili bajalice, u BiH su one puno rjeđe te prvenstveno dominiraju kratke forme odnosno basme. Korijen naziva basma dolazi od perzijske riječi baht, koja u prijevodu znači sreća, čemu svjedoči uostalom i sama upotreba tog izraza u pojedinim ljubavnim basmama kojima se želi podstaći što brže ljubavno spajanje i mogućnost udaje, poput ove: "baht bahti, grah grahti, moj dragi pred vratima...". Upravo u ovome primjeru se nazrijeva prava svrha ovih magični formula - želja za prizivanjem sreće, odnosno ulazak u brak, stimulacija povoljnih događaja, pozitivne energije i zdravlja.

U bosanskoj tradiciji se tvrdi kako postoji jedna misteriozna i izrazito moćna basma, koju kada bi neki čovjek otkrio i izgovorio, istog trena bi postao gospodarem cijelog svijeta. Pod ruku tome, još i danas mnoge stravarke tvrde kako svijet (naša planeta) stoji na basmi a crna zemlja na molitvi Ihlas. Interesantno je da upravo molitva Ihlas (113.poglavlje Kur'ana) predstavlja savršeni primjer monoteizma i jasno naglašava kako je Bog samo jedan, što je realno govoreći nespojivo sa paganskom basmom. No, ne treba zaboraviti da su basme i bajalice preteče religijskih molitvi pa iz tog razloga savršeno se nadopunjavaju bilo kroz kalamljenje religijskih simbola u bajalicama ili dodavanja u početnom i završnom dijelu.

Kako su zapravo basme i bajalice paganski produkt krajnje je interesantan primjer njihovog spoja u bosanskoj tradiciji. Naime, prema kazivanju stravarki molitva Ihlas daje snagu, onu božiju, koja omogućava basmi da postigne svog puni volumen i uspješno djeluje kako na materijalnom tako i astralnom nivou. Zbog toga se obavezno prije izgovaranja neke basme neparan broj puta ponovi molitva Ihlas, obično pet, sedam ili devet puta.

Ljubavne basme

U čudesnu moć basmi najviše su se pouzdavale djevojke koje su nastojale što prije pronaći svog suđenika i udati se. Da bi to ostvarila, djevojka je poduzimala i po nekoliko rituala izgovaranja pojedinih basmi, da bi tom praksom što više upotpunila svoju svakodnevnicu magijom i kako bi, na kraju krajeva, njen trud urodio plodom i ljubavnim ostvarenjem. Tako bi ona, na primjer, svaki put pred odlazak nekuda ponavljala po tri puta ovu ili sličnu basmu:

Idem putem zlato motam

na srebrno vreteno,

na paunovo pero,

ko me sretne, ko me vidi

da se ibreti (iznenadi) i čudi

gdje je ova vila do sad bila?

Na glavi mi je mladi mjesec da obasjam,

po licu šećer da zasladim,

na usnama med da razgalim,

na grudima sunce da ugrijem

a po kosi zvijezde da zabljesnem;

seljaka u selu,

građanina u gradu,

na mejdanu vojnika

a najviše svog suđenika.

Amin veledalin od Boga amin!

Basme su uvijek imale svoja nepisana pravila a jedno od njih je i ritualna čistoća. Naime, djevojka mora biti okupana te, dok se šaputaju čarobne riječi, potrebno se uživiti u samu izvedbu a naročito kod vrlo čestih završnih izraza u tekstu basme poput "crko", "puko" itd. Tada ton glasa mora postati agresivan, i te riječi se izgovaraju sa naglašenom željom, oštro i sa puno želje, kao da ih izgovaramo sa mržnjom.

Pojedine djevojke su prije izgovaranja ljubavne basme govorile ovu:

Zuzduvar niz duvar,

moje riječi gospodar,

tvoje riječi drvo i kamen,

veledalin amin!

Sa ovom basmom djevojka se htjela osigurati da njeno bajanje pobjedi svaki otpor i zapreku na koje bi eventualno moglo naići.

Odbrana od basmi

Tradicionalno basmama je oduvijek bio sklon ljepši spol, djevojke ali i udane žene, pošto bi im ovo magijsko umijeće omogućavalo da provode svoju volju, i na taj način budu dominantne. U nesalomljivu snagu basme se nikad nije sumnjalo. Postoji mnogo priči i kazivanja kako su one krojile ljudsku sudbinu; od neprivlačne djevojke činile atraktivnu, mirile zavađene parove, neutralisale konkurenciju, ubrzavale udaju ili izazivale ljubavne osjećaje, nemir i čežnju.

Moć ljubavne basme je prema narodnom ubjeđenju zadivljujuća i ona, osim velike čežnje i nemira, kod obajanog, uzrokuje i druge popratne pojave a najzanimljivija je ta kako je omađijanom muškarcu i obična voda gorka dok ne vidi onu koja mu ponavlja basme. - Sa basmom se i žedan može prevesti preko vode, odlučno tvrde pojedine stravarke.

Ostalo je zapisano po kazivanju jedne Jevrejke iz Žepča, koja je došla na konak kod svoje prijateljice Bošnjakinje, da je svojim očima gledala, kako je ova bajala da joj dođe mladić pod prozor, koji i nije puno mario za nju. Djevojka je devet puta ponovila ovu basmu:

Ja legoh na sedam dušeka,

na sedam čaršafa,

na sedam jastuka

a moj dragi N

na sedam noževa,

na sedam sabalja

i na sedam pušaka;

ne mogao živiti,

ne mogao dahnuti,

sunce ga ne grijalo

dok mene ne vidio,

poljubio i dok mi ne došao.

Elzalif amin!

Negdje oko ponoći začuli su se sitni udarci od staklo prozora, neko je tiho bacao kamenčiće. Kad je djevojka otvorila prozor ugledala je upravo onog momka čije je ime spominjala u basmi. Kad ga je ona, glumeći iznenađenje, upitala zašto je tako kasno u noć došao on joj je odgovorio, da je kod kuće ležao pa da ga je na jednom obuzela nekakva vatra i nemir te da je morao k njoj da je vidi.

Navodno, prema kazivanju stravarki, usljed napada neke nevidljive sile muškarac, kom je neka žena ponavljala basme, dobijao je visoku temperaturu i nemir te ako bi se opirao tome, da ide ka njoj, po tijelu bi mu usred agonije iskočili čudni mali plikovi, koji su najviše ličili na kožni osip.

Jedno od najmoćnijih bajanja bilo je ono sa bogohuljenjem nad Kur'anom, kada bi se neka djevojka ili žena navečer skinule nagolo, ispred kućnog ognjišta, i sjele na Svetu Knjigu. Tom prilikom žena bi sjedeći gola na Kur'anu okretala se u krug i svaki put, napravivši krug, izgovorila ljubavnu basmu i puhnula u vatru. Onog muškarca, čije bi ime pominjala u toku ovog rituala, iznenada bi opsjednula velika strast i nemir prema toj ženi, da je istog trena morao krenuti u pravcu njene kuće. Još i danas u narodu su poznate priče kako su pojedini muškarci u ponoć naglo, kao udareni bičem, trzali se iz sna i ustajali iz kreveta te u polusnu snu, odjeveni samo u donji veš, odlazili ka onoj koja mu baje. Oni koji su ih sretali putem u to kasno doba pričali su identičnu priču - začarani muškarac je poluotvoreni očiju žurio u jasno određenom pravcu, oponašajući u svom hodu kao da jaše konja, vukući bilo kakav štap između nogu?!

Od ovih i sličnih ljubavnih basmi muškarci su se branili tako da bi na mladu srijedu obukli neki dio odjeće naopako okrenut, obično gaćice, ili bi tražili da negdje dobiju pronosak, prvo jaje koje snese mlada kokoška, pa su ga u gluho doba noći razbijali na vratima one koja mu šalje basme. Kad bi razbio jaje od njena vrata začarani muškarac bi rekao:" Evo ti tvog dragog! Ja osta bez jaja a ti bez mene!". Nakon toga mu njeno bajanje ne bi moglo ništa.

Na svom tijelu da gledaš!

Osim ljubavnih postoje i druge basme, a u narodu su možda najpoznatije one protiv uroka. Bosanska majka dok liže svoje dijete između obrva i po čelu ponavlja tri puta najčešće ovu;

Mati rodila, mati liječila!

Rashod'te se uroci,

k'o list po gori,

k'o pjena na vodi,

k'o zlato po gospodi!

Njihova uloga zastupljana je i u drugim segmentima narodne medicine, na primjer, basmama se u narodu liječio i ugriz zmije, no, poznato je kako se uz njihovu pomoč mogla dozvati jedna ili više zmija te ih čak, iz čiste zlobe, uputiti ka nečijoj kući. Uvijek se upozoravalo kako je to opasan posao, jer ukoliko se čovjek smete u izgovoru basme može navući na sebe bijes zmija.

Basmom se također štitilo i od magije tojest djelovanja vještica i dušmana. U Velikoj Kladuši se tvrdi kako treba tri puta u mislima, ili tihim glasom, ponoviti ovu basmu gledajući u onu osobu za koju se smatra da se bavi vračanjem:

Šta ti misliš i delaš,

na svom tijelu da gledaš!

Nakon toga, sve što vam pokuša uraditi vratit će se istog trena njoj.

Raif Esmerović

12.05.2016.

Kad se bore štrige i krsnici

Istra je možda jedna od povijesno najzanimljivijih ali i najljepših hrvatskih regiona. Osim što je krase prelijepi predjeli i morska obala njena historija je izuzetno stara i iznimno važna u proučavanju cijele balkanske regije. Naime, na prostoru ovog poluotoka, tačnije u pećinama Šandalj kod Pule, pronađeni su arheološki ostaci koji dokazuju da je ljudska vrsta naseljavala područje Balkana unazad milion godina. Ništa manje nije zanimljiv ni podatak kako Istra zapravo nosi naziv prema ilirskoj boginji Histriji, koja je samim time postala i zaštitnicom tog područja.

Nasljeđe matrijarhata i ilirskog kulta Velike Majke, koji su u antičko doba bili dominantni na ovom dijelu Jadrana, uočljivi su još i danas na Kvarneru i Istri gdje žene u razgovoru ne koriste pojam „udala se“ nego „oženila sam se“ te u tradicijskoj sklonosti da muškarci ne dovode suprugu u svoju kuću nakon vjenčanje nego se uglavnom presele u njen dom.

U ovom kratkom pregledu bogate povijesti ne treba izostaviti niti prvog poznatog vampira na Balkanu koji, vjerovali ili ne, potiče upravo iz Istre. O povampirenom Juri Grando iz mjestašca Kringa, nedaleko od Pazina, čije je postojanje dokumentirano 1689. godine, predaja kazuje kako je poginuo 1656.godine kad mu je Stipan Milašić sjekirom otkinuo glavu. O Juri vampiru svjedoči legenda zapisana u djelu „Slava vojvodine Kranjske“ slovenskog istoričara Janeza Vajkarda Valvazora.

No, nisu Istrom kročili samo vampiri već i druga magična bića o čijem djelovanju na ljude i prirodu postoje i danas mnoga zapisana ali i usmena kazivanja. U folkloru istarskog naroda oduvijek se pripovijedalo o pojedincima čiji je dolazak na svijet, život ali i pojavljivanje nakon smrti, budio strah i rađalo fantastične predaje i vjerovanja. Kako su ta mistična stvorenja dijelila na dobre i zle, vodila su neprestanu bitku između sebe. Zla bića su predvodile štrige i štrigoni a za njima su sljedili vampiri, vukodlaci, malik, mrak i druge kreature mraka kojima su se redovito suprostavljali krsnici i štrigoli.

Sva navedena bića imala su svoju predodređenost da se rode, koja je ponekad naočigled bila slučajna a nekad i ne. Naime, vjerovalo se ako žena zanese dijete na kvatre (Dušni dan) rodiće štrigu a na Veliki petak, moru. Ukoliko začne na Božić ili Uskrs dijete će biti krsnik, koji će onda voditi stalnu borbu sa štrigama. Ipak, nisu baš svi ti pojedinci dolazili na svijet na ovaj način. Štrigoli ili čarobnjaci su često bili „obični“ ljudi koji su od nekog iz familije nasljedili umijeće gatanja, liječenja biljem i vračanja. Posjedovali su mudrost kako da se ljudi odbrane od štriga i njihovih zlih čarolija a uz to se mogu nazvati i istinskim čuvarima magijskog znanja. Upozoravali su ljude da ne čine neke nepromišljene radnje koje im mogu zagorčati život. Tako, na primjer, opominjali su da se poslije zalaska Sunca ne smije iznositi smeće iz kuće, jer bi se time iznijela i sreća iz doma, a u umjesto nje u kuću bi se sa mrakom donijeli zli duhovi.

Strigoi i štriga

Vječiti protivnik krsniku je vještica ili kako se to običava reći u Istri – štriga ali i njena muška verzija – štrigon. Štriga je vrlo opasna pojava među narodom koja širi zlo i bolest svuda oko sebe. Ljudi su ih se od davnina plašili a posebno kada bi se u kući rodilo dijete. Odmah bi se na kućnom pragu ritualno presjecalo kuhano jaje, kako bi se tim magičnim činom onesposobilo svako buduće negativno djelovanje štrige. Kad se nekom dogodi da mu nakon susreta sa nekom starom i ružnom babom naglo pozli ili doživi neku drugu vrstu nesreće, odmah se posumnja da ga je uročila ili začarala - jer je vještica. Štriga može biti i mrtva žena, koja dolazi sa drugog svijeta u obličju neke životinje, a naročito se voli prikazati u obliku crne mačke. Istrijani vjeruju kako živoj štrigi naraste mali repić na stražnjici, koji jako sliči resama koje imaju pojedine ovce pod vratom. Interesantno je navesti neporecivu sličnost između naziva i opisa istarske vještice sa rumunjskim vampirskim bićem strigojem, koji također ima rep i napada ljude i stoku. Njihove osobine se podudaraju i u vjerovanju kako štrige mogu kada umru, vraćati se na kratko vrijeme nazad u svijet živih poput vampira.

Osim što izvode svakojake čarolije i uništavaju ljudima usjeve i potomstvo štrige imaju posebnu volju da atakuju noću na ljude dok spavaju, pijući njihovu krv, gušeći ih i hraneći ih jezom i strahom. Ako ženu noću muče štrige, može je muž odbraniti, tako da drži svoju ruku preko njezinih prstiju, a ako joj muž nije kod kuće ona prebaci njegove hlače preko sebe dok spava kako bi time uplašila vještice. Udovice bi pak u namjeri da se zaštite od mučenja štriga kraj sebe, u postelju, stavljale štap crnog trna, i po komad crvenog i bijelog luka.

Saborišta zla oduvijek su pripadala raskršćima na kojima su se, prema predaji, ili bar u njihovoj blizini, okupljali štrige i štrigoni. Ako bi slučajno neki čovjek prešao preko takvog raskršća između 23-24 sata rizikovao bi da ga naglo zaboli glava ili ga počnu izdavati noge pa bi na jedvite jade uspijevao doći do svoje kuće, ili bi mu se nakon te noći pojavila neka unutarnja bolest. Ne stradavaju samo ljudi na takvim mjestima već i životinje. Dogodi im se da iznenada izgube smisao za orijentaciju i satima besciljno lutaju u krug ili mogu poći sasvim suprotnim smjerom od onog kojim su krenuli. Oko Kastava vjerovalo se da čovjeku ne mogu nauditi vukodlaci, štrige, malik i mrak, dok je sa svojom stokom, pošto ona ima neku neobjašnjivu moć da ga zaštiti od zlih stvorenja. No, unatoč tome, i ljudi i stoka su bili nemoćni pred udarom najraširenijeg zla na ovom svijetu – uroka.

Prvo pogrdi pa pohvali

Strah od pogubne moći uroka tradicionalno je prisutan među Istrijanima. Zbog toga je staro pravilo da bi se pretekao ili prevario urok prije nego što se nešto pohvali, najprije to treba pogrditi. Tako bi za lijepu djevojku govorili:“Ona je ništ od divojke, kako je stasita i lipa mladost!“ a za mladića bi obično rekli: „Joj, kurvin sin, ma je lip fantina (momak)“. Pazilo se i pri pohvalama neke domaće životinje, posebno vola, konja ili krave. Moć uroka može biti različitog inteziteta, pa se najviše strahovalo od onih jakih uroka koji zdrava čovjeka ili životinju mogli odvesti u bolest i smrt.

U narodnoj predodžbi iza svakog uroka su stojale mračne sile čiji je osnovni cilj bio da što više naude čovjeku i oduzmu mu ono najvrijednije što ima a to je zdravlje. Svaka bolest budila je sumnju u nečastiva djela neke štrige ili more. Bolesni pojedinci su tražili spas prvo kod neke žene koja je znala provjeriti otkud je zlo došlo i kojeg je inteziteta.

Kako u Istri ne postoji pojam bajanje već se uvijek govorilo „razgovarati“, ljudi su posjećivali onu babu koja je bila poznata po tome da zna „razgovarati uroke“. Ako bolesnik nije bio u stanju sam otići u njegovo ime bi išla supruga ili mati, noseći sa sobom blagoslovljenu vodu na Tri kralja, koje bi bolesnik prethodno po malo popio na tri ugla kuće. Onda žena koja „razgovara“ vadi mašicama sedam ugljenova iz vatre i baca ih u tu vodu. Padne li svih sedam na dno posude vjerovalo se da su bolesti kumovale štrige ili more.

Postupak raskrinkavanja bolesti djelomično se razlikovao od jedne babe do druge. Pojedine babe su poslije molitve zagasivale tri ugljena u vodi posmatrajući šta će se nakon toga dogoditi; padne li na dno posude jedna žeravica to bi tumačila lakim urocima, budu li dvije onda teži, a desi li se da sva tri ugljen vrlo brzo završe na dnu posude ozbiljno bi prokomentarisala kako su teški i dugotrajni uroci na bolesniku. Nakon ovog „razgovaranja“ urečenom može biti bolje, pa čak i da ozdravi, no ne bude li koristi od toga onda se sumnjalo na mnogo veće zlo – škontradura, odnosno da je bolest rezultat susret sa štrigom i njenim zlim pogledom. Sa tim se baba nije mogla nositi pa je bolesnika upućivala ka većem autoritetu koji ima moć borbe protiv štriga i njihovom zlu – krsniku.

Borac protiv štriga

Krsnici, koji se još nazivaju i krstenjak, krišnjak ili grišnjak, su isto tako jedna vrsta štrigola, no od njih ih razdvaja jedna bitna osobina – imaju puno veću, i što je još bitnije, urođenu magijsku moć, pa uz upozorenja i proricanja izrađuju i lijekove (škrinjari). Bitno je naglasiti da su krstenjaci rjetka vrsta, naime, ne dešava se često da se rodi neki dječak sa posebnim znakom na sebi. Njihovo rođenje je tabuirano, vjerovatno od straha pred nečastivim silama koje bi bez imalo oklijevanja napadnule onog ko je rođen da se bori protiv njih. Narod vjeruju da se krstenjak pri rođenju lako prepozna pošto na tijelu ima neko specifično obilježje, koje majka obično zataji od komšija i rodbine. U sjevernoj Istri se vjeruje kako se krsnik rađa u bijeloj tankoj košuljici koja mu majka ili babica odmah ušije pod kožu ispod pazuha.

Kroz život, kako odrastaju, krsnici se drže usmenog pravila da ne pokazuju javno svoj dar, niti da se njime hvale, ali pozitivno će reagirati u svakoj onoj situaciji kada nekom bude bila potrebna njihova pomoć. Prema tome lako je zaključiti kako je krstenjak plemenit čovjek čija je primarna želja i zadaća da pomogne svim onim nesretnicima koji su stradali od štriga, štrigona i more.

Bilo po uputi neke babe ili ličnom mišljenju čim bi se iznenada nekom pojavila bolest odmah prva sumnja bi padala na štrigin urok, zbog čega bi se neko od ukućana požurivao kod najbližeg poznatog krsnika da mu pomogne. Kako je rođenjem obdaren vančulnim spoznajama krsnik će osjeti li negativan uticaj odmah intervenisati i poduzeti obred gašenja ugljena kako bi mogao napraviti primjereni lijek za nevolju koja je snašla bolesnika.

On uzima posudu sa blagoslovljenom vodom i u nju sa golim prstima baca tri puta po tri živa ugljena iz vatre. Ako ugljevlje odmah potone na dno, u pitanju su jaki uroci, a ako nešto ugljena ipak ostane na površini, nisu opasni. Nad tom vodom i ugljevljem krsnik izmoli tri očenaša i tri zdravomarije, pa se tri puta prekrsti. Vodu prelije u flašu i onom ko je došao kod njega po pomoć kaže uputu: „Putem se ne zaustavljaj već se žuri kući i tri puta baci vodu iz ove flaše preko urečenoga“. Ako krsnik živi blizu kuće bolesnika onda će on to sam učiniti.

www.anzotika.forumbo.net

02.04.2016.

Mitropolit Mihajlo: Srbi znaju da RS ne može opstati, BiH je država "od Kulina bana i dobrijeh dana"

SAHARTV - Mitropolit Mihajlo, vrhovni poglavar Crnogorske pravoslavne crkve, poručio je u Centralnom dnevniku Face TV-a da BiH ne može biti država sve dok u njenom sastavu postoji RS. Ne možete stvarati državu u državi, to nema nigdje u svijetu. Vjerujem da će sve biti BiH, jer to je država "od Kulina bana i dobrijeh dana", kazao je on.

"Nadam se da će doći do kompromisa i da će usijane glave jednom shvatiti da će to jednog dana biti kompaktna, zajednička država sa svojim granicama, koja će funkcionisati mnogo bolje nego što je bila bivša Jugoslavija", istakao je vrhovni poglavar Crnogorske pravoslave crkve.

Tvrdi da vodeći političari u RS-u, poput Milorada Dodika, te u Srbiji, poput Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, ali i svi Srbi znaju da RS ne može održati.

Ulazak BiH u EU i NATO, smatram, nije moguć sve dok RS postoji unutar BiH.

Komentarišući oslobađajuću presudu Vojislava Šešelja, mitropolit Mihajlo naglasio je kako vjeruje da se radi o dogovoru između Haškog tribunala i Srbije, kako bi ova država mogla lakše da uđe u EU i NATO pakt. "Drugog razloga nema", dodao je on.

Govoreći o Radovanu Karadžiću koji je u Hagu osuđen na 40 godina zatvora, mitropolit Mihajlo je konstatovao da treba da odgovara pred zakonom.

"Ako je tačno šta ljudi govore, a to je istorijski i faktički dokazano, naravno da treba da odgovara pred zakonom. Šta se dogodilo da od takvog čovjeka postane ovako nešto, sigurno je uloga Srpske pravoslavne crkve, SANU i Udruženja književnika Srbije. To je trolist koji je i prije genocida i građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, u planu imao stvaranje velike Srbije. Ta ideja je postojala i u Drugom svjetskom ratu, a i ranije", kazao je mitropolit Mihajlo, uz konstataciju da SPC, SANU i Srbija ni danas nisu odustale od te ideje.

Istakao je kako mu nije poznat razlog zbog kojeg srpski političari i veliki dio srpske javnosti negiraju genocid u Srebrenici, dodajući da je "to veoma skupo, potreban je ogroman novac da se plati za te zločine".

Mišljenja je da se genocid u Srebrenici treba izučavati u školskim udžbenicima, jer je to istorija ovih prostora, ali i da bi mlađe generacije shvatile da se ovaj zločin desio na prostoru RS-a, te da takvo nešto nikada više ne ponovi.

01.04.2016.

Para um caso de amor

Almas, almas, almas, três que morreram afogadas, três que morreram queimadas, três que morreram arrastadas por mal de amores, ajuntem-se todas três, todas seis e todas as nove e abalem o coração de (fulano), para que não coma, não beba, não durma, não pare e não tenha sossego em parte alguma sem que não fale comigo e esteja em minha companhia. Quando ele(a) dormir, acordará pensando em mim, com o poder que tem esta faca com o poder que tem este chão, não fura o chão e que fure o coração de F para que não coma, não beba, não durma e não sossegue em parte alguma e sempre esteja em minha companhia e a meu lado.


Stariji postovi

sihiri i zazori
<< 01/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031flags.es
MOJI FAVORITI
Simple things
Bosnian Wor(l)d
It's all in your head, Elena.
U urbanoj sahari života
Tyndall effect
Zle priče
Superpenzioner
GRADAČAC I NJEGOVE ZNAMENITOSTI KROZ HISTORIJU
F.C. BARCELONA FANS ™
Arabic magic السحر العربي
BOSANSKI HOROSKOP - BOSNIAN HOROSCOPE
Mythology of Bosnia and Herzegovina
OMAR
Volim te. Ne možeš mi to oduzeti.
................Pioniri VIII-3........2010/11
........Moje liječenje ljekovitim travama i još.
Bosnian magic
Nemir skitnice
O etnogenezi Bošnjana - Bošnjaka
Kozmetički kutak
- You want me ? Come, find me.
ZA ONE KOJI RAZMIŠLJAJU
BIOENERGIJOM - AKUPUNKTUROM - RADIESTEZIJOM
Narodno liječenje i zdravlje
Te he echado de menos
NEOBUX: Ne radite za novac neka novac radi za Vas!
TRADITIONAL WITCHCRAFT
duhovna_medicina
That's life!
IVAN BAĆAK TOMISLAVGRAD
Pizdim, dakle postojiš.
Ehli Bejt (as)
Ilahije i Kaside
Želite zaraditi 500+ $ mjesečno ?
Lady GaGa - Goddess Of Love
MileyAndAshley|Sve o Miley Cyrus i Ashley Tisdale
To hold you here
- ja živim za nas . ♥
Pola moga svijeta
Crveni križ Općine Zenica
New year,new life
ViPromo
Derventa Genocide Blog
GOLI OTOK
Agencija Dostavljač
FCBarcelona | més que un club
Pogledajmo zajedno preko ograde!
Samo marioneta
KATET
Moj je zivot igra bez granica-TOSE 4EVER
više...

BROJAČ POSJETA
1468601

Powered by Blogger.ba